פרשת חקת

יפרשת  חקת. בזוהר

עורך ומגיש    רבי דוד קורן

 

  
 

ראו גם את סודות הפרשה בשיעור בוידיו

 
 

 סוד הפרשה רובו הוא סוד האותיות.  
מבלי להבין ולדעת את סוד האותיות. 
לעולם אי אפשר להבין מילה אחד  בתורה
.

 
 

 
 

סוד פרה אדומה.  ה' אותיות.ם.ן.ץ.ף.ך,

 
  

פרשת  חקת. בזוהר

עורך ומגיש    רבי דוד קורן

 

חוק – ת'.

האות ת'  שהיא סיומת כל האותיות.

שולטת על הלבנה  מזל סרטן.

 שהיא צופן למלכות בחינה ד'.  עונת הקיץ. מלשון קץ וסוף. של רבעון אחרון של השנה.

האות ת' בנויה  משני אותיות דנ'

ד' נ' שולטים על מזל עקרב.

ראו שעור בוידוי ותוכלו לקבל ידע מקיף על סוד הפרשה.

סוד הכלי שלנו המלכות. וסוד פרה אדומה.

 סעיף א'    רבי יוסי פתח:

ו זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל.

בוא וראה, דברי תורה,  קדושים הם.

עליונים הם. מתוקים הם,  כמ"ש.

הנחמדים מזהב ומפז  רב ומתוקים מדבש.

 

מי שעוסק  בתורה, הוא.

כאלו עומד כל יום על הר סיני ומקבל התורה.

זה שנאמר. היום הזה נהיית לעם.

ועבר העמידו  החברים.

 

סעיף ב'  כתוב  כאן  זאת  חקת התורה.

וכתוב וזאת  התורה.   ולא כתוב חקת.

מה בין זה לזה.    אלא סוד עליון  הוא.

 

וכך למדנו, ו זאת  התורה,

הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד.

לכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות.

בהקב"ה שהוא ז"א. שימצא  הכל אחד.

 

משום זה, ו זאת התורה,

למה יש תוספת ו', על זאת.

אלא  הרי למדנו,  שהיא להראות.

שהכל אחד בלי פירוד,

ו זאת, הוא כלל ופרט  יחד.

כלומר זכר ונקבה יחד,

(תורה שבכתב, זכר,  ותורה שבעל פה נקבה).

כי האות ו' הוא זכר.  כלומר ז"א שהוא כלל.

זאת,  היא נקבה. כלומר המלכות שהיא פרט,

 

משום זה כתוב ודאי וזאת התורה.

שיורה על ז"א  והמלכות בייחוד אחד.

 

אבל זאת בלי תוספת ו',   הוא חוקת התורה ודאי.

(דין)  שהיא  המלכות  הנקראת חוקת.

ובאה מ ז"א שנקרא תורה,

ולא התורה עצמה שהוא ז"א,

רק דין התורה. גזרות התורה שהוא המלכות.

 

סעיף ג'  בוא  וראה, כתוב,  זאת אשר ללוים,

ולא כתוב  ו זאת עם ו',

משום שמצד הדין  הם באים. דהיינו מצד שמאל.

ומצד  המלכות הנבנית משמאל.

ולא מצד הרחמים. שהוא ז"א,

על כן כתוב זאת בלא ו'  דהיינו  מלכות בלא ז"א.(עץ החיים)

 

אמר רבי יהודה  הרי כתוב,  וזאת עשו להם  וחיו,

דהיינו זאת עם ו' וזה נאמר בלויים.

ואתה אומר שהלויים הם בחינת זאת. ולא וזאת.

(כהן הוא קו ימין חסדלוי הוא קו שמאל גבורה דין.)

 

אמר לו ודאי  כך הוא,  שהם בחינת וזאת..

והכתוב מוכיח, כי מי שאוחז  סם המוות,

אם לא יערב בו סם החיים,  הרי ימות ודאי.

 

משום שסם החיים  מעורב עמו, ועל כן,

וזאת עשו וחיו ולא ימותו,  כי וזאת  צריך להם ולא זאת.

 

משום זה, כתוב, וזאת התורה, יורה

שהוא ממש ביחוד אחד. ביחוד שלם.

זכר ונקבה בכלל אחד  שהם  הסוד ו"ה

אבל זאת לבדה  בלא ו',

 הוא ה' לבדה  בלי ו',   דהיינו מלכות בלא ז"א,

ועל זה כתוב. זאת חוקת התורה.

 

המשך המאמר   בסעיף ט"ז בזוהר.

זאת חוקת התורה.

זאת. זה אות ברית, כי אות הברית שנקרא זה.

לא נפרדו זה מזה.  כלומר,

שבמלה  זאת שהיא מלכות. נכלל המלה זה.

הרומז על יסוד, שזה יורה

שיסוד ומלכות אינם נפרדים זה מזה.

ומן הנקבה באים לזכר.

 

וע"כ, שמור  וזכור  שהוא סוד הזכר  ונקבה.

מחוברים יחד. שואל,  חקת התורה.

חק התורה  היה צריך לומר, מהו חקת,

 

ומשיב:  אלא המלכות.  היא חוקת בודאי. (דין)

והעמדנו  ה' ד'  היתה  וכבר למדנו.

(עיין קורס אותיות של רבי דוד קורן.)

ראו טבלה למביני עניין ראש תוך סוף..

דמ"ת, הן ג' חסדים. יחידות עשרות ומאות

 ד'  הוא    חסד   של  בינה

                     מ'  הוא   חסד   של   ז"א

    ת'  הוא   חסד    של  מלכות

 

הנ"ך.  הן ג' גבורות יחידות עשרות ומאות

ה'  הוא גבורה   של  בינה

                    נ'   הוא גבורה   של   ז"א

  ך'  הוא  גבורה   של  מלכות

 

וס"ם. הוא ג' תפארת. יחידות עשרות ומאות

ו'  הוא  תפארת  של  בינה

                   ס' הוא  תפארת  של   ז"א

 ם' הוא  תפארת  של  מלכות

 

 

זע"ן.  הוא ג' נצחים. יחידות עשרות ומאות

ז'  הוא  נצח   של בינה

                       ע'  הוא  נצח  של   ז"א

   ן הוא  נצח  של  מלכות.

 

חפ"ף.  הוא ג' מיני הוד. יחידות עשרות ומאות.

ח'  הוא  הוד  של  בינה

                       פ'  הוא  הוד  של   ז"א

       ף'  הוא  הוד  של  המלכות.

 

טצ"ץ.  הוא ג' יסודות.  יחידות עשרות ומאות

ט'  הוא  יסוד  של   בינה

                     צ'  הוא  יסוד  של    ז"א

    ץ'  הוא  יסוד  של   המלכות.

……………….

פירושו  של ד', אבל ת'  היא  ד' ונ'  מתחברות יחד.

נ'  למה  נקראת  כך נון.  כלומר נ ו ן במילוי.

ומשיב.  אלא, כמש"א,

ולא תונו איש את עמיתו.

 

כי נון. הוא מלשון אונאה.

כי עתה היא בפנים מאירה.  אבל.

ועושית אונאה  לבני אדם,

כי אחר כך היא מכה כמו נחש ומכלה והורג,

ואמרה  לא פעלתי און,

 

וע"כ, נקראת כך ב-נ' ו' ן',  שהיא לשון אונאה

הנאמר עליה על הנ', הת'. הכל  ביחד,

היא דנ', דומה לנ' ור'.

כי ד מלשון דלה וענייה.

ר' מלשון ריש  ריקנות ודלות  דבר אחד הם.

ששתיהן  פירושן עניות. ובאותיות חקוקות.

חקת הן אותיות חק ות'. הכל דבר אחד.

 

פירוש.  כי שואל, כיון שזאת היא המלכות.

היה די שיאמר זאת חק התורה.

ולמה האריך לומר חוקת התורה. עם ת'.

הוא בחיבור ב' אותיות ד' נ'.

אשר הד' מורה על דינים של הזכר

כלומר הנמשכים מקו שמאל.

להיות חכמה בלי חסדים.

 

ונ', מורה על דינים של הנקבה,

כלומר על הדינים של המסך שבה. (צמצום)

וזה שנאמר, חקת, דהיינו חק של ד' נ'

שנחקקו בב' מיני דינים אלו.

 

וזה אמרו, ה',  ד', 

ה' בשם הויה. היתה מקודם אות ד'.

שפירושו  שהיתה  בבחינת שמאל. בלי ימין.

שאז היתה דלה וענייה.

ועל שם זה  היא נקראת דלתדל ת' הוא ד' נ'

מחוברים בצורת ת יש ב' אותיות אלו ד' נ'.

 

ולא  פעלתי און,   שהיא דינים של הנקבה.

שהם הסיטרא אחרא.  נאחזים בהם.

ובני העולם מתאנים שפני המלכות מאירים.

ואינו כן, אלא מכה כנחש וכו'.

 

שפירושו, אונאה. וזה שנאמר, ת' יש בה ב' אותיות

 של  דינים יחד ד' נ'. של זכר ונקבה.

שגם האות ר' מלשון ריש ריקה ודלה. אותו דבר.

 

וזה סוד זאת חקת התורה. שאותיות חקת,

הם אותיות חק– ת, שהם ד' ונ' של דינים של

זכר ונקבה  שכוללים באות ת'

שהם הדינים המתגלים במלכות'

……………………………………..

לעולם לא תוכלו לדעת ולהבין מילה אחת

בתורה. ולשלוט על כל מהלך בחיים.

אם אתם לא יודעים את סוד האותיות.

 

האותיות הם כלים של אבני הבניין של היקום והאדם.

האותיות הקדושות. הם לא נומרולוגיה או גרפולוגיה

של כל מיני נוכלים שמוכרים אמונה שקרית

ומוגבלת שהמצאי האדם המוגבל.

 

למד חכמת חיים  בצורה אמינה דרך הזוהר.

למד  את סוד האותיות א' ב' העברי.

ידע בלעדי  נלמד אצלנו בקרן אור ללימודי הקבלה.

הירשמו לקורס אותיות

ותשלטו על החיים, ותבינו  מה היא חכמת אמת.

בברכה והצלחה,  רבי דוד קורן.

 

פרשת חקת

 

פרשת חקת

סימן כ': האר"י 

וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו וגו':

כבר נתבאר בפסוק ויקם מלך חדש על מצרים וגומר,

כי סלע היא רחלנוקבא דז"א.

וכל אותם מ' שנה של דור המדבר,

 היה הזווג מן יעקב ולאה אשתו,

הנקראת דור המדבר.

והיה חפץ משה לזווג גם את רחל עם ז"א,

ולא עלה בידו לתקנה, וחטא בה.

גם נתבאר שם, ענין מטה משה, שהיא הארה אחת היוצאתמיסוד דאבא, הנקרא משה, מחוץ,

 כנגד פני זעיר ועומדת לצד של דור המדבר.

והנה חשב משה, להחזיר אותה ההארה הנעשית מטה,

דרך פנים, ולהחזירה אל האחור ברחל, העומדת שם,

ויתקן ויגדיל פרצוף רחל, ותוכל לחזור פב"פ עם זעיר.

 וז"ס ויך את הסלע במטהו,

כי הסלע היא רחל, בהיותה מקבלת הארת

יסוד דאימא בלבד לצד האחור,

 והוא אהי"ה דמלוי יודי"ן כנודע, והוא בגימטריא סל"ע,

אלפ  הי יוד הי= סלע ,

והכה במטהו כנגד ההארות היוצאות מתוך זעיר

 דרך פניו כנזכר, כדי שיחזרו האורות לאחור ברחל,

 

והנה חטא בזה, כי אי איפשר לדחות ההארות ההם ע"י הכאת המטה לצד אחור,

עד שבתחלה תחזור הסלע שהיא רחל פב,

 ואז ימשכו אליה האורות ההם מעצמם,

בלתי הכאה דרך פנים:

 

יאסף אהרן אל עמיו,

 טעם קבורת אהרן בהר ההר הוא זה,

 דע, כי שתי אחוריים הם,

אחד, אחוריים דאימא.

 והשני, אחוריים דמלכות.

והם בבחי' שם אלהי"ם,

א'

אל'

אלה'

אלה"י

אלהי"ם

סך הכל 200 אות ר'

 בבחי' אחוריים פשוטים, העולים בגימטריא מאתים,

ועם מספר ה' אותיות פשוטות של אלהי"ם, הם ה"ר. וז"סהר האלהי"ם, כמבואר אצלינו בפסוק

ומשה היה רועה. ונמצא כי אחורים עליונים דבינה,

 הם הר אחד, ואחוריים תחתונים דמלכות,

 הם ה"ר שני, ושניהם עומדים זה על זה,

וה"ר העליון נעלם ונכלל תוך ה"ר תחתון,

ואז נקרא הר ההר, פי' הר ע"ג הר, כמ"ש חז"ל

 ובשתי אחוריים אלו נקבר אהרן הכהן,

ולכן גם בו נרמז בחי' הר שבשם אהרן:

 

 

סימן כ"א:

וידבר העם באלהים ובמשה גו':

הנה מלת קלקל, היא חסרה ו',

והם צירוף ב"פ ק"ל ק"ל. ועניינה הוא,

ה' הויו"ת של ה' חסדים,

וה' הויו"ת של ה' גבורות,

אשר בדעת דזעיר, הנקרא שמים.

 וכל ה' הויו"ת, הם בגימט' ק"ל.

(26,כפול 5=130,קל)

והנה המ"ן נמשך משם, כמש"ה (שמות ט"ז ד')

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים,

ולכן נקרא לחם הקלקל, כי הם בחי' הטל,

היורד על רישא דז"א, הנקרא שמים.

והטל הוא שני כתרים  הנקרא דעת שבו.

ודע כי עטרא דחסד, אעפ"י שגם היא ק"ל כנזכר,

 חיא נקראת ע"ב, כמנין חסד,

שהוא עטרא דדכורא.

אבל עיטרא דגבורה שבנוקבא נקראת ק"ל,

בסוד נשים דעתן קלה.

ואמנם גם אם תחבר חשבון ד' אותיות הוי"ה העולים כ"ו, עם הע"ב הנזכר, ועם ל"ב נתיבות חכמה,

יהיו גם הם ק"ל. אבל כלם נקראים ע"ב,

להיותם דכורא כנזכר, ונתבאר זה,

בפסוק וירא ה' כי סר לראות:

על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה:

(מזולתו) הנה מלת בסופה, ראויה ליחלק לב',

 פ"ו, ס"ה. והם שני שמות,

 אלהי"םבגימטריא פ"ו.

אדנ"י בגימטריא ס"ה.

שתי מדות הדין,

אשר בהתחברם יעלו קנ"א,

בסוד כי ה' אלהיך אל קנא. חקת הפסוקים:

 

אז ישיר ישראל את השירה הזאת

עלי באר ענו לה:

ענין הבאר, כבר נתבאר בפסוק ויקם מלך חדש.

ונתבאר ג"כ בזוהר וילך דף רפ"ו ע"א, וע"ש.

ועתה אבאר, ענין עלי באר ענו לה. כי נודע אצלינו,

כי כל העליות, הם ע"י שם בן מ"ב, (אנא בכוח)

שהם בגימטריא ג"פ י"ד,

שאוחזות במלכות הנקראת באר, ומעלים אותה למעלה, כמבואר אצלינו, בסדר אנא בכח וכו',

שבסדר קרבנות תפילת שחרית דחול,

 ובכונות נטילת ידים בפרשת עקב, בפסוק

ואכלת ושבעת וגו'.

והנה ג' מ"ב יש, בג' הויו"ת ,ע"ב, ס"ג, מ"ה,

שהם מ"ב אותיות, שיש בכל הויו"ה מהם,

בפשוטה ובמלואה ובמלוי מלואה,

 (4 פשוטות- 10 המילוי- 28 מילוי המילוי=42,מ"ב,)

 ושלשתם בגימטריא קכ"ו, כמנין ענ"ו לה,  ועי"כ נעשית

 המלכות שם אדנ"י ברבוע אחוריים פשוטים שלה,

(א'+אד+אדנ+אדני+126+ענו)

שהם ג"כ בגימטריא קכ"ו. וזש"ה עלי באר ענו לה,

כי ע"י ג' מ"ב הנזכר העולים בגימטריא ענ"ו,

על ידיהם עלי באר.

 

וגם נתבאר זה היטב בפסוק ועתה יגדל נא כה ה' ע"ש:

עוד ירצה, כי ר"ת עלי 'באר 'ענו ה, הוא בע"ל.

כי הבאר היא הנקבה, המעלה מ"ן שביסוד שבה

לגבי דכורא, מ"ד, שהוא הבעל שלה:

(הגהה א"ש, הלשון זה כבד הוא, באמרו לגבי דכורא מ"ד. והכונה לומר, שהנקבה המעלה מ"ן שביסוד שבה לגבי דכורא, שיש לו מ"ד. שהוא הבעל שלה, כנלע"ד:

ולכן כתיב עלי, לשון נקבה, שתעלה מ"ן. עוד ר"ת 'כרוה 'נדיבי 'העם הוא כנה, בסוד יסוד הנקבה, שנעשה ע"י האבות כנזכר בפרשת וילך בזוהר. בסוד וכנה אשר נטעה ימינך, הוא אברהם, איש ימין, שהוא חסד, ועי"כ נעשת מעין. (ע"כ מזולתו):

\\\\\,,,,,,,,,,,\\\\\

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

ט' כלים  של המלכות הם בסוד מאות.

והם האותיות  מ- ק'  עד ץ הארוכה.  שהם.

ק' ר' ש' ת' ך' ם' ן' ף' ץ'.

אותיות ם ן ץ ף ך נקראים מישרים  המתגלים רק דרך קו אמצעי.

 

ך

ם

ן

ף

ץ

 

       

 

                             

 

ט' כלים  כ"ז אותיות.  ראש תוך סוף

התא הגנטי של היקום והאדם.

ראש

יחידות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

תוך

עשרות

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

סוף

מאות

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

פרשת  חקת.

זוהר חדש  סעיף א'    מאמר  ויסעו  מהר  ההר

 

עורך ומגיש רבי דוד קורן

 

 

 

 

ויסעו  מהר ההר  דרך ים סוף.

הנה העירו החברים.שנסעו.

דהיינו  שפסקו  מללמוד התלמוד.

שהוא תורה שבעל פה. (המלכות)

שנקרא  הר סיני.

 

למה נקרא הר סיני.

משום  שמשם יוצאת הוראה לעולם. 

שכתוב, אשר כתבתי להורותם.

וזה היא תורה שבעל פה  שמשם יוצאת הוראה.

 

סעיף ב' אבל בוא  וראה,  סוד חכמה  יש כאן.

המקום הזה  שנקרא הר ההר,

הוא דרך ים סוף,  דהיינו סוף המדרגה.

שהוא המלכות. שהיתה הולכת לפניהם  במדבר.

ולימדה אותם  דרכי החיים.

משום שהיא,  הדרך,   לבא על ידה לעולם  הבא.

 

סעיף ג'  והם,  ישראל,  נסעו  מאחריה  ומדרכה,

והלכו אחר נחש עקלתון,  השולט בארץ אדום.

על כן נאמר.  ויסעו מהר ההר.

אז, ותקצר  נפש העם  בדרך.

משום שסרו מדרך החיים. אז,

וידבר העם באלוקים  ובמשה.

באלוקים הוא המלכות,   ובמשה  הוא ז"א

 

על הכל הלינו.  על התורה שבעל פה.

שהיא המלכות

ובתורה שבכתב  שהוא ז"א.

כי אין לחם זו היא תורה שבעל פה.  ואין מים.

זו היא תורה  שבכתב. והוא לחם הקלוקל,

כי דבר התורה שבעל פה קל  היה בעינהם.

 

 

סעיף ד.  בוא וראה.  אהרון  הוא  ימינו  של המלך.

(אהרון הוא ספירת חסד שכולל את כל שבע הספירות של הכלי המכונים עננים.)

והוא סוד החסד.  נסתלק אהרון ונסתלקו מישראל ז' עננים.

שהם סוד ז' ספירות.

חסד גבורה תפארת   נצח הוד מלכות.  שמצד החסד.

 

אז חזרו ישראל לאחוריהם ז' מדרגות,  כשנסעו

מבאר מים חיים.  שהוא המלכות.

שהייתה  מנסכת  עליהם  שפע לקבל

עול מלכות שמים.

 

כי  בתחילה  היו עולים  באלו  ז' מדרגות.

חסד גבורה תפארת   נצח הוד מלכות.

ממטה למעלה.  ממלכות עד חסד (אור חוזר)

מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד.

 

ואחר כל חזרו לאחוריהם ונדבקו  בנחש עקלתון

השט בים. (המלכות)

כי יצאו מהרשות  העליונה.

מחמת אלו ז' המדרגות שחטאו בהן. נסתלקו מהם,

 

אז הייתה רשות  לנחש  התחתון  לשלוט בהם.

שהוא עמלק  יושב  בארץ הנגב.

אם לא היו  חוזרים בתשובה

ונדבקו בקול יעקב. (תפארת ז"א)

ואז שלטו  בנחש ההוא  ונמסרו בידיהם.

 

 מאמר  וישלח  הנחשים השרפים.

סעיף ה'   אחר כך חזרו לסורם.

וחטאו  במקום  תורה(ז"א.רוח)  ומצוות.(מלכות. נפש.)

וחזרו  לאחר שבע מדרגות.

אז נתעורר הנחש העליון  לשלוט עליהם.   שכתוב:

וישלח ה' בעם את שרפים עומדים ממעל לו.

והם נקרים הנחש העליון.

 

משם שתחילה היו שני תנינים  וחזרו להיות אחד.

(עיין בפרשת תזריע דף ל"ב. וספר צניעותה סעיף ט' (פ. תרומה.)  .

כי הנקבה נהרגה כתוב:  תנינם. חסר י'.

וביאור הנחש העליון. שהם סוד התנים  הגדול.

(עיין במאמר התנינים  בזוהר פרשת בא. סעיף ל"ט.)

 

סעיף ו' .  וכמה נחשים יוצאים מהנחש ההוא.

ונתחברו בהם בישראל.

אז חזרו בתשובה שלמה. ותדבקו  בצד הרחמים,

להוריד רחמים להמתיק העולם.

והוסר הנחש, וכל העולמות נימקתו,

 

סעיף ז'   בוא וראה,  כשחטאו,  כתוב.

וידבר העם באלוקים  ובמשה,

כשחזרו בתשובה,כתוב: כי דברנו בהו י"ה' ובך.

ולא כתוב: באלוקים. ומשיב. אלא.

אחר שחזרו בתשובה.  רצו להחזיר המים.

  דהיינו השפע  מהמקור העליון  למקום. היינו:

מהתורה  שבכתב.  שהיא ז"א.

לתורה שבעל פה. שהיא המלכות

 

ונתדבקו במקום העליון, בז"א

שבו  תלוי הכל להמתיק המקום, שהוא המלכות.

ולהמשיך מים עליונים מז"א למקום השורה  עליהם.

שהוא המלכות.  משום זה. אמרו,

כי דברנו בהוי"ה ובך   שהוי"ה הוא ז"א.

 

סעיף ח'   בוא וראה,  כשאדם  חוטא  במקום הדין.

דהיינו שממשיך דינים למטה,

הוא כאלו חטא במקום הדין העליון,  במלכות.

כל שכן שחטאו בכל. באלוקים ובמשה,

 

מהוא הטעם  שבא עליהם הנחש.

הוא משום  שהם נחשו ואמרו,

אם לא יבא עלינו דין אין לנו לעסוק בתורה.

ואם יבא עלינו דין נעסוק בתורה.

 

 

סעיף ט'   עשה לך שרף,(מלאך) הוא כמש"א

שרפים עמודים.

משום שמאחר שחזרו בתשובה עליונה.

הרי הם בהיכלי, כששרפים עליונים המשמשים לפני.

ושים אותו על נס.

דהיינו להגביה את ישראל למעלה,

שייניק אותם המקום של מזבח העליון.

שהוא בינה הנקרא נס.

בכנפיו להצילם מן הנחש,

 

כמש"א, ויקרא שמו ה' נסי.

אשר הוי"ה הוא ז"א , נסי הוא בינה.

ועל כן. ושים אותו על נס ודאי.

 

סעיף י'   בוא וראה,  והאלוקים נסה את אברהם.

פירוש: שהרים דגלו על הכל,

כי נסה הוא לשון רוממות.

אף כאן הרים דגלו על הכל.

 

ומה הטעם שעשה את הנחש מנחושת.

הוא משום שנחושת תלייה במקום החיים,

כי נחש הם הסוד תפארת.

המקום שיעקב שרוי שם, שהוא תפארת.

משום זה וחי, וחי ודאי,

כי התפארת הוא עץ החיים.

 

 

סעיף יא'   בוא וראה כמה כח התשובה עליון על הכל.

משום שכשהאדם שב לפני אדונו,

מתמלאת אז באר מים חיים. שהוא המלכות.

ומבועיה יוצאים לכל הצדדים.

 

ונמשך לכל שבט ושבט. ב' י"ב שערים.

להשקות חיות קטנות עם גדולות.

שהם י"ב השבטים,  הנקרים אריה זאב.

שהם חיות גדולות.

וטלה וגדי,  שהם חיות קטנות.

(ראה פרשת ויחי. סעיף. תקנ"ג על השבטים.)

 

סעיף יב'   וישראל כשחזרו בתשובה,

אז אמרו שירה.

ואלו שבע מדרגות שחזרו לאחוריהם.

מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד.

החזירו אותם עם השירה שלהם והעלו הבאר העליון.

לבינה, כי ממלכות עד הבינה יש ז' מדרגות.

ונפרד הנחש מן העולם.

 

וזה שנאמר: אז ישיר ישראל.  עלי באר ענו לה.

כי הבאר שהיא המלכות,

עלתה למעלה למעלה, לבינה. ונתחברה

האם התחתונה שהיא המלכות.

באם העליונה שהיא בינה.

  

 

 

סוד פרה אדומה.

פרשת חקת  בזוהר,  סעיף: יח')

עורך ומגיש:   רבי דוד קורן.

 

 

במאמר שלפנינו ישנם סודות עליונים וסתומים.

שמי שלא בקי בסודות האותיות ואסטרולוגיה

הקבלית וסוד  יסודות היקום וספירות ועולמות.

יהיה לו קשה להבין  את סוד פרה אדומה.

אני דוד אתן לכם כיוני דרך על מנת להבין בצורה יסודית ואמינה את סוד פרה אדומה. שהיא מטהרת את האדם מטומאת מתים.  שזה סוד תחיית המתים.

 

סוד ארבע חיות הקודש.

אריה.חסד,  שורגבורהנשר תפארתעקרבואדם מלכות. דלי.

ראו מאמרים באתר. שעורים של רבי דוד קורן. על

שינוי שם (אברהם חסד)

 שינוי מקום (יצחק גבורה)

שינוי מעשה  (יעקב תפארת.)

 

כי מדובר על הכלי הרוחני שלנו. ספירת גבורה.

של יצחק אבינו. מזל שור. קו שמאל של יסוד עפר.

והנקבה של השור שהיא המלכות. נקראת פרה.

המלכות היא גם יסוד אדמה עפר.

 

העולם שלנו המלכות. עץ הדעת טוב ורע.

שהטוב שייך למערכת הקדושה.

והרע.  קשור לכוח השלילי של מערכת הטמאה.

 

שכמו בקדושה יש ד' בחינות

י' חכמה.  ה' בינה, ו' ז"א.  ה' מלכות.

 

כך במערכת הטמאה קיימים דם ד' בחינות

כמו תמונת מראה מלמטה למעלה.

י' חכמה.  רוח סערה.   ה' בינה. ענן גדול.

ו' ז"א אש מתלקחת. ה' מלכות נוגה.

 

ונגד המלכות היא קליפת נגה (כוכב נגע)

השולט על מזל שור ומזל מאזניים.

נגה מייצגת את עולמנו עץ הדעת טוב ורע.

שהעולם שלנו ה' מלכות. ניזון מהעולם הרוחני מעלינו.

ו'  ז"א  עץ החיים. שאות ו' שולטת על מזל שור.

האות ו' ז"א גוף האדם.יש בה שש ספירות.

והסיום שלה הוא ספירת יסוד. אבר המין.

שספירת יסוד  נשלט על ידי יוסף הצדיק.

שזה הסוד בכור שורו הדר לו. שנאמר על יוסף.

שמספירת יסוד. שמשם מגיע זרע לעולם שלנו.

לכן יש כל כך משמעות לברית המילה.

שאמור לנתק את האדם מטוב ורע.

למערכת הקדושה.

זה סוד  שור תם ושור מועד.

לא תחרוש שור עם חמור.  וכל הסודות

עיין בפרשת שלח לך. סעיף קיז'.  מאמר תם, ותמים.

 שם תקבל ידע יסודי.

גם עיין בקורס אסטרולוגיה קבלית. על כל סודות המזלות.

 

מי שבאמת רוצה להשכיל.

יכול לעזר בשעורים של רבי דוד קורן.

בדיסקים די וי די כל הסודות דרך פרשיות השבוע.

במחיר סמלי לקידום ופיתוח האתר שלנו. להפצת

דברי הזוהר בצורה יסודית ואמינה. בברכה והצלחה.

רבי דוד קורן.  מיסד את קרן אור ללימודי הקבלה.

עיין בטבלה שלפניך

 

ט' כלים  של המלכות הם בסוד מאות.

והם האותיות  מ- ק'  עד ץ הארוכה.  שהם.

ק' ר' ש' ת' ך' ם' ן' ף' ץ'.

אותיות ם ן ץ ף ך נקראים מישרים  המתגלים רק דרך קו אמצעי.

 

ך

ם

ן

ף

ץ

 

       

 

                             

 

ט' כלים  כ"ז אותיות.  ראש תוך סוף

התא הגנטי של היקום והאדם.

ראש

יחידות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

תוך

עשרות

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

סוף

מאות

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

           

אשר כל אחד  הוא צירוף  מראש תוך וסוף.

שהם בינה נשמה. ז"א רוח. נפש. מלכות.

זכור עיקרון זה למשך כל הלימוד.

 

כי אי"ק.  הם ג' כתרים של יחידות עשרות ומאות.

א'   הוא    כתר  של בינה.

                     י'     הוא   כתר   של ז"א

  ק'    הוא   כתר   של מלכות.

 

 

בכ"ר  הם ג' חכמה של יחידות עשרות ומאות.

ב'  הוא  חכמה    של בינה

                    כ'  הוא  חכמה    של ז"א

      ר'  הוא  חכמה    של המלכות.

 

 

 

גל"ש, הן  ג' בינות. יחידות עשרות ומאות

  ג'  הוא  בינה     של בינה

                      ל' הוא  בינה     של  ז"א

    ש' הוא   בינה    של  מלכות

 

 

דמ"ת, הן ג' חסדים. יחידות עשרות ומאות

ד'  הוא    חסד   של  בינה

                     מ'  הוא   חסד   של   ז"א

    ת'  הוא   חסד    של  מלכות

 

הנ"ך.  הן ג' גבורות יחידות עשרות ומאות

ה'  הוא גבורה   של  בינה

                     נ'   הוא גבורה   של   ז"א

  ך'  הוא  גבורה   של  מלכות

 

וס"ם. הוא ג' תפארת. יחידות עשרות ומאות

ו'  הוא  תפארת  של  בינה

                   ס' הוא  תפארת  של   ז"א

 ם' הוא  תפארת  של  מלכות

 

 

 

זע"ן.  הוא ג' נצחים. יחידות עשרות ומאות

ז'  הוא  נצח   של בינה

                       ע'  הוא  נצח  של   ז"א

   ן הוא  נצח  של  מלכות.

 

חפ"ף.  הוא ג' מיני הוד. יחידות עשרות ומאות.

ח'  הוא  הוד  של  בינה

                      פ'  הוא  הוד  של   ז"א

    ף'  הוא  הוד  של  המלכות.

 

טצ"ץ.  הוא ג' יסודות.  יחידות עשרות ומאות

ט'  הוא  יסוד  של   בינה

                    צ'  הוא  יסוד  של    ז"א

   ץ'  הוא  יסוד  של   המלכות.

 

 

 

 

 

מאמר פרה אדומה.

סעיף: יח') פרה זו באה לטהרה,  לטהר הטמאים.

שהיא מלכות המקבלת  מן השמאל.

ומי הוא לשמאל,  הוא שור.

דהיינו גבורה של ז"א.

כמו שאומר ופני  שור  מהשמאל.

 

אדומה,  היינו אדומה כשושנה,

שכתוב כשושנה בין החוחים.

אדומה פירושו גזרת דין.

כי הדינים של קו שמאל נקראים אדום.

 

סעיף: יט') תמימה, שואל. כתוב. תמימה,

מהו תמימה, ומשיב.  הוא כמו שלמדנו.

שור תם ושור מועד.

 

שור תם.(תפארת יעקב היה איש תם.)

פירושו דין רפה.

(רפה אותיות פרה. מלשון רפואה.)

שהיא גבורה תחתונה,  דהיינו מלכות.

זו היא תמימהגבורה עליונה.

דהיינו גבורה של ז"א

זו היא יד החזקה והקשה.

 

פירוש.  צד שמאל נקרא שור.

ונודע שהארת החכמה נמשכת משמאל.

אמנם רק ממטה למעלה שהוא אור נקבה המלכות.

וזה נקרא שור תם, שהוא דין רפה,

להיותו ממטה למעלה. אור חוזר. (בסוד שינוי שם.)

 

אבל מבחינת אור זכר. (גבורה קו שמאל שור)

המאיר מלמעלה למטה. שהוא קו שמאל של ז"א

כלומר גבורה.  אסור להמשיך,

 

וע"כ, הוא נקרא  דין קשה.

ונקרא שור מועד.

הסוד של  השמאל של הגבורה נקרא חמור בסוד לא תחרוש שור עם חמור. שהוא דין קשה ושור מועד.)

 

סעיף: כ') בשיר השרים ב', אמר שלמה הלך.

כלך יפה רעייתי ומום אין בך.

 

כי להיות מאירה בהארת החכמה נקראת יפה.

שכל המומים מתרפאים על ידי הארת החכמה.

 

אשר לא עלה עליה עול.  על כתוב. 

בלא. ו'. הוא כש"א,  ונאם הגבר הוקם על.

מהו הטעם. הוא, משום שהיא שלומי אומני ישראל.

והוא אינו עליה אלא עמה.

 

אשר לא עלה עליה ע"ל היינו שכתוב.

בתולת ישראל. בתולה ואיש לא ידע,

 

פירוש:  כבר ידעת  שיש ב' מצבים  במלכות.

א') כמו שהיה ביום ד' של מעשה בראשית.

בסוד  ב' המאורות הגדולים. שמש ולבנה..

(עיין במזל סרטן על סוד הלבנה. וראש חודש תמוז.

עיין גם קורס למבוא לקבלה על סוד סיבת הצמצום בעולמות.)

 

צמצום א'

 

שהיו ז"א השמש.  והמלכות הלבנה, מולבשים

ב ב' קוים של בינה.

 

קו ימין ז"א השמשבינה. קו שמאל המלכות הלבנה.

ז"א הלביש קו ימין של בינה

והמלכות הלביש קו שמאל של בינה.

ואז הייתה המלכות גדולה בשוויון כמו ז"א.

כי לא הייתה מקבלת מז"א אלא מבינה.

מאותו המקום ש ז"א היה מקבל.

 

ומצב ה.ב'. סוד צמצום ב'.

לאחר מיעוט הירח. (ט כלים)

שאז  נתמעטה והייתה למטה מז"א.

בסוד מלכות של ז"א. ומקבלת מז"א.

עיין בפרשת בא בזוהר סעיף ק"י' עד, קט"ו .

 

ויש מעלה במצב הא' יותר ממצב הב'.

כי במצב א' היא בשלמות המדרגה כמו ז"א.

אומנם יש חיסרון גדול,

כי קו שמאל הוא חכמה בלי חסדים.

ואין החכמה שבה יכולה להאיר בלי החסדים.

והיא חשך. על כן קטרגה הלבנה.

שלא יכולים למלוך שני מלכים תחת כתר אחד.

 

ויש מעלה במצב הב',  ואז יש לה חסד מז"א.

שהארת החכמה שבה מתלבשת בו ומאירה  בשפע.

אומנם יש חיסרון מה שנתמעטה

ונעשית מדרגה תחתונה לז"א,

ואין לה מעצמה כלום. אלא מה שמקבלת מז"א.

 

והנה סוד פרה אדומה.

הם סוד המלכות מבחינת מצב הב'.

וזה שנאמר: אשר אין בה מום.

כמו שאמר שלמה. כלך יפה רעייתי ומום אין בך

 

כי אז במצב הא' שהיא מלבישה את קו השמאל של בינה.

ומקבלת ממנו חכמה,

אע"פ שהחכמה אינה יכולה להאיר בה.

 

מ"מ מבחינת עצמה היא בתכלית השלמות

ואין בה מום. וכולה יפה,מהארת החכמה.

שיונקת מקו שמאל של בינה.

 

וזה שנאמר אשר לא עלה עליה עול.

וגם כתוב: ונאם הגבר הוקם על.

כי הוקם על, פירושו חסד.

 

(פירוש רבי דוד: ז"א נקרא השמים. והמלכות היא אין לה מעצמה כלום.

 לכן היא צריכה לקבל על עצמה את העול. המעמסה. של מלכות השמים.

על זה אמרו חז"ל. שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות השמים.)

 

כי במצב הא'. עוד לא קבלה  המלכות עליה אור החסדים.

מז"א שנקרא על. חסר אות ו' שהוא ז"א השולט על מזל שור.

אלא שהייתה אז בחכמה בלי חסדים.

 

כלומר, מפני שהיא נמצאת במצב הא',

שהמלכות נקראת אמונה.

וז"א שנקרא ישראל. הם בשלמות אחד.

שזה יורה השם. שלומי אמוני ישראל.

כי במצב הא' המלכות גדולה ושלמה כמו ז"א.

 

על כן אינה צריכה להזדווג עם ז"א.

אלא מקבלת מקו שמאל של  בינה.

 

וזה הסוד  אשר לא עלה עליה על.

שהוא ז"א כי ז"א אינו אז למעלה מן המלכות

אלא במדרגה שווה עם המלכות,

 

וזה שנאמר, אשר לא עלה עליה עול.

והיא כמו בתולת ישראל.  שנאמר איש לא ידע.

כי במצב הא' היא המלכות כמו בתולה.

שאינה מזדווגת עם ז"א,

אלא מקבלת שפע מן הבינה.

ועל כן המלכות היא בתולה.

כי לא עלה עליה עול. שהוא ז"א,

 

וסוד שריפת  הפרה עד לאפר.

 

ת פאר ת  ז"א

הם סוד שמצב הא' אינו יכול להתקיים.

והיא מתמעטת עד לנקודה, וחוזרת ונבנית למצב הב'.

שזה סוד ראש השנה שנאמר שהלבנה הכיסוי .

שנתמעטה מכל ט' הספירות שלה. 

בסוד שמולו לתחת ראשי וימינו תחבקני. 

שביטלה את הראש של כל האורות של קו שמאל שהימין שהוא אור החסדים יחבק אותה.

ואז הוא נבנית ממצב הב',  שבמצב הזה כל קיומה.

 

עד כאן  ראה המשך המאמר בזוהר.

מסעיף כ"א.  פרשת חוקת.

ניתן לעזר בידע יותר מעמיק ומקיף דרך השעורים

של רבי דוד קורן. הירשמו לשעורים בוידיו בשידור חי באתר.

ניתן להזמין גם את כל השעורים בדיסקים די וי די.

בברכה והצלחה:  רבי דוד קורן.

השארת תגובה