פרשת דברים

פרשת דברים,  שיעור בוידיו, תשע"ג

ראו גם שיעור פרשת דברים בוידיו תשע"א  בהמשל הדף, 


אחרי  שמת  משה  מה  כתוב  וקם  העם  הזה  וזנה  וגו',כך  אוי  לעולם  שיסתלק  ממנו  רבי' שמעון,  שמבועי  החכמה  יסתמו
  בעולם,   
ויבקש  אדם  דבר  חכמה  ולא  ימצא  מי  שיאמר.
  
וישגה  כל  העולם  בתורה,  ולא  ימצא  מי  שיעוררו  בחכמה,

 

על  זמן  ההוא  כתוב.  ואם  כל  עדת  ישראל  ישגון  דהיינו  ואם  ישגו  בתורה. שלא ידעו  דרכיה.  במה  הםמשום.  ונעלם  דבר  מעיני  הקהלשלא  יהיה  בנמצא  מי  שידע לגלות  עמוקות  התורה  ודרכיה.  
אוי  לאלו  הדורות  שימצאו  אז בעולם  
אמר רבי' יוסי.  עתיד  הקב"ה  לגלות  סודות  עמוקים  בתורה  בזמן  מלך  המשיח.  משום  שמלאה  הארץ  דעת  את  ה'  כמים  לים  מכסים.

 וכתוב.,ולא  ילמדו  עוד  איש את אחיו  ואיש את רעהו. לאמור דעו  את ה'  כי כולם ידעו  אותי.

למקטנם  ועד גדולם.

סוד התשובה

תשוב – ו'- ה'   שהוא עץ החיים.

מאת רבי דוד קורן

 

פרשת משפטים מאמר סבא. סעיף  אכ"ח.

 

הקדמה של רבי דוד קרון

אנו לומדים  שהאות י' בשם המפורש הוא הזרע  של ספירת חכמה עולם האצילות. שנקרא חיה.

בסוד חכמה תחיה בעלה.

 

והאות.  י במילוי יוד. = 20.  שבנוי משלוש רמות של כלים של התפתחות

  שבע.  שנים הנפש.  מלכות

שש.   שנים הרוח.   ז"א

 שבע.  שנים הנשמה. בינה

שאדם משלים שבע. שנים את הכלי של הנפש.

ועוד שש, שנים את הכלי של הרוח.. יחד 13 שנה.

 

אז הוא מגיע  לבר  לגיל  בר,מצוה. 

כלומר הוא גומר שלב מסוים בחיים

מצ"וה מלשון צוות  חיבור

ו"ה. עם אותיות. מוצפנות מ"צ =י"ה  

מ"צ בחילוף אותיות א"ת ב"ש. י"ה

 

כלומר נפש ורוח. שהם ו"ה מתחברות לאותיות י"ה

ומתחיל שלב חדש. של שבע . שנים של בנית הכלי של הנשמה. בינה.

 

הנפש והרוח.  ו"ה הם כלים של הרצון לקבל. 

שנקרא רשע.  ששיך לעולם עץ הדעת. עולמנו.

הנשמה. היא הכלי של הנתינה והשפעה. הנקרא צדיק.

 

על זה אומר שלמה המלך.

טוב  ילד קטן ומסכן    ממלך כסיל וזקן

מלך כסיל וזקן. זה מודעות הגוף החומרי. נפש ורוח.

של הרצון לקבל.

ילד קטן ומסכן. שהיא  הנשמה שנולדת ביום י"ג.

יחסית לגוף. שהוא כבר בגיל 13.

הנשמה היא ילד קטן ומסכן.

הנשמה היא האור  של בניה חפץ חסד.

כוח הנתינה וההשפעה בגוף האדם.

אדם בלי מודעות של אור הנשמה.

תמיד יחיה עם מודעות הגוף החומרי.

כמו מלך כסיל וזקן.

 

ונעבור למאמר מהזוהר פרשת משפטים

מאמר סבא. סעיף  רכ"ח.

 

 

למדנו  אין דבר  בעולם  העומד  לפני תשובה,

ולכולם  הקב"ה  ודאי מקבל,

ואם  שב  בתשובה,  הרי מזומן לו דרך החיים.

ואע"פ שפגם מה שפגם.( עד גיל 13 מודעות גוף)

הכל מתתקן, והכל חוזר על תקונו.

 

כי אפילו במה שיש בו שבועה הקב"ה מקבלו,

שכתוב,חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו וגו'(ירמיהו כב)

וכתוב, כתבו את האיש ערירי וגו',אחר ששב בתשובה,

כתוב, ובני יכניה אסיר בנו, מכאן,

שהתשובה משברת כמה גזרות ודינים וכמה שרשרות של ברזל,

ואין מי שעומד לפני תשובה,

 

ועל זה כתוב,  ויצאו בפגרי האנשים הפושעים בי,

אשר פשעו בי אינו כתוב,

אלא הפושעים בי.  דהיינו  אותם שלא רצו לשוב בתשובה

ולהתנחם על מה שעשו,

אבל אם התנחמו ועשו תשובה, מקבל אותם הקב"ה,

 

משום זה אדם זה, אע"פ שפשע בו,

ופגם במקום שלא צריך,

ושב לפניו, הוא מקבלו ומרחם עליו,

 

כי הקב"ה הוא מלא רחמים, ומתמלא רחמים על כל מעשיו,

שמו שאומר ורחמיו על כל מעשיו.

אפילו על בהמות ועופות מגיעים רחמיו,

אם עליהם מגיעים רחמיו,

כל שכן על בני אדם היודעים ונודעים לשבח לאדונם,

שמגיעים עליהם רחמיו, ושורים עליהם.

 

ועל זה אומר דוד המלך(תהילים קמ"ה)

רחמיך רבים ה' כמשפטיך חייני.

                            

אם על רשעים מגיעים רחמיו כל שכן על צדיקים.

אלא מי צריך רפואה, אלו שהם בעלי כאבים.

ומי הם בעלי כאבים, אלו הם הרשעים,

והם הצרכים רפואה ורחמים,

 

שהקב"ה מרחם עליהם שלא היו נעזבים ממנו,

והוא אינו מסתלק מהם,

ישובו לפניו בתשובה. כשהקב"ה מקרב,

מקרב בימן (חסד)   וכשהוא דוחה בשמאל. (דין)

ובשעה שדוחה.   הימין.(החסד) מקרב,

מצד זה דוחה. ומצד זה מקרב

והקב"ה אינו עוזב רחמיו מהם
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
פרשת 
דברים סימן א': שער הפסוקים, האר"י

ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם:

כבר ידעת מ"ש חז"ל, כי אמרו לו ישראל,

קצבה אתה נותן בברכותיך וכו'.

א"ל, ע"כ משלי, מכאן ואילך,

ויברך אתכם כאשר דבר לכם. והענין הוא,

כי מש"ה בגימטריא א"ל שד"י, ובהיותם מליאים כזה,

אל"ף למ"ד, שי"ן דל"ת יו"ד, עם הכולל,

יעלו בגימטריא אלף, והיא האל"ף של בינה,

 

כי שם הם שני שמות הנזכר, בסוד אלף בית אלף בינה.

והנה כחו של משה היה עד אימא,

ולכן ברכם באלף פעמים. וז"ש להם, ע"כ משלי,

מכאן ואילך ויברך אתכם מבחי' אבא עילאה:

 

ספר דברים  משנה תורה. המלכות.
אין פירוש בזוהר על פרשת דברים.  כי סודות הזוהר והתורה קשורים בזכות.
עיין  בשעור  בוידיו. 90 דקות את כל סודות ספירת מלכות שהוא הכלי שלנו. ואת סוד הצמצום של האור בעולמנו. סוד האדם הנחש והמשיח. סוד מחשבת הבריאה. וחודש אב חורבן הבית.

השארת תגובה