זהר בראשית: מאמר: פיקודי אורייתא פיקודא קדמאה ,סעיף: קפ"ט' כרך א'

מאמר:

מאמר:

מאמרים  מהזהר  פרשת  ויחי  יעקב.  

מאמר:

מאמר:

תגובה אחת

השארת תגובה