זוהר: פרשת בשלח. וייסע מלאך האלקים סוד חולם שורוק וחריק סעיף קלד')

מאמר: וייסע מלאך האלקים

ג' נקודות חולם שורוק חיריק.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן   .....   קרן אור ללימודי הקבלה

.....:::::::: פרשת בשלח קלד' ::::::::.....

קלד) מטרם שנמצא אוירא דכיא ולא האיר,

היו האבנים הנקובות סתומות. ג' רוחות הכלולים בג' היו שקועים.

 ומים היו סתומים תחת הנקבים.

בשבעים ושתיים אותיות חוזרות למקומם אלו האבנים.

סדר יציאת האורות הוא ב ג' נקודות חולם שורוק חיריק.

שמתחילה עולה המלכות לבינה, מתחת החכמה שלה,

ואז נופלים בינה ותו"מ שלה למטה ממדרגתה, לז"א.

והיא נשארת רק בב' ספירות כו"ח, ובב' אורות רוח נפש.

וזה נבחן שנתנקבה הבינה, שלא נשאר בה

אלא אור נקבה  המאיר ממטה למעלה.

וע"כ מכונות הספירות שלה בשם אבנים נקובות.

וזה סוד  נקודת החולם.

 

ואח"כ, ע"י הארת ע"ב ס"ג של אדם קדמון,

חוזרת המלכות ויורדת מן הבינה למקומה,

 

ואז חוזרים הבינה ותפארת ו"מלכות  ועולים מז"א אל הבינה,

 ושוב נשלמה הבינה בה' ספירות כח"ב תפארת ו"מלכות  

 ובה' אורות נפש רוח נשמה חיה "יחידה. ונסתמו הנקבים,

 

כי התבטלה הנוקביות שבה. אבל האורות סתומים, מחמת חסרון חסדים, שאין החכמה יכולה להאיר בלי התלבשות החסדים.

 .. וזהו נקודת השורוק...

 

דהיינו: מטרם שנגלו החסדים השלמים, המכונים אוירא דכיא, להלביש את החכמה שבקו השמאל של הבינה,

 

 היו האבנים הנקובות סתומות. כלומר שנסתמו הנקבים,

מחמת חזרת הבינה ותפארת ומלכות  למדרגתם,

 

וכבר הייתה יכולה להאיר ממעלה למטה בבחינת אור זכר,

 אבל גם האורות נסתמו בה, כי אין החכמה מאירה בלי חסדים.

 

ונודע, שבעת שהבינה מעלה אליה את הבינה תפארת ו"מלכות

 שלה מתוך ז"א, עולים עימהם אליה גם חג"ת של ז"א,

המלבישים בינה תפארת ו"מלכות  האלו.

 

 ואז כשז"א בבינה, נבחן ז"א, לג' רוחות הכלולים בג',

ג' רוחות, חסד גבורה תפארת של ז"א, שספירותיו בסוד רוח,

הכלולים בג', בבינה ותפארת ו"מלכות  של בינה,

שהם מלבושים עליהם. והארתם לא הייתה ניכרת,

 

כי אם הייתה ניכרת הארת החסדים שבז"א,

אז הייתה החכמה מתלבשת בחסדים,

והאבנים של בינה לא היו סתומים.

ושנאמר לעיל, ומים היו סתומים, הוא שהחסדים של ז"א היו סתומים. תחת הנקבים,  כלומר, אע"פ שיש בז"א נוקבא, המסך של חיריק,

 שעליו מתגלה אח"כ אור החסדים,

אבל עתה היו המים סתומים,

כי כל בחינת ז"א הייתה שקועה.

אלא אח"כ מתעורר ז"א עם

מסך של חיריק שבו,

ומעלה מ"ן, ומוציא החסדים

להלביש את החכמה..

וזה שנאמר, בשבעים ושתיים אותיות חוזרות למקומם אלו האבנים,

 שבע"ב  אותיות שבפסוק  וייסע מלאך האלקים,

שהם סוד  קו ימין, שהן גילוי החסדים, מתלבשת החכמה

 שבקו שמאל של בינה בחסדים האלו,

ואבנים סתומים שבה, חוזרים למקומם, שנפתחה הארתם.

קלה) אחר ע"ב מדרגות,

שהן ג' פעמים ע"ב אותיות, התבקעו וניקבו האבנים תחת צרור, שהיה חקוק, והתקבצו המדרגות ונעשו קבוצה אחת.

...    פירוש בעל הסולם רבי אשלג    ...

סוד ע"ב אותיות יש בכל פסוק מג' הפסוקים:

 וייסע מלאך האלקים.

 ויבוא בין מחנה מצריים,

ויֵט משה את ידו על הים.

הם סוד ג' הקווים,

כי ע"ב אותיות שבפסוק, וייסע, הן קו ימין  .

וע"ב אותיות שבפסוק,  ויבוא, הן קו שמאל  .

וע"ב אותיות שבפסוק   , ויֵט, הן קו אמצעי.

ומה שנאמר לעיל, בשבעים ושתיים אותיות חוזרות למקומם אלו האבנים, הכוונה היא על ע"ב אותיות שבפסוק,

וייסע מלאך האלקים, שהן קו ימין וחסדים.

ויש ע"ב צירופים של ג' ג' אותיות, מצירוף כל ג' הפסוקים.

והן נקראות ע"ב מדרגות, מטעם היות בכל צירוף ג' קווים,

וג' קווים נחשבים למדרגה.

גם נודע, שע"י מסך של חיריק שבקו האמצעי,

מתמעט הקו שמאל של בינה מ ג"ר ל ו"ק של ג"ר,

שחוזר ומעלה את המלכות לבינה,

והבינה מתבקעת שוב ונעשית ו"ק, אור נקבה.

אחר ע"ב מדרגות, שהן ג' פעמים,

כלומר, אחר שיוצאים ג' קווים, שהן ע"ב מדרגות,

 המרומזים בפסוקים וייסע ויבוא ויֵט. הנה ע"י קו האמצעי שבהם, מסיבת הצרור שהיה חקוק בדינים, במסך של חיריק שבקו האמצעי,

חזרו והתבקעו וניקבו הספירות של בינה, שנקראות אבנים.

 

והתקבצו המדרגות ונעשו קבוצה אחת, שע"י המסך הזה

שהמעיט את קו שמאל ל ו"ק של ג"ר,

התקבצו והתייחדו ג' הקווים לקבוצה אחת,

באופן שאינם מאירים זה בלי זה.

ומטעם זה מכנה את המסך בשם צרור,

מטעם היותו צורר כל ג' הקווים לאגודה אחת.

קלו) אח"כ התחלקו ונעשו ב' מדרגות של מים. מחצית המים קפאו,

ומחציתם שקעו, אלו עלו ואלו ירדו.

מכאן התחיל העולם להתחלק. בשעת שליטת קו שמאל,...    פירוש בעל הסולם רבי אשלג    ...


נודע, שבשת שליטת קו שמאל,

קופאים המים שבים, משום שהחכמה אינה מאירה בלי חסדים.

 

ואח"כ ע"י החסדים הם נפתחים וחוזרים לנוזלים, שחוזרים להאיר.

 

אמנם לא כל החכמה חוזרת להאיר אלא רק ה ו"ק שבחכמה,

וה ג"ר שבה נעלמים . ולפיכך נבחן כאן,

שמֵי החכמה נחלקו לב' מדרגות: ו"ק וג"ר,

 

שהו"ק קפאו בעת שליטת השמאל,

ואח"כ ע"י גילוי החסדים חוזרים להאיר. והג"רלא קפאו,

אלא נעלמו לגמרי. ., שהרי אינם מאירים אפילו אחר גילוי החסדים.

 

וע"כ נאמר, שהתחלקו ונעשו ב' מדרגות של מים, ג"ר וו"ק.

 מחצית המים קפאו, שו"ק דחכמה חוזרים להיגלות ע"י החסדים.

ומחציתם שקעו, שג"ר נעלמו לגמרי.

אלו עלו, אותם שנִגלו, היו מאירים ממטה למעלה,

שהוא ו"ק. ואלו ירדו, אותם ששקעו, היו מאירים ממעלה למטה,

 שהוא ג"ר. מכאן התחיל העולם להתחלק, שלא נשארה בעולם אלא מחצית התחתון של החכמה, שהוא ו"ק.

 

קלז) צרור אחר יש למעלה, והוא חקוק בע"ב  חתימות מטַבעת החזקה, ובהם שקועים גלי הים. כשנוסעים מתחלקים ל ד' זוויות,

 חלק אחד עולה, שמאיר ממטה למעלה, הנוקבא, מַערב.

וחלק אחד יורד, שמאיר ממעלה למטה, עם אור החסדים, ז"א, מזרח.

חלק אחד לצד צפון, קו שמאל, גבורה.

וחלק אחד לצד דרום, קו ימין, חסד.

 כשמתחברים יחד, גחלות לוהטות עומדות בלהט החרב המתהפכת.

 

...    פירוש בעל הסולם רבי אשלג    ...

כמו שנתבאר לעיל, עניין המסך שבקו אמצעי הנקרא צרור,

 המשמש במקום בינה,

וכן הוא משמש מחזה ולמעלה של ז"א, להיותם מדרגה אחת.

 

כן יש צרור המשמש מחזה ולמטה של ז"א, שבכוחו מכריע

בין ב' הקווים אשר שם.   וההפרש ביניהם הוא רב,

 

כי אותו הצרור, המשמש מחזה ולמעלה של ז"א,

אינו מגלה שם הדינים שבו, להיותו נמצא בסיום הקווים,

 ואין הדינים יכולים לפגום למעלה ממקום מציאותם.

 

משא"כ הצרור שמחזה ולמטה של ז"א, כבר כלול בו הדינים מצרור העליון, העומד למעלה ממנו במקום החזה.

והנה ג' הקווים חג"ת שלמעלה מחזה,

 נקראים ע"ב מדרגות, שהם ג' הפסוקים, וייסע, ויבוא, ויֵט.

וע"כ מכונים הדינים אשר בצרור העליון,

העומדים בסיום ע"ב מדרגות, בשם, ע"ב חתימות מטבעת החזקה.

 ע"ב, על שם הארתו. חתימות פירושו סיומים,

 משום שנמצאים בסיום המדרגות. טבעת החזקה, הוא הצרור עצמו,

שהוא המסך של חזה, שבו הדינים.

 

ע"כ נאמר, צרור אחר יש למעלה,

הצרור שבקו האמצעי שמחזה ולמטה,

והוא חקוק בע"ב חתימות מטבעת החזקה,

כלומר, הדינים שבצרור העליון, העומד במקום החזה, המכונים כן, המשפיעים לצרור התחתון.

 

אמנם עכ"ז אינם נחשבים לדינים שיפגמו משהו את המדרגה, מטעם, שהדינים המתגלים בים, המכונים גלי הים,

יושתקו ע"י הדינים שבקו אמצעי שלמטה מחזה,

 

ולולא הדינים הללו שבצרור התחתון, לא היו הגלים נשתקים,

והים, המלכות, לא הייתה יכולה להאיר.

וע"כ אינם נחשבים לדינים אלא לתיקונים.

 

וג' הקווים הללו, אינם מגלים חכמה אלא בסוד נסיעתם,

שהארת כל אחד מתגלה במיוחד בזה אחר זה,

בסוד ג' נקודות: חולם, ואח"כ שורוק, ואח"כ חיריק.

ואז מקבלת המלכות את גילוי החכמה מהם.

 

 

אבל כשגמרו הארתם בזה אחר זה, המכונה נסיעה, אז הם נחים.

שהארתם מתחברת ביחד תחת שליטת אור החסדים,

והחכמה אינה מתגלה עוד.

 

וכשהם נוסעים, כדי לגלות הארת החכמה, הם מתחלקים לד' זוויות, שכל אחד מג' הקווים מגלה הארתו במיוחד.

 

 מתחילה הימין, וכשנגמרה הארת הימין,

 אח"כ מאיר השמאל, וכאשר נגמרה הארת השמאל,

מאיר האמצעי, שהם מכונים, דרום צפון מזרח.

ואח"כ המערב, המלכות, מקבלת מהם החכמה.

 

ע"כ נאמר, חלק אחד עולה, שמאיר ממטה למעלה.

אבל כשמתחברים יחד, שלאחר שגמרו נסיעתם שמאירים כולם ביחד, גחלות לוהטות עומדות בקו השמאל,

בעניין להט החרב המתהפכת, שהם שומרים את החכמה,

 שלא תתגלה שלא בשעת נסיעה.

 וע"כ אין גילוי אז, אלא לאור החסדים בלבד.

 

קלח) עמוד אחד תקוע בתוך הים. מדרגה,

שהיא שליח של חלק המדינה העליונה, מלכות שמחזה ולמעלה.

עולה בעמוד הזה למעלה למעלה, ומסתכל למרחוק לראות קשר

של אוניות השטות בים. מי ראה הגלים עולים ויורדים,

מחמת הדינים שבהם, ורוח, קו אמצעי, נושב בהם ומשתיקם,

 ודגי הים, המלאכים, מושכים את כל אלו האוניות לכל רוחות העולם, שבדרך זה נגלה החכמה.

ע"י עליית המלכות לבינה, נבקעות כל המדרגות לשתיים,

 שכו"ח נשארים במדרגה, ובינה ותו"מ נופלים ממנה,

ויורדים ומתלבשים במדרגה התחתונה אליה.

 

ולעת גדלות, יורדת המלכות מבינה למקומה,

ואז עולים בינה ותו"מ של כל מדרגה מן התחתון,

וחוזרים כל אחד למדרגתו.

ויחד עם עלייתם מן התחתון לוקחים עימהם גם את התחתון,

ומעלים אותו למקום העליון. ומתוך שאין העדר ברוחני,

הם נמצאים תמיד במקום התחתון, גם אחר שעלו למדרגתם,

 

 שבדרך זה עולה כל תחתון אל העליון שלו.

וע"כ נבחנים בינה ותו"מ הללו לבחינת עמוד,

שיש בכל מדרגה, שעל ידו עולה למדרגה עליונה שלה.

 

עמוד אחד תקוע בתוך הים, כי הים, הנוקבא מחזה ולמטה של ז"א,

ואותם בינה ותו"מ של מדרגת מחזה ולמעלה של ז"א, היורדות שמה,

נבחנים לעמוד, שדרכו עולים כל הבחינות שמחזה ולמטה של ז"א

אל מדרגת מחזה ולמעלה של ז"א.

 ע"כ יש לה שליח, המלאך מט"ט, שעולה למעלה מחזה

וממשיך החכמה למחזה ולמטה,

לסוד ד' החיות של מרכבה התחתונה, המכונים, אלפי שִׁנְאָן.

 

מדרגה, שהיא שליח של חלק המדינה העליונה,

מלכות שמחזה ולמעלה, מט"ט,

שליח להמשיך ולקבל חכמה ממלכות העליונה שמחזה ולמעלה,

בשביל המלכות שמחזה ולמטה,

עולה בעמוד הזה למעלה למעלה, ומסתכל למרחוק,

 

שמקבל חכמה, שנקרא הסתכלות מרחוק, כמ"ש, מרחוק ה' נראה לי. ושטים לד' רוחות העולם, ומגלים חכמה ע"י מט"ט.

קלט) מדרֵגה ההיא, מט"ט, כשירד מלמעלה מחזה,

עומדים אלף מימינו ואלף משמאלו,

שממשיך חכמה המרומזת במספר אלף בין בימינו ובין בשמאלו.

 והוא שב למחזה ולמטה, ויושב במקומו כמלך על הכיסא שלו.

מדרֵגה ההיא בעת שהים, המלכות, שט לד' רוחות העולם,

 עימו יוצא בו שב, הוא שב בקיומו של המלך.

 

...    פירוש בעל הסולם רבי אשלג    ...

הקווים מגלים החכמה רק בדרך נסיעה על שלושה מקומות

בזה אחר זה, בחולם שורוק חיריק, שזה רָצוֹא.

אבל כשגמרו נסיעתם ומתחברים בהארתם במנוחה,

שזה וָשוֹב, אז יש להט החרב המתהפכת בקו שמאל,

השומר שלא יגלה חכמה לחוץ.

וזהו המדרגה, מט"ט, שבעת שהים, המלכות, שט לד' רוחות העולם, ומגלה חכמה בעת נסיעתו, עימו היא יוצאת לנסיעה,

עימו היא שבה מנסיעתה, הוא שב, כדי לקיים המוחין

של המלך בהארת החסדים, שבו מתקיימים המוחין.

 

קמ) ואז כשהים בבחינת ושוֹב, יוצאים כרוזים,

מי שהוא מבעלי העיניים, יזקוף אותם למעלה למעלה.

בעלי כנפיים יקומו בקיומם. בעלי הפנים,

יכסו פניהם עד שנוסע במסעיו, אז וייסע מלאך האלקים.

 

...    פירוש בעל הסולם רבי אשלג    ...

 

עיניים הם ג"ר של חכמה והפנים הם ו"ק של חכמה.

 כמ"ש, חכמת אדם תאיר פניו. מי שהוא מבעלי העיניים,

יזקוף אותם למעלה למעלה,

 שיאירו למעלה למעלה בבינה ולא ימשיך אותם למטה,

 

 מטעם היותם ג"ר של חכמה, שאינם מאירים אפילו בעת נסיעה.

בעלי כנפיים, המדרגות של חסדים מכוסים,

 יקומו בקיומם, שימשיכו הארתם,

כי במצב, וַשׁוֹב, מאירים רק אור החסדים,

שהם הארת בעלי הכנפיים. בעלי הפנים, יכסו פניהם,

שיכסו הארת הפנים בעת המנוחה, שבמצב ושוב,

כי אינם מאירים אלא רק בשעת נסיעה. עד שנוסע במסעיו,

ואז מתגלה אור הפנים, כמ"ש, וייסע מלאך האלקים.

.......................

 

מאמר: הייתה כאניות סוחר..זוהר פרשת בשלח, קמא')

עורך ומגיש: רבי דוד קורן   .....   קרן אור ללימודי הקבלה

.....:::::::::::::::.....

קמא)  רבי חייא פתח וכו' הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה.

הייתה כאוניות סוחר, דהיינו,  כנסת ישראל, המלכות.

 ממרחק תביא לחמה, כמו שאומר , הנה שֵׁם ה' בא ממרחק.

דהיינו ע"י הארת קו האמצעי במסך של חיריק, שהוא מרחיק

הג' ראשונות  של חכמה, ואינו מאיר אלא בו"ק, תביא לחמה.

 

 כלומר ע"י מדרגה אחת השורה עליה, קו האמצעי, יסוד של ז"א.

ובו נמשכים כל אלו הנחלים והמעיינות, ההולכים בים.

כמ"ש, כל הנחלים הולכים אל הים.

 

קמב) כל הנחלים הולכים אל הים,  פירושו:

אע''פ שכל  הנחלים נמשכים על ידי  המדרגה ההיא, ההיא יסוד,

ומדרגה ההיא מוריד אותם לתוך הים, שהיא  מלכות,

 

אל תאמר, שהוא שפך אותם הנחלים לים, ואחרים אינם שורים בו,

 ואין נמשכים בו עוד כבתחילה.

ע"כ חזר ואמר, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שָבים,

 ששבים למקום מדרגה ההיא שהנחלים הלכו משם פעם אחת.

שם הם שָבים ללכת. שם הם שבים ממקום ההוא העליון,

 מבינה באים שוב ל יסוד. שהשפע אינו פוסק משם לעולם

 

ומתקבצים כולם במקום ההוא ביסוד,

למה ללכת למקום ההוא הים, שהוא מלכות.

כמו שלמדנו:  ומה שמה של , הוא נקרא צדיק,דהיינו, יסוד של  ז"א.

 

קמג) רבי יהודה אמר, כתוב שם אוניות יְהַלֵכוּן לוויתן זה יצרת לשחק בו. שם אוניות יהלכון, פירושו,  שבַּים ההוא הולכים ושטים האוניות.

עד שבאים להתחבר באותה המדרגה שהיא יסוד,

אז לוויתן זה יצרת לשחק בו. כי לוויתן הוא יסוד של ז"א.

 

קמד)  רבי יצחק אמר למעלה למעלה ביותר,

 יש זיווג אחר השורה ברעות, ואינם נפרדים לעולם.

 זיווג אבא ואמא  עילאין, ג"ר של בינה.

רבי יהודה אמר מי זוכה לזיווג ההוא,  אמר לו,

מי שיש לו חלק לעולם הבא,  שהוא בינה.

 

קמה) אמר לו רבי יהודה  והרי למדנו: שכתוב:

, לוויתן זה יצרת לשחק בו. משמע שאומר זה שהוא יסוד.

וזה וזאת יודעים הם, שהם יסוד ומלכות,

הרי שאפילו לא יזכה לבינה זוכה ג"כ לקבל מזיווג העליון.

אמר רבי אבא, שניכם אומרים יפה,

זה של רבי יהודה יפה הוא בדיוק

הכל הכין הקב"ה לענג בהם את הצדיקים. כמ"ש, אז תתענג על ה'

 

קמו) אמר רבי אבא, כמה אלפים וכמה רבבות של מחנות קדושות

יש להקב"ה. בעלי פנים העליון, בעלי עיניים בעלי כלי זין,

בעלי יללה, בעלי יבבה, בעלי רחמים, בעלי דין.

ולמעלה מהם פקד את המטרוניתא, המלכות, לשמש לפניו בהיכלו.

 

קמז) כנגד אלו יש לה למטרוניתא, למלכות, מחנות מלאכים מזוינות. בשישים פנים נמצאות המחנות המזוינות. וכולן חגורי חרב עומדים מסביב המלכות. כמה יוצאים, כמה באים. בשש כנפיים מעופפים כל העולם.

לפני כל אחד ואחד גחלות אש דולקות, לבושיו אש לוהט,

 בגבו להט החרב הלוהטת בכל העולם לשמור לפניה. כמ"ש,

         ואת להט החרב המתהפכת      לשמור את דרך עץ החיים.

 

קמח)  שואל: מי הוא שנקרא דרך עץ ה"חיים.

ומשיב:  זו היא מטרוניתא הגדולה, המלכות,

שהיא דרך לאילן הגדול והחזק, שהוא ז"א,

הנקרא עץ ה"חיים.. שכתוב,

הנה מיטתו שלשׁלׂמה שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל,

שהוא ישראל של מעלה  ז"א, כולם אחוזי חרב.

.............................

השארת תגובה