אסטרולוגיה

מבצע   

מבצע  מבצע מבצע 

מבצע  מבצע מבצע 

מבצע  מבצע מבצע 

מבצע  מבצע מבצע 

מבצע  מבצע מבצע 

מעגל החיים חדש

 

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות: טלה  שור תאומים סרטן אריה בתולה

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

א'

הקדמת ספר הזוהר

קכ"ה- ק"נ

שבועות: תאומים

ה'

וישלח

צ"ט – קט"ז

גיד הנשה: אריה

ו

ויחי

תקכ"ט- תק"ל

ראובן: טלה

ז'

שמות

קפ"ט – קצ"ט

תמוז אב וטבת

ח'

יתרו

רל"ה – למ"ד

מזל תאומים חודש סיון

ט'

תרומה

קנ"ז – קס"ב

החגים נגד הצבעים

ט'

תצוה

מ"א – מ"ח

איוב פסח טלה

ט'

תצוה

מ"ט – ס"א

חמץ: יצר הרע עבודה זרה

ט'

תצוה

ס"ו – ע"א

סוד ספירת העומר: טלה שור

ט'

תצוה

ע"ב – ע"ו

לחם ביקורים שבועות תאומים

י"ב

אמור

קכ"ח – קל"ט

סוד פסח: מזל טלה

י"ב

אמור

ק"מ

סוד שלוש רגלים

י"ב'

אמור

קמ"א – קפ"ו

ספירת העומר ושבועות:     טלה שור תאומים

י"ד'

שלך לך

נ"ה – פ"ב

חטא המרגלים ט' באב' אריה

י"ד

חקת

ע"א – ע"ב

אסתר המלכה: סוד אדני

ט"ו

פנחס

תש"ג – תשל"ט

חג הפסח: טלה

ט"ו

פנחס

תשס"ז-תשע"ט

שבועות: תאומים

ט"ו

פנחס

תת"ג – תת"ו

בכורים

ט"ז

כי תצא

א' – ז'

סוד אסתר המלכה

כ"א

חלק ג'

רל"ח – רנ"א

כשחלה ר' שמעון

 

 

 

 

ה'

וישלח

רל"ח – רמ"ב

כוכבים ומזלות

ה'

וישב

קצ"ב – ר"א

מזלות וכוכבים

ו'

ויחי

תקס"ד- תת"ס

חישוב השנים: ישראל בלבנה. אומות העולם בשמש

ז'

בא

קנ"ח – ק"נ

התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה

ט'

תרומה

תתל"א- תת"ס

מאמר סודות הכוכבים

י'

פקודי

רצ"ב – רצ"ג

אותיות הו"יה- אדני

י"ב

אחרי מות

פ"ט

סוד הלבנה במילואה

י"ד

חקת

ע"ח – פ"ג

נחוץ ידע וכוונות כדי לעורר תקשורת רוחנית

ט"ו

רעיא מהימנא

ס"ד – ס"ו

מעל המזל

ט"ז

כי תצא

קי"ב – קכ"ד

אין מתחלים התחלות

בימי ב' וד'

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות:  מאוזניים  עקרב  קשת  גדי  דלי  דגים

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

ד'

וירא

שע"ו – שפ"ז

ראש השנה ויום הכיפורים

 

חיי שרה

קכ"א- קכ"ב

תשובה

ו'

ויחי

ר"ב – רל"א

ימי תשרי הכוחות והשימושים שלהם בדיקת הצל

ו'

ויחי

תשכ"ו- תשכ"ט

גד גדי- אשר דלי

ז'

וארא

ס' – ס"ג

ימי השנה ושלמות גופו ונשמתו של האדם

ט'

תצוה

פ"ח – צ"ה

תקיעת השופר

ט'

תצוה

קט"ז – קכ"ט

יום הכיפורים

ט'

תצוה

ק"ל – קל"ג

סוד ד' המינים

הדס ערבה לולב אתרוג

י"ב

אמור

קפ"ז – ר"ה

סוד תקיעות השופר

י"ב

אמור

ר"ו – רכ"ג

ראש השנה

י"ב

אמור

רכ"ד – רנ"ו

יום הכיפורים

י"ב

אמור

רנ"ו – רפ"ב

סוכות

י"ב

אמור

רפ"ג – רפ"ז

בדיקת הצל   ליל הושנה רבה

י"ב

אמור

רפ"ח – רצ"ג

שמני עצרת שמחה תורה

י"ג

נשא

כ"ח – ל"א

סוד המילה תשובה

י"ג

בהעלותך

י"ח – י"ט

סוד תקיעות בראש השנה

ט"ו

פנחס

כ"ז – ל"ג

תשרי חג אחד גדול

ט"ו

פנחס

שנ"א – שס"ה

ראש השנה

ט"ו

פנחס

תרע"ט – תרפ"ג

יום הכיפורים שעיר עזים

ט"ו

פנחס

תת"ז – תת"י

כפור

ט"ו

פנחס

תתי"ד- תתל"ד

סוכות ושמחה תורה