זוהר פרשת בהלותך, נח') העולם העליון והעולם התחתון. במשקל אחד נקלו

פרשת בהעלותך.

עורך ומגיש:  רבי דוד קורן.        קרן אור ללימודי הקבלה

.... זוהר   סעיף נ"ח  ....

......::::::::::::::::......

 

רבי שמעון אמר:  אוי  לאותו אדם  שאומר.

כי  התורה  באה  לספר  ספורים  בפשטות.

ודברי הדיוט  של עשו ולבן וכדומה.

כי אם כן,  אפילו  בזמן הזה אנו יכולים לעשות

תורה מדברי הדיוט.  ועוד יותר יפים מהם.

 

ואם התורה באה להראות  דברי העולם.

אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים

יותר. אם כן  נלך אחריהם ונעשה מהם תורה.

כאותו האופן.

 

אלא שכל דברי התורה,

הם דברים עליונים,  וסודות עליונים.

 

סעיף נ"ט:   בוא  וראה,

העולם  העליון  והעולם התחתון.

במשקל אחד נקלו.

 

ישראל  למטה  כנגד מלאכים עליונים  למעלה.

מלאכים עליונים כתוב בהם  עושה מלאכיו רוחות.

ובשעה  שיורדים  למטה

מתלבשים בלבוש  של העולם  הזה.

 

ואם לא היו מתלבשים  בלבוש כעין עולם הזה

לא היו יכלו לעמוד בעולם הזה.

והעולם לא סבל אותם.

 

ואם  במלאכים  כך,

התורה שבראה את המלאכים ואת כל העולמות,

והם מתקיימים בשבילה.

על אחת כמה וכמה, כיון שירדה לעולם הזה.

אם לא הייתה מתלבשת באלו  הלבושים

שבעולם הזה.

שהם הספורים ודברי הדיוט

לא היה יכול העולם לסבול,

 

סעיף ס.   ועל כן.  ספור הזה שבתורה

היא  לבושה של התורה,

מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה

ממש. ואין בו  דבר אחר.

תיפח רוחו,

ולא יהיה לו חלק  לעולם  הבה,

משום זה אמר דוד.(תהילים. ק"ד)

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

דהיינו להביט  מה  שמתחת  לבושה של התורה.

 

סעיף ס"א.  בוא וראה  יש לבוש  הנראה לכל.

ואלו  הטיפשיים  כשרואים  אדם לבוש יפה.

הנראה להם הדור בלבושו.

אין מסתכלים יותר.

ודנים אותו על פי לבושו ההדור.

וחושבים את הלבוש  כגוף  האדם.

וחושבים  גוף האדם כמו נשמתו.

סעיף ס"ב.  כעין זה היא התורה. יש לה גוף.  

והוא  מצוות התורה   הנקרא גופי תורה.

 

גוף הזה מתלבש  בלבושים  שהם ספורים  של

העולם הזה.   הטיפשים שבעולם 

אינם מסתכלים  אלא בלבוש  ההוא

שהוא ספור התורה.  ואינם יודעים יותר,

ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא.

 

אלו  שיודעים  יותר. אינם מסתכלים  בלבוש,

אלא  בגוף שהוא  תחת הלבוש ההוא.

 

חכמים עבדי המלך העליון.

אותם שעמדו בהר סיני.

אינם מסתכלים  אלא בנשמה  שבתורה.

שהיא עיקר  הכל.

תורה ממש.  לעתיד לבוא.

ועתידים  להסתכל  בנשמה  של נשמה שבתורה.

 

סעיף ס"ג.  בוא  וראה.  אף כך הוא למעלה.

יש  לבוש לגוף. נשמה. ונשמה לנשמה.

השמים  וצבאם  אלו הם לבוש.( נפש)

וכנסת ישראל שהיא המלכות.  הוא  גוף.

המקבל  הנשמה. שהיא תפארת ישראל.

ועל כן.  המלכות הוא גוף לנשמה.

כי ז"א מתלבש בה כמו נשמה לגוף.

הנשמה שאמרנו שזו תפארת ישראל.

הוא התורה ממש.  דהיינו  נשמת התורה.

שבה מסתכלים  החכמים.

ונשמה לנשמה. חכמה.(שווי צורה)

זה הוא עתיק אקדישה.  שבו יסתכלו  לעתיד לבוא.

כנ"ל  בסמוך.  והכל.אחוז זה בזה.

 

שעתיקא קדישה. החכמה. מתלבשת בז"א.

וז"א  מתלבש  במלכות,

ומלכות בעולמות. בריאה יצירה ועשייה. וכל צבאם.

 

סעיף ס"ד. אוי לאלו  הרשעים  שאומרים שהתורה

אינו יותר מספור  בלבד,

והם מסתכלים  בלבוש ולא יותר.

 

אשרי הם הצדיקים  המסתכלים  בתורה  כראוי.

יין אינו יושב  אלא  בכד.

התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה.

וע"כ לא צרכים להסתכל

אלא במה שיש תחת הלבוש.

וע"כ. כל אלו הדברים וכל אלו הספורים הם לבושים.

……………………………………………

השארת תגובה