מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמה. סבא משפטים סעיף.שלא.

מה  יתרון  לאדם  בכל עמלו  שיעמול תחת השמה.

זוהר: סבא משפטים סעיף.שלא.

 

עורך ומגיש:  רבי דוד קורן.       קרן אור ללימודי הקבלה

.....::::::::::::::......

פתח הסבא ואמר לרבי שמעון.

 

מה  יתרון  לאדם  בכל עמלו

שיעמול תחת השמה.

שואל הסבא. וכי לא בא שלמה אלא ללמד  דבר זה.

אלא אמר בעמלו שיעמול,

 

היה יפה כי נשאר עמל שיש בו יתרון.

אבל כיון שכתוב.  בכל עמלו,

הרי זה כולל הכל

שלא נשאר כלום שיש בו יתרון.

 

אלא לא לכל אדם אמר שלמה דבר זה.

אלא יש אדם בעולם שהוא עוסק תמיד ברע ולהרע.

ואינו עוסק בטוב אפילו רגע אחד.

ועל כן כתוב עמלו. ולא כתוב יגיעו.

כי עמלו פירושו במעשים רעים.

 

כמו שאומר הכתוב. יגיע כפיך כי תאכל. וגו'.

וכתוב, ואת יגיע כפי ראה אלוקים.

אבל עמלו, כתוב, עמל וכעס.

כי השתדלותו הוא תמיד  לרע.

וע"כ, אמר.  מה יתרון  וגו'

תחת השמש. שהוא תחת השמש.

(פירוש:  שמש צופן לז"א עץ החיים.


תחת השמש המלכות עץ הדעת. טוב ורע שהוא עולם הקליפה.)

שיורה על הס"א  הנמצא תחת השמש.

 

בשעה  שאדם הזה עוסק ברע. (רצון  עצמי)

על זה כתוב, (תהילים י') לא נין לו ולא נכד בעמו.

כי הקב"ה רוצה שלא יעשה תולדות.

שאם היה עושה תולדות היה מעביר את העולם.

וע"כ  כתוב,  מה יתרון לאדם בכל עמלו.

ומי שאינו  עוסק  לעשות תולדות  נתדבק בצד הזה

של אדם הרע  ונכנס תחת כנפיו.

 

רות  אמרה.  (רות ג')

ופרשה  כנפיך  על אמתך.

כדי להזדווג עם הצדיק לעשות תולדות.

והקב"ה  פורש  כנפיו על אדם

כדי  שיפרה  וירבה  בעולם.

אבל למי שאינו רוצה לעשות תולדות.

בגופו יבוא.

בגוף  של אדם הרע  ההולך ערירי  כנחש  הזה

ההולך יחידי.  בגופו  יצא.

הוא שלא  השתדל לעשות  תולדות.

וכבר למדנו  בזה על העבד שלא רוצה לצאת לחופשי.

השארת תגובה