סוד השם משה. מן המים משיתהו. מה"ש ע"ב שמות

סוד משה רבנו.

פרשת שמות           לקוטי תורה האר"י

עורך ומגיש: רבי דוד קורן     קרן אור ללימודי הקבלה.

מאמר: היכל הרצון,

:::::::............::::::

ותקרא שמו משה כי מן המים משיתהו.

 

נודע מן הדרושים, כי בחינת משה הוא מיסוד של אבא

הסתום וגנוז תוך יסוד אמא.

 

הנה יסוד אבא הוא בחינת ע"ב. (חסד)

ואחורים של ע"ב עולים קפ"ד.

יוד. יוד ה"י. יוד ה"י ויו. יוד ה"י ויו ה"י.= קפד.

 

ויסוד של אמא שהוא אהי"ה ביודין קס"א

אלף היוד ה. = קס"א. גימטריא אלפי"ם

יחד. קפ"ד + קס"א = משה.

 

והנה ע"ב עולה חסד. שהוא בחינת מים,

וזהו כי מן המים משיתהו.

הנה משה עליו השלום גימטריה. נוצר ורצון,

בהאי רצון אסתלק משה, וזה סוד: נוצר חסד לאלפים,

 

כי היסוד של אבא שהוא החסד ואחורי קפ"ד,

הוא טמיר ביסוד של אמא הנקרא אהי"ה

ואמא נוצר אותו,

 

וזהו סוד נוצר חסד שהוא יסוד אבא,

ומי נוצר את החסדים לאלפי"ם.

הוא יסוד של אמא קס"א  כמניין אלפ"ם.

ולכן בינה נקראת נוצר, גם לאלפי"ם.

 

כי נוצר הוא גימטריא משה. בחינת ז"א.

הנה אמא שומרת ונוצרת ליסוד אבא הנקרא חסד

לתת לז"א שהוא מילוי אלפין,

ז"א. יוד ה"א ואו ה"א, = מ"ה = אדם, שהוא ז"א.

וזהו לאלפי"ם.

 

והנה אות נ' של נוצר חסד הוא גדולה.

כי כל האותיות הגדולות שבתורה  הם בינה,

כי מידת נוצר חסד הוא בבינה,

(כמבואר בכוונו ויעבו' ה')

 

לכן נ' גדולה נגד נ' שערי בינה,

ולכן משה שהוא מיסוד הבינה גימטריא נוצר,

לכן נכנס בהיכל הרצון,

זה שנאמר בזהר. בהאי רצון איתכניש משה.

..............

דע כי משה מן הדעת של ז"א,

והוא כולל חג"ת הראשונים של ז"א,

שנתהוו אחר כך משם חב"ד,

אומנם אלו הם אותיות משה:

                            כי מ' הוא בחסד.

ש' הוא בתפארת.

                      ה' הוא בגבורה.

אומנם סדר שלהם הוא מה"ש.

והוא שם של ע"ב שמותויסע ויבא ויט,

כי סודו הוא חסד גבורה ותפארת.

והוא ראוי להיקרא מה"ש. ל ז"א

כי מן המים משיתהו.

ולכן נקרא משה ולא מה"ש כסידורו,

 

כי גברה בו החסד שהוא מן המים,

ולכן אילו היה נותן בו ה ה' באמצע,

היתה היא מכריע הגבורות,

לכן שם ה ש' שהוא התפארת מכריע ביניהם,

להטות כלפי החסד,

 

דע, כי שם מה"ש שם א' מ. ע"ב שמות,

יש בו סגולה שכשיהרהר ויזכור בו תמיד בלי היסח הדעת,

שלא יטבע במים וזהו כי מן המים משיתהו,

שבת היא מלזעוק.

מעולם הוא שמך.

......................

השארת תגובה