סודות הזהר: מאמר ביאת המשיח, פרשת שמות אוי ואשרי,

מאמר: ביאת המשיח    זוהר שמות צו'

........

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,       קרן אור ללימודי הקבלה

.....::::::.....

ואלא דברי הזוהר:

סעיף צ"ו רבי'  שמעון  נשא  את  ידיו  ובכה,ואמר 

 אוי  למי  שיקרה  באותו  זמן 

ואשרי  חלקו  של  מי  שיקרה  ויכול  להמצא  באותו  זמן,   

 

ומפרש,   אוי  למי  שיקרא  באותו  זמן ,

הוא, משום  כשיבא  הקב"ה  לפקוד  את  האילה,(הנשמה)

שהיא  השכינה,  יסתכל  מי הם העומדים  עמה,

ובכל אלו  הנמצאים  עמה, 

ויסתכל  בכל  המעשים  של  כל  אחד  ואחד

ולא  היה  נמצא  צדיק, שכתוב. ואביט  ואין  עוזר.

 וכמה  צרות  על  צרות  יהיו  לישראל,

 

סעיף  צ"ז, אשרי  מי  שיקרה  וימצא  באותו  זמן,

משום  שאותו  שיתקיים  בזמן  ההוא  באמונה. 

 יזכה  לאור  ההוא  של שמחת  המלך:

ועל  זמן ההוא כתוב,  וצרפתים  כצרוף  את הכסף 

ובחנתים  כבחון  את  הזהב.

 

סעיף  צ"ח:  אחר  שהצרות  האלו  מתעוררים  על  ישראל

וכל העמים  ומלכים יתייעצו  יחד  עליהם 

ומעוררים  כמה  גזירות  רעות,

וכולם  בעצה אחד  באים  עליהם,

ותבאנה  צרות  על  צרות

 והאחרונה  משכחת  את  הראשונה.

 

אז  יתראה  עמוד  האש עומד  ממעלה  למטה  ארבעים  יום,

 וכל  העמים  שבעולם  יראו  אותו,

 

סעיף צ"ט:  בזמן  ההוא  יתעורר  מלך  המשיח 

 לצאת  מן  גן  העדן,  ממקום  ההוא  שנקרא 

 קן  צפורויתגלה  בארץ  הגליל. 

 

וביום  ההוא  שהמשיח  יצא  לשם

 יתרגז  כל  העולם

 וכל  בני  העולם  יתחבאו  בתוך  מערות 

 ובבקעות  שבאבנים  ולא  יחשבו  לנצל

 ועל  זמן  ההוא  כתוב,  ובאו  במערות  צורים ובמחלות עפר 

מפני  פחד  ה'  ומהדר  גאונו בקומו  לערוץ  הארץ.

........

 

ק) מפני פחד ה', זהו הרגזה של כל העולם. ומהדר גאונו,

זהו משיח. בְקוּמוֹ לַעֲרוֹץ הארץ. הוא כאשר יקום המשיח,

 ויתגלה בארץ הגליל, משום שהוא

מקום הראשון שנחרב בארץ הקודש ע"י אשור,

שמשום זה יתגלה שם תחילה לכל מקום,

ומשם יעורר מלחמות על כל העולם .

 

קא) ואחר ארבעים יום, שהעמוד יקום מארץ לשמים

לעיני כל העולם והמשיח יתגלה,

 

יקום מצד מזרח כוכב אחד המְלַהֵט בכל הצבעים.

וז' כוכבים אחרים מסבבים לכוכב ההוא.

ויעשו עימו מלחמה בכל הצדדים,

ג' פעמים ביום, עד שבעים יום. וכל בני העולם רואים .

 

קב) ואותו כוכב יעשה עימהם מלחמה

בלפידי אש הלוהטים ומנצצים לכל צד,

ומכה בהם עד שבולע אותם בכל ערב וערב.

וביום חוזר ומוציא אותם.

 

והם עושים מלחמה לעיני כל העולם. וכן בכל יום ויום,

עד שבעים יום. לאחר שבעים יום, יתגנז כוכב ההוא,

ויתגנז משיח, עד י"ב חודש.

ויחזור עמוד האש כמקודם לכן. ובו יתגנז המשיח,

ועמוד ההוא אינו נראה .

 

קג) לאחר י"ב חודשים, יעלו את המשיח בתוך עמוד ההוא

אל הרקיע, ושם יקבל תוקף ועטרת המלכות.

 

וכשיורד לארץ, יתראה שוב אותו עמוד האש,

כמקודם לכן, לעיני כל העולם. ו

 

אחר כך יתגלה המשיח, ויִקָבצו אליו עמים רבים,

 ויעשה מלחמות בכל העולם.

 

ובזמן ההוא יתעורר הקב"ה בגבורתו לכל עמי העולם,

ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם,

וכל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד, לעשות עימו מלחמה .

 

קד) וכמה מפריצי ישראל יתהפכו לחזור אל הגויים,

ויבואו עימהם לעשות מלחמה על מלך המשיח.

 

אז יחשך כל העולם חמישה עשר יום.

ורבים מעם ישראל ימותו בחושך הזה.

וע"כ כתוב, הנה החושך יכסה ארץ .

 

קה) פתח ואמר: כי ייקרא קַן ציפור לפניך. וגו'

מקרא הזה בארנו אותו, והוא אחד ממצוות התורה הגנוזים,

 ויש בו סודות התורה גנוזים, באלו ל"ב שבילים של התורה .

 

קו)  אמר רבי שמעון  לרבי אלעזר בנו,

בזמן שיתעורר מלך המשיח,

כמה אותות וניסים אחרים יתעוררו בעולם.

 

בוא וראה:  בגן עדן התחתון יש מקום אחד גנוז ונעלם, שלא נודע. והוא מרוקם בכמה גוונים. ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים,

ואין מי שיכנס בהם, מלבד המשיח, העומד תמיד בגן העדן .

 

קז) וכל הגן מסובב ממרכבות רבות של הצדיקים,

משיח עומד עליהם,

ועל כמה צבאות ומחנות של נשמות הצדיקים אשר שם.

 

ובראשי חודשים ובימים טובים ובשבתות

נכנס המשיח במקום ההוא, שבו גנוזים אלף היכלות,

להשתעשע בכל היכלות האלו .

 

קח) לפני ולפנים מכל אלו, אלף היכלות הגנוזים,

 יש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל. ונקרא עדן.

ואין מי שיכול להשיג אותו.

 

והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום,

עד שנגלה לו מקום אחד, שנקרא קן ציפור.

והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה,

 המתעוררת בגן עדן בכל יום.


......::::::::::......

פירוש וביאור הסולם,

דע כי ג' חכמות הן: הבן זאת  למשך כל הלימוד,

 

א. הם סוד החכמה עליונה של אור ישר,

שחכמה זו נסתמה מששת ימי בראשית.


וע"כ אין בה שום ידיעה ומושג אפילו למשיח. ועליה אומר כאן, שיש מקום אחד נעלם וגנוז, שאינו נודע כלל. ונקרא עדן.


ואין מי שיכול להשיג אותו. והמשיח נגנז בחוץ, סביב לאותו מקום,
................

ב.  הם סוד הבינה שחזרה ונעשתה חכמה,

 שמחכמה זו נמשכים כל המוחין, ובה עצמה אין השגה,

רק למשיח בלבד. ועליה אומר כאן,

 

שיש מקום אחד גנוז ונעלם, שלא נודע.

והוא מרוקם בכמה גוונים. ובו גנוזים אלף היכלות נחמדים,

ואין מי שיכנס בהם, מלבד המשיח.
...........

 

ג. הוא,  חכמה שבמלכות, וחכמה זו בלבדה המושגת

אל הצדיקים הגדולים שבעולם.

 

והיינו רק מכללות ג' קווים שבה. וקו שמאל שבה,

שורש כל החכמה שבה, נקרא קן ציפור.

ציפור, היא שם החכמה שבמלכות.

 

קן, היא המקום שמשם נגלה החכמה. ועליה אומר כאן,

עד שנגלה לו מקום אחד, שנקרא קן ציפור.

 והוא מקום שמכריז עליו ציפור הזה,

 המתעוררת בגן עדן בכל יום.

שהשפעת החכמה בייחוד נקראת כרוז, ולא דיבור,

 

 משום הדינים הנמשכים ממנה.

כי החכמה אינה מתגלית, אלא בגזר דין.

 וכשמתלבשת בחסדים, מתגלה החכמה לצדיקים

שבגן עדן בכל יום

.....:::::::::.....

קט) ובמקום ההוא, שנקרא, קן ציפור, מְרוּקָמים בבגד,

המכונה (פורפירא דמלכות) בגדי המלכה,

 

צורות שלכל העמים שנאספו על ישראל להרע להם.

 נכנס המשיח במקום ההוא, ונושא עיניו,

ורואה את האבות, שנכנסו בבית אלקים החָרֵב,

עד שרואה את רחל שדמעתה על לחְיה.

והקב"ה מנחם אותה ואינה רוצה לקבל תנחומים,

כמ"ש, מֵאֲנה להינחם על בניה.

אז המשיח מרים קולו ובוכה ומזדעזע כל גן העדן.

וכל אלו הצדיקים שהם שם, גועים ובוכים עימו .

 

קי) געה ובכה פעם שנית, ונזדעזע הרקיע שעל הגן,

ואלף וחמש מאות ריבוא מחנות מלאכים עליונים,

 עד שמגיע המשיח לכיסא העליון.

 

אז רומז הקב"ה לאותו ציפור, ונכנסת אל הקן שלה,

 ויושבת אצל המשיח, וקוראת מה שקוראת, ונֵעור מה שנֵעור.

.......................

 

פירוש וביאור בעל הסולם,

.....::::::.....

יש ב' מיני קול:

א. מבחינת המסך של מלכות, שאינו ממותק בבינה.

 זהו שאומר: משיח הרים קולו ובכה, וכיוון שהוא ממידת הדין, ע"כ אומר, ויזדעזע כל גן עדן, אפילו בקו ימין שבגן עדן.

 

ב. שכבר מסך המלכות ממותק בבינה,

 שאז יוצא הסיום החדש של צמצום ב, הנקרא רקיע.

והוא בכייה השנייה, שלא נזדעזע כל הגן אלא קו שמאל,

וחצי השמאלי של קו האמצעי,

המכונה אלף וחמש מאות ריבוא. אלף נקראים,

 

מטעם היותם חכמה. ריבוא, להיותם מלובשים בחסדים.

 ואז עולה משיח אל  הבינה.

 

כלומר שהקב"ה , שממשיך לה הארת החכמה,

ונבחן שהציפור, שהוא המוחין של חכמה,

חוזרת אל הקן שלה,

ויושבת אצל המשיח, כדי להשפיע בו החכמה,

 

ואז קוראת מה שקוראת, כדי להמשיך החכמה,  דהיינו

בקול של בינה,  דהיינו, שנעוֹרוּ המוחין של חכמה.


.............................

....................

קיא) עד שמתוך כיסא הקדוש, שהוא בינה, הנקרא ג' פעמים,

היינו  ג' הקווים בזה אחר זה,

קיא) עד שמתוך כיסא הקדוש, שהוא בינה, הנקרא ג' פעמים,

היינו  ג' הקווים בזה אחר זה,

 

אותו קן ציפור והמשיח, וכולם עולים למעלה, לבינה,

והקב"ה משׁביע אותם, להעביר מלכות הרשעה מן העולם

ע"י המשיח, ולנקום נקמת ישראל,

ולהמשיך כל הטוב שעתיד הקב"ה לעשות לעמו.

 

 וחוזרים אותו קן ציפור והמשיח למקומם,

וחוזר המשיח ונגנז בקן ציפור, כמקודם

עד עתה ביאר רבי שמעון בחינת המשיח בזמן הגלות.

ואומר ששורשו הוא מסביבת העדן, ששם נגנז תחילה. וכשנִיתקנו העולמות, והקן ציפור, המלכות מבחינת החכמה 

ומבחינת והגְזַרא של  דין,  כנ''ל,  נגנז המשיח בו.

 

ובשבתות ויו"ט עולה המשיח עם קן ציפור לבינה,

 ומקבלים ג' קווים של בינה. וכו'

 

ומכאן ואילך מתחיל לבאר סדר התגלות המשיח,

 כשבא לגאול את ישראל.

כי אינו ראוי לגאול את ישראל

בטרם שימשיך הג" ראשנות  של

הג" ראשנות  , החסרים

בקן ציפור וחסרים לעצמו,

המכונות נשמה, חיה, יחידה

שמתוך שישראל אינם כדאים לגאולה,


נמשכים לעולם,

בכל פעם שימשיך הקו שמאל, דינים קשים ומָרים.

כי אין לך אור שלא יהיה נמשך בג' קווים כנודע,.

 

ועתה מתחיל לבאר סדר הגילוי של אור נשמה

 מג"ר של ג"ר. (מסעיף קט"ו) ואילך

 מבאר סדר הגילוי של אור החיה.

ומסעיף )  קכ"א ואילך, סדר הגילוי של אור היחידה.

 ואח"כ מבאר סדר התגלות המשיח לתחתונים.

קיב) בזמן שיתעורר הקב"ה לתקן העולמות,

שיאירו אותיות השם בשלמות.

יוד, שלך השם, שהוא חכמה,

תאיר בה', שהיא בינה.

ואו, של השם  תפארת,

יאיר בה' תחתונה, מלכות.

ויהיה י"ה בשלמות אחד עם ו"ה.

כלומר, יתעורר כוכב אחד נורא, תפארתת המכונה נורא,

במסך של חיריק שבו. באמצע הרקיע, להיותו קו אמצעי.

כעין ארגמן, שכולל כל הצבעים,

( ארגמן רשת תיבות אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל,)

כן הוא כולל כל ג' הקווים. לוהט ונוצץ ביום, באור החסדים,

הנקרא יום. לעיניהם של כל העולם,

גם באור החכמה, המכונה עיניים.

 

קיג) ויקום שלהבת אש אחת, מצד צפון, מקו שמאל.

 שבשעה שממשיך החכמה מלמעלה למטה,

נהפך אורו לשלהבת אש. בתוך הרקיע.

 

 ויעמדו זה כנגד זה ארבעים יום.

כי השלהבת, שהיא מקו שמאל,

מפריד עצמו מכל אחת שב חכמה "בינה  תפארת ו"מלכות

שבקו האמצעי.

 שכל אחת כלולה מעשר ספירות, והן ארבעים.

ויבהלו כל בני העולם לסוף ארבעים יום.

דהיינו  בספירה הסופית, מלכות של מלכות.

 

יעשו מלחמה הכוכב והשלהבת לעיני כל.

ותתפשט השלהבת בשריפת אש בתוך הרקיע מצד צפון.

 

כלומר, שתתפשט להמשיך חכמה מקו שמאל

גם במלכות של מלכות, שעוד לא נמתקה במידת הרחמים, שמשם מקבל הקו האמצעי,

שהוא הכוכב, את המסך לנקודת החיריק שלו.

 

ונמצא בזה, שחושבת לבלוע את הכוכב לגמרי.

שתבטל את המסך שלו, ויתבטל הקו האמצעי.

וכמה שליטים ומלכים ואומות ועמים, יבהלו מהתגברות השלהבת.

 

קיד) אז יעלה הכוכב לצד דרום, שהוא קו ימין ואור החסד.

ויחזרו החסדים להאיר בעולם,

שבזה ישלוט על השלהבת, והשלהבת תבלע מעט מעט ברקיע

מפני הכוכב, עד שלא תֵראה כלל.

 

אז יעשה הכוכב אורחות ברקיע בי"ב גבולים,

שימתיק המסך במידת הרחמים, שנקרא אורַח.

וכשג' קווים שבו יכללו בכל אחת מחו"ב תו"מ,

הנה ג' פעמים ארבע הוא י"ב אורחות.

 

ויעמדו אלו האורות ברקיע י"ב יום.

כי אפילו המלכות עצמה אינה מאירה רק בג' קווים חג"ת.

אבל מלכות שבה אינה מאירה. וע"כ אינם אלא י"ב אורות.

 ובזה נשתלם המשיח בנשמה של ג"ר.

 

קטו) כשירצה להמשיך הארתם לאחר י"ב יום, למלכות,

 יחרדו כל בני העולם ממידת הדין שבמלכות,

ויחשך השמש בחצי היום,

כמו שנחשך ביום שנחרב בית המקדש,

 

עד שלא יהיו נראים שמים וארץ. ויתעורר קול אחד

ברעם וזיקים ממידת הדין שבמלכות, ותתחלחל הארץ

 מאותו הקול, וכמה צבאות ומחנות ימותו מחמתו.

 

קטז) ויום ההוא, שהוא המלכות  כנ''ל,

 יגרום שיתעורר בעיר רומי הגדולה, בינה של קליפות,

 שלהבת אש, מדין של שמאל,

 בקול ההוא שיתעורר בכל העולם, מדין שבמלכות,

 

כלומר,  שאלו ב' מיני דינים יתחברו יחד.

 וישרוף הרבה מגדלים והרבה היכלות.

 וכמה מגדלים יפלו וכמה רוזנים ושרים יפלו ביום ההוא.

 וכולם, כל הדינים, יתקבצו עליה להרע.

 וכל בני העולם לא יוכלו להינצל.

 

וכל זה הוא הכנה להשתלמות המשיח באור החיה

של ג"ר, כנודע, שהאחוריים קודמים לפָּנִים.

קיז) מיום ההוא עד י"ב חודש. כלומר, עד שיתוקנו הארת י"ב גבולים גם במלכות, כי בז"א נקראים י"ב יום,

ובמלכות נקראים י"ב חודש.

 

יתייעצו כל המלכים, ויגזרו כמה גזירות,

וכמה שְׁמָדוֹת על ישראל ויצליחו בהן.

 

אשרי הוא מי שיִקָרֵה שם, בימות המשיח,

אשרי הוא מי שלא יִקָרֵה שם,

שינצל מהדינים הללו, וכל העולם יהיו במבוכה גדולה.

 

קיח) לסוף י"ב חודש, אחר שיתוקנו י"ב האורות במלכות,

יקום שבט מישראל, שזהו מלך המשיח,

שיתעורר בתוך הגן עדן, וכל הצדיקים יעטרו אותו שם,

 ויחגֵרו אותו כלי זיין באותיות רשומות של כלי השם הקדוש.

 

קיט) וקול יתפוצץ בענפי העצים שבגן,

וקורא בכוח, ואמר,

התעוררו קדושים עליונים, קומו מפני המשיח,

הנה הזמן להתחבר אישה בבעלה, דהיינו  תפארת ומלכות.

ובעלה, תפארת, רוצה לנקום בשבילה נקמות בעולם,

ולהקים אותה ולנער אותה מעפר .

 

קכ) אז יקומו כולם, ויחגרו אותו כלי זיינו כמקודם.

אברהם מימינו, יצחק משמאלו, יעקב מלפניו,

משה רועה הנאמן, מעל כל אלו הצדיקים,

הולך ורוקד בגן עדן. ובזה נשתלם המשיח באור החיה של ג"ר.

..................

קכא) כיוון שהמשיח נתתקן על ידי הצדיקים בגן עדן,

יכנס כמקודם במקום קן ציפור ,

ורואה שם צורת חורבן בית המקדש,

ואת כל הצדיקים שנהרגו בו.

 אז לוקח משם עשרה לבושים, והם נקראים עשרה לבושי קנאה,

 ויהיה נגנז שם ארבעים יום, שאינו מתגלה כלל.

 

קכב) לסוף ארבעים יום, יתעורר קול אחד,

 ויקרא מתוך כיסא העליון, בינה,

את קן ציפור עם מלך המשיח, שנגנז בו.

 

ואז מעלים אותו למעלה.

והקב"ה רואה את מלך המשיח, שמתלבש בלבושֵי נָקָם

וחוגר כלי זיינו, לוקחו ונושק אותו על ראשו.

 

קכג) אז נרעדים ג' מאות ותשעים רקיעים,

ורומז הקב"ה לרקיע אחד מהם,

שהיה גנוז מששת ימי בראשית,

 

והוציא,  מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד

מפותח וחקוק בשמות הקדושים. בעטרה זו נתעטר הקב"ה,

כשעברו ישראל את הים,

לקבל נקמה מכל רכבי פרעה ופרשיו,

והעטיר את הכתר למלך המשיח.

..............................

ביאור הדברים  מפי בעל הסולם,

 

כי המסך הממותק בבינה מכונה רקיע. ולהיותו נמשך מבינה,

יש בו ד' בחינות חו"ב תו"מ, שבכל אחת מאה ספירות.

 

אמנם כיוון שהמלכות חסרה מהם, (מלכות של מלכות,)

 ע"כ אין בהם אלא שלוש מאות ותשעים רקיעים.

ועשרה רקיעים שבמלכות נגנזו מששת ימי בראשית,

כלומר מעת שנתקן התיקון של צמצום ב'.

אז מזדעזעים ש"צ רקיעים.

מחמת שהגיע התיקון למלכות דמידת הדין,

ומפחדים מפני דיני המלכות.

 

וזה שנאמר, לרקיע המלכות של מדת הדין,

 שהיה גנוז מששת ימי בראשית, .

והוציא מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד.

כי חיסרון מלכות שבכלים גורם חיסרון אור הכתר באורות.

 ועתה שנתקנה המלכות, חזר אור הכתר לרקיע.

 

 ובעת קריעת ים סוף, שרצה הקב"ה להטביע קליפת מצרים,

באופן שלא יוסיפו ישראל לראותם עוד עד עולם,

נתעטר הקב"ה במלכות במידת הדין הזו.

 

 ועתה שמלכות זו נתקנה, ונגלה אור הכתר שבה,

 נְטָלָה הקב"ה והעטיר את הכתר למלך המשיח.

 ובזה נשתלם מלך המשיח באור היחידה של ג"ר,

 אבל רק בו"ק של יחידה.

................


 

קכד) כיוון שמשיח נתעטר ונתתקן בכל אלו התיקונים,

לקח אותו הקב"ה ונשקו כמקודם. מי ראה,

המרכבות הקדושות ומחנות מלאכים העליונים,

שמסבבים אותו ונותנים לו מתנות ומחמדים רבים, והוא יתעטר מכולם.

 

קכה) נכנס שמה בהיכל אחד, ורואה כל המלאכים העליונים,

הנקראים אבלי ציון.

הם הבוכים על חורבן בית המקדש ובוכים תמיד,

והם נותנים לו לבוש מלכות אדום, לעשות נקמות.

אז הקב"ה גונז אותו באותו קן ציפור,

ונסתר שם שלושים יום. שהוא הכנה לקבל ג"ר של יחידה.

.

 

קכו) לאחר שלושים יום שנעלם באותו קן ציפור ,

 ירד מעוטר בכל התיקונים מלמעלה ומלמטה,

כמה מחנות קדושים סביבו,

 ויראו כל העולם אור אחד תלוי מן הרקיע לארץ.

ויעמוד שבעה ימים, חג"ת נהי"מ שבמלכות

שמאיר אפילו במלכות שבמלכות.

 וכל בני העולם יתמהו ויבהלו ולא ידעו כלל.

חוץ מאלו החכמים שיודעים בסודות אלו. אשרי חלקם.

 

קכז) וכל אלו שבעת הימים יתעטר בארץ, במלכות,

 באותו קן ציפור כמ"ש,

כי יקָרֵא קַן ציפור לפניך, שסובב על מלך המשיח,


המתעטר בקן ציפור ,


במקום קבורת רחל, העומד בפרשת דרכים.


ומתוך שהמשיח מעוטר גם באור מלכות דמלכות,

הראוי לקיבוץ גלויות, ע"כ יבשר לה זה,

וינחם אותה. ואז תקבל תנחומים.

 מה שאין כן מקודם לכן נאמר,

מאנה להינחם על בניה כי איננו.

והיא תקום ותנשק את המשיח.

 

קכח) אח"כ יקום אור ההוא מאותו המקום, מקבורת רחל,

ויִשׁרה בעיר  ירחו עיר האילנות,

וע"כ בכל עץ זהו ירחו, שהיא עיר התמרים,

אשר יהושע לא יכול לתקן אותה לגמרי.

 

 ועל כן  אמר יהושע , ארור האיש לפני ה',

אשר יקום ובנה את העיר. וגו'

 

להיותה נמשכת ממידת הדין שבמלכות של מלכות.

 

 ועתה המשיח יתקן אותה באור ז' הימים.

או על הארץ, זו ירושלים, חיצוניות המלכות.

 ויהיה גנוז באותו האור בקן ציפור י"ב חודשים.

 

קכט) לאחר י"ב חודש יהיה אותו האור זקוף בין שמים וארץ,

ויִשׁרה בארץ הגליל,

ששם היה התחלת הגלות של ישראל, גלות אשור.

 ושם יתגלה המשיח מאותו האור של קן ציפור ושב למקומו.

 

ובאותו יום תרעד כל הארץ כמקודם, מסוף השמים עד סוף השמים.

ואז יראו כל העולם, שנגלה מלך המשיח בארץ הגליל .

 

קל) ויתקבצו אליו כל אלו שעסקו בתורה, שנקראים בנים.

והם מעטים בעולם, ובזכות תינוקות של בית רבן,

 

 יתחזק כוחו של משיח להתגבר. וזהו סוד  אפרוחים שבכתוב,

 והאֵם רובצת על האפרוחים או על הביצים.

אם לא נמצא אלה,

הנה היונקים, שיושבים בחיק אימותם ויונקים,

 

 כמו שאומר הכתוב: , גְמולֵי מחלב עתיקֵי משדַים.

 או ביצים שבכתוב,

כי בשביל אלו שורה השכינה עם ישראל בגלות.

 

קלא) כי מעטים חכמים, הנקראים בנים, בעת ההוא.

והאם (בינה) רובצת על האפרוחים או על הביצים,

לא תיקח האם על הבנים. כי בנים אינם נמצאים אז,

ולכן לא תיקח האם, השכינה.

 

והמשיח יתעכב עד י"ב חודשים אחרים.

ואחר כך יבוא בעלה,  ז"א, ויקים אותה מעפר,

כמ"ש, אקים את סוכת דוד הנופלת.

.........................

 

קלב) ביום ההוא יתחיל מלך המשיח, ויקבץ הגלות

 מסוף העולם עד סוף העולם,

 כמו שאומר, אם יהיה נִדַחֶךְ בקצה השמים.

מיום ההוא, כל האותות והניסים והגבורות,

 שעשה הקב"ה במצרים, יעשה לישראל,

כמ"ש, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

 

 

קלג) אמר רבי שמעון  בני  אלעזר: כל אלו הדברים

תמצא בסוד של שלושים ושניים שבילי החכמה

 של השם הקדוש. וכל עוד שניסים אלו לא יתעוררו בעולם,

לא יהיה נשלם השם הקדוש, ולא תתעורר האהבה,

 

כמ"ש, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות. בצבאות,

זהו מלך המשיח, שנקרא צבאות. או באיילות השדה,

 

זהו שאר הצבאות והמחנות שלמטה.

אם תעירו ואם תעוררו את האהבה,

זהו ימינו של הקב"ה, ספירת החסד, שנקראת אהבה.

 

עד שתחפץ, דהיינו  ההיא  ששוכבת לעפר,

שהיא השכינה שבגלות,  שיהיה רצון המלך בה. צדיק יהיה,

מי שיזכה לאותו הדור. צדיק הוא בעולם הזה,

צדיק הוא בעולם הבא.

 

קלו)  אמר רבי שמעון: הרי הערותיי בסוד האותיות

של השם הקדוש בסוד ההתעוררות שלו,

של הקב"ה, אל בניו. אבל עתה יש לי לגלות,

 

מה שלא ניתן רשות לאדם אחר לגלות,

אלא זכות של דור הזה יקיים העולם עד שיבוא מלך המשיח.

אוי מי יקום אז, במה שאני רואה שהגלות יהיה נמשך, מי יכול לסבול.

......................

קלז)  אף הוא רבי שמעון קם ואמר:

 ה' אלוקינו בְעָלוּנוּ אדונים זולָתך לבד בך נזכיר שמך.

במקרא הזה יש סוד עליון בסוד האמונה. ה' אלוקינו,

זאת היא ההתחלה של סודות העליונים, חכמה ובינה,

שמשם כל האורה יוצאת להדליק את כל הנרות.

 

כלומר, שכל המוחין של זו"ן ועולמות בריאה יצירה ועשיה

 יוצאים מחכמה ו"בינה, הללו, הנקראים הויה אלוקינו.

ושם תלוי כל סוד האמונה, הנוקבא.

כמ"ש, ויִבן ה' אלקים,

 שהם חכמה ובינה, . את הצלע, הנוקבא, הנקראת אמונה.

 

קלח) בעלונו אדונים זולתך. פירושו: כי אין מי שישלוט על עם ישראל רק שם העליון הזה, ה' אלוקינו. ועתה בגלות שולט עליו צד האחר.

 

קלט) לבד בךָ נזכיר שמֶךָ. שהשם הקדוש, הנוקבא,

היא כלל של כ"ב אותיות,

 וע"כ היא נקראת את, שרומז על כ"ב האותיות מא' עד ת'.

וכנסת ישראל, הנוקבא, אינה מתברכת

אלא מתוך שם הזה, בך, ז"א,

שכולל בתוכו ג"כ כ"ב אותיות, כמספר בך,

 

כמ"ש, אשר נשבעת להם בך.

וכן, בך יברך ישראל. כי בך ארוץ גדוד.

שכל אלו רומזים על ז"א. ובזמן שהשלמות נמצאת,

לא היו נפרדים ז"א ונוקבא זה מזו,

ואסור להפרידם זה מזו, אישה מבעלה,

לא בהרהורים ולא בהזכרה, בשביל שלא להראות פירוד.

 

 ועתה, בגלות נמצא פירוד, כי מתוך הצרות הבאות עלינו

בכל עת ועת, אנו עושים בזה פירוד,  להזכיר שם הנוקבא

לחוץ מבעלה, ז"א, משום שהיא שוכבת לעפר.

והיינו לבד בך נזכיר שמך,

..................

 

פירוש בעל הסולם,

...:::::...

 

הנהגת העולם היא תמיד ע"י הנוקבא. וכשמחוברת עם בעלה ז"א,

יש לה ממנו כל עונג וכל טוב להשפיע לעולם.

ואז נבחן שהתחתונים, הזכאים לשפע הזה,

גורמים זיווג הנוקבא עם בעלה ז"א.

 

אבל בזמן הגלות, כשאין התחתונים ראויים לשפע הגדול,

 אלא מקבלים מהנהגת הנוקבא צרות ועינויים קשים,

נבחן שאנו התחתונים עושים פירוד בין ז"א לנוקבא,

והנוקבא היא לבדה, לחוץ מז"א, והיא שוכבת לעפר.

 

 כי בהיותה בלי זיווג עימו, נמשכים ממנה כל הדינים הקשים לעולם, שמחמת זה היא שפלה ומשופלת עד עפר.

 וכמ"ש, והיינו לבד בך נזכיר שמך.

אשר שמך, הנוקבא, תהיה מחוברת בך, ז"א.

ואז יהיה בעולם כל השלמות והטוב .

השארת תגובה