זוהר: פרש תצוה. סוד העגל ושבירת הלוחות

השארת תגובה