חודש תשרי מזל מאזניים ראש השנה

סוד ראש השנה,

אנו יודעים שיום בריאת העולם הוא כ"ה באלול

מזל בתולה, והאות י' היא שולטת על המזל החודש

והאות ר' מייצגת את כוכב כוכב (מרקורי.) על פי ספר היצירה, של אברהם אבינו,

ואנו לומדים שחודש אלול עת רצון, חודש של

ת ש ו ב ה.

לכן אנו ניתן תמצית הוונה מסוד האותיות,

כי אנו לומדים שהאות י' מייצגת את אור החכמה

עולם אצילות אור אין סוף,

והאדם נברא ביום ו' של מעשה בראשית,

שזה ראש השנה, לכן סוד המילה כוכב,

אומר הזוהר פרשת כי תצא, סעיף קי"ז)

כוכב מתחלק לב' בחינות, וג' מדרגות,

א'- כוכב אותיות כ"ב כ"ו , כ"ב הם כ"ב האותיות

המלכות, לכן יש כ"ב ימים מראש השנה עד שמחה תורה,

וכ"ו הוא גימטרייה' הויה, בסוד הכתוב,

כי שמש ומגן הויה צבעות, השכינה, שהיא מלכות הקדש,

עליה נאמר, בך (כ"ב) יברך ישראל,שהיא כ"במכוכב,

שהם סוד כ"ב אותיות התורה,

כוכב כולל מג' מדרגות,

האות כ' של המילה כוכב, הוא כתר,

האות ב' של המילה כוכב הוא בינה,

שהוא,כ"ו של המילה כ"וכב הוא הויה, כולל את

שניהם, והוא חכמה, וכוכב כולל הכל,

שכולל גם מדרגת עמוד האמצעי, שהוא כ"ו

של המילה כוכב, שבגימטרייה הויה,

וכולל השכינה, שהיא כ"ב של כוכב.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,לכן לאחר הבנה באופן שטחי של סוד האותיות,

אנו צרכים לשאול למה יום ראש השנה

נקרא יום הדין? ומהו בעצם דין?

כמובן זה לא שהבורא ישב חס ושלום ישב על כסא

הדין והתחיל לשפוט את העולם,

אלא בראש השנה, מתגלה כ' כתר, ב' בינה,אור אין סוף,

שהם כ"ב הכלים שמגלים את האור אין סוף,

אפו מתגלה האור אין סוף?

במלכות בחינה ד', לכן ראש השנה הוא חודש השביעי,

ושבע מיצג את המלכות שלנו בחינה ד',

לכן זה דין, כי אין לו עדין מסך של רחמים,

כי המסך קשור לבחינה ג' ז"א אור החסדים

שנקרא רחמים, ואור אין סוף הוא אור החכמה

אור השחור שנקרא דין, כי הוא בלי מסך והגנה,

במשך עשר הימים נגד עשר הספירות של מלכות

של עולם אצילות, עד יום הכיפורים,

(עיין סעיף לד' פרשת כי תצא בזוהר)

שיום הכיפורים, זה רחמים גמורים, ויום של

מחילת עונות, ותשובה, והמילה או הפירוש תשובה

אפרש ליראות את זה בשני צורות,

א' יש תשובה על מנת לכפר על העונות, ישי

צורך בוידוי, מה שאנו אומרים בתפילות,

חטאנו פשענו גנבנו רימינו,יכו' כלומר על כל

התעיות והנזק שגרם במהלך החיים והשנה,

מדוע? כדי שהעונות שלנו לא ינתקו אותנו מכוח

המסך שהוא רחמים, אור החסדים,

וכוח המסך הוא קו אמצעי הויה שהוא רחמים

שקו אמצעי, הוא כוח התנגדות על הרצון לקבל,

וכל פעולה בלי כוח התנגדות מנתק אותי מהמסך

מהרחמים ומחבר אותי לאור החכמה שזה דין,

וזה אומר שחלילה אדם יכול להתחבר לאור השחור

בלי הגנה של המסך שזה אור החסדים,

לכן המקובלים אומרים מי שמצליח לבנות

את הכלי במשך כל חודש אלול, והוא מצליח לעשות תשובה אמתית. הוא לא צריך לבוא בראש השנה

ולתקוע השופר, כמובן, תשובה אמתית הכוונה,

שצרכים להיות בדרגה של צדיקים גמורים,

לכן נאמר בראש השנה הצדיקים נידונים לאלתר לחיים,

למה? כי הצדיק מחובר למסך, שזה רחמים גמורים,

כמובן הרשעים חס ושלום נידונים למות.

כי הוא לא בנה את הכלי, והוא לא מחובר למסך

שהוא רחמים, ולכן הכלי שלו יחיה בלי הגנה בדין גמור,

ויחיה תחת השפעת אור החכמה, האור השחור,

שהוא כלי ריקני,

כי השחור שבמלכות, הוא כמו

החור השחור ביקום, ששום דבר לא מתקיים שם,

השחור הוא הרצון הגדול ביותר לקבל לעצמו, ובחור השחור על פי המדענים זה וקום שבולע כל מה שנכנס בתוכו

אפילו כוכבים קורסים שם, וזה הפרדוקס של עולמנו,

שיש קיום וחיים בעולמנו

אבל המלכות שלנו השחור,בחינה ד'

הוא בנוי על אי קיום, כי אור אין סוף של חכמה

מתגלה רק במלכות של אין סוף,

והשנה ה" תשע"ב, שנת ע"ב, היא אור החוכמה,

ע"ב הוא אור אין סוף, ע"ב =72 חסד,

שמתגלה החסד רק דרך המסך שהוא אור החסדים,

ומי שלא מחובר למסך, חלילה יחיה בדין השנה.פרשת שופטים מהזוהר,

פירוש: סוד המשפט הוא בג' קוים, בסוד

במותב בי תלתא כחדה הוינה,

הרומזים על ג' הקווים המשמשים כאחד,

אשר קו הימין נוטה לחסד, ושופט העולם בחסד,

וקו שמאל נוטה לדינים ושופט העולם בדין,

וקו האמצעי מכריע ביניהם ומקיים הארת שניהם,

לכן שנאמר רשעים חלילה נידונים למוות,

רשע מחובר ליצרים של הגול, ולא לרצונות הנשמה,

שזה הרצון לקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר,רשע פירושו עובד רק על רצון של עצמו.

שרשע מחובר לקו שמאל,

והמסך הוא קו אמצעי, תפארת רחמים גמורים,

אבל לבנוניים שזה אנחנו, יש בנו גם צדקה ורחמים

על אחרים, וגם עושים על מיני עונות לפעמים,

זה המלחמה שלנו בראש השנה. להתחבר למסך,

שהוא לא ימן ולא שמאל אלה קו אמצע,

למרות שבנוני במשך כל השנה עמל גם בתורה

ומצוות, הוא לא יכול עדין לשמוח על עצמו שהוא

צדיק גמור, אלה הוא עושה את כל המאמצים,

של תקיעות השופר אם הכוונות על מנת

שבמהלך עשרת הימים של ראש השנה שמתגלה

אור אין סוף, שיוכל לבנות הגנה, ויתחבר ביום

הכיפורים למסך, דרך הכפרות והתפילות והצום,

והצום, מנתק אותנו מכל עולם החומרי, כי צום

פירושו צמצום על כל רצון לקבל לעצמו באותו היום,

ולא חלילה ליפול למלכודת של הרשעים, שבאים

אם רשימה של בקשות לקבל דבקה באותו היום

של צום וצמצום על כל עולם החומר, ולהתחבר

לכלי של בינה, שהיא הכלי של הנשמה ושל

מחשבת הבריאה,

לכן על העניין של יום הדין ראש השנה שמתגלה

אור אין סוף, שהוא יום ו' של מעשה בראשית,

נברא האדם הראשון,

שהיה אמור להיכנס למלכות שזה האור השחור,

אור החכמה, שהיא מלכות של אין סוף, שנקרא

חלל ריקני, כמו החור השחור ביקום שלנו,

שזה בעצם, החור השחור שבעין שלנו,

שבנוי מארבע צבעים נגד ד' בחינות הויה,

שמהם בנוי עולמנו והאדם,

לכן שואלים ועונים המקובלים של הזוהר,

אם האדם הראשון לא היה עושה את החט,

והיה נכנס לאור השחור שמתגלה במלכות,

היה נעלם, היה כמו שלא היה, ואנו לא הינו קיים,

כי האדם הראשון עוד לא בנה את המסך, וההגנה,

לכן נאמר לאדם, מעץ הדעת שהוא עולמנו המלכות,

טוב ורע, שהם גוף ונשמה, לא תוכל ממנו,

כי ביום אכלך ממנו מות תמות,

כלומר מוות כפול, מות לנשמה, ומות לגוף,

באה חוה, לעזור לו אם הזמן, לבנות את המסך,

שהזמן מקושר לקו אמצעי שהוא רחמים,

לכן כל ראש לא מתגלה המלכות של אין סוף,

אלה אפשר להגיד כל שנה מתגלה רובד של

מלכות אין סוף , בסוד יוצר אור ובורא חושך

שהתיקון של האדם על מנת להגיע למר תיקון המלכות

כל יום ליצור אור חדש, יוצר אור. אבל אור יותר כהה.

עד שהוא בורא חושך שזה הכלי של מלכות אין סוף,

כי חטא האדם הראשון היה ביום שיש בצהרים,

ואנו נמצאים כמה שעות לפני ערב שבת,

שזה יום השביעי המלכות שנקראת שבת,

מלשון לשבות מכל מלכה, כי אין מלכה במלכות

באין סוף, האור והכלי הם אחד, בסוד

הוא שמו אחד, שהיא מנוחה ואין תנועה,

לכן נאמר יוצר אור ובורא חושך, ואנו הולכים

לקראת החושך של ערב שבת,

כי מה זה ימות המשיח? שכל הרבדים של

ששת אלפים השנים, מתגלים פתאום ביום אחד,

לכן הצופן של האות א' במילוי אלף, 1000. שנה,

לכן נאמר 1000 שנה בעיני ה' כיום אחד, שהוא א',

לכן כל א' של ראש השנה יכול להתגלות 1000 שנה

לפי סוג התיקון שלנו, שזה בעצם יום אחד,

כי הזמן הוא אשליה בעולם הרוחני,

כי אין זמן בעולם הרוחני, שם הכול אחד,

ואז מתגלה אור אין סוף, וזה העתיד,ימות המשיח,

שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד,

שגם הערב החושך והיום האור הם אחד,

ולזה מה שאנחנו מתקרבים, וזה גם מה שאנשים

אומרים על שנת 2012, שזה שנת ע"ב אור החוכמה,

לזה כל האנושות מצפה,

לכן אנחנו רואים את היקום מגיב בקיצוניות,

רעידות אדמה. סופות טורנדו, החומר קורס,

כל הבורסות בסכנה, הכלכלה קורסת, מדינות קורסות,

הקירח ונים נמסים, מדינות ויבשות ייעלמו,

אנו מוקפים בארץ ומאוימים כל הזמן, בעשרות אלפי

טילים, שיש להם רק רצון אחד, להשמיד אותנו. ולגרום

רק להרס וחורבן על כל מה שבנינו,

אנו כמו השכנים שלנו רוצים צדק חברתי,

מהוא צדק? שלמות, שהוא גמר תיקון,

שצדק על פי הקבלה הוא דין גמור, הוא שלמות,

אבל השלמות האמתית, שהכלי מחובר למסך,

לאור החסדים, של 1000 שנים של חיי נצח

של שמחה דרך אור הנשמה שהיא בעצם סוד

מחשבת הבריאה, להנות לנבראים,

האם נוכל לבנות כלי רוחני אמתי לימות המשיח?

שגם אנו נחיה אם שמחת המלך?

הכול תלוי ברצון של האדם,

ואין דבר העומד לפני הרצון,

שאור הזוהר והמודעות של כל הצדיקים יעזור

לנו לבנות את הכלי האמתי של השנה, דרך המסך,

שבת שלום ושנה טובה מימני, רבי דוד קורן,
סוף פרשת כי תצא מסתיים כך

זכור את אשר עשה לך עמלק ,

בדרך בצאתכם ממצרים ,

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ,

ואתה עיף ויגע , ולא ירא אלהים

"והיה בהניח יי אלהיך לך מכל איוביך מסביב ,

בארץ אשר יי אלהיך נתן לך נחלה לרשתה ,

תמחה את זכר עמלק מתחת השמים ,

לא תשכח.

סוד עמלק,

ואלו הם חמש בחינות של הערב רב לא לפי סדרם,
אבל את המאמר נכתוב לפי סדרם .

א, נפילים

ב, גיבורים

ג, ענקים

ד, רפאים

ה, עמלקים

שהם ראשי תיבות : נגע רע .

יש גם כן נגדם בקליפה נגע רע או ענג רע.

כי על ידי הרע מתהפך נגע להיות ענג או להפך הענגהופך לנגע. כי זה לעומת זה עשה אלוקים.

אבל זה הסדר הנכון של אותם הערב רב.

נגד בחינת כתר שבקליפה - עמלקים

נגד בחינת חכמה שבקליפה -נפילים

נגד בחינת בינה שבקליפה גיבורים

נגד בחינת ז"א שבקליפה -רפאים

נגד בחינת מלכות שבקליפה - ענקים

...........................

ואלו הם חמישה מיני ערב רב המעורבים עם בני ישראל .ומחטאים את בני ישראל. אם אתם חכמים תזהו אותם

משום זה בגלל חטא העגל שנגרם ע"י הערב רב הם גרמו לניתוק הקשר עם הנשמה (משה) ,

שהיא האור שמגיע מבינהה' העליונה,

שהיא חסדים גמורים.

והקצר גרם לניתוק ונפילה של אותו הכוח שהיה אותוה' קטנה, שמופיעה בבראשית פרק ב

במילה בה'בראם , שהיא בעצם ממתקת את הדין ברחמים.

בלק ובלעם הם מבחינת עמלק,

כי אם ניקח את האותיות עם מהשם בלעם לקמהשם בלק נקבל את הצירוף - עמלק בבלכלומר- שני סוגים של קליפות הם

עם מבלעם - לק מ' בלק = בבל,

שני סוגים של קליפות וטומאה וכוח כישוף שקשור בדור בבל, א – עמלק ב – בבל

ושני הסוגים של הקליפות האלו מרומזים בשמות של בלעם ובלק,

אשר – עמלק - הוא הראש ובבל הוא הכתר שנמצא בראש – שהם כל הזמן חייבים להיות באחדות, אחרת אין להם קיום, שהם נמצאים בתוך המוח של כל אחד מאיתנו.

משום זה שני הקליפות האלה שהם יחד התלבשו על בלק ובלעם.

ואלו הדור הראשון עד נוח שהם נשארו מאלו שנאמר עליהם במבול של נוחוימח את כל היקום.

ואלו שנשארו מהקליפות עמלק בגלות ה ד',

כלומר גלות אדום – הם ראשים ומנהיגים בעולם,

בכוח רב הוא משום שהקליפה הזאת היא בחינת ראש – וכתר של שורש הקליפות,

ועל זה נאמר בפרשת נוח "כי מלאה הארץ חמס"

שהם קליפת עמלק – שהם נעשים כלי חמס לישראל,

עיין בפרשת נשא בזוהר סעיף: קד) מאמר ערב רב וכו' :ואלו הערב רב, הם העשירים, בשלוה, בשמחה, בלי צער, ובלי יגון כלל,

גזלנים בעלי שוחד, שהםדיינים ראשיהעם כי מלאה הארץ חמס מפניהם,

עליהם נאמר, היו צריה לראש .

ואלו הם העמלקים – מחמשת סוגי הערב רב,

כי העמלקים הם השורש – הראש והכתר של הקליפה.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


נפלים.

הנפלים הם נגד ספירת חכמה בקליפה,

הנפלים – הערב רב

נאמר עליהם- בראשית,

ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות

הנה ואלו הם המין השני מהערב רב,

כלומר בחינת חכמה שבקליפה אלו הנפילים- הם מכוח המלאכים, שנפלו למטה לארץ,

עוזא ועזאל - שהם מלאכים, שהקב"ה הפילם למטה מהשמים . (מאמר בני האלוקים) ועל ידי כך הם נקראים נפלים, אותם המלאכים שנפלו לעולם שלנו. היה להם ידע רב מהעולם הרוחני. וכשירדו לעולם נפסק להם גם הקשר עם העולם הרוחני.

לכן בלק בן ציפור שהיה מכשף היה לו ציפור שקרא לה ידוע. והיה שולח אותה להרי החושך לאותם המלאכים לקבל אינפורמציה. אבל כל האינפורמציה שלהם היה מהעבר מה שהיה כבר ידוע. ולא היה להם שום אינפורמציה לגבי העתיד. ראה פרשת בלק בשעורים של פרשת השבוע של רבי דוד קורן.

ואלו נפילים מהערב רב נמשכים מהם כשרצה הקב"ה לעשות אדם, שאמר למלאכים : נעשה אדם בצלמנו, רצה הקב"ה לעשות את האדם לראש כל המלאכים שבשמים ,

שהאדם יהיה ממונה על המלאכים והם יהיו פקידים תחת שליטתו כמו שנאמר על 


יוסף הצדיק: "ויפקד פקדים על הארץ"

לכן כל המלאכים קטרגו על האדם לקב"ה ואמרו לקב"ה:

מה אנוש תזכרנו, הלא הוא עתיד לחטוא לפניך, ולמה אתה הקב"ה משפיל אותנו תחת בין אדם שאמור לחטוא.

אמר להם הקב"ה: אם אתם הייתם למטה בארץ כמו האדם, הייתם חוטאים יותר ממנו ,

ואז מיד נאמר: ויראו בני האלוקים (המלאכים) – הם חשקו בבנות האדם.

וזה מה שאומר הכתוב: ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה וחשקו בהם,

והקב"ה הפיל אותם למטה לארץ בשלשלאות והפילם מהקדושה לטומאה,לכן המלאכים הם קשורים לעולם הרוחני שאין בו כיסויים וגופות, כי הגוף הוא היצר.

ובמלאכים אין גוף ולכן אין יצרים ואלו שני המלאכים עזא ועזאל, כי רצו לזנות עם בני האדם.

לכן אותה האנרגיה של הקדושה ששני המלאכים הם ירצו אותם לעולם שלנו, אותה האנרגיה היא אנרגיה נידחת, שהנשמות של הערב רב שקשורים לנפלים נמשכים מהם.

שהם הפילו את עצמם מקדושתם לזנות אחרי בנות אדם,

משום זה גם הקב"ה הוא הפיל אותם והיה להם חלק בעולם הקדושה ונתן להם את שכרם בעולם הזה, כמו שנאמר : ומשלם לשונאיו על פניו.הגיבורים

הסוג השלישי- הם הגיבורים – שהם נגד בחינת בינה שבקליפה. הגיבורים הם הסוג השלישי של הערב רב שנתערב בישראל, עליהם נאמר – המה הגיבורים אשר אנשי השם והם נמשכים מצד אלו שנאמר עליהם :

הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם, כלומר: מצד דור ההפלגה, והמין הזה של הערב רב שהם בונים לעצםשם על מנת להתהדר בשמם,

הם בונים בתי כנסיות ומדרשות ונותנים בהם ספר תורה ועטרה על ראשו כמו שכתוב בפרשת נוח – על מגדל בבל: עיר ומגדל וראשו בשמים ,אנשים בונים בתי כנסת ומדרשות, שהוא כנגד העיר, ונותנים שם ספר תורה, הוא נגד מגל ועטרה על ראשו כנגד ראשו בשמים, ואינם מתכונים לשם ה' אל לעשות לעצמם שם וכבוד,

כמו שנאמר: ונעשה לנו שם,ובזה הערב רב, הם מצד הקליפה, מהצד האחר של הקדושה, שכל מקדשם טומאה, כי המטרה שלהם זההשם שלהם להדר את שמם.

הם מתגברים על בני ישראל שנתברכו להיות כעפר הארץ, וגוזלים אותם, והעבודה נשברת ונחרבת וכל בתי הכנסת והמדרשות יתפקדו וישברו, וזה סוד הפסוק שעליהם נאמר בפרשת נוח, והמים גברו מאד מאוד (מאוד- צופן למלאך המוות) על הארץ.

כלומר- הקליפה והטומאה חרבו את הארץ בהתגברותם, והמין הזה של הערב רב, שנקראוגיבורים- הם יונקים את הכוח שלהם מבינה שבקליפה.רפאים

סוג הרביעי של הערב רב רפאים-שהם מבחינת ז"אתפארת שבקליפה

הרפאים הם מין הרביעי של הערב רב שנתערבב בישראל, זה סוג של אנשים, שאם יראו שעת צרה לישראל, מניחים אותם ומתפרשים מהם,

ודוגמאות לא חסר בכל הזמנים, כל היורדים מהארץ בגלל מצב כלכלי, בורחים מהארץ בזמן מלחמה, אנשים שמתעלמים ובורחים מאנשים במצוקה, וכל אחד לפי מה שמרגיש ויודע, הדתי בורח מהחילוני. והחילוני בורח מהדתי.

הרפאים הם אותם אנשים אנוכיים בלי שום רגש ושייכות, ואפילו יש להם כוח לעזור ולהצילם אינם רוצים להצילם, רפאים מלשון רפיון ונרפים, ועוזבים,

לכן זה סוג של אנשים שרק מה שהם קבעו לעצמם שמעניין ורק הרצון לקבל הפרטי שלהם,

ןלכן הם נרפים מכל קשר של תרבות ואמונה, והם הולכים אחרי ראות עיניים ותאוותם,

ולכן הסוג הזה של ערב רב המעורב עם בני ישראל, שנקראים רפאים, הם נרפים מהתורה, ומתרחקים ממנה ומכל אלו העוסקים בתורה, הם לא יעזרו לאנשים שעוסקים בתורה, אלה להפך, הם יעזרו לאנשים שעובדים עבודה זרה עליהם נאמר רפאים, כלומר שלא יקומו לתחיית המתים בזמן הגאונים האחרונה בעת שהאור של הבורא יתערב בעוצמה על מנת להושיע את ישראל מצרתם, ועליהם נאמר: ותאבד כל זכר למו, כי להיותם תולדות החושך ואם גילו האור הם נאבדים כי איפה שיש אור החושך מתבטל, והרפאים הם המין הרביעי של בערב רב המעורב בבני ישראל, שהם נגד ז"א תפארת שבקליפה.הענקים

הענקים הם המין החמישי של הערב רב נגד בחינתמלכות שבקליפה הענקים הם סוג של נשמות בני אדם שהם מזלזלים באלו שנאמר בהם: כופר בעיקרהם דומים בשורשים לרפאים.

לכן גם הענקים וגם הרפאים שקולים זה בזה והם מזלזלים בתורה ומזלזלים במקיימי התורה בישראל, ואלו הם אנשים שמחזירים את העולם לתוהו ובוהו , כמו בזמן חורבן בית המקדש ששורש החורבן היהשנאת חינם.

אבל עם גילוי האור בגאולת ישראל הם יאבדו מן העולם , כי גאולת ישראל אינו תלוי במחייתם, אלא רקבמחיית עמלק , עד שימחה אותו שבו היא השבועה.

השארת תגובה