חוקי לחם ביזיון בעולמנו .

הסיבה  שנברא  העולם שלנו עץ הדעת  בגלל חוק לחם בזיון.

למד קורס מבוא
על בריאת העולמות
וחוקי היקום
לחם בזיון וצימצום
.

ביום אכלתה ממנו מות תמות
כל אכילה היא זיוג וחיבור.
וכל הנאה צריך קניין שלא יהיה גזל
שלא יהיה לחם ביזיון. 
כי אז יש צימצום.ואדם נשאר רק.

שזכות הזוהר והלימוד יגן על כל נשמות ישראל
ועל העולם כולו

יחוקי לחם בזיון.

אנחנו מעוניינים שדרך הלימוד באתר תקבלו גם את הברכה. ושיהיה לכם בעלות על הידע שתוכלו להשתמש איתו בכל זמן בחיים.  שלא חלילה יהיה לחם לחם בזיון.  אם הידע שלנו יכול לעזור לכם בחיים ואתם רוצים להשתמש איתו.

אנא שלחו לנו את תרומתכם שלא יהיה לכם לחם ביזיון.

ראה דברי הזוהר,

יפרשת  תרומה  סעיף לד'

 

רבי שמעון פתח ואמרויקחו  לי תרומה  וכו'

ויקחו לי יורה,

שמי שרוצה  להשתדל  במצווה   ולהשתדל בהקב"ה,  צריך שלא ישתדל  בו ריקם ובחינם,

אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי לפי כוחו.

 

כל מי שרוצה לדעת אותו זכה בו בלא שכר כלל.(כלומר כל מי שרוצה סתם אינפורמציה  כך בשביל ידע כללי. בלי שום שכר.)

אבל השתדלות הקב"ה העומדת במעשה,

(אם אדם רוצה גם את הברכה.) אסור לקחת אותו בחנם וריקם, משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל להמשיך עליו רוח של הקדושה אלא בשכר שלם.

 

בספר הכשפים שלמד אשמדאי, מלך השדים. לשלמה המלך, כתוב,

כל מי שרוצה להשתדל ולהעביר ממנו רוח  הטומאה(מחלות בעיות  מגפות) ולהכניע רוח האחר של הסיטרא אחרא.(הצד האחר של הקדושה)

מעשה  ההוא שרוצה  להשתדל בו,

צריך לקנותו  בשכר  מלא,  שייתן כל מה שמבקשים ממנו,  בין  מעט  ובין רב,

משום שרוח  הטומאה הוא מוזמן תמיד בחינם ובריק,  ונמכר בלא תשלום,

כי מכריח בני אדם שישרה עליהם  ומסית אותם בכמה הסתות לדור עימהם, בכמה דרכים מטה אותם שיעשו משכנם עמו.

 

כן אחי ואחיותיי אלה חוקי היקום. את הברכה אסור לקחת בחינם.  כי כל מה שמגיע בחינם יש בולחם בזיון. ויהפוך לטומאה, את  זה אנחנו רואים היום בכל פינה ברדיו בטלוויזיה  הכול בחינם  ובכל זאת האדם נשאר רק בלי שום פתרון לשום בעיה..

 

בקבלה לומדים לחשוב אחרת מהטבע הרגיל  בעולם שלנו.  
על כולם בעולם הזה אנחנו יכולים לעבוד ולרמות. 
 אבל לא את העולם הרוחני
כי יש חוקים בעולם.

על תגרום קצר לעצמך.  
קנה לך את הזכות ביושר.

ברוך בואכם לעולם האמת.

השארת תגובה