זהר: סודות התפילה. תפילה, שוועה, דמעה. חיי שרה רכ"ד.

...................

רכד) בוא וראה ויהי הוא: ושואל  שכתוב, רבקה יוצאת,

היה צריך לומר באה, כמו שנאמר והנה רחל  בתו באה,

למה כתוב והנה רבקה יוצאת?.

 

ואומר שזה יורה, שהקב"ה הוציאה מכל אנשי העיר,

שכולם היו רשעים. ורבקה יוצאת,

ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת.

 

ותרד העַינָה, כתוב עם ה'. והוא, כי נִקְרֶה לה שָׁמה,

בארה של מרים, שהם הסוד הנוקבא של ז"א

בעת שמאירה בהארת חכמה.

 

ומשום זה כתוב העַינָה עם ה', הרומזת על הנוקבא,

ה' תחתונה של הוי"ה. גם העַינָה, הוא מלשון עיניים,

שהוא שֵם החכמה.  . והמים היו עולים לקראת רבקה.

 

רכה) דבר אחר. והנה רבקה יוצאת. כמו שכתוב,

והנה בנות העיר יוצאות לשאוב מים.

 

ולמה כתוב יוצאות, ולא כתוב הולכות, ולא באות?

אלא הוא, משום שהיו נסתרות כל היום,

ובשעה ההיא לעת ערב, יצאו לשאוב מים.

והעבד עשה לו זה לסימן.

::::::::::::::::::::::

... פירוש בעל הסולם רבי אשלג ...

כי אין הארת החכמה של הנוקבא מתגלית אלא בלילה,

כמ"ש, ותקם בעוד לילה. וע"כ היא נבחנת מבחינת הארה הזאת,

שהיא מסתתרת ביום ונגלית בלילה.

 

 כי יום הוא ז"א, המאיר בחסדים מכוסים מחכמה, כמו או"א עלאין, והארת החכמה מתגלית רק בהנוקבא לבדה בלי ז"א.

 

וכשהנוקבא היא לבדה בלי ז"א, הוא חושך ולא אור,

 כלומר לילה. וע"כ הנוקבא מגלית הארתה רק בלילה ולא ביום.

כמ"ש, לעת ערב לעת צאת השואבות.

 

כי העַינָה, כתוב עם ה', שהוא שם הנוקבא

בעת שמאירה בהארת חכמה.

ע"כ אין השואבות יוצאות לשאוב ממנה מימי החכמה,

 

אלא לעת ערב, בשעה שפנה היום.

כי מקודם לכן היא מסתתרת ואינה מאירה כמבואר.

 

וכתוב, כי להיות השואבות דבוקות במדרגת הנוקבא,

 הן מסתתרות ג"כ ביום כמוה,

ואינן נגלות לשאוב ממנה מימי החכמה אלא בלילה.

 וכתוב, שהעבד עשה לו זה לסימן, שאמר,

 ובנות העיר יוצאות לשאוב מים.

 

כלומר, שאינן יוצאות ומתגלות, אלא רק לעת ערב,

כמו הנוקבא העליונה, שאז ידע שכשרות הן,

 

וימצא ביניהן בת זוגו של יצחק.

..........................

 

רכו) בוא וראה: כשהגיע העבד לחרן, ומצא את רבקה

לעת ערב, היה אז זמן תפילת המנחה.

 

באותה שעה, שבא יצחק להתפלל תפילת המנחה,

באותה שעה הגיע העבד אל רבקה.

 וכן באותה שעה ששוב הגיע יצחק לתפילת המנחה

כמקודם לכן,

 

הגיעה רבקה אליו. כמו שנאמר,

 

 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב.


והיה זה כדי שימצא הכול במקום הצריך לו,

כראוי להיות, שהכול נמשך בסוד החכמה.

 

וע"כ בא העבד לבאר המים. שהם סוד מעין גנים,

ובארוה, והכל הוא סוד,

 פירושו, כי יצחק הוא קו שמאל של ז"א,

שתיקונו מתחיל לעת ערב בזמן תפילת המנחה.

 

ולפיכך הן מציאת רבקה, והן ביאת רבקה אליו,

היה באותו הזמן שמתחיל שליטתו, לעת תפילת המנחה.

 

וגם מטעם זה, בא אז העבד אל באר המים, שהיא הנוקבא, בעת שמאירה מקו שמאל של ז"א.

........................

 

מאמר: תפילה, שוועה, דמעה

..................................

רכז) רבי שמעון היה הולך לעיר טבריה,

והיה עמו רבי אבא. אמר רבי שמעון לרבי אבא,

נלך, כי אנו רואים אדם אחד יגיע עתה אלינו,

 

ודברים חדשים בפיו שהם דברי תורה,    

אמר רבי אבא, כבר יודע אני, שבכל מקום שאדוני הולך,

הקב"ה שולח לו מלאכים עפים בכנפיים שישתעשע עמהם,

 

 

רכח) בעוד שהיו הולכים. נשא רבי שמעון את עיניו,

וראה איש שהיה הולך ורץ,

ישבו רבי שמעון ורבי אבא וחכו עליו,

 

כשהגיע אליהם, אמר לו רבי שמעון,

מי אתה?. אמר לו יהודי אני, ומעיר קפוטקיה באתי,

ואני הולך לסתרו של בן יוחאי,

דהיינו לשמוע ממנו נסתרות,

 

כי החברים  נמנו וביארו דברים ידועים, ושלחוני אליו,

לשמוע אם יסכים עמהם,

אמר לו רבי שמעון  אמור בני,

אמר לו, אתה הוא בן יוחאי?,

אמר לו אני הוא בן יוחאי,

 

רכט) אמר לו, הרי אמרו, כשמתפלל,

לא יהיה דבר מבדיל בינו לבין הקיר,

ומי שמתפלל, אסור לאדם שיעבור ארבע אמות סמוך לו,

 

ואמרו, שאלו ארבע אמות הן לכל צד חוץ מלפניו

שהרי שאסור להבדיל בינו לבין הקיר,

 

ואמרו שלא יתפלל אדם אחורי רבו,

ונמנו בכל הדברים אלו, דהיינו שהסכימו לשלוח

אותי דבריך בזה,

..................

 

רל)  פתח ואמר רבי שמעון, שמְעָה ה' תפילתי.

שמעה, ושואל מה הטעם שכתוב שִׁמְעָה, ולא שמע?

ולמה במקום אחד כתוב, שמע ה' וחָנֵני,

ובמקום אחר, שִׁמְעָה?

 

אלא בכל מקום, שכתוב פעם שמע, הוא לזכר, דהיינו לז"א,

וכשכתוב פעם שִׁמְעָה, הוא לנקבה של ז"א. שִׁמְעָה,

כמ"ש, שִׁמְעָה ה' צדק, וצדק הוא הנוקבא של ז"א.

 

שמע, הוא כמ"ש, שמע הויה וחָנֵני. שהוי"ה הוא ז"א.

וכן, שמע בני. וכן, הסכת ושמע. שכל אלו הם לזכר.

......................

 

רלא) וכאן אומר, שִׁמְעָה תפילתי ה', שנאמר על הנוקבא.

 משום שהיא מדרגה, המקבלת כל התפילות שבעולם.

 

שנוקבא עושה עטרה מן התפילות,

ומשימה אותה בראש הצדיק חי העולמים, שהוא יסוד.

כמ"ש, ברכות לראש צדיק.

ועל זה כתוב, שִׁמְעָה תפילתי ה'

 

 

רלב) שִׁמְעָה תפילתי ה', זה הוא תפילה בלחש.

כלומר, תפילת שמונה עשרה, שאנו מתפללים בלחש.

 

ושוועתי האזינה, זהו תפילה בהרמת קול,

שאדם מרים קולו, וצועק אל ה', בצרתו.

 

כמ"ש, ותעל שוועתם אל האלקים.

ומהו שוועתם?

שְמֵרים קולו בתפילתו ונושא עיניו למעלה,

 

כמ"ש, וְשׁוֹעַ אל ההר. ותפילה זו שוברת שערים,

 

שדופק עליהם להכניס תפילתו לפני ה'.

 

כמ"ש, אֶל דמעתי אַל תחרש.

זו היא הנכנסת לפני המלך.

ואין שער עומד לפניה, שלא יפתח.

 

ולעולם אין תפילה בדמעות חוזרות ריקם.

:::::::::::::::::::::

... ביאור המאמר רבי אשלג בעל הסולם.. ...

 

כי ג' שורשים הם שמהם  נמשכים כל הדינים והייסורים שבעולם:

א. דינים, הבאים משליטת השמאל, בעת שאינו נכלל מימין,

שהארתו הוא חכמה בלי חסדים. ונקראים דינים של הזכר

 

ב. דינים, הבאים ממלכות של מידת הדין הבלתי נמתקת.

 

ג. דינים, הבאים ממלכות הנמתקת במידת הרחמים, שהיא בינה,

בעלית המלכות בנקבי עיניים.

 

וב' מיני דינים אלו הם דינים של נוקבא.

והתפילות שמתפללים על ג' מיני דינים הללו נקראים,

תפילה, שוועה, דמעה.

 

תפילה, על הדינים של מין הא', ונקראת משום זה, תפילה בלחש.

כי ז"א הוא קול, קומת החסדים היוצא על מסך של חיריק, המכריע בין ב' הקווים ימין ושמאל.

 

והנוקבא מבחינת ג"ר שבה נקראת דיבור.

ובעת שהחכמה שבה היא בלי חסדים, ניבחנת כדיבור בלי קול,

 

 

כלומר, תפילה בלחש. וע"י התפילה אנו מייחדים אותה עם ז"א,

שהוא חסדים, ונקרא קול.

 ואז נעשה הזיווג של קול ודיבור, והחכמה שבה מתלבשת בחסדים,

שאז מאירה לתחתונים.

 

שוועה, על הדינים של מין הב'. וכמ"ש, ומהו שוועתם?

כלומר, מאין באים דינים אלו, שהתפילה עליהם נקראת שוועה?

 

משום שהרים קולו בתפילתו, מסיבה, שנשא עיניו למעלה.

 

כי אמרו, המתפלל ישים עיניו למטה. וליבו למעלה,

 

כמ"ש, העין רואה והלב חומד,

 שהעיניים חכמה, והלב חסדים.

 

והמתפלל צריך להיזהר, שלא ימשיך החכמה ממעלה למטה.

 

שזה נבחן, שהוא משִׂים עיניו למעלה, וזה היה החטא של עץ הדעת.

ומשום זה נקראת הנוקבא, עץ הדעת טוב ורע.

כי יש בבניינה ב' נקודות, ב' מלכויות:

א. נקודה של מידת הדין.

ב. נקודה הממותקת במידת הרחמים.

 

אם זכה הוא טוב. שנקודה דמידת הדין נגנזה בה,

 

ורק הנקודה הממותקת במידת הרחמים שולטת בה. ואז מקבלת המוחין של בינה בשביל התחתונים, שהם טוב

.

ואם לא זכה. כלומר שממשיך החכמה ממעלה למטה,

הוא רע.  כי תיכף נגלה עליו נקודה של מידת הדין שבה,

 

שממנה נמשכים כל הדינים הקשים.

....................

 

 

ולפיכך מחויב המתפלל לשים עיניו למטה,

שלא ימשוך החכמה מלמעלה למטה,

כדי שלא תתגלה עליו הנקודה של מידת הדין.

 

וכתוב, שבתפילתו נשא עיניו למעלה,

 וע"כ נמשכו עליו הדינים של מין הב', ממלכות של מידת הדין,

הנקראים שוועה.

 

כי ע"י תפילתו זוכה להמשיך מסך על המלכות הזו.

ואז הוא מעלה מ"ן לז"א, הנקרא קול,

שנעשה מזה מסך של חיריק לז"א.

ובכוחו מכריע בין ב' הקווים ימין ושמאל.

 

ואז נשברו השערים הסתומים,

 

כי היו סתומים מכוח הארת השמאל, שלא רצה להיכלל בימין.

ועתה בכוח עלית המסך של חיריק , נכלל השמאל בימין,

ונפתחו השערים.

 

כלומר, שהוסרו הסתימות. אבל עוד אינם ראויים לקבלת התפילה, כלומר להשפעת מוחין של ג"ר, בקול ודיבור.

 

כי המוחין מתגלים אלא רק על מסך של מלכות

הממותקת במידת הרחמים.

..................

 

דמעה, היא על הדינים של מין ה ג', הנמשכים ממסך שעל

מלכות הנמתקת בבינה, בעלית ה חתונה. לנקבי עיניים,

 המולידה שם דמעות. והוא מלשון, המדמע והמנסך.

 

 כי הבינה ומלכות נתערבו ע"י עלייה הזו. כי ע"י הדמעות,

היא מעלה מ"ן וממשיך מסך על מלכות הממותקת במידת הרחמים, שאז נעשית מוכשרת לקבל כל המוחין של בינה.

שהם הסוד קבלת התפילה.

 

כמו שנאמר: ולעולם אין דמעות חוזרות ריקם.

 

כי הנוקבא מקבלת כל התפילות שבעולם,

הנכללות באלו הג'  הנקראות תפילה, שוועה, דמעה.

 והיא ניבנית על ידיהם, שתהיה ראויה להיזדווג עם ז"א,

לקבל ממנו המוחין ולהשפיע אל התחתונים.

 

כי ע"י קבלת השוועה, ניבנה המסך של חיריק לייחוד ב' הקווים.

וע"י קבלת הדמעה נעשית ראויה לקבלת המוחין,

 

שאח"כ יורדת ה' תחתונה מעיניים לפה ומתגלית הג"ר,

 ומקבלת תחילה המוחין של חכמה בלי חסדים,

 שהיא תפילה בלחש,

 

 ובזה באה לזיווג עם ז"א, לקבלת חסדים,

 ונעשה הייחוד של קול ודיבור, ומשפעת כל טוב אל התחתונים, שגרמו לה כל זה.

 

וכתוב, שמתפילות הללו היא מקבלת המוחין של חכמה, הנקראים עטרה,

 

 כמ"ש, צאינה וראינה בנות ציון, במלך שלמה בעטרה.

 

והיא מעטרת את ראש הצדיק חי עולמים, יסוד של ז"א,

שמזדווגת עימו.  כי בז"א חסדים מכוסים מחכמה.

 

 ורק בעת הזיווג עם הנוקבא הוא מקבל על ידיה הארת החכמה.

ונמצא, שהנוקבא מעטרת את ז"א בעלה.

 כמ"ש, אשת חיל עטרת בעלה. וע"כ,

בעלה מתעטר בה, והיא אינה מתעטרת בבעלה

 

:::::::::::::.................::::::::::::

.

רלג) כתוב כאן ג' מדרגות: תפילה, שוועה, דימעה.

כמ"ש, שִׁמְעָה תפילתי ה',

 ושַׁוְעָתי האזינה

אל דמעתי, אַל תחרש.

 

וכנגד אלו מסיים הכתוב ג' מדרגות אחרות:

כי גֵר אנוכי עימך.

ואח"כ אומר, תושב.

ואח"כ אומר, ככל אבותיי, שהם עיקר העולם.

 

א. וגֵר, כנגד תפילה.

ב. ותושב, כנגד שוועה.

 ג. וככל אבותיי, כנגד דמעה.

.......................

 ... פירוש בעל הסולם רבי אשלג ...

 

תפילה באה על דינים של מין הא', שהם חכמה בלי חסדים.

וכיוון שהתחתונים עיקר בניינם הוא מחסדים.

לפיכך בעת שמאירה החכמה בלי חסדים,

הם נמצאים כמו גֵר בארץ נוכריה.

 

כי להיות עיקר בניינם מחסדים,

מרגישים את חסרון החסדים, כמו שהיו אז בארץ נוכריה.

 וע"כ נאמר, כי גֵר, אנכי עימך, כנגד מדרגת תפילה.

שוועה, באה על דינים של מין הב',

שעל ידם מיתתקן המסך של חיריק, ונמשכת קומת חסדים.


ואז נפסק הגֵירוּת, ומרגישים עצמם כמו תושב בארצו,

מחמת שהשיגו החסדים.

וע"כ תושב, הוא כנגד שוועה.

 

דמעה, באה על דינים דמין ה ג',

שעל ידה מיתתקן על בחינת מלכות ממותקת ברחמים.


ונעשית המלכות מוכשרת לקבל ולהשפיע המוחין של

חכמה בינה ודעת  אל התחתונים,

מה חסד גבורה ותפארת  שנעשו לחכמה בינה ודעת.  

הנקראים אבות העולם.

וע"כ, ככל אבותיי הוא כנגד דמעה.

.................................

רלד) בוא וראה: תפילתו של האדם היא, מעומֵד.

 

כי שני מיני תפילות הן,

אחת היא מיושֵב, (בישיבה)

 ואחת היא מעומד.(בעמידה)

והם אחד, להיותם כנגד שתי מדרגות,

שהן תפילה של יד ותפילה של ראש,

או יום ולילה. והם אחד,

 

כנגד מדרגת ז"א, המכונה תפילה של ראש או יום,

וכנגד מדרגת הנוקבא, המכונה תפילה של יד או לילה.

והם אחד בזיווג.

 

אף כאן, תפילה מיושב, כלומר, תפילת יוצר,

שלפני השמונה עשרה,

הוא אל התפילה של יד, אל הנוקבא, לתקן אותה,

כמו שמתקנים את הכלה ומקשטים אותה להכניסה לחופה.

 

כן מקשטים את הנוקבא,

בסוד המרכבות והמחנות המרומזים בהמילות, יוצר"

 משרתים ואשר משרתיו עומדים,

 והאופנים וחיות הקודש.

 

ששבחים אלו הם לקשט את הנוקבא,

 להמשיך לה ג"ר משמאל ולהביאה לזיווג בשמונה עשרה.

 

 

רלה) וע"כ תפילה מיושֵב, שהיא הנוקבא בקישוטיה,

 כיוון שניכנסה אל מלך העליון, ז"א, בתפילת שמונה עשרה,

והוא בא לקבל אותה,

 

אז אנחנו עומדים לפני מלך העליון.

 

כי אז ז"א מתחבר בהנוקבא.

 ומשום זה לא יפסיק בין גאולה ותפילה.

 כי תפילה מיושב, ותפילה מעומד,

צריכים להיות מחוברות.

 

כי תפילה של מיושב היא השכינה, הנקראת קיר,

בעת שמאירה בג"ר של שמאל, מטעם שמחסרון חסדים, היא נִקפאת אז ונעשית ככותל. וע"כ אסור להפסיק,

אלא לחברה עם החסדים של ז"א.

 

רלו) ומשום שהאדם עומד לפני מלך העליון,

הוא לוקח ארבע אמות לתפילתו,

בשיעור חבל של יוצר כל.

 חבל, כמו לא יקשור סרט של צמר בשל פשתן יחד.

שזה כלאים ושעת נז

 

וז"א, מכונה יוצר כל, להיותו בחינת יצירה של אצילות. ושיעור חבל שלו, כלומר, ושיעור מידתו, הוא ארבע אמות,

 

הרומזים על ד' המוחין חכמה בינה תפארת ומלכות..

.......

 ואדם, המתפלל תפילת שמונה עשרה,

 

צריך שיהיה אז מרכבה ליוצר כל,

וימשיך ד' אמות חכמה בינה תפארת ומלכות,

ולהשפיע אל השכינה,

 

ומשום שהאדם עומד לפני מלך העליון,

שנעשה מרכבה אליו, לוקח ארבע אמות,

.......

 ד' המוחין חכמה בינה תפארת ומלכות.לתפילתו,

......

שהיא הנוקבא, הנקראת תפילה.

 

אלו ד' המוחין חכמה בינה תפארת ומלכות..נכללים זב"ז.

..............

ויש בכל אחד מהם

ד' המוחין חכמה בינה תפארת ומלכות..

 

 ועם זה אינם ט"ז מוחין, אלא רק י"ב מוחין,

 ג' מכל צד. חוץ מלפניו,

משום חסרון המלכות של מלכות, שהוא עצמוּת המלכות.

 

וע"כ חסרים ד' המוחין שמלפניו.

 

 ואין לשאול, שלפי זה היו צריכים להיות חסרים ד' המוחין

שמלאחריו, שהם בחינת מלכות,

כי יש ערך הופכי בין האורות והכלים.

 

וכל שהוא מצד הזכר,

 צריך אדם לעמוד על עמדו בקומה זקופה.

 

כעין זה אמרו, כל הכורע, כורע בברוך, שהיא הנוקבא. וכל הזוקף זוקף בשם, שהוא זכר.

כדי להראות שבחו של הזכר על הנוקבא.

 

פירושו: קומה זקופה יורה ג"ר, המאירים ממעלה למטה. וזהו רק בזכר, שהוא חסדים מכוסים.

 

אבל בהנוקבא, שהיא חסדים מגולים,

 

החכמה שלה מאירה ממטה למעלה, שהיא ו"ק של ג"ר.

 

וע"כ אינה בבחינת קומה זקופה, אלא בכריעה.

וכתוב, שע"כ צריכים לכרוע בברוך, ולזקוף בשם,

כדי להראות שבחו של הזכר על הנוקבא,

 

אשר המוחין של הזכר מאירים מלמעלה למטה.

.............

השארת תגובה