ספר דברים : מאמרים וביאורים מהזוהר,

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמרים  מהזהר  פרשת  עקב.

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמרים  מהזהר  פרשת  ראה.

מאמר:

מאמר:

מאמר:

מאמרים  מהזהר פרשת  שופטים.

יש פתגם   שאומרים:

אמור דבר חכמה לאדם חכם, יכבד אותך,

אבל אם תגיד דבר חכמה לכסיל, הוא ישנא אותך,

מאמרים  מהזהר  פרשיות  וזאת הברכה.   

השארת תגובה