עולם השקר ועולם האמת, השיעורים של רבי דוד קורן, פרשת ניצבים,

עולם השקר ועולם האמת,

השיעורים של רבי דוד קורן,      קרן אור ללימודי הקבלה,

...... כא' באלול ה" תש"ף.....

 

היום לאחר אין סוף שעורים אנחנו רואים

שהלימוד הזה של חכמת הקבלה מתחיל להיות יותר ברור.

 ומאד פשוט ומובן מעליו. בין עולם השקר לעולם האמת.

 

עולם השקר מאוד מסובך ומת וזבח מאות סובייקטיבי

מאוד מתוכם . אבל כל מה שאנחנו לומדים מעולם

השקר, רק מרחיק אותנו מהמהות האמתית.

 

לעומת חכמת האמת שזה הזוהר והקבלה.

זהו זה מוביל אותנו ישירות למהות.

והמהות שהיא האמת היא פשוטה.

 

כי המהות הוא שיווי צורה אם האור

השקר הוא השינוי צורה אם האור.

 

וכאן מתלמוד 10 הספירות הרב אשלג נותן לנו לימוד מרתק 

איך יצויר שינוי צורה בבריאה,

ביחס לאין סוף. כלומר איך אנחנו נוצרנו.

מאין סוף עד עולמנו הזה שהוא חושך וסופני.

 

וחשוב לציין כאן כמה דברי יסוד שלמדנו,

בקורס ד' בחינות קבלה למתחלים.

 

שהבריאה של אין סוף,

היא בראיה מצד האור אין סוף.

 

ואילו הבריאה לאחר הצמצום, או מהצמצום והלאה.

זה הבריאה של הכלי. הופעת העולם הגשמי.

 

ונוצר החיסרון.

מהו החיסרון. האיים יש חיסרון באין סוף?

והתשובה חד משמעית לא,

באין סוף אין חיסרון, לכן הוא נקרא אין סוף,

אבל יש רצון רצון פשוט רצון מלאה.

וזה הבריאה של האור.

 

הבריאה של הכלי שנבעה עקב הצמצום.

היא אשר יצרה את החיסרון.

 

אומנם הרצון קיים לאחר הצמצום,

אבל הוא רצון לא מלאה. רצון של חיסרון.

זה מה שהכלי יצר.

 

לכן חשוב לציין שיש שני סוגי בריאה.

המילה בראשית הם אותיות ב' ראשית.

ראשית חכמה אור אין סוף.

ב' עולם הבריאה בינה צמצום. אור החסדים.

 

לכן צריך לזכור זאת למשך כל הלימוד.

א' הבריאה של אור אין סוף.

שהיא הבריאה הנצחית, והשלמה,

 

ויש עוד בריאה, מצד הכלי,

אנחנו רוצים להבין את עיקר הבריאה מצד הכלי.

 

כי הבריאה מצד האור אמנם זה השורש והזרע,

זה המהות, זה ההתחלה, והכול נביע משם.

אבל לא בזה אנחנו מתעסקים .

 

אנחנו הכלים, מה שחשוב לנו. להבין איך

אנחנו בראנו את היקום הזה למעשה.

איך הכלי עשה את הצמצום.

כי העולם שלנו הוא עולם התיקון.

 

עולם התיקון זה להבין את הסיבה העיקרית

מדוע היה צמצום. ורק שאנחנו נכנסים להבנה

ולמודעות הצמצום, רק אז אנחנו מתחלים

את התיקון. והעבודה הרוחנית.

 

כל עוד אנחנו עוסקים, במצוות, ובכל עבודה,

מבלי להבין את הצמצום, ואת הסיבה לכל

ההשתלשלות. כל עבודה היא להבל ורק,

 

ואת מה שאנחנו רואים שקורא בעולם,

אנשים בונים אנשים עובדים משקעים.

ובסופו של דבר הכול נהרס היום.

והכול נהפך לאבק. אנו עדים היום לכל אסונות

הטבע. בים וביבשה ואוויר.

 

וזה לא אומר שהאסונות קוראים רק לאנשים רעים.

ולא אנשים טובים.

שעובדים ביושר רוצים להביא פרנסה ורוחה לילדיהם.

אין ביטוח אין ביטחון לאדם היום,

והאדם אפילו הדתי. מתחיל להיות מתוסכל.

 

אם פעם הינו רואים עסקים קטנים קורסים.

היום אנחנו רואים שמדינות קורסות.

מה שלא היה בכל ההיסטוריה האנושית.

לדוגמא. היום מה שקורא באירופה. ביפן, באצות הברית,

השכנים שלנו שמקיפים את גבולות הארץ,

 

נוסף השנה המגפה העולמית הקורונה. שגרמה

לבלבול ואנרכיה כלל עולמית,

והיא מראה לנו את השקר המדעי של מנהגים

ושל פרופסורים, ומנהגי דתות,

לתת לאנושות ללכת אחריהם האמונה עיוורת,

 

 

והמעניין אין היום אף אדם חכם שיודיע מה לעשות.

כל כלכלן שבא עם ראיון חדש. מקלקל ונהיה

יותר גרוע ויותר סיבוכים.

 

והאנשים הטובים שרוצים לחיות בכבוד.

פשוט חסרי עונים. הם לא יודעים מה לעשות,

 

וכאן הזוהר מגלה לנו סוד גדול. על ימות המשיח.

שכל מה שנבנה על ידי האדם ייהרס בדוורינו.

ראיה לכך מביא הזוהר על שני בתי המקדש.

 

בפרשת: פנחס. סעיף קמח)

ומשהכעיסו לפניו במדבר, מתו, (כל דור המדבר)

והביא הקב"ה את בניהם בארץ.

ובית המקדש נבנה על ידי אדם.

ועל כן לא נתקיים,

כי הם צריכים להיות פעולתו של הקב"ה.

ושלמה המלך היה יודע

שמשום שזה הוא מעשה  ידי אדם לא יתקיים,

 

ועל כן אמר שלמה המלך:

אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו,

כי אין לו קיום. בימיו של עזרא, גרם החטא,

והם היו צרכים לבנות בית המקדש.

ועל כן לא היה בו קיום.

 

ועד עתה, בנין הראשון של הקב"ה

עוד לא היה בעולם, ולעתיד לבא כתוב,

בונה ירושלים ה', הוא יבנה ולא אחר

ולבנין זה אנו מחכים

ולא לבנין בו אדם שאין לו קיום כלל,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

דברים מאד חדים ומאד קשים עבורנו שאומר

הזוהר שבני האדם אין לו קיום כלל.

 

וכאן אנחנו צרכים לשאול מה זה בן אדם?

מה הקיום שלו כאן עלי אדמות.


אומנם הזוהר מפרט מדוע ולמה, 
וזה לא בגלל שאלוהים רוצה להעניש אותנו,

כי מה שהאור בעצם רוצה זה שהכלי יחזור

לאין סוף. בסוד הוא שמו אחד,

 

שהכלי של בני האדם בדוורינו. יתחיל להבין

את עולם השקר ועולם האשליה.

ואנחנו רואים את המציאות השקרית של

עולם האשליה. מול עינינו, וכל זה למה?

כדי ליראות את העולם האמת,

 

וכאן אנחנו רוצים ללימוד את המציאות שנוצרה

שהיה עולם האשליה ועולם השקר.

ואיך הכלי הצליח לאחר הצמצום לברוא את עולמנו.

ולעשות את מה שהוא עשה,

 

לכן בעל הסולם הרב אשלג.

נכנס בנושא הזה לעובי הקורא. בסעיף.ה'

איך יצויר שינוי צורה בבריאה, ביחס אין סוף,


סעיף ה')
 אומנם עדיין לא הונח לנו, 
אלא בעולם הזה. בנפשות בני אדם, 

אבל בדבר הנשמה, שאמרו בה

שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר, 

איך נבדלת היא מאלוקיות, 
עד שיתכן לקרותה חלק אלוקי.

ואין לומר, על ידי שינוי הצורה, שחס ושלום לומר כך.

שכבר ביררנו נושא זה בהרחבה

 

 

כלומר השינוי הצורה שהרב אשלג מסביר.

זה שינוי צורה בין בני האדם. בעולמנו.

שכולם שונים זה מה גם ברצונות וגם במחשבות.

וכל אחד שונא מחברו, זה שינוי צורה,

 

אבל זה בעולם הפיזי הגשמי המוחשי שלנו.

אבל נשאלת השאלה איך השינוי צורה התחיל

בעולם הרוחני, ההופכי מעולמנו.

לפני שהופיע החומר. או גופים של בני אדם,

 

כי התורה היא צופן. 
הקבלה דרך הזוהר מפצחת את הצופן ומגלה לנו את
המהות הבריאה. על אור אין סוף, וכלי,

עולמות וספירות,

 

והעולמות זה לא רק עניין של שווי צורה ושינוי צורה,

כי שיווי צורה בעולם הקבלה, זה נקרא אהבה,

לכן כשדברנו בכל השעורים. על

ואהבתה לערך כמוך
זה לא בהכרח לאהוב את הזולת.

כי זה בלתי אפשרי. שאדם יכול לאהוב את כל העולם,
כי זה לא דבר אנושי, והוא בלתי אפשרי,

 

אז המקובל הרב אשלג אומר,

שעל מנת להגיע. לאהבתה לערך כמוך,

צריך להגיע לשווי צורה אם האור,

זה מה שאנחנו צרכים לעשות,

 

ברגע שאדם מצליח להגיע לשווי צורה אם האור,

אז אפשר להגיד האדם נמצא באהבה, זה שווי צורה,

 

כי מה הפירוש של שנאה?

שונא מלשון, שונה. שינוי צורה, שנאה.

שברגע שאנחנו הכלים נמצאים בשינוי צורה אם האור,

אז אנחנו יוצרים שנאה,

ולכן אנו רואים שכל דת שקמה. היא מטיפה
לאהבה.

אבל במציאות היא כל הזמן נלחמת
בגלל השנאה והשינוי צורה שבה עם הבריאות.

באהבה שנה טובה,   ממני רבי דוד קורן

קרן אור ללימודי הקבלה,

השארת תגובה