ימי בין המצרים. התרופה למחלת הסרטן האישי והחברתי.

סודות התפילה וההלכות.

בימי בן המצרים.

עורך ומגיש רבי דוד קורן. שער הכוונות האר"י

מיתוק שני שמות אלהים ואדני שהם דין ברחמים.

עניין בין המצריםהם כ"א ימים 21. שבין

י"ז לתמוז. עד תשעה באב.

מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש.

לשבת באבלות, אחר חצי היום,

בכל אלו 21 הימים.

לבכות בכיה ממש, (בכיה = הבל)

על חורבן הבית.

והטעם היות זה אחר חצות היום הוא,

כי אז הוא התעוררות הדינים,

(קו שמאל יצחק גבורה מנחה אש הוא דין.)

בסוד כי ינטו צללי ערב.

אשר לסבה זו נשרף ההיכל אחר חצי היום,

ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם.

ועניין חצות הלילה, אין צורך להזכירה.

כי אפילו בכל שאר הלילות צריך

להתאבל על החורבן. ובלילות בין המצרים

צריך גם להוסיף בכיה.

ועליו נאמר. שמחו את ירושלים וכו'

כל המתאבלים עליה,

גם צריך ליזהר ולהימנע, מלאכול בימים

ההם שום פרי חדש. ושלא ללבוש שום לבוש חדש.

כדי שלא יצטרך לברך עליו ברכה שהחיינו.

(כמובן כולל כל דבר חדש. עסקים. לעבור דירה. להתחתן. וכו')

וכמו שנזכר עניין זה בספרי הפסוקים האחרונים,

ועניין זה נהוג בשבתות ובראשי חודשים.

גם צריך לכוון כוונות אלו בתפילת העמידה

(18תפילת בברכת האבות)

בכל הימים ההם, באותם ההויה.

שלוש הברכות הראשונות.

א') (מגן אברהם) תיכון שתאיר זו הויה, אל תמורתה.

היוצאת בחילוף אותיות שלפניה, הוא

(להחסיר אות מהויה) .טדה"ד

                             י'- ט'ה'- ד'ו'- ה'ה'- ד'


לכוון במקום הויה טדה"ד במגן אברהם.

ב') בהויה את גיבור. תיכון שתאיר זו הויה, אל תמורתה,

היוצא בחילוף אותיות שלאחריו, הוא כוזו.

(להוסיף אות להויה.)

י'- כ'ה'- ו'ו'- זה'- ו'.


ג') בהויה שבאתה קדוש. תיכון שתאיר זו הויה, אל תמורתה,

באותיות א"ת ב"ש.

י'- מ'ה'- צ'ו'- פה'- ץ'.

והנה ג' שמות הנזכר:

טדה"ד כוזו ומנצפץ

הם הגימטרייה ש' עם הכולל

אלהים חיים.

אלף למד ה"י יוד מם = ש'


ובברכה רצה..

תיכון כי מלת רצה, היא בגימטרייה אלהים.

אלף למד ה"ה יוד מם = רצה.

כי רצה הם אותיות צרה.

והוא סוד ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע,

שהוא שם אלהים במילוי ה"ה.

וזה סוד בין המצרים.


כי מן השם הנזכר שהוא דין,

יוצאות בימים האלו הצרות.

גם תוסיף שם אדני, עם רצה של אלהים הנזכר,

ויהיה בגי' שין. ש'

(אדני=65+רצה=295= 360 שין.)

ותיכון כי ב' בתי הדין אלו, שהם:

אלהים ואדני,

שהם סוד בין המצרים,


ב' מצרים אדני ואלהים עולים בגימטרייה שין. ש'

יתמתקו על ידי ג' שמות הראשונים.

שנתכוונת בהם בג' ברכות.

א' טדה"ד ב' כוז"ו, ג' מצפ"ץ,

העולים בגימטרייה שין. ש' כנזכר.

ועי"כ אותיות צרה, יתהפכו לרחמים,

ויהיו רצה ה' אלהינו.בברכה שים שלום,

באותם ב' שינים, שבר"ת של שים שלום.

תיכון אל ב' השינים. הנ"ל.

גם התיבות עצמם של שים שלום,

שניהם יחד עולות בגימטרייה שין שין הנזכר,

ועוד יתירים ו' כנגד ו' שמות.

הויה אדני אלהים

טדה"ד כוז"ו, מצפ"ץ

(כידוע האות ש' בנויה משלוש אותיות ו')

נגד שלושת האבות

שהם שלושת הברכות הראשונות בתפילת 18.

וה ש' השנייה הם שלושת הברכות האחרונות


רצה. מודים ושים שלום.

שים שלום הם שני שינים. ו', 6 פעמים ו'   נגד ז"א עץ החיים.

מזל סרטן חודש תמוז

התרופה למחלת הסרטן האישי והחברתי.

י"ז בתמוז הצד האפל של הירח פריצת החומות.

חודש תמוז וחודש אב הם שני חודשים

משלוש חודשים הקשים בשנה.השעורים של   רבי דוד קורן.


כרגיל אנו שבאים ורוצים ללמוד כל נושא מסוים בחיים

צרכים לשאול כמה שאלות ענייניות הקשורים למהות

הנושא על מנת ללמוד ולקבל לא רק תשובות.

אלה גם את הפיתרונות. לכל הבעיות והמצוקות

שמתרדים אותנו בחיים הקצרים שאנו

באנו לחיות כאן עלי אדמות.


אנו יודעים שהמצווה הראשונה שקבלנו עוד שהיינו

עבדים במצרים זה קידוש החודש וקידוש הלבנה.

מדוע? מה היא הלבנה. מה היא מסמלת על פי הסוד?

מדוע הלבנה שולטת על מזל סרטן חודש תמוז.

שהכלי הספירה שלה היא ספירת נצח של משה רבנו.

מדוע מזל סרטן הוא קו ימן של עונת הקיץ

ספירת בינה וקו ימן של יסודות המים.


ישנם שני ממלכות בעולם. שמזנים את כל העולמות והנבראים.

מה שנאמר ביום ד' של מעשה בראשית.

ויאמר אלה"ים יהי מארת ברקיע השמים.

להבדיל בין היום והלילה.

ויהיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים.

ויהיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ.

ויהי כן:

ויעשה אלה"ים את שני המארת הגדולים

את המאור הגדול לממשלת היום.

ואת המאור הקטן לממשלת הלילה

ואת הכוכבים. וייתן אותם אלה"ים ברקיע השמים להאיר על הארץ:

ולמשול ביום. ובלילה. ולהבדיל בין האור ובין החושך.

וירא אלה"ים כי טוב.

וזה כל הבעיה של האנושות היום

שעד כה לא מבנים מי השלטון ביקום.

מי מינות אותנו ומזין אותנו ומפעיל את המוח שלנו

להתנהג בצורה זו ולא אחרת.

אותם שני המאורת. שמציינת התורה.

השמש ממשלת היום.

והלבנה לממשלת הלילה.

הקבלה והזוהר מגלים לנו את הסוד שבעצם

מדובר כאן על אור וכלי.   זכר ונקבה. בורא ונברא.


שהנקבה היא הכלי של הנשמה המלכות שלנו. שהיא הלבנה

שאנו כמו מלכים שאמורים למלוך דרך הנשמה

ולהגיע לממלכת כוהנים.

כי ספירת נצח הוא קו ימין הוא החסד האור שהוא צופן למים.

לכן הלבנה שהיא הכלי של המלכות שלנו. מגלה את האור של ספירת חכמה. שהוא האור השחור.

שנותן לאדם כביכול לחיות כמו בלילה. בחושך ואפלה.

והזכר הוא ז"א עץ החיים שהצופן שלו השמש

שמזין את כל העולמות הן באור הגשמי והן באור הרוחני.

שז"א מקושר לאור החסדים. שזה האור הלבן

שאמור להאיר בתוך החושך.

כי גם האור הלבן והאור השחור הם אותו האור.

כי באור הבורא אין שינוי.

כמו שאנו מלמדים ולומדים בקורס למבוא לקבלה.

בעולמות בסוד אתם הדבקים בה' אלוקיכם.

חיים היום.

כלומר להיות דבוק זה רק שהשוואת הצורה שלי

לאור או שינו צורה.

כי ביום א' של מעשה בראשית.

ויבדיל אלה"ים בין האור ובין החושך.

ויקרא אלה"ים לאור יוםולחושך קרא לילה,

ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.

וכאן כל הסוד גם היום והלילה

החושך ואור הם בעצם אחד.

נאמר הים יום אחד. כי באחד אין שינוי.

וזה הסוד של אחד יחיד ומיוחד.

שהאחד. הוא הנשמה של אור הבורא.

שהוא אחד האחדות ואין בו שינוי.

אלא ברגע שאדם יוצא ממסגרת האחד.

נהיה יחיד. ומיוחד. ויצא מהכלל.


כי הוא המיוחד. הוא השונה.

וזה הסיבה ליום ב' של מעשה בראשית. שלא נברא כלום.

אלה נוצר פירוד והבדלה מהאחד.

ולכן לא נאמר יום שתיים.

אלה יום שני. מלשון שוני שינוי צורה באחד.

נוצר היחיד. שהוא המיוחד.

וזה הסיבה שכולנו שונים אחד מהשני.

וכל אחד מרגיש את עצמו מיוחד.

והוא לא מסוגל להתחבר לאחד.


בסוד הוא שמו אחד.  כי שמו גימטרייה רצון.

היחיד והמיוחד הוא יצא מהרצון של הבורא שהוא

רצון הנשמה שלו. שהוא אחד.

ומתחבר לרצון הגוף. החומרי שהוא בשינוי צורה מהנשמה.

לכן אין לו שום קשר לא לנשמה ולא לאור הבורא.

וזה הסוד שהאדם נברא בשני יצרים.

אש ומים. אור וכלי. זכר ונקבה שמש ולבנה.

גוף החומרי ונשמה רוחנית.

הגוף מקושר למחשבה האינטלקטואלית. הלוגית

המוחשית הגשמים. מה שנקלט רק דרך

חמשת החושים המוגבלים.

והמדענים מעדים שאדם קולט רק 4 אחוז.

מהמציאות המתרחשת מול עיניו.

מודעות הגוף זה הרצון לקבל לעצמו בלבד.

מילוי פנימי. ולא מעניין אותי האחרים.

הרצון של הנשמה הוא כמו הלבנה.

הרצון לקבל על מנת להשפיע.

וליצר כל הזמן מעגלים בחיים. ולתת כל הזמן

לאור לזרום בתוכי.

א' שאני יהיה מואר באור החכמה.

ב' שאני יהיה הסיבה לאור החסדים שאני משפיע לגם

לאחרים שהם מאירים בזכותי. כמו הבורא.

בהשוואת הצורה לרצונות הבורא.


כי מזל סרטן. הוא קו ימין של עולם בריאה

ספירת בינה. ובינה חפץ רק לתת חסד.

זה התכונה של ילידי מזל סרטן. כמו האימא.

לתת כל הזמן חסדים לילדים שלה. בלי חכמה.

כי על כל הפשעים מחסה האהבה של האם.

האימה אוהבת את הבן שלה למרות שהוא סרך.

זה התכונה של הבורא. אל חנון ורחום.

הבורא לא כמונו ח"ו אין בו שום רצון לקבל.

אין בו חלילה כעס וטינה.

אתם הדבקים בה'. הסוד בשווי צורה עם תכונותיו.

הוא רחום אתה תהיה רחום גם כן.

הוא סולח. תסלח גם אתה. הוא אוהב.

גם אתה תתחבר לאהבה.

כי כל סוד התורה ואהבתה לרעך כמוך.

מהו רעך. אותיות רע. רועה. השנאה. הטינה.

שנימצא בפנמיות שלך.

הרע שהוא הרצון לקבל שלך. שהוא הרע.

כי יש בסך הכל שני יצרים.

שהם שני כוחות יצרניים בתוך כל אדם.

יצר הטוב רצון הנשמה להשפיע.

ויצר הרע. הרצון של הגוף החומרי לקבל לעצמו.

שזה הרע הרועה. לרעך.

מדוע אתה לא אחד עם הנשמה.

מדוע אתה רוצה להיות יחד ומיוחד.

מרצון הבורא. מרצון הנשמה.

הנשמה שואלת וזועקת תשמע גוף.

אתה הכלי שלי בשבילי נבראת בעולם.


מדוע תשאל את עצמך בן אדם.

מדוע אתה רוצה לחיות בצער ועצבות?

מדוע אתה מקנא בחברך. מה יוצא לך מזה?

מדוע אתה שומר טנאה ושנאה לחברך כל ימי חייך.

מה יוצא לך מזה. האם אתה מרוויח מזה משהוא?

מדוע אתה מהמר ורוצה להפסיד כסף?

מדוע אתה רוצה שלשני יהיה רע בחיים?

מדוע אין לך חמלה לא רק על עצמך .

מדוע אתה אוהב את כל הרע. שבך.

ואתה מסתיר אותו בתוך חומות.

מדוע אתה בונה לעצמך מחלות ממאירות.

תיראה בן אדם. תשאל את עצמך.

למה אברהם אבינו בספר היצירה קרא

לחודש הזה מזל סרטן.

הסרטן הוא לא המחלה.

אלה הוא התרופה למחלה.

הסרטן. הם אותיות להסיר את הטן. מתוכננו.

את השנאה את הטמאה. את כל הרוע.

את כל הרוע לרעך. את כל הרע .

הרע הזה שנמצא בתוכך. 


זה מה שנותן לך

לחיות חיים מרים. ליראת הכל בשחור. לחיות

בצער ועצבות. לברוך כל הזמן מהאמת.

לפחד לשאול שאלות למה אני חי בצער.

ואני כל הזמן בא בטענות לאחרים שהם רעים.

דע לך הרע שהוא הרעל בתוכך הוא מה שגורם לך

ליראות את המציאות דרך האור השחור.

את כל הסבל. והשחור בחיים.

דע לך. אדם שאומר אני שונא קמצנים.

מדוע. כי הקמצן נמצע בתוכו. הוא קמצן.

התכונה הזאת כל הזמן מפריעה לו.

הוא לא יכול לחיות עם זה.


ולכן הוא כל הזמן משליך את זה על האחרים.

אדם שאמר אני שונא רמאים.

הוא בעצמו רמאי. 


שונא גנבים ומושחתים.

כל זה הוא בעצמו. 


את הרוע הזה אנו צרכים לתקן

בחודש תמוז מזל סרטן. להסיר את הטן. מתוכננו.

כי אנו חיים איתה כל השנה. מראש השנה.

זה מה שביקשנו בראש השנה. זה מה שקבלנו.

אבל זה היה בתוכננו. כמו עובר שהולך וגדל

ברחם אמו. תשעה חודשים.

ואז הוולד יוצא לאויר העולם. כבר עם כל התסריט

שנקבע לו כבר בגורל


כל חודש תמוז מזל סרטן הרבע האחרון של השנה.

עברו תשעה חודשים של הריון מראש השנה.

כל מה שביקשנו מהבורא בראש השנה.

חודש תמוז מזל סרטן זה הלידה של כל הרצונות שלנו.

שעדין לא יצאו לפועל במהלך השנה.

יוצאים לפועל. 


ואם במשך כל השנה כל הקינה

השנאה והרוע היה מוצפן בתוך רחמנו.

מגיע י"ז בתמוז פריצת החומות הלידה.

אנחנו רואים את כל הרועה של האדם הקנאה

השנאה בצורה גלויה.

זה העגל. חט העגל. העבודה הזרה.

ואהרון הכהן. אמר לעם. על תפלו לאשליה.

מחר חג לה'. י"ז בתמוז זה הלידה. זה יום ח"ג.

כי מחר אותיות רמ"ח. מצוות עשה.

שהם אור החסד. אבל התחברנו לקו שמאל

של הירח לצד האפל שבתוכינו.


איפה של המחשבות והזדונות והרצונות האפלים שאנו

מסתרים במשך כל השנה. שזה מחלת הסרטן.

שאין מנוס שברגע שהגוף שולט על הנשמה.

התרופה זה לנשמה. זה מחלת הסרטן.

להרוג את הגוף. לפרוץ את החומות שהנשמה

נמצאת התוך הכלא מבלי שיכולה לגלות

אור ושמחה כמו הבורא.

כך היה בירושלים. בנו חומות היה מזון. אבל

הקנאים הם שרפו את כל המזון. רק תמוך קנאה.

שינאת חינם. כי הם חייו עם הרוע לערך.

והרומים שהם היו שליחי מצווה

שאנו קוראים להם האויבים

הם בסך הכל רצו לעשות טובה לאנושות.

והם באו ופרצו את החומות.

בשביל לשחרר את כל הרועה הקנאה ושנאת החינם.

מארץ הקודש. כי ירושלים היא מרכז היקום.

וכל אנרגיה מירושלים משפיעה על כל היקום.


לכן עבור אנשים רוחניים באמת.

חודש תמוז מזל סרטן ספירת נצח. מלשון ניצחון.

באופן נצחי. לנצח נצחים.

כי מתן תורה שמשה רצה להביא את הלוחות התורה.

היה בילה המוות לנצח. לנצח את המוות.

לכן אהרון אמר מחר יום חג.

ומה אנחנו בחרנו ואמצנו את היום הזה.

ליום של בכי אבלות להיות בצער לחיות את הרועה

את החושך. לא להתחדש בדברים.

כמו ימי אבלות. לא מתחתנים לא פותחים עסקים חדשים.

לא מקבלים החלטות חדשות.


אבל טיפשים חושבים. כל זה לא בגלל ימי האבלות על חורבן בית.

כי לא בוכים על חלב שנשפך.

מה יוצאה לך מזה שאתה עצוב ובוכה.

האם בגלל זה יבנה בית המקדש


זה כמו שאדם מקנה בחברו העשיר. כל החיים.

האם בזה שהוא מקנה לחברו העשיר.

יהיה לו את העושר של חברו.

וזה שכחמי התור אמרו לא מתחדשים בדברים.

בשביל לא להגיד ברכת שהחיינו.

כי כל עוד אנחנו לא נתחבר לנשמה.  ואם אור הבורא

ונחבר את ימי בין המצרים שהם 21 ימים.

שהם צופן לבינה. אהיה.


שזה החיבור בין השמש לירח.

שזה חיבור של אור וכלי. של שלטון אחד בחיינו.

שאור החכמה יתלבש באות החסדים.

שהחושך הוא למעשה האור שדרכו אנו יכולים

להגיע לאור הלבן.

אי אפשר לקבל שום ברכה בשום רצון שנרצה לקבל.


לכן חודש תמוז וחודש אב

הם אחד משלושת החודשים הקשים בשנה.

והחג האמתי זה ט"ו באב. חג האהבה.

רק שאדם ניכה את הכלי שלו מכל הרוע.

אז יכול להתחבר לאהבה האמתית של הבורא.


ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך.

בשני הלבבות שהם שני היצרים.

שאותו המר והרע בתוכה נהיה כל הזמן מתוק.

וזה הסוד לש המן שבני ישראל אכלו במדבר.

כל אחד לפי רצון הכלי.

אחד טעם מתוק השני מר השלישי חריף.

במדבר גימטרייה 248 רמ"ח . שהם אותיות רחם.


 שאנו הופכים את הצרה

שהם האותיות רצה. מתוך ריצוי.

שנבין שצרה הוא דין שאדם בחר לחיות איתה.

לחיות בצער במקום בשמחה ואהבה.

ורק שנגמור את כל העבודה שלנו הפנמית.

ונשלוט כמו מלכים על השמש ז"א לממשלת היום

וכל הלבנה לממשלת הלילה.

אז אנחנו יכולים להגי נצחנו.

כי בט' באב. יום של שני בתי מקדש. המר.

אבל גם בחודש אב הנקרא מנחם אב. הוא לידת המשיח.

שנקרא מנחם. אז יש לנו בחירה.

או להמשיך לחיות את המר והצער עוד 2000 שנה

או סוף סוף. לצאת מהחושך של ממשלת הלילה.

של אור החוכמה שהיא גורמת לשרפה וכליה בעולם.

ולהתחבר לפנמיות מזל אריה לשמש. ז"א

שאריה הוא אחד מארבע חיות הקודש


שנאמר פני אריה לימין. שהוא החסד.

שבט יששכר. יש שכר בעולם הזה. התנאי.

היא הלבנה. שבט יהודה. שנאמר עליו גור אריה.

ואנו רואים את הקשר

גור אריה שהלבנה היא בקטנות בגדלות היא נקראת אריה.

שנוכל לחבר את הרצון שלנו מקטנות לגדלות.


וזה סוד המשיח של ט' באב מזל אריה


מנחם אב. לידת המשיח.  משיח בן דוד משבט יהודה.


 שהוא כל הזמן קיים.

אבל נאמר יהודה גור אריה, הוא גור הוא בקטנות.


(גור מלשון גרים עדין בארץ כנען,)

ורק בט"ו באב שחיברתי את שני הערוצים

של המחשבה לאחד. אפשר להגיד כן אני בן אדם אנושי.

אני מחובר באמת לאהבתה לרעך כמוך.

וחודש אלול מזל בתולה. נקרא עת רצון.

אז באמת אני יכול לבוא אם הרצון של הנשמה  לבורא. 


בסוד אני לדודי ודודי לי.

וחיות הכאן אם רצון הנשמה ולא עם רצון הגוף.

בסוד הוא שמו אחד. חג שמח

ממני בשם הזהר הקדוש שתבנו את המשיח הפרטי

שנוכל להתחבר למשיח הכללי.

באהבה רבי דוד קורן.


מזל סרטן לא מסוגל להתמודד עם בעיה מציאותית . הוא מעלים את עצמו. 


ומסתתר ומחקה שהבעיה תחלוף.

זה האינטליגנציה הסרטנית. שקיימת בתוך כל  הנבראים. 


מה הבעיה שכונו לא מסוגלים להתמודד ובורחים מבעיות שצצות לנו במהלך החיים השגרתיים.

כי אנחנו לא עוצרים ושואלים את השאלה. למה.

למה זה קורא לי.

השארת תגובה