פרשת מסעי

מ"ב מסעות אל העולם הרוחני. שהם מ"ב תיבות של אנא בכוח
שהם שבעה פסוקים נגד שבעת ימי הבריאה וכוכבי הלכת,
שמחברים אותנו לפנמיות של העולם הרוחני ז"א. אות ו' בחינה ג'
בסוד יוצר אור ובורא חושך
שבכל פסוק יש שש תיבות שמחבר את הפנמיות שלנו לאור הבורא.
שש תיבות, בכל פסוק, שבעה פסוקים. סך מ"ב מסעות של אנא בכוח,

חסד: אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

גבורה: קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא

תפארת: נא גיבור דורשי יחודך כבבת שומרם

נצח: ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם
הוד: חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך

יסוד: יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך

מלכות:,שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות

השארת תגובה