חודש אייר מזל שור

המדינה שלנו היא מזל שור,

ה' באייר יום העצמאות מזל שור, כוכב נגה,

 

מזל שור שהוא קו שמאל של מזלות אדמה,

שיסוד אדמה, הוא המלכות שלנו, עולם החומר,

ומזל שור קשור לחומר,

 

מזל שור כל כולו נטמא בימי העומר הקשים,

אותיות החודש של מזל שורפ' נגהו' שור אייר,

האות ו' ז"א שהוא עץ החיים, שהיא הרפואה,

מה שנאמר אני בריא כמו שור,

ובני מזל שור הם צינורת לכוח רפואה,

 

פ"ו גימטרייה אלהים שהוא הכלי הרוחני של עולמנו הטבע,

ימי העומר הקשים, הם ימי דין,

לא מחלטים התחלות חדשות,

כגון נשואים, עסקים חדשים, בגלל שעדין

הכלי הקוסמי עדין לא הושלם במשך 49 העומר,

 

והמעניין, בימים הללו הגורליים של ימי העומר,

בונים את תקציב המדינה, ואז כל הזמן

אנחנו באים התענות, למה אין לאף אחד

היום ביטחון כלכלי, או מדיני,

 

 

ועל פי האסטרולוגיה הקבלית, השור ממונה

על הביטחון החומרי בעולמנו,

זה מה שהשור דורש כל הזמן, ביטחון חומרי,

 

אבל כל מי שחושב שזה דבר שלילי, סימן שהוא

עדין לא מבין את הסוד של החומר שבבריאה,

 

בשיעור תלמוד עשר הספירות פרק ג' סעיף כח,

מציין הרב אשלג, שהחומר שבנאצל מוגדר

כרצון לקבל בנבראים,(לחץ לקישור לכל המאמר)

 

ולכן הרצון לקבל שלנו, זה הסוד של החומר של

הבריאה,  שכל החומר של מחשבת הבריאה,

זה הרצון לקבל,

 

כי גם המדענים עדין לא מבנים מה זה החומר

שמימנו בנויים האטמים, והם היום אומרים, אין

חומר מוחשי בבריאה, החומר הוא אנרגיה,

והקבלה מלמדת אותנו שהרצון לקבל שלנו

זה בסך הכול לקבל אנרגיה כביכול דרך החומר,

 

והחומר זה בעצם הרצון לקבל שלנו,

זה הדבר היחידי שהאור ברא באין סוף,

כלי של רצון לקבל, שזה החומר של הבריאה,

 

וכשהנשמה נולדת, היא נולדת לעולם החומר,

ומה האדם רוצה כול החיים שלו? ביטחון,

כל הזמן אנחנו מברכים ומבקשים על עם ישראל

בחג העצמאות, בביטחון,ושלום,

צבעי, של כיפת ברזל, ובביטחון כלכלי,

כי זה האפיונים של מזל שור,

 

ומאז החג העצמאות הראשון של המדינה שלנו

שכל שנה אנחנו חוגגים עד היום, כבר 64 שנה,

 ומה באמת אנחנו מבקשים עבור המדינה שלנו,

ביטחון ושלום, התקציב הגדול ביותר במדינה

הולך כל הזמן לביטחון,

 

כל אומות העולם יודעים היום מה הבעיה של העם

היושב בציון? ביטחון, כל עסק שאנו עושים,

תמיד מבקשים ערביות ובטחונות,

 

מדוע אנחנו כולנו עד היום חיים בפחד ובפאניקה

בגלל הביטחון?

כי כל זה קשור למזל שור, ביטחון,

 

אבל הבעיה היא כאן, כל הבחירה החופשית שיש

לנו, וזה עניין של זכות או חובה,

 

עם האדם נכנס למודעות הרוחנית של מזל שור,

האות ו' ז"א עץ החיים,

בזכות, שהוא מגלה אור של חסדים

הוא יהיה כמו מזל שור שרוצה בטחון חומרי,

 

אבל כמו שאנחנו לומדים, שהביטחון החומרי,

לא יבוא מביטחון שאדם מאמין בחומר, והחומרנות,

להפך, כי ככול שהאדם נהיה חומרני,

בסופו של דבר הוא מאבד את הביטחון, מה שנאמר,

מרבה נכסים מרבה דאגות, וזה הבעיה,

 

כי כל הבעיה שלנו הוא לא הביטחון עם העם

הפלסטינאים או העם הפרסי או הערבים, 

הבעיה האמתית  שלנו,

שזה הצד השלילי של מזל שור,

 

שאנחנו נכנסים לעולם החומרנות, וחומרניות,

במקום להתחבר לעולם הרוחני שבתוכנו,

ולהביא לעולם שלנו, מהעולם הרוחני,

את הביטחון  בחומר,

 

כי האות ו' שהוא מיצג שש ספירות

של המגן דוד הרוחני שלנו, הוא המגן הרוחני,

המגן על ספירת המלכות של דוד המלך,

לכן דוד המלך  הוא השתמש

במגן רוחני עבור  ישראל,

 

מה זה ביטחון בחומר?

שאני בוטח ברצון לקבל שלי,

כי מי באמת יודע מה הוא הרצון לקבל האמתי שלו?

מי היום יכול לסמוך על עצמו? ומאמין בעצמו?

 

כי החומר, זה הרצון לקבל,

ולא הביטחון בחומר שהוא החומרנות  שהוא,

 הכסף או הבית או הזהב שיש לי,

כי כל זה  לעולם לא יביא ביטחון,

 

על פי הקבלה, הביטחון בחומר, זה אומר

אני בוטח ברצון לקבל שלי במאה אחוז במודעות,

 

כי מה זה הרצון לקבל,

זה בחינה ד' המלכות שלנו,

ששם אנחנו רוצים למלוך

כמו מלכים על הממלכה שלנו בביטחון,

 

ורק ברגע שהאדם יש לו

ביטחון ברצון לקבל שלו

שזה החומר שלו, אז אין לו שום פחד,

כמו שציינו, עם אדם מקבל משהוא בזכות,

הוא אף פעם לא יפחד לאבד את זה,

 

וכל העניין של חג העצמאות שקבלנו מדינה,

לא בזכותקבלנו את זה בחובה,

וזה הבעיה שלנו

שאנחנו כל הזמן מפחדים לאבד את המדינה,

וזה אף פעם לא יביא לנו ביטחון,

כמו החרדי בימנו, מפחד להיות חילוני,

 

אומנם נאמר רבות מחשבות בלב איש,

ועצת ה' היא שתקום,

אומנם אנחנו קבלנו את המדינה מהאור,

של מחשבת הבריאה, כמובן, דרך  הבחירות של

 כל אומות העולם במועצת הביטחון,

לתת לעם היהודי מדינה  והיא נתנה,

אבל האם  העם היהודי זכה לקבל?

 

כמו שהיה מתן תורה, במתנה,

במעמד הר סיני,

אבל , אבל עדין לא זכינו לקבל את דברי התורה,

וסודות התורה, שזה הזוהר והקבלה,

לכן משה מסרה את התורה לסגנו, ולא לעם,

 

אומנם אנחנו זכינו אחר 2000 שנות גלות

שהמדינה ניתנה לנו, הנתינה מצד  האור,

דרך אומות העולם,

אבל אנחנו הכלים עדין לא זכינו לה,

מיד שבן שדוד גוריו הכריז על מדינה ליהודים,

בארץ ישראל,

קמו כל בני עשו, שהם ממנוונים

על גבולות ארץ ישראל ונלחמים בנו עד היום,

 

לכן החודש הזה, וחג העצמאות הזה,

אנחנו יכולים על ידי הזכות של הזוהר,

והרב אשלג, וכל הצדיקים של הזוהר,

להתחיל לזכות לקבל, את הזכות

על המדינה, ואז להרגיש את הביטחון,

 

ואז לא צריך עוד חומות שיקיפו את ירושלים,

את כל גבולות הארץ, ולחיות בתוך חומות בפחד,

ולהאמין בכיפת ברזל,

או טיל החץ או טילי גבריאל,

שנחשוב שהם יתנו לנו את הביטחון,

 

כי כל העבודה שלנו בחיים, היא תמיד מתחילה מהראש

לנו, ואנחנו דרך הלימוד הקבלה, רוצים לסדר לעצמנו

את הראש, ואת ערוצי המחשבה שלנו,

שבאמת נבקש לקבל דברים בחיינו בזכות,

 

אומנם בכל ראש חודש יש תפילה מיוחדת והלל,

אבל כל זה רק הטקסט, מה שאנחנו רוצים לדעת

איך דרך הפנמיות שלנו להתחבר ליום ההולדת

גם של המדינה שלנו,

 

מזל שור  הכוכב השליט נגה חודש אייר,

שהם, ראשי תיבות,  אני י"י רופאיך,

 שזה יוצר את המילה אייר,

חודש של רפואה,

אבל נשאלת השאלה רפואה ממה?

אומנם לכל אחד יש לו בעיות רפואיות שונות,

אבל מזל שור בחודש אייר שמיצג את

הכוח הרפואה, רוצים לדעת רפואה ממה?

 

ואנו יודעים שמזל שור כל כולו נמצא בימי העומר

 

שהם ימים של דין, של איסורים חמורים,

שגם 24 אלף התלמידים של רבי עקיבה,

מתו מוות משונה בתקופה בין ראש חודש אייר,

עד ל"ג בעומר, למרות שהם היו חכמים בתורה,

והיו בדרגה של תנאים, שהיו יכולים אפילו לחיות

מתים, הם מתו מוות משונה, ומה הייתה הסיבה?

 

ונאמר במדרש, בגלל שלא נהגו כבוד זה לזה,

עכשיו למה חכמים אומרים את המילה נהגו,

בעניין של כבוד, זה לזה,

והחכמים כמובן הם התכנו לכוכב נגה

ששולט  בחודש אייר,

(ראו שעור על מזל שור והאפיונים של כוכב נגה,)

 

ומה זה  האפיונים של כוכב נגה,

שעל פי הקבלה, נגה מייצגת את עץ הדעת טוב ורע,

שהם זכר ונקבה ירדו חבוקים לעולם הזה,

שזה הטוב והרע, וכוכב נגה, מיצג את האהבה,

היופי, והאסטטיקה, של ההרמוניה בין השנים,

של תשוקות לאומניות יופי ומוזיקה, עושר ופרנסה

לחיים טובים  ונוחים עם ביטחון,

 כוכב של הסגה של דברים,

 

נגה במפת הלידה של האדם מראה לנו מה באמת

חסר לנו, והיכולת להבחין בין טוב לרע,

את זה דרך הירח מולידה בראש חודש אייר,

 

ומה כל העניין שתלמידי רבי עקיבה לא נהגו כבוד

זה עם זה?  שכל הבעיה של התלמידים של רבי

עקיבה, שהם דקדקו בדברי ההלכות,

 

שכל אחד היה שומר על העניין של הכשרות שלו,

והם שחכו, שיש עוד בן אדם,

והם לא קבלו את הכשרות של השני

זה בדיוק מה שקורה היום,

לגבי הכשרות בפסח, לכל אחד יש כשרות משלו,

ולא מקבל את הכשרות של חברו,

 

היום אף אחד לא מספיק כשר, שחברו החרדי

יוכל אצלו בבית, אני דוד, יכול להעיד על עצמי,

שבאים אצלי רבנים חרדים, אפילו "מקובלים",

ולא מוכנים לשתות אפילו מים,

 

הבעיה היום כמו שציינו ורואים את כל ההפרדה

באוטובוסים, וכל מיני סוגים של כשרות, של בד"ץ

בית יעקב, או בית דוד, כי כל אחד הוציא את עצמו

מהכלל, שחושב שהוא הצדיק, ואין איש מלבדו

מספיק כשר, כי השני לא כשר,

גם הממשלה החדשה שלנו, היא

בלי החרדים, כי הם לא מספיק כשרים

עבור החילוניים הצדיקים שמחפשים ביטחון

קיומי מהגזלנים החרדאים,

 

וזה כל הבעיה שלא נהגו כבוד זה לזה,

תלמידי רבי עקיבה,

הם היו תלמידי חכמים, שהם הקפידו, על דקדוקי

ההלכות, וזה העניין שלא נהגו כבוד זה לזה,

 

שלא היה אדם  בשבילי מספיק כשר שאני ידבר

איתו, יבלה איתו, יתייעץ איתו, ללמוד ממנו,

וזה הבעיה של העומר והמגפה שפקדה אותם

למות מות משונה, ולא מות רגיל של בני אדם,

 

וזה הרפואה של חודש אייר מזל שור,

להתרפא מההרגשה של עליונות על בן אדם אחר,

שהאדם מרגש עליון על השני,

רק תיראו איך אנו חיים ומתנהלים,

אבותינו שבנו את המדינה, היום הם חיים מצדקות

של חסדי אחרים, ועמותות,  ועדין בלי ביטחון,

בלי כבוד, וזלזול מוחלט של ראשי המדינה,

 

אין כבוד היום, אחד לא מפרגן לשני,

 

זה יכול להיות בעבודה, שאדם אומר, שאין

אדם מוכשר לעבוד איתי, ולא במקרא המילה

מוכשר וכשר הם אותו השורש,

 

ומאז שקבלנו מדינה, הפסקנו להיות עם,

בגלל  הכשרות,  של כל קהילה חרדית או חילונית,

או לעומנית, של מעמדות,

אני דוד עד היום לא יודע איזה סוג יהודי אני,

 

 וזה הבעיה העיקרית שלנו  כל הזמן

שמסתובבת במעגלים

בכל תחומי החיים שלנו,  ואז אנחנו מאבדים

את הביטחון בחומר, שזה הרצון לקבל שלנו,

ואנחנו לא יודעים מי אנחנו, ולאיזה מפלגה

אנחנו שייכים, ומה באמת אנחנו רוצים,

 

לכן אנחנו כל הזמן רוצים את מה שיש לשכן,

שזה רצון זר, לקבל שלנו, הוא לא אמתי,

אנחנו כל הזמן מחפשים את מה שאין לנו,

ולא נהנים ממה שיש לנו,

כי כל מה שיש לנו זה רצונות אשליאטיים,

 

 

שור =506= אהבת חינם,

המפתח לביטחון בעולם החומרי, זה שהאדם

יעבוד אם הבחינה ד' שלו,

שזה הרצון לקבל שלו,

ויצור הרמוניה בין כל דבר בחיים,

ילמד לקבל את האחר,

יראה את היופי באחר, את האהבה באחר,

 ורק ייתן לאחר, במקום כל הזמן לקבל מהאחר,

שור גימטרייה נותןאהבת חינם,

 

 

כי את אהבת חינם אפשר להסיג רק דרך

חידוש  הלבנה בחודש אייר מזל שור,

שאז נולדת הנשמה שלנו,

שהיא קשורה רק ליופי ואהבת חינם

 

זה מה שמביא לנו את כל הסיפוק של האושר,

והעושר ההנאה השמחה והביטחון בחיים,

 

שיהיה לנו ולכל בית ישראל חג עצמאות שמח

שנזכה לחיות בארץ הקודש בביטחון ובזכות,

מימני דוד, ומכל הצדיקים של הזוהר,

השארת תגובה