כל ספרי הקודש והקבלה

ספר בראשית תנך
ספר שמות תנך
ספר ויקרא תנך
ספר תנך במדבר
ספרדברים תנך
כל כתבי האר''י
שיר השרים
תהלים
משלי
שיר השרים שלמה המלך
קהלת שלמה המלך
ראשית חכמה מאמר לסיום הזוהר
התנ''ך
ספר בראשית
ישעיה הנביא
הנביא איוב
מגילת אסתר
מאמרים של רבי דוד קורן ממולץ
מגילת רות
מגילת איכה
ספר נחום הנביא
ספר עובדיה
שער הכוונות ראש חודש חנוכה פורים פרק ו' האר''י
כל סודות יום הכיפורים וסוד הכפרות וחמשת התפילות
סודות כוונות הסליחות, יא' פרקים
שער תפילת ראש השנה
שער נפילת אפים
שבירת הכלים
רפ''ח ניצוצות ול''ב האבן
סודות חג הסוכות ח' פרקים האר''י
שמחת תורה עצרת ואיסרו חג
שער הזמירות וסודות התפילה האר''י
סודות הקבלה והזוהר, שער השבת, חלק א' האר''י הקדוש,