סודות הזהר פרשת שמות צו' ימות המשיח מלחמת גוג ומגוג

מרצה: רבי דוד קורן

ראש השנה התש"ס. 1999
הגזע האנושי וכוח המחשבה

רבי' שמעון  נשא את ידיו ובכה, ואמר.
אוי למי שיקרה באותו זמן ואשרי חלקו של מי שיקרה

ויכול להמציא באותו זמן, 

הגזע האנושי וכוח המחשבה


המין האנושי.
השאלה שאנו צריכים לשאול  מה זה להיות אדם אנושי?


אם אנחנו היום נראה במבט לאחור על המין או הגזע האנושי,

על פי ספרי ההיסטוריה, 
אנו נראה שאנחנו לא בהכרח יכולים להתפאר 
או להתגאות במין האנושי,

או בהישגים שלנו מבחינת המחשבה,

אפשר להגיד היום אדם אין לו שליטה על המחשבה ועל
 ערוצי מחשבה. כמו בדור מגדל בבל. בלבול מוחלט.


ואז אנו רוצים לשאול 
מה הוא כוח המחשבה שמניע את האדם? 
אך נוצרת המחשבה?

בסוד: רבות מחשבות בלב איש 
ועצת ה' היא שתקום.

ואיך המחשבה מניעה את האדם ואת האנושות?

המדענים חוקרים את היקום מהצד הגשמי והפיזי. 
אבל לא מבינים את ההשפעה הרוחנית והמחשבה 
שגורמת לתוצאה.

הם יכולים היום לבוא ולספר לכל האנושות שלפני כמה 
עשרות מיליארדים של שנים חיו כאן בשלווה הדינוזאורים ונכחדו?

מדוע הייתה שואה? 
עדיין לא יודעים את הסיבה. 
יש כל מיני תיאוריות דמיוניות . 
אבל המדע לא יודע להגיד ב 100% 
מה הייתה הסיבה,

הקבלה והזהר הוא בעצם ספר המדע של כל המדעים ביקום. 
והוא גם מראה לנו בצורה הכי גלויה בלי שום מסכים והוא 
פורש לפנינו את כל האמת. 
שעדין המין האנושי מסרב להכיר בה. 
אנו יודעים היום שלכל מעשה יש מניע. 
והמניע גורם למעשה,


לכן אם נשאל מה גורם לכל החורבנות המלחמות המגפות והשואות

בכל דור ודור במשך כל ההיסטוריה של המין האנושי? 
התשובה די פשוטה וחד משמעית.

כל השואות בעולם נגרמות בסך הכל מכוח הפועל של 
המחשבה האנושית.

וכדי להבין איך נגרם בכל דור שואה בעולם? 
אנחנו צריכים להבין את הכוחות הפועלים בתוך המחשבה 
שלנו

כי מי יודע אם גם היום אנחנו לא נמצאים באמצע של 
שואה שמתרחשת ממש מול העיניים שלנו. 
מראים לנו את זה בחדשות יום יום. 
למרות שהיום בעידן החדש עידן הדלי ימות המשיח המדע 
חיבר בצורה גשמית וטכנולוגית של תקשורת לווינית את
 כל העולם ליחידה אחת למעגל אחד.


אבל המין האנושי שזה אנחנו חיים בפירוד והפרדה

 מכל השידורים שהיקום משדר.

הקליטה שלנו משובשת, מבולבלת ומטושטשת,

אם השפה שלנו משובשת ומבולבלת ולא מובנת,

שאנו רוצים להעביר מסר לאחרים.

ממש כמו במגדל בבל. בלבול.

נאמר עם אחד ו
שפה אחד להם. בדור בבל.
שפה=385= שכינה
השכינה היא רוח הקודש שפועמת בתוך כל אחד שמשדרת 
רגע רגע שידורים למין האנושי ידע ואינפורמציה אמינה 
ובשפה פשוטה. 
אבל הערוצים שלנו מנותקים מאותו השידור של רוח הקודש.

 ואנו רוצים לקלוט ולהבין דרך המוגבלות של 4 אחוז,
 פלוס 96 אחוז אגו את החיים.

וכל אחד בנפרד, וחי עם קומבינות משלו,

עם הרצון לקבל לעצמו מנותק מנטלית ורגשית מהסביבה והיקום.

 

סומך רק על עצמו. חי בפחד וחשדנות,

בונה לעצמו כל מיני ביטוחים.
מרגיש שכל עוד זה לא פוגע בי אני מפנה עורף.


אבל בכל אופן בכדי לדעת ולגעת ולהבין באותם השורשים וכוחות

שגורמים לשואות בעולם, אנחנו חייבים להיעזר בנושא

שנקרא גוג ומגוג

גוג ומגוג גימטריה 70. שהם שבעים הכלים נגד שבעים אומות העולם.

שהעולם בנוי מהם. וזה הסוד 70 נפש של יעקב שירד למצרים.

עיין בזהר פרשת שמות סעיף צ"ו.

 

רבי' שמעון  נשא את ידיו ובכה, ואמר.
אוי למי שיקרה באותו זמן ואשרי חלקו של מי שיקרה

ויכול להמציא באותו זמן, 
ומפרש, אוי למי שיקרא באותו זמן, 
הוא, משום כשיבא 
הקב"ה לפקוד את האילה,(הנשמה)

שהיא השכינה,

יסתכל מי הם העומדים עמה, 
ובכל אלו הנמצאים עמה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד,

 ולא היה נמצא צדיק, 
שכתוב.
ואביט ואין עוזר. 
וכמה צרות על צרות יהיו לישראל,


סעיף צ"ז, אשרי מי שיקרה וימצא באותו זמן, 
משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא 
באמונה.(בינה
יזכה 
לאור ההוא של שמחת המלך
ועל זמן ההוא כתוב, 
וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב.


סעיף צ"ח: 
אחר שהצרות האלו מתעוררים על ישראל, 
וכל העמים ומלכים יתיעצו יחד עליהם ומעוררים כמה גזירות רעות,

וכולם בעצה אחד באים עליהם, 
ותבאנה צרות על צרות, 
והאחרונה משכחת את הראשונה. 
אז יתראה עמוד האש עומד ממעלה למטה 
ארבעים יום, וכל העמים שבעולם יראו אותו,


סעיף צ"ט: 
בזמן ההוא יתעורר מלך המשיח לצאת מן גן העדן,

ממקום ההוא שנקרא קן צפור,  ויתגלה בארץ הגליל. 
וביום ההוא שהמשיח יצא לשם.

יתרגז כל העולם
וכל בני העולם יתחבאו בתוך מערות ובבקעות שבאבנים ולא יחשבו לנצל.

ועל זמן ההוא כתוב, ובאו במערות צורים ובמחלות עפר

 מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ

.ראה המשך פרשת שמות


אנו כאן עדים לדברי הזהר בימות המשיח 
כמו שאומר רבי' שמעון.על 
אוי ואשרי
לא כמו שהדת המסולפת השיקרית שמעוותת 
ומסלפת את דברי התורה שמפיצים לנו משיח בדיוני ושקרי ואמונה שקרית

כולם היום צועקים משיח משיחכולנו מחכים 
מהצד לראות איזה אירוע דרמטי יקרה.

ואז אנחנו כמו צופים מהצד 
נראה מין מלחמה שאנחנו כל כך מכירים ומורגלים 
כמו כל המלחמות. וכמובן לאחר המלחמה 
האדם יקום מההריסות והחורבן של המלחמה. 
ויגיד איזה נס אני עוד חיי
וישנן את הסיסמא 
החיים חייבים להמשך
וימשיך לצעוד קדימה עם ראש מורם. 
אבל לאן? 
האם ישאל את עצמו מה לעשות? 
הבנתי את הסיבה? למדתי?

או ימשיך עם אותה דרך מחשבה ויצעד קדימה עם גאוה
לקראת התפתחות של עוד שואה נוספת חלילה.

ואם לזה אנחנו קוראים הגיון??.

אנחנו חייבים להגיע להכרה.


כי כל עוד האדם כולו במסגרת של ההיגיון הקר
הנוקשה הרציונאלי הבלתי גמיש.

למעשה אותו האדם דוהר על רכבת לכיוון אחד 
בלבד שאין ממנה חזרה. 
וחלילה לעוד שואה שתגרום לכל האנושות.

שאין לה דרך חזרה.

על כך יכולה להעיד ההיסטוריה המרה המוכרת 
לנו טוב טוב.

מלחמת גוג ומגוג.

לפי ראות עיני הקבלה. לא מדובר על מלחמה שתקרה באחרית הימים.

 שיבוא איזה מנהיג נביא בדמות רודן ויחריב את העולם.

אלא על פי הקבלה מלחמת גוג ומגוג
עוסקת במלחמת המחשבה.

גוג ומגוג מלשון הגיגים הגיון היגוי ומחשבה,

ולכן תורת הקבלה שמנסה להסביר ללמד ולגלות את המשמעות הרוחנית

 של מלחמת גוג ומגוג.

אנחנו חייבים להבין שזה סותר כל תיאוריה אחרת המוכרת לנו עד היום

גוג ומגוג = 70.

אנו לומדים שהכלי של העולם הגשמי שלנו בנוי משבעת ימי הבריאה

על שבע ספירות שהם שבעה כלים.

שכל כלי יש בו את עשר הספירות בשלמות.

 לכן שבע כפול עשר שבעים.

 

 


האדם עצמו בנוי מ 70 כלים של רמות אנרגיה של רצונות שכל כלי

של רצון יש לו מחשבה בפני עצמו. וזה נקרא ספירות ועולמות 
שהאדם מתקשר איתם דרך הכלי שלו. 
ולכן מכאן אנחנו למדים כשמדובר על 
מלחמת גוג ומגוג
השורש בעצם של אותה מלחמה הוא האדם עצמו.

אבל אנחנו צריכים רגע לעצור ולהבין.

שאנחנו מדברים על אדם.

זה לא האדם שקם בבוקר עם חליפה ותיק 
והולך לעבודה, או לכל מקום אחר,


אלה מדובר על כוח האינטליגנציה הפנימית 
שמניע את האדם לעשות דברים. 

אפילו גם דברים לא רציונליזם.


כי לא פעם אדם עוצר ושואל את עצמו. 
רגע למה עשיתי את זה? 
הרי אין שום הגיון במה שעשיתי. 

וגם בכלל לא מה שתכננתי לעשות,


ואז אם נשאל מי הניע את אותו האדם לעשות 
את מה שעשה? 
נגד ההיגיון שלו?


הרי הוא פעל על פי כוח המחשבה 
שלו בלבד.


וכאן בעצם הקבלה נכנסת כדי לעזור לאותו האדם.

שמוצא את עצמו מבולבל מעצמו

ומתחיל לפחד מעצמו שאינו יודע 
מה קורה פנימה בתוך עצמו 

מה מניע אותו. 
כי על פי ההיגיון של אותו האדם 
הכל היה צריך להיות בסדר,


וכאן אנחנו פתאום רואים שאותם החיים הקצרים 
שאנו באנו לחיות על פי 
הגיון מסוים. 
אנחנו רואים עם בה הזמן שהאדם מתבגר ורואה 
שבעצם החיים הם לא בהכרח 
הגיוניים.

והקבלה אומרת כל דבר שהוא הגיוני הוא לא אמיתי

ומה שהוא לא הגיוני אז הוא אמתי.

אבל מה זאת אומרת אמת והגיון?

מה היא האמת שכולם מחפשים? 
שאנחנו בקנאות ובמסירות נפש נלחמים למענה. 
רודפי הצדק והאמת שהאמת תצא לאור שכולם יראו.
או הגישוש אחר האמת שעדין נמצאת בכיסוי. 
ואז אנו בסבלנות מצפים שתתגלה 
בעתיד הלא ניראה לעין היום.


ולא במקרה כל האנושות יש להם המון שאלות
לכולם אפילו 
לאלקים  לגבי האמת והצדק.


אבל מסתבר שלא תמיד יש לאדם כלים 
ואמצעים שאדם מפתח לעצמו, 
יכולים לעזור לו לגלות את האמת לאמיתה.
 
והשאלה היא מי יודע מה היא האמת?


יש משהוא היום שיכול לקום ולהגיד
לכל האנושות אני יודע מה היא האמת?


אולי כן. אבל אנחנו נסתכל עליו בעיניים 
מאוד מוזרות וחשדניות.

ונגיד כן אתה מצאת את האמת שלך. 
אבל זו לא האמת שלי.


מסתבר: שהמונחים של האמת והערכים של המציאות ההגיונית 

כפי שאנחנו מנסים לחיות על פיהם

אינם עומדים במבחן המציאות. מדוע?כי מסתבר שהאמת שייכת לעולם הרוחני 
שהוא מעבר להגיון הלוגי הרציונאלי 
שלנו שאנו מכירים.
 
שהם מעבר למוגבלות של חמשת החושים. 
שכל מה שרק אני חש ומרגיש אז אני מכיר.


לכן הקבלה נקראת חכמת האמת תורת הנסתר. למה?

כי היא פורסת לפנינו עולם שהוא 
מעבר לחמשת החושים 
ומחברת אותנו אל תודעה קוסמית אל כוחות של אינטליגנציה

שמניעים אותנו בצורה זו או אחרת 
כל יום ויום ובמשך כל שעות היום,

ואם נשאל את השאלה נו מתי תפרוץ 
מלחמת גוג ומגוג?

אני רבי דוד ברגע זה יכול לבשר לכם שהיא 
כבר פרצה לפני הרבה מאוד שנים.

וכולם בלי יוצא מהכלל כל האנושות כולם 
עדין נלחמים כל יום וכל שעה.
 
בלי נשק, בלי מטוסים וטנקים וטילים, 
מבלי לשמוע רדיו לקרוא עיתון.  או לצפות בטלוויזיה. 
במלחמה שקטה מלחמה קרה 
מלחמה פנימית בין עולם המחשבה של עצמנו.
מלחמה בין האור והחושך שבתוכנו. 
בין השמחה האושר והנאה לעוני עצבות וייאוש.

הקבלה מדברת על אור. 
והכוונה לתודעה ודעת אמיתית.
 
ולחושך בתור בורות וחוסר תודעה ודעת.


וכאשר מלחמת גוג ומגוג מוסברת בתורה ובזהר.
אנו עוסקים
במלחמה הפנימית של כוחות 
אינטליגנציה פנימיים בתוכנו.

וכל אדם הוא חייל של  אותה המלחמה
אם נרצה או לא נרצה. 
במלחמה הזאת
אין משתמטים.  אין סרבני גיוס כולנו חיילים.

השכינה נקראת המלכות
הכלי של העולם שלנו.
האינטליגנציה של הארץ שנקראת המלכות 
יש לה תיקון והיא צריכה להגיע לגמר תיקון 
ויש לה ידע ומחשבה משלה. 
לכן היא הזמינה אותנו לכאן.


עצם זה שנולדנו לתוך כדור הארץ 
התגייסנו לאותה המלחמה.
כל יום וכל שעה האדם עומד במבחן .

האם לשקר או לא לשקר
נלחם עם המחשבה. 
האם לרמות או לא לרמות
האם לגנוב או לא לגנוב.

האם לומר את האמת הפנימית 
שהיא נגד כל הגיון בפומבי.
 
ואז אני שונא ויכול לחיות בנידוי. 
או לוותר על האמת הפנימית שלי 
ולהצטרף
לחברה.   כי כך לימדו אותנו.
את הכביסה המלוכלכת שהיא האמת,
מכסים מתחת לשטיח.

בכל זאת כמו שאנחנו רובנו חיים ואומרים בסדר. 
מה אני חושב ומרגיש זה שלי
אבל כלפי חוץ אני זורם עם אותו העדר 
שבראש העדר יש כביכול מנהיג שצועד לכיוון אחד 
שכולנו היינו שם ומכירים את הסוף המר.

הקבלה שהיא תורת האמת
היא בעצם חושפת לפנינו

את רמת המודעות האנושית שנקראת מלכות.

לאחר חטא האדם.

אבל מה זה חטא
מה גרם 
לחטא
מה היה לפני החטא
ואיך אנחנו חיים לאחר החטא.

ומה אנחנו צרכים לעשות על מנת לחיות שוב פעם 
עם המודעות של לפני 
החטא. 
שהיא האמת. היא הסיבה. של כל האמת.


כי אחרי החטא זו תוצאה. 
והתוצאה היא לא המציאות האמיתית.


לכן שמדובר על האמת האמיתית. 
האמת הפנימית של כל האנושות 
כולם וגם האמת של כל אחד ואחד מאיתנו היחיד.


ולכן שמדובר על מלחמת 
גוג ומגוג מלחמה פנימית
של כוחות אינטליגנציה 
שקיימת בתוך כל אדם.

אינטליגנציות שקיימות בתוך כל אדם

מים אש אויר ועפר

שבאים ב.12 ערוצים של רמות כוח השפעה 
שהם 12
 המזלות שבונים את הכלי 
של המחזוריות של השנה. 
של כל האסטרולוגיה
 האנושית.

12 אותיות על המזלות.

7 אותיות על כוכבי הלכת.

3. אותיות על יסודות

ראה אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות

 

הדת החשוכה נגד הקבלה 
נגד הזהר ונגד האסטרולוגיה

כי הדת תקועה עמוק בבוץ של החטא 
והיא חיה את התוצאה של החטא 
ומנסה לעשות סדר בתוך כל הבלבול של טוב ורע.
שהם הגיעו למסקנה שהם הטובים והקדושים והטהורים. 
ומי שלא דומה להם הוא רע הרשע והטמא.

לכן כל המלחמות היום בעולם הם מלחמת דתות.

הדתות עוסקות במלחמה הפרטית שלהם.

לא כך הקבלה.


הקבלה שעוסקת בערוץ אחר לגמרי 
בערוץ של עץ החיים. 
מה מקור החיים הסיבה לחיים.

להבדיל מין הדת שעוסקת בענף אחד מכל העץ. 
שהוא מנותק משורש העץ. 

וכל דת שהוא ענף מהעץ.   חי בפרוד מהענף השני.

לכן יש לנו רק תורה אחת שהיא עץ החיים. 
ויש לנו אלפי דתות שכל אחד חי בפירוד מהשני. 

גם אצלנו היהודים כל כך זרמים שונים שכולם חיים בהפרדה אחד מהשני.

והכוח העיקרי של הדת על מנת שיוכל לשלוט. 
רק בכוח הכפייה. 
של אמונה עיוורת דמיונית מיתולוגית של פחד והפחדה של סיפורי אלף לילה ולילה. 
כל כך משעממים. 
לא פלא שאנשים היום לא רוצים לשמוע סיפורי 
תורה היסטורים של אגדה.

שיבוא פעם משיח ויוציא אותנו מכל הבוץ.
ויתנקם בגויים החילוניים.


הדת אוסרת על האדם לחשוב.

היא רוצה לכפות על כוח המחשבה שלו.

הקבלה אוסרת על האדם לא לחשוב

הדת אוסרת על האדם לשאול מדוע ולמה.

הקבלה אוסרת על האדם לא לשאול מדוע ולמה. 
אלה יותר נכון להפסיק לשאול ולחשוב
.
מדוע? 
הקבלה עוזרת לאותם האנשים 
שמתחילים את אותו התהליך העכשווי שלהם 
מתוך מגמה לעורר מודעות חדשה לעצמם ו
גם לאותם האנשים שחיים בקרבתם.

ולכן האסטרולוגיה הקבלית שאנו

קרן אור ללימודי הקבלה 
פורשים לפניכם ידע נדיר
והיא שונה מכל לימוד שאתם עד היום מכירים.
 
אנו עוסקים בפנימיות הרוחנית בעולם המחשבה שמתרחשת

 בתוך כל אדם ובן מזל. 
את המודע ולמה.

ולכן האסטרולוגיה הקבלית עוסקת בהשפעות

כוחות אליות מטפיזיות רוחניות שמשפיעות על ההתנהגות של האדם. 
למרות שכל אחד בין מזל אחר. 
אבל אם מגיע חודש אב מזל אריה. 
שהיקום משדר ליקום דרך האותיות 
ט'. כ'.
שיש להם השפעה שגרמה 
לשני חורבנות של בית המקדש
והיא משפיעה על כל בני האדם באותו החודש..
כולנו נהיה מושפעים 
אם לא נדע איך להכין את 
הכלי שלנו באותו החודש.
 
נהיה מושפעים מהשפעה קוסמית 
למרות שרובינו לא ילידי 
מזל אריה.


וכך זה במחזור של כל השנה כולה. 
כל חודש יש השפעה אחרת ביקום 
שכל האנושות מושפעת מימנה 
לפי סוג תדר האותיות של אותו החודש והשנה.


על פי הקבלה כל אדם שנולד למזל מושפע 
על ידי האופי של המזל. 
ולכל אדם יש אופי שונה על פי תכונות המזל 
האופק ואותיות השם שלו.


ולכן כשאדם איננו מודע להשפעות
הקוסמיות כל חודש של מזל אחר 
על החיים שלו
.

הוא גם אינו יודע מדוע הוא פועל נגד 
האופי שלו. נגד הרצונות שלו 
מה הניע אותו להתנהג אחרת נגד 
האופי שלו. ואומר לעצמו 
זה לא אני.


הוא יכול להיות סתם 
עם הארץ 
ויכול להיות 
מנהיג, רב, רופא שר, 
ראש ממשלה או נשיא

אומר זה לא אני 
זה נגד האופי שלי.
והוא נלחם עם עצמו על חפותו
.

מסתבר שהכוח של המזלות והכוכבים שהקבלה 
מדברת עליהם. לא הכוונה על אותם גושי אבנים 
ועפר שמרחפים להם אי שם בשמים מסביב לשמש.


אלה המשמעות של המילה 
כוכב בקבלה.

המילה כוכב מתחלקת לשניים. 
כ"ו' כ"ב' שהם שתי רמות אינטליגנציה. 
כ"ו הוא השם המפורש שהוא אנרגיה קוסמית 
רוחנית. שעינו נקלט בחמשת החושים המוגבלים שלנו.


כ"ב הם 22 האותיות ה- א' בהעברי. 
שהם הכלים של העולם שלנו. 
וכל שנה אותיות השנה משתנות. 
וכל חודש שתי אותיות משדרות לפי התדר של האות 
של אותו החודש והמזל.


וכל אדם השם שלו בנוי מאותיות
שהאנרגיה משפיעה בצורה שונה
לפי סוג הכלי.

אותם כוכבים גושי אבנים הם בעצם התגלמות גשמית 
אבל מדובר על אינטליגנציה קוסמית שמוזרמת בצורה 
של קרינה קוסמית על פני כדור הארץ. 
וגורמים לאדם להתנהג בצורה מסוימת 
לפעמים לפי טיב רצונו
אך גם לפעמים נגד אותו טיב רצונו.


ואז אם האדם לא מכיר את אותם הכוחות 
הוא נע ונד במלחמה פנימית. כמו מהמר. 
פעם כן הולך לו בחיים 
אומרים שיש לו מזל. 
המזל האיר לו
.


ופעם לא, המזל בגד בו 
ואומר אין לו מזל. 
והמזל לא האיר לו.

פעם אדם מרוצה מעצמו מפנק את עצמו. 

פעם מיואש מעצמו מזניח את עצמו מעניש את עצמו

מסתגר עם עצמו  והמצפון מתחיל להעיק עליו 
וגורם לו חוסר שקט חוסר מנוחה חוסר שינה

רגשי אשם וכישלון.  מפסיק לסמוך על עצמו.


מחפש לו רב ויועץ שיחשוב במקומו 
ושימצא לו פתרונות לחיים 
כי הוא כבר לא יודע מה לעשות עם החיים.

זאת המלחמה של גוג ומגוג. 
האדם נקרע בפנימיות שלו  כל היום והלילה,

האדם היום עוסק במלחמה הפרטית שלו 
עסוק רק עם עצמו. 
שאין לו זמן אפילו לאשתו לילדים שלו. 
לחברים שלו. כל היום נמצא במלחמה.

גם שמגיע לבית 
הוא מביא את המלחמה הפנימית 
שלו לבית. 

והוא בא לכולם בטענות כולם אשמים מהכישלון שלו.

מחפש אשמים שעיר לעזאזל 
על מנת להשתיק את המצפון הפנימי שלו. 
כולם אשמים חוץ ממני
.


הרי אני מכיר את עצמי אני חכם גאון 
יש לי תעודות ותוארים, של דוקטור, 
של רב, מורה, מנהיג, שר, או נשיא,
לא יכול להיות שאני כזה כישלון.

כי חוסר מודעות של האדם שחי במימד אחד 
של חיים חיצוניים ושל זמן גשמי 
ושאינו מודע למזג האוויר בעולם הזה 
גורם לו לצאת למלחמה חיצונית 
שהוא לא יודע מי הוא האויב הנסתר

ונלחם בכוחות חושך ואפלה האדם יחיה בחושך

ורק שהאדם ירצה לדעת באמת הוא ידע 
שהאויב מספר אחד של עצמו

הוא בעצמו שהוא כל החיים רק נלחם 
עם עצמו ובסוף הורג את עצמו 
במו ידיו ובכח 
המחשבה בלבד


אני רבי דוד. שהבנתי שאני כשלון 
באיזה שלב של החיים.. 
לכן ביקשתי את העזרה 
של הזהר והקבלה מרבי שמעון.

ורבי' שמעון הוא מוכן לעזור לכל אדם 
שרוצה לקחת את גורלו בידיו ולשלוט בגורלו ובחייו
ולהתחיל לחשוב גם אחרת. 

כי היום ההיגיון כבר נמצא מזמן בפשיטת רגל.
ברוך בואכם לעולם הלא 
הגיוני 
אבל העולם האמיתי. רבי' דוד קורן 

זכור חוק לחם בזיון: הבסיס לכניסה לעולם הרוחני

השארת תגובה