מחשבה קבלית מאמרים של רבי דוד קורן

ראש חודש אדר
פורים מסכה
עגל מסכה
האדם הוא הדמיה בעולמנו מסתתר אחרי מסכה
אין חידה יותר גדולה מאדם,
על זה נאמר העולם הוא במה וכולנו שחקנים וסחטנים והדמיה,

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות: טלה  שור תאומים סרטן אריה בתולה

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

א'

הקדמת ספר הזוהר

קכ"ה- ק"נ

שבועות: תאומים

ה'

וישלח

צ"ט – קט"ז

גיד הנשה: אריה

ו

ויחי

תקכ"ט- תק"ל

ראובן: טלה

ז'

שמות

קפ"ט – קצ"ט

תמוז אב וטבת

ח'

יתרו

רל"ה – למ"ד

מזל תאומים חודש סיון

ט'

תרומה

קנ"ז – קס"ב

החגים נגד הצבעים

ט'

תצוה

מ"א – מ"ח

איוב פסח טלה

ט'

תצוה

מ"ט – ס"א

חמץ: יצר הרע עבודה זרה

ט'

תצוה

ס"ו – ע"א

סוד ספירת העומר: טלה שור

ט'

תצוה

ע"ב – ע"ו

לחם ביקורים שבועות תאומים

י"ב

אמור

קכ"ח – קל"ט

סוד פסח: מזל טלה

י"ב

אמור

ק"מ

סוד שלוש רגלים

י"ב'

אמור

קמ"א – קפ"ו

ספירת העומר ושבועות:     טלה שור תאומים

י"ד'

שלך לך

נ"ה – פ"ב

חטא המרגלים ט' באב' אריה

י"ד

חקת

ע"א – ע"ב

אסתר המלכה: סוד אדני

ט"ו

פנחס

תש"ג – תשל"ט

חג הפסח: טלה

ט"ו

פנחס

תשס"ז-תשע"ט

שבועות: תאומים

ט"ו

פנחס

תת"ג – תת"ו

בכורים

ט"ז

כי תצא

א' – ז'

סוד אסתר המלכה

כ"א

חלק ג'

רל"ח – רנ"א

כשחלה ר' שמעון

 

 

 

 

ה'

וישלח

רל"ח – רמ"ב

כוכבים ומזלות

ה'

וישב

קצ"ב – ר"א

מזלות וכוכבים

ו'

ויחי

תקס"ד- תת"ס

חישוב השנים: ישראל בלבנה. אומות העולם בשמש

ז'

בא

קנ"ח – ק"נ

התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה

ט'

תרומה

תתל"א- תת"ס

מאמר סודות הכוכבים

י'

פקודי

רצ"ב – רצ"ג

אותיות הו"יה- אדני

י"ב

אחרי מות

פ"ט

סוד הלבנה במילואה

י"ד

חקת

ע"ח – פ"ג

נחוץ ידע וכוונות כדי לעורר תקשורת רוחנית

ט"ו

רעיא מהימנא

ס"ד – ס"ו

מעל המזל

ט"ז

כי תצא

קי"ב – קכ"ד

אין מתחלים התחלות

בימי ב' וד'

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות:  מאוזניים  עקרב  קשת  גדי  דלי  דגים

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

ד'

וירא

שע"ו – שפ"ז

ראש השנה ויום הכיפורים

 

חיי שרה

קכ"א- קכ"ב

תשובה

ו'

ויחי

ר"ב – רל"א

ימי תשרי הכוחות והשימושים שלהם בדיקת הצל

ו'

ויחי

תשכ"ו- תשכ"ט

גד גדי- אשר דלי

ז'

וארא

ס' – ס"ג

ימי השנה ושלמות גופו ונשמתו של האדם

ט'

תצוה

פ"ח – צ"ה

תקיעת השופר

ט'

תצוה

קט"ז – קכ"ט

יום הכיפורים

ט'

תצוה

ק"ל – קל"ג

סוד ד' המינים

הדס ערבה לולב אתרוג

י"ב

אמור

קפ"ז – ר"ה

סוד תקיעות השופר

י"ב

אמור

ר"ו – רכ"ג

ראש השנה

י"ב

אמור

רכ"ד – רנ"ו

יום הכיפורים

י"ב

אמור

רנ"ו – רפ"ב

סוכות

י"ב

אמור

רפ"ג – רפ"ז

בדיקת הצל   ליל הושנה רבה

י"ב

אמור

רפ"ח – רצ"ג

שמני עצרת שמחה תורה

י"ג

נשא

כ"ח – ל"א

סוד המילה תשובה

י"ג

בהעלותך

י"ח – י"ט

סוד תקיעות בראש השנה

ט"ו

פנחס

כ"ז – ל"ג

תשרי חג אחד גדול

ט"ו

פנחס

שנ"א – שס"ה

ראש השנה

ט"ו

פנחס

תרע"ט – תרפ"ג

יום הכיפורים שעיר עזים

ט"ו

פנחס

תת"ז – תת"י

כפור

ט"ו

פנחס

תתי"ד- תתל"ד

סוכות ושמחה תורה

 

 

 

 

 

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות:  מאוזניים  עקרב  קשת  גדי  דלי  דגים

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

ד'

וירא

שע"ו – שפ"ז

ראש השנה ויום הכיפורים

 

חיי שרה

קכ"א- קכ"ב

תשובה

ו'

ויחי

ר"ב – רל"א

ימי תשרי הכוחות והשימושים שלהם בדיקת הצל

ו'

ויחי

תשכ"ו- תשכ"ט

גד גדי- אשר דלי

ז'

וארא

ס' – ס"ג

ימי השנה ושלמות גופו ונשמתו של האדם

ט'

תצוה

פ"ח – צ"ה

תקיעת השופר

ט'

תצוה

קט"ז – קכ"ט

יום הכיפורים

ט'

תצוה

ק"ל – קל"ג

סוד ד' המינים

הדס ערבה לולב אתרוג

י"ב

אמור

קפ"ז – ר"ה

סוד תקיעות השופר

י"ב

אמור

ר"ו – רכ"ג

ראש השנה

י"ב

אמור

רכ"ד – רנ"ו

יום הכיפורים

י"ב

אמור

רנ"ו – רפ"ב

סוכות

י"ב

אמור

רפ"ג – רפ"ז

בדיקת הצל   ליל הושנה רבה

י"ב

אמור

רפ"ח – רצ"ג

שמני עצרת שמחה תורה

י"ג

נשא

כ"ח – ל"א

סוד המילה תשובה

י"ג

בהעלותך

י"ח – י"ט

סוד תקיעות בראש השנה

ט"ו

פנחס

כ"ז – ל"ג

תשרי חג אחד גדול

ט"ו

פנחס

שנ"א – שס"ה

ראש השנה

ט"ו

פנחס

תרע"ט – תרפ"ג

יום הכיפורים שעיר עזים

ט"ו

פנחס

תת"ז – תת"י

כפור

ט"ו

פנחס

תתי"ד- תתל"ד

סוכות ושמחה תורה