סדנה קבלית סוד צלם האדם ויועדו בעולם,

ובצל ידי כיסיתיך.

 בשעה שנמסרה התורה למשה

באו הרבה רבבות מלאכים עליונים,

לשרוף אותו בשלהבת פיהם,

עד שחיפה עליו הקב"ה.

השארת תגובה