פרשת בשלח זוהר: מאמר: הייתה כאניות סוחר. זוהר פרשת בשלח, קמא')

 

מאמר: הייתה כאניות סוחר..זוהר פרשת בשלח, קמא')

עורך ומגיש: רבי דוד קורן   .....   קרן אור ללימודי הקבלה

.....:::::::::::::::.....

קמא)  רבי חייא פתח וכו' הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה.

הייתה כאוניות סוחר, דהיינו,  כנסת ישראל, המלכות.

 ממרחק תביא לחמה, כמו שאומר , הנה שֵׁם ה' בא ממרחק.

דהיינו ע"י הארת קו האמצעי במסך של חיריק, שהוא מרחיק

הג' ראשונות  של חכמה, ואינו מאיר אלא בו"ק, תביא לחמה.

 

 כלומר ע"י מדרגה אחת השורה עליה, קו האמצעי, יסוד של ז"א.

ובו נמשכים כל אלו הנחלים והמעיינות, ההולכים בים.

כמ"ש, כל הנחלים הולכים אל הים.

 

קמב) כל הנחלים הולכים אל הים,  פירושו:

אע''פ שכל  הנחלים נמשכים על ידי  המדרגה ההיא, ההיא יסוד,

ומדרגה ההיא מוריד אותם לתוך הים, שהיא  מלכות,

 

אל תאמר, שהוא שפך אותם הנחלים לים, ואחרים אינם שורים בו,

 ואין נמשכים בו עוד כבתחילה.

ע"כ חזר ואמר, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שָבים,

 ששבים למקום מדרגה ההיא שהנחלים הלכו משם פעם אחת.

שם הם שָבים ללכת. שם הם שבים ממקום ההוא העליון,

 מבינה באים שוב ל יסוד. שהשפע אינו פוסק משם לעולם

 

ומתקבצים כולם במקום ההוא ביסוד,

למה ללכת למקום ההוא הים, שהוא מלכות.

כמו שלמדנו:  ומה שמה של , הוא נקרא צדיק,דהיינו, יסוד של  ז"א.

 

קמג) רבי יהודה אמר, כתוב שם אוניות יְהַלֵכוּן לוויתן זה יצרת לשחק בו. שם אוניות יהלכון, פירושו,  שבַּים ההוא הולכים ושטים האוניות.

עד שבאים להתחבר באותה המדרגה שהיא יסוד,

אז לוויתן זה יצרת לשחק בו. כי לוויתן הוא יסוד של ז"א.

 

קמד)  רבי יצחק אמר למעלה למעלה ביותר,

 יש זיווג אחר השורה ברעות, ואינם נפרדים לעולם.

 זיווג אבא ואמא  עילאין, ג"ר של בינה.

רבי יהודה אמר מי זוכה לזיווג ההוא,  אמר לו,

מי שיש לו חלק לעולם הבא,  שהוא בינה.

 

קמה) אמר לו רבי יהודה  והרי למדנו: שכתוב:

, לוויתן זה יצרת לשחק בו. משמע שאומר זה שהוא יסוד.

וזה וזאת יודעים הם, שהם יסוד ומלכות,

הרי שאפילו לא יזכה לבינה זוכה ג"כ לקבל מזיווג העליון.

אמר רבי אבא, שניכם אומרים יפה,

זה של רבי יהודה יפה הוא בדיוק

הכל הכין הקב"ה לענג בהם את הצדיקים. כמ"ש, אז תתענג על ה'

 

קמו) אמר רבי אבא, כמה אלפים וכמה רבבות של מחנות קדושות

יש להקב"ה. בעלי פנים העליון, בעלי עיניים בעלי כלי זין,

בעלי יללה, בעלי יבבה, בעלי רחמים, בעלי דין.

ולמעלה מהם פקד את המטרוניתא, המלכות, לשמש לפניו בהיכלו.

 

קמז) כנגד אלו יש לה למטרוניתא, למלכות, מחנות מלאכים מזוינות. בשישים פנים נמצאות המחנות המזוינות. וכולן חגורי חרב עומדים מסביב המלכות. כמה יוצאים, כמה באים. בשש כנפיים מעופפים כל העולם.

לפני כל אחד ואחד גחלות אש דולקות, לבושיו אש לוהט,

 בגבו להט החרב הלוהטת בכל העולם לשמור לפניה. כמ"ש,

         ואת להט החרב המתהפכת      לשמור את דרך עץ החיים.

 

קמח)  שואל: מי הוא שנקרא דרך עץ ה"חיים.

ומשיב:  זו היא מטרוניתא הגדולה, המלכות,

שהיא דרך לאילן הגדול והחזק, שהוא ז"א,

הנקרא עץ ה"חיים.. שכתוב,

הנה מיטתו שלשׁלׂמה שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל,

שהוא ישראל של מעלה  ז"א, כולם אחוזי חרב.

.............................

השארת תגובה