כוח האותיות

כוח האותיות

קורס סוד האותיות  ויסודות האדם  של מחשבת הבריאה

מוקלט בוידיו לרשותכם.   למבני עיין בסודות הקבלה   צורו קשר 

0773412277      ניד 0545309491

השעורים של רבי דוד קורן בוידיו די וי די


סוד: טעמים נקודות תגין ואותיות

 

 

תלמוד עשר הספירות אות מו

 

אחר שנתבאר הביטוש דאו"מ באו"פ הנוהג אחר התפשטות הפרצוף לבחינת גוף, שבסבתו מזדכך המסך דגוף וכל האורות דגוף מסתלקים, והמסך עם הרשימות הנשארים בו עולים לפה דראש, ומתחדשים שם בזווג דהכאה מחדש, ומוציאים קומה חדשה בשיעור העביות שברשימות, נבאר עתה, ד' מיני אורות טנת"א, הנעשים עם הביטוש דאו"מ ועליות המסך לפה דראש.

 

 

אות מז

 

כי נתבאר שע"י הביטוש דאו"מ במסך דגוף, הוא מזכך למסך מכל עביות דגוף עד שנזדכך ונשתוה למסך דפה דראש, שהשתוות הצורה עם הפה דראש נמצא מיחדהו כבחי' אחת עמו, ונכלל בזווג דהכאה שבו. אמנם נבחן שאין המסך מזדכך בבת אחת, אלא על פי סדר המדרגה, דהיינו מתחילה מבחי"ד לבחי"ג, ואח"כ מבחי"ג לבחי"ב ואח"כ מבחי"ב לבחי"א, ואחר כך מבחי"א לבחינת שורש, עד שנזדכך מכל בחינת עביותו ונעשה זך כמו המסך דפה דראש. והנה אור העליון אינו פוסק מלהאיר אף רגע, והוא מזדווג עם המסך בכל מצב ומצב של הזדככותו, כי אחר שנזדכך מבחי"ד, ונסתלקה כל הקומת כתר הזו והמסך בא לעביות דבחי"ג, הרי אור העליון מזדווג עם המסך על פי העביות דבחי"ג הנשארת בו, ומוציא ע"ס בקומת חכמה, ואחר כך כשנזדכך המסך גם מבחי"ג ונסתלקה גם קומת חכמה, ולא נשאר במסך רק בחי' ב', נמצא אור העליון מזדווג עמו על בחי"ב ומוציא ע"ס בקומת בינה. ואחר כך כשמזדכך גם מבחי"ב ונסתלקה הקומה הזו, ולא נשאר בו רק עביות דבחי"א, הנה אור העליון מזדווג עם המסך על עביות דבחי"א הנשארת בו, ומוציא קומת ע"ס בקומת הז"א. וכשנזדכך גם מעביות דבחי"א וקומת הז"א מסתלקת, ולא נשאר בו אלא שורש העביות, מזדווג אור העליון גם על העביות דשורש הנשארת במסך, ומוציא ע"ס בקומת המלכות. וכשנזדכך המסך גם מעביות דשורש וגם קומת המלכות נסתלקה משם, כי לא נשאר במסך עוד שום עביות דגוף, הנה אז נבחן שהמסך ורשימותיו עלו ונתחברו עם המסך דראש ונכלל שם בזווג דהכאה, ויוצאים עליו ע"ס חדשות, הנקראות בן ותולדה לפרצוף הראשון. והנה נתבאר, שענין הביטוש דאו"מ באו"פ המזכך למסך דגוף של הפרצוף הא' דא"ק, ומעלהו לפה דראש שלו, שעי"ז נולד ויוצא פרצוף שני ע"ב דא"ק, אין זה נעשה בבת אחת, אלא על סדר המדרגה, אשר אור עליון מזדווג עמו בכל מצב ומצב מהד' מדרגות שהולך ובא עליהם במשך זמן הזדככותו, עד שנשתווה לפה דראש. ועד"ז שנתבאר יציאת ד' קומות במשך זמן הזדככות הגוף דפרצוף א' לצורך ע"ב, כן יוצאות ג' קומות במשך זמן הזדככות המסך דגוף דפרצוף ע"ב, בעת אצילותו לפרצוף ס"ג, וכן בכל המדרגות. כי זה הכלל, אין המסך מזדכך בבת אחת אלא בסדר המדרגה, ואור העליון שאינו פוסק להתפשט לתחתון, נמצא מזדווג עמו בכל מדרגה ומדרגה שבדרך זיכוכו.

 

 

אות מח

 

אמנם אלו הקומות שיוצאות על המסך במשך זמן הזדככותו ע"פ סדר המדרגה אינן נחשבות להתפשטות מדרגות אמיתיות, כמו הקומה הראשונה שיצאה מטרם התחלת הזדככות, אלא שהן נחשבות לבחינות נקודות, ומכונות בשם או"ח ודין, כי כח הדין של הסתלקות האורות כבר מעורב בהם. כי בפרצוף הא', הנה תיכף כשהביטוש התחיל לפעול וזיכך את המסך דגוף מבחי"ד, הנה נחשב כאלו  כבר נזדכך כולו, כי אין מקצת ברוחני, וכיון שהתחיל להזדכך כבר מוכרח להזדכך כולו, אלא מתוך שמדרך המסך להזדכך על סדר המדרגה, יש שהות לאור העליון להזדווג עמו, בכל מדרגה של עביות שהמסך מקבל במשך זמן הזדככותו, עד שמזדכך כולו, כנ"ל, וע"כ אלו הקומות היוצאות במשך זמן הסתלקותו, כח ההסתלקות מעורב בהן, ונחשבות רק לבחינות נקודות ואו"ח ודין. ולפיכך אנו מבחינים בכל פרצוף ב' מיני קומות בשם: טעמים ונקודות. כי הע"ס דגוף שיצאו בראשונה בכל פרצוף, נק' בשם טעמים, ואותן הקומות היוצאות בפרצוף בדרך זיכוכו, דהיינו אחר שכבר התחיל המסך להזדכך עד שמגיע לפה דראש, כנ"ל, הן נקראות בשם נקודות.

 

 

אות מט

 

ואלו הרשימות הנשארות למטה בגוף אחר הסתלקות האורות דטעמים, נקראות בשם תגין. ואלו הרשימות הנשארות מקומות הנקודות נקראות בשם אותיותשהם כלים. והתגין שהם הרשימות מהאורות דטעמים הם חופפים על האותיות והכלים, ומקיימים אותם. ונתבאר ד' מיני אורות הנק' טעמים נקודות תגין ואותיות. אשר הקומה הראשונה היוצאת בכל פרצוף, מה"פ הנקראים: גלגלתא, ע"ב, ס"ג, מ"ה, וב"ן, נק' בשם טעמים, וקומות היוצאות בכל פרצוף אחר שכבר התחיל להזדכך, עד שמזדכך כולו, נקראות בשם נקודות, והרשימות הנשארות מהאורות דטעמים שבכל קומה אחר הסתלקותם, נק' בשם תגין, והרשימות, הנשארות מהאורות של קומות הנקודות אחר הסתלקותם נק' בשם אותיות או כלים. ותזכור זה בכל ה"פ הנק', גלגלתא, ע"ב, ס"ג, מ"ה, וב"ן, כי בכולם יש הזדככות, ובכולם יש אלו ד' מיני אורות.

י

מי יחיה בצער ומי בשמחה בחייו.

 

סוד העלילה   כלי שאין בו חטא

פרשת וישב    זוהר עמוד: ח'. סעיף: כ"ה

מאמר :כי פעל אדם ישלם לו

 

המורה והמרצה:  רבי דוד קורן

 

רבי חיה פתח ואמר:

לכן אנשי לבב שמעו לי(איוב ל"ד)

בוא וראה כאשר ברא הקב"ה את העולם עשה אותו על דין(סיבה ותוצאה הכלי של העולם שלנו שנקרא אלהים שהוא הטבע )  והוא מתקיים על דין.  וכל מעשה העולם מתקיימים על דין.

מלבד שבכדי לקיים העולם  שלא יאבד.

 

הקב"ה פורש עליו רחמים. והרחמים האלו מעקבים את הדין שלא יכלה את העולם.

והעולם מתנהג ברחמים ומתקיים על ידו.

 

חסד נשמה       גבורה הגוף דין.אלהים

תפארת הקב"ה רחמים. זמן.

 

סעיף:כ"ו) ואם תאמר, שהקב"ה עושה דין באדם בלי משפט.

הרי למדנו. כשהדין שורה על האדם. והוא צדיק. הוא משום אהבת הקב"ה אליו. כמו  שלמדנו.

 

כאשר הקב"ה מרחם על האדם באהבה לקרבהו אליו.

משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה.

ואז מתקרב האדם אליו באהבה כראוי.

והנשמה שולטת באדם. והגוף נחלש.

 

סעיף:כ"ז) וצריך האדם לגוף חלש. ולנפש חזקה  שתתגבר בגבורה. ואז הוא אוהבו של הקב"ה.

 כמו שאומרים החברים.

שהקב"ה  נותן צער אל הצדיק בעולם הזה. בשביל לזכותו לעולם הבא.

 

סעיף:כ"ח)  וכשהנשמה היא חלשה. והגוף הוא חזק. הוא שונאו של הקב"ה.שאינו חפץ בו.

ואינו נותן לו צער בעולם הזה.

 

אלא דרכיו ישרים. והוא בכל השלמות.

משום. שאם עושה צדקה או מעשים טובים.

הקב"ה משלם שכרו בעולם הזה.

ולא יהיה לו חלק לעולם הבא.

וזהו שתרגם אונקלוס. ומשלם לשונאיו בחייהם.

 

משום זה צדיק ההוא השבור תמיד. הוא אוהבו של הקב"ה

 

והדברים אמורים רק באם בדק ולא מצא בידו שום חטא שיענש על ידו.

 

סעיף:כ"ט)   יש כאן להסתכל בכמה צדדים.

אחד, כי אנו רואים שהשכינה אינה שורה במקום עצבות אלא במקום שיש בו שמחה.

ואם אין שמחה

לא תשרה השכינה במקום ההוא.

כמו שאתה אומר. ועתה קחו לי מנגן(מלכים ב'. ג')

כי ודאי שהשכינה אינה שורה במקום עצבות.

 

מאין לנו זה. מיעקב.

שמשום שהיה מתאבל על יוסף נסתלקה השכינה ממנו.

כיון שבאה לו השמחה של בשורת יוסף.

 מיד, ותחי רוח יעקב אביהם.

 

ולפי זה קשה כאן באותו צדיק השבור מצרותיו

כיון שהוא חלש ונשבר במכאובים,

איפה הוא השמחה.

הרי הוא בעצבות ואין עמו שמחה כלל.

 

סעיף:ל') ועד יש להסתכל. הרי אנו רואים כמה אוהבים  וצדיקים היו לפני הקב"ה. ולא נשברו במחלות ולא במכאובים ולא נחלש גופם לעולם.

למה אין אלו כאלו.

כלומר מה נשתנו אלו מאלו.

שאלו נשברו  ואלו עומדים בגופם כראוי.

 

סעיף:ל"א)  ואם תאמר כי אלו הנמצאים בקיומם כראוי. הוא  משום שהם צדיקים בני צדיקים כמו שבארוהו.

ואלו האחרים. שגופם נשבר, הם צדיקים ולא בני צדיקים.

הרי אנו רואים צדיקים ובני צדיקים ואשר אפילו אביו היה צדיק בן צדיק והוא צדיק. וממילה גופו נשבר במכאובים. ולמה נשבר גופו במכאובים וכל ימיו הוא צער.

 

סעיף:ל"ב)  אלא  כאן הוא סוד

שהרי כל מעשיו של הקב"ה הם באמת וצדק.

כי פועל אדם ישלם לו  וכאורח איש ימצאנו.

 

ומצאתי בספרי הראשונים  סוד אחד.

 ועמו מתגלה סוד אחר.  אחד שהוא שנים.

 

כי יש זמנים שהלבנה דהיינו הנקבה (הכלי)

היא בגרעון.

( מט"ז בחודש הלבנה הולכת ומתרוקנת עד סוף החודש.)

 

ונמצא בדין. והשמש שהוא ז"א אינו נמצא אצלה.

וכל זמן ובכל שעה יש לה להוציא נשמות לבני אדם.

(מי שנולד לאחר ט"ז בחודש עד סוף החודש. עיין במזל סרטן על מחזוריות הלבנה

כמו שלקטה אותן מתחילה מן ז"א.

 בכל זמן ובכל שעה.

ועל כן היא מוציאה עתה נשמות

גם בשעת גרעון  בזמן שנמצאת בדין.

וכל מי שמקבל אותה בזמן ההוא יהיה תמיד בגרעון.

ועניות נמשכת לו.

ונשבר תמיד בדין.

וכן הוא בכל ימיו של האדם ההוא.

בין הוא צדיק ובין רשע.

מלבד התפלה. המבטלת לכל גזרות הדינים.

ויכול האדם להעבירם בתפילה.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

השעורים של רבי דוד קורן

סודות המזל של האדם ויעודו בעולם ,

למד על עצמך לדעת את סודות החיים

מה הסיבה והמטרה שנולדת לגורל זה ולא אחר