על רבי עקיבה המורה של רבי שמעון בר יוחאי. זוהר מדרש רות

על רבי עקיבה

המורה של רבי שמעון בר יוחאי

מאת: רבי דוד קורן

 

זוהר. כרך כ'. מדרש רות: סעיף: תרע"ט"

מאמר:  עשרה הרוגי המלכות.

רבי עקיבה יצא מגרים.

 

רבי יודאי היה לפני רבי עזריה בר סימאי,

אמר לו. צדיקים שקרתה להם עבירה מאלו חייבי כריתות. שבתורה. וחושבים בתשובה, ומתו. שואל אם מיתה מכפרת עליהם או לא.

אמר לו כן, ולפעמים הם נענשים בעולם הזה ונתכפר להם.

 

סעיף:תרפ')  ראה שפניו של רבי יודאי הם ירוקים.

אמר לו, אמור מה שתאמר. כי התורה אינה מקבלת טומאה, שנאמר: הלא כה דברי כאש נאם ה'.

מה אש אינה מקבלת טומאה. אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה.

הרהורים מכים בלבבך. אמר רבי יודאי.

סוד ה' ליראיו. ועל כן אמר לי.

עשרה הזקנים הרוגי המלכות. נענשו על מכירת יוסף,

משום שהם היו מעשרת השבטים שמכרו את יוסף.

וקשה, למה לא נתכפר להם העון במיתתם.

 

סעיף:תרפא')  אמר לו רבי עקיבה. שהיה אחד מעשרה הרוגי המלכות.איין לו זכות אבות. שיצא מגרים.

הרי שהם לא יצאו מעשרת השבטים.

אמר, רבי עזריה.ומבני יששכר יודעי בינה לעתים.

פירוש.:  שעשרה הרוגי מלכות יצאו מיששכר.

 

ראה בזוהר על שמואל וחנה אמו .

בקיצור אני דוד אתן לכם רמז בראשי פרקים.

דע כי רבי עקיבה בן ביוסף. גלגול יששכר.

יוסף הצדיק.ספירת יסוד. יצאה מימנו 10 טיפות זרע.בגלל אשת פוטיפר.

שעשר טיפות זרע  של ספירת יסוד של יוסף הצדיק. הם עשר ספירות שירדו למלכות. שנקראים הרוגי המלכות.  שהם רבי שמעון יחד אם כל העשרה החברים.

א'  רבי  שמעון

ב'  רבי  אלעזר

ג'   רבי   אבא

ד'  רבי  יהודה

ה'  רבי  בר  יעקוב

ו'  רבי  יצחק

ז'   רבי  חזקיה  בר רב

ח'   רבי  חייא

ט'  רבי  יוסי

י'  רבי  ייסא- רבי  ייסא  זוטא

ועוד עניין חנה ועלי. בסוד טוב אני מעשר בנים.

חנה. גימטרייה 63 ס"ג בינה. אמא.

.יוד,הי, ואו, הי.= 63 ס"ג

בינה בסוד אהיה. = 21 אם 10 אותיות המילוי

אלפ-הא-יוד-הא.=31 =אל.

כפול 10 הספירות. (10כפול 31 = 310) יש.

המלכות בשם בן. 52. יוד, הה, וו, הה,= 52 בן.

כפול 10 הספירות. (10כפול 52 = 520) =שכר

יששכר.

 

מאמר נעשה אדם. בראשית

מדרש נעלם. כרך:יז' סעיף: תרצ"ח:

המאמר מתחיל מסעיף:תרנ"ח עד:תשכ"ד.

 

 

סעיף: תרצ"ח)  אמר לו רבי עקיבה, רבי מה ראה הקב"ה, שלא עשה את האדם אלה בששי.

אמר לו שלא יהיה פתחון פה לאדם לומר, שהוא עזר באיזה דבר בכל מה שנברא.

 

סעיף: תרצ"ט)  הלכו. בעוד שהיו הולכים, קם רבי אליעזר והשפיל ראשו.

ונתן ידיו על פיו. ובכה.אמר לו רבי עקיבה, רבי למה אתה בוכה. אמר לו.

על זה ששאלת למה נברא אדם בששי.

ראיתי חזיון והדבר מעיק לי.

 

סעיף: תש')   עקיבה עקיבה מי יזכה לאריכות הגלות הזו. שנמשכת, כי לא יקום אדם. דהיינו המשיח. שעתיד להגיע לענני השמים. לפני יום הששי.שזה סוד שהאדם נברא ביום הששי.(ספירת יסוד)

שהוא בששת אלפים שנה.  ולא במילואו אלא בהמשכו של אלף הששי, חוץ אם יתחזקו בתשובה.

כי ממשלת האדם אינה אלא בששי. שהם הסוד ספירת יסוד. כי ששת הימים הם.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.

יום השישי הוא יסוד. וכך ששת אלפים הם יסוד. ואלף השישי הוא יסוד.

 

אני דוד ברצוני לתת לכם את כיווני המחשבה שרומז לנו הזוהר. על זמן של ביאת המשיך וגמר תיקון.

 

כבר למדנו שמדובר על יום הכוונה לאור. ויקרא לאור יום.

ואלף שנה בעני ה' כיום אחד.

והימים מקושרים לשבעה הספירות. שהם הכלים של העולם שלנו שנברא בשבעה ימים.

המלכות היא יום השביעי שנקרא אחרית הימים. כלומר אחרית הספירות שזה המלכות. השביעי.

ימי המלכות הם ז"א שהם ששת הספירות שהם ששת הימים תעבוד וביום השביעי שבת. לשבות ושמיטה.

ועל מנת שהמלכות תקבל את כל הכוחות והאורות מז"א שהם ששת ימים תעבוד.

הנה חטא האדם הראשון היה ביום השישי ברבע השלישי של היום כלומר 12 בצהרים..

 

כי היום מתחיל משש בערב השקיעה.ויהי ערב ויהי בוקר.יום אחד.

אנחנו היום על פי זמן קוסמי נמצאים בתאריך. ה"תש"ע

ה' אלפים תש"ע שבע מאוד ושבעים. כלומר 5770 מאז חטא האדם הראשון. אם נצייר טבלה.

 

אלף שנה בעני ה' יום אחד.

היום מתחלק לד' בחינות נגד השם המפורש הוי"ה

1000 לחלק ל4=250  שנה כל רבעון.

 

 

כלומר משנת 1990. שזה ה"תשנ': אנחנו נכנסנו לתקופה חדשה. ולזמן חדש של תיקון האדם. ונכנסנו  לתיקון המלכות ואנחנו כבר 20 שנה בתוך התהליך. לקראת כניסת השבת שהיא האלף השביעי. כלומר אפשר להקדים את השבת בכמה שעות ואז כל רגע תלוי בתשובה אמתית יכלים להביא לגמר תיקון.  ולכן האור שמתגלה בעוצמה כל כך גדולה זה אור של חכמה שמתגלה במלכות.

 

אנחנו היום נכנסנו  לשנת ה" תש"ע.  שזה אומר כל של ספירת נצח.  והאות ע' בראה את חודש טבת ומזל גדי.

שהוא בחינה ד'   שזה המלכות. כלומר הכלי הגשמי של העולם שלנו. עיין בגלגל המזלות הגדי הוא קו ימין של מזלות אדמה. שהכוכב הממונה על מזל גדי כוכב שבתאי שהוא גם הכוכב השביעי. שהוא סוגר את כל המעגל של שבעה כוכבי הלכת נגד שבעת ימי הבריאה.  שבמזל גדי יש צירוף של ע"ב שזה אור של חכמה. שהאור הזה גולמי בלי פילטר שגורם לאדם שיכרון חושים. ראה מזלות גדי ודלי.


את כל הלימוד הזה אנו מלמדים בקבלה דרך האסטרולוגיה הקבלית ופרשיות השבוע .

מי שמחפש ללמוד באופן מסודר ויסודי יכול להסיג את כל השעורים אצלנו. בתקליטורי די וי די.

צורו קשר: אם רבי דוד קורן. חוגי בית והרצאות בכל    הארץ. טל' 077-3412277. ניד: 0545-309491


עוד על רבי עקיבה

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

זוהר.פרשת חיי שרה סעיף:רי"ט)

אורך ומגיש:   רבי דוד קורן

 

סעיף:רי"ט) רבי אלעזר פתח ואמר. מתוך תהילים. קי"ט  כתוב:

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

כמה הם שוטים בני אדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים לעסוק בתורה,

שהרי התורה הוא כל החיים. וכל החרות.

וכל הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.

ומפרש: חיים הוא בעולם הזה. דהיינו שיזכו

לימים שלמים בעולם הזה. כמו שאמר:

את מספר ימיך אמלא.

ויזכה לימים ארוכים בעולם הבא.

בשביל שהם חיים שלמים הם חיים של שמחה. חיים בלי עצבות. חיים שהם חיים. חירות בעולם הזה. חירות מכל. כי כל מי שעוסק בתורה

לא יוכלו לשלוט עליו כל עמי העולם.

 

סעיף:רכ')  ואם תאמר. הרי אלו בני השמד.דהיינו הרוגי מלכות. מחמת שעסקו בתורה. בזמן שנגזר שלא לעסוק בתורה.  ומשיב: הוא גזרה מלמעלה. כמו רבי עקיבה. וחבריו. (24 אלף התלמידים.) שנהרגו משום שעסקו בתורהוכך עלה במחשבה של מעלה.

בעת שנברא העולם. אבל בדרך כלל. התורה

הוא חרות ממלאך המוות.

שאינו יכול לשלוט עליו.וכך היא בודאי.

שהרי אם אדם היה מתדבק בעץ החיים. שהוא התורה לא היה גורם מוות לו ולכל העולם.

אלא משום שעזב את עץ החיים שהוא התורה.

ואכל מעץ הדעת, וגרם מיתה לו ולעולם.

ומשום זה כשנתן הקב"ה התורה לישראל.

מה כתוב בה. חרות על הלוחות.

דהיינו אל תקרי חרות. אלא חירות.

כי נעשו אז חירות ממלאך המוות.

ואלמלא לא חטאו ישראל בעגל. ולא עזבו את עץ החיים שהוא התורה. לא היו גורמים שיחזור

המוות לעולם כמתחילה. והקב"ה אמר,

אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כלכם. דהיינו, בקבלת התורה. כיון שחבלתם בעצמכם, שחטאתם.

אכן כאדם תמותו.(כמו דור האדם הראשון המבול)

ועל כן כל מי שעוסק בתורה אינו יכול לשלוט עליו. אותו נחש הרע שהחשיך העולם.

 

סעיף:רנד'') זוהר פרשת שמות.

תנו רבנן. פעם אחת היה העולם צריך מטר(גשם.) בא רבי אליעזר וגזר ארבעים יום תעניות. ומטר לא בא.  התפלל תפילה ולא בא מטר.

בא רבי עקיבה ועמד והתפלל.

אמר: משיב הרוח. ונשב הרוח עז וקשה.

אמר: ומוריד הגשם. ובא המטר.חלש דעתו

של רבי אליעזר. הסתכל רבי עקיבה בפניו.

והרגיש חולשת דעתו. עיין בזוהר המשך המאמר.

השארת תגובה