פרשת ראה

פרשת  ראה:

שעור על פרשת השבוע, כ' באב תשע"ג

המרצהרבי' דוד קורן


אם חיפשנו  השבוע בזוהר את פרשת "
ראה",

ולא מצאנו כי מי שהלך לפי הסדר הפרשיות בזוהר

חשב שהשבוע פרשת שופטים או כי תצא  בכל מקרה

הפרשה נשארת לפי הסדר של התורה – פרשת ראה .   

והשאלה הנשאלת היא מדוע אין לנו זוהר על פרשת ראה?    ומה הקשר בין ראה למזל אריה ?
גם לנסות להבין דרך הפסוקים משהו מעבר לכתוב ,

 ותמיד יוצא שהשבוע האחרון של חודש אב, מזל אריה

נופל על פרשת ראה .  

 המילה בעצמה ראה מראה לנו דבר חשוב מאוד

ומה הוא ?   ראיה דרך העיניים,

שהיא ספירת חכמה עולם אצילותובגוף האדם

כוח הזרע  שנקרא אור החיה.

בסוף המאמר הזה אתן לכם שעור מתלמוד עשר הספירות על האינטליגנציה 

של ספירת י' חכמה  עולם אצילות, שהאות י' שולט על מזל בתולה,

אנחנו נקרא כמה פסוקים מהתורה  פרשת ראה לפחות על מנת להתחבר

לכוח התורה, לנסות לראות מעבר  לאותן האותיות בשחור  שמכסות

למעשה את אותו הגילוי  האמיתי שאנחנו אמורים לראות מתחת

 לאותיות,   מה שמוצפן מעבר לאותיות .

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ראה אנכי היום נותן לכם את הברכה

ואת הקללה אשר לא ידעתם

ומי שעיין בפרשה וראה שהעניין הזה של הליכה

אחרי אלוקים אחרים מופיע כמה פעמים,

אם בצורה של : כי אתם עוברים את הירדן עבד ותעבדון  את כל המקומות שעבדו שם הגויים .  

עד בערת הרע בקרבכם.   אלוקים אחרים

אז 
גזר דין המוות – נופל עליו . ולא רק זה, אלא,

 מצווה שאותו אדם שגילה את אותו הנביא השקר

שמנסה להדיח , אם זה את האח שלי

 או החבר שלי או אחד מהעם שלי

יש כאן מצווה שמי שמגלה את הנביא השקר הזה ,

הוא צריך לפגוע בו לראשונה – יומת המת !

כלומר, יש כאן מצב שמשה רבנו מכין אותנו עם כניסתנו לארץ

 איך להגיע, מה נמצא בארץ,

כי זו לא אותה המודעות שהיינו ,במדבר

כאן בארץ  יש סכנות , קו שמאל הגבורה שנקרא כנען,

יש דין יש קללה, מה שנאמר , ערור כנען,

עבד עבדים יהיה לאחיו,

שהם שני הספירות חסד ותפארת

שהם האחים  של ספירת גבורה,

 

 וכאן כניסתנו לארץ כנען ישנם עמים עובדי אלילים ,

נביאי שקר חולמי חלומות , מיסטיקאים,

 לפי הפשט… צריך להרוג אותם, בקיצור, ג'יהאד,

להרוג אויבים מה שגם אנחנו עושים מיום קום

המדינה, וזה גם מה שמלמדים אותנו להאמין,

כל הזמן יש אויבים מסביבנו צרכים להילחם איתם, וכרגע אנחנו מאימים גם על הפרסים, זה החיים שלנו בארץ, 


נשאלת השאלה מה הקשר בין לבין כל העניין הזה

של  אלוהים אחרים, חולם חלום או נביאי שקר
שמדיח אותך ללכת לפי המנהגים שלו אחריו
?(חזרה בתשובה) 

גם התורה עוסקת בפרשת ראה במצוות שקשורות לחגים :  לפחות ממה

שאנחנו רואים ומבינים דרך הפרשה ישנם המון אלמנטים מאוד חזקים וחשובים,

אם כי ספר דברים הספר החמישי שקשור 
לספירת מלכות,

שהיא הנפש, בחינה ד' מלשון דלה וענייה כי בבחינה ד'

 שהיא המלכות יש צמצום, ורוחב על עולמנו מסך,

עד גמר התיקון באלף השביעי ,

 שיתגלה אור היחידה  שהוא הכתר,

כי הנפש היא מקירה רק את אור היחידה שהוא

אור אין סוף, מה שיהיה לה באין סוף,

וכל כל אור אחר לא מתאים לה לכלי ולרצון שלה,

 בינתיים אנחנו נמצאים באלף השישי

והאור שמגלה הוא אור החכמה, שנקרא חיה,

והוא האור המתאים לעולם יצירה הרוח,

שהוא מעל הנפש עולם יצירה ז"א הנקרא רוח,

ובין הרוח לנפש, יש מסך, בגלל הצמצום,

לכן ספר דברים הנקרא משנה תורה

מדובר כאן על החזרה של דברים  בסוד אור חוזר,

שאמור לעלות את הנפש לעולם הרוח , בסוד,

חכמה מחיה בעליה, 

לכן כל ספר דברים חוזר על כל התורה,

אין שום דבר חדש.   מה שכבר אמרנו ולמדנו
כל ספר דברים חוזר על עצמו .  לכן, אין חידושים , 

החידוש היחידי שאדם יכול לקבל זה רק דרך המודעות

 הפנימית שלו  אל פרשת ראה . ולהבין  מה זה

עולם אצילות ספירת חכמה, שנקרו אור אין סוף,

ששם האור והכלי היה בהרמוניה בלי המסך,

ומה גרם לבריאת העולמות, שעולם, מלשון העלם,

שהכלי העלים את האור, עד בחינה ד' המלכות שלנו,

לכן, החוסר גילוי של הזוהר יקשה עלינו,

יקשה עלינו להגיע לאותה רמה של ראיית הדברים הרצויה , 
לכן אנחנו ננסה להציץ , מעבר לכיסוי,
כי אין לנו מה להפסיד אלא רק להרוויח אפילו 
משהו קטן – זה רווח נקי
 !
ואני דוד אשתדל להבין יחד איתכם את הפרשה
דרך סודות מזל אריה,

וזאת אולי כל הבעיה שלנו, 
פרשת ראה כי אנחנו באמת לא רואים כלום 
הכל נמצא בשלמות,

כי מזל אריה הוא הכלי של ספירת הוד,

חודש החמישי, ועולם החמישי, הנקרא מלכות,

שהצדיקים של הזוהר, רבי שמעון,

תיקן בלג בעומר, שזה ספירת הוד שבהוד,

והאר"י הקדוש, תיקן ביום ה' באב,

שאות ה' היה הכלי של המלכות שלנו,

לכן אור החכמה מתגלה רק במלכות,

וסוף חודש אב שזה המלכות של החודש מתגלה

 כל  האור והכל נמצא בשלמות,

אבל אנחנו בכל זאת לא רואים כלום ,

 אין ראיה אין הבנה לגבי כל מה שמתרחש מסביבנו עד היום!

כי באמת שהאדם מביט על האור, הוא לא רואה כלום

הוא מקבל סנוור  מיד,

כשדיברנו בתחילת החודש על חודש אב, 
מזל אריה 
שאלנו מה ההבדל בין

 

 מזל אריה – למזל סרטן .
מה ההבדל ומה המשותף ?

מזל אריה נשלט על ידי השמש – כוכב אחד
וגם מזל סרטן נשלט על ידי הירח  כוכב אחד
והמשותף ביניהם זה שגם
 הירח וגם השמש

שולטים על מזל אחד

אבל ההבדל הוא במזל, סרטן,

שני הכוחות הקיצוניים שחור ולבן,

פועלים בצורה מנוגדת = יש ניגוד

בין קו ימין לבן– מים, אור ישיר

 לקו שמאל – אש אור חוזר,
הלבנה שהיא ספירת מלכות ששולטת בלילה,

בגלל המסך, עושה פעולה של אור חוזר,


שני כוחות הפכיים אחד לגבי השני וגם המשיכה של הרצון לקבל,

גם הרצון לתת ולהשפיע, שני כוחות הפכים ומנוגדים

משני הכיוונים ובגלל זה ילידי מזל סרטן

הם כל כך קיצוניים, כלומר, 
הפלוס והמינוס של מזל סרטן מושכים את האדם 
לשני כיוונים מנוגדים , מ
א' בחודש, מתמלא,

ומי ט"ו עד סוף החודש מתרוקן,

 ואז האדם רוצה להחליט   ימינה בסדר, חסד לתת,  

 גם  שמאלה , הרצון לקבל, בסדר .
ובגלל החוסר המודעות לגבי המסך, שהוא קו אמצע,

האדם נשאר תקוע במקום,

כלומר, הוא אומר, יש מספיק כוח אנרגיה ביקום על מנת

 

 שאדם יקבל החלטה הן לימין והן לשמאל . 

כלומר יוצר  פיצול , ספק, התלבטות, חוסר ביטחון
,
לשלב בין הרצון לקבל על מנת לתת,כמו הירח,

איך שמקבל, עושה פעולה של אור חוזר,

 

לעומת זאת מזל אריה הפלוס והמינוס נמצאים ביחד

 וזה מה שמקשה עלינו לראות .ללכת ימינה או שמאלה,
עובדה 
– בשמש יש גם מים וגם אש , גם פלוס וגם מינוס  

ש  מ  ש  מאותיות  אמש  יסודות,

א

אויר

מ

מים

ש

אש

ש  מ  ש 
אבל הם ביחד ויש בהם את כל היסודות

 על פי ספר היצירה  של אברהם אבינו. 
ש  מ  ש  צופן  לז"א עולם יצירה רוח,
אבל אם אדם מרים את ראשו ומסתכל למעלה על

ה ש  מ  ש  מה הוא מקבל ? סנוור 
הוא לא יכול לקבל את האור של ה ש  מ  ש ,

אז אם את האור של השמש שהוא גשמי, הוא החיצוניות

אש שורפת, כמו בחודש אב החום  הקשה,

גם  קשה לנו לראות אנחנו עייפים מהחום מטושטשים,

על כמה וכמה כשאנחנו פונים ורוצים לראות את

האור הרוחניהפנמיות שהוא המיםהחסד,

והראיה של האור הרוחני לא באה בצורת הראיה הגשמית .

אלה בסוד אור חוזר,

וכאן,, מדובר כאן על ראיה של הבורא
כלומר, סוף סוף האדם יכול לראות את פני הבורא ,

בסוד הגילוי של פנים אל פנים

כמו שמשה רבנו דבר פה אל פה עם הבורא,

כלומר משה התחבר פה של הבורא

ודבר   מפי הבורא,

גם כאן היכולת שלנו להתחבר לראיה של הבורא,

וכל הכוח של פרשת ראה זה ההוצאה לפועל

של  מזל אריה

שאריה בגימטריה גבורה, קו שמאל אש,

אבל האריה הוא אחד מארבע חיות הקודש

שנאמר פני, אריה לימין, כלומר,

פני,הפנמיות של האריה ימן חסד מים,

כי אם בתחילת החודש 10  הימים  של  חודש  אב,   והמזל היה קשה לנו לראות את הכתבים השונים

כי זה היה ביחידה אחת ,  ובתחילת החודש מתגלה

 קו שמאל הגבורה אש, דין, עד ט' באב,

כמו השמש שמכילה גם מים וגם אש וקשה להבדיל

בין השניים. כי בראש חודש מתגלה הזרע,

ובסוף החודש מתגלה הפרי,


ונשאלת השאלה האם אני צריך להבדיל בין השניים ?
מסתבר שאין צורך 
להבדיל בין השניים זו לא המטרה .
המטרה היא 
להבחין בין השניים ולא לטעות חלילה

 בקו שמאל של הגבורה של מזל אריה ,

 כי אריה גימטריה = גבורה כמו שאמרנו, דין כנען,

ואז במהלך חודש 
אב מזל אריה ,

אנחנו יכולים לטעות ולהתחבר לפן החיצוני חלילה .
החום והלחות ,השמש , השריפה של קו שמאל , האש ,

 חום עם לחותחום זה אש , לחות זה מים ,

 

אם אדם מחובר לקו שמאל של מזל אריה

כלומר, לאש אז הוא מקבל את

האש לחוד והמים לחוד שזו הלחות ואז,

מה קורה שאנחנו מתחברים לקו שמאל = לאש,

הפנימיות שלנו נשרפת , וזה שרפת ההיכל,

שהוא אותיות הכלי והמקדש שלנו,

זה שהגוף איכשהו חי , אז הוא חי ,

אבל הפנימיות חלילה עלולה להישרף ואנחנו הרגשנו

החודש את החום , המועקה, הכבדות , דווקא בחודש הזה

 

ומה זו הכבדות ?
, ויש אנשים שחיים באזורים טרופיים חמים,

אבל הפנימיות החיובית נשמרת אצלם,

לעומת זאת אנחנו – קצת חם ישר – מאבדים את החיוביות, מאבדים עשתונות ונכנסים למועקה – למה

 

כי הכלי פשוט חלילה מקושר לקו שמאל – לרצון לקבל – לאש ולכן נשרף = אין פנימיות .של  אור חוזר,

אנחנו רואים אין חיות לאנשים ,

 אין חיוביות לאנשים, ולצערנו, היום משלחים

את זה בגלל הגזרות הכלכליות, שכולם בוכים

רק על הרצון לקבל שלהם, ורגע אחד גם לא חושבים,

 מה הרצון לקבל האמתי שלנו, איך אני יכול

לקבל מילוי אמתי של בטחון שמחה והנאה,

כי רק האור חוזר מחבר אותנו לאלוקים,

שהוא הכלי של הנשמה, שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים,

 

היום לצעירנו, כל היום משדרים בחדשות, רק סבל,

איומים, מלחמות, גזרות כלכליות, עם יש רק

רצון לקבל, למשוך אור ישיר,

 מבלי להתחבר למסך ולעשות פעולה של אור חוזר

שזה בעצם סד המן, מעיין נוקבין, אור פנימי,

לא יהיה צלם באדם, אלה הוא יהיה רק צ"ל

פשוט אין צלם אנוש , רק צער אין שמחה .
וזה מה שמקושר 
למזל אריה , שמחה,

וחיוניות השמש .החיות שמחייה את העולמות,

בסוד חכמה מחיה בעלה,

שאור החכמה מולבש דרך המסך באור החסדים,

אבל דווקא 
במזל אריה שזה הכוח החיוני והחיובי

 למשך כל השנה , הכוח של החיים שמזין את החיים

ומניע את החיים, דווקא בחודש הזה אנחנו מרגישים

את החום והכבדות והמועקה הקשה,

ואז בחודש הזה אין לנו כוח,   

אנחנו רוצים לנוח, לצאת לחופש, בורחים לחוץ לארץ,
לא מחפשים את הרוח בחיינו,

רוצים להישאר במסגרת הנפש,

הנפש מקושר לאלף השביעי, כמו ליום השביעי

גמר התיקון נופש, וחופש, כמו השבת,

השבת, מה שנאמר שבת וינפש, מלשון נפש,

שאדם שהוא במגרת הנפש, כמו מת

לא רוצה לזוז, לא רוצה להשתנות להתחדש, כמו הדת החרדית שהיא לא משתנה, עד גמר התיקון, שאז כל הנשמות של לב באבן המקושר ליום ט' באב, יתקנו,

בניתים  החרדי הקיצוני, גם החילוני וגם הדתי,

רוצה כל הזמן לנוח,

ואנחנו בחודשים של מזל סרטן ואריה,

שהם שנים משלושה החודשים הקשים בשנה,

יוצאים לנופש, לא רוצים לזוז, וכל תזוזה היא כרוכה

 בהמון כוח, המון חום , המון מתחים פנימיים

בדיוק הפוך מאותו הכוח של החודש שאמור לשדר ,

חיוניות ,חיות
,,,,,,,,,,,,,,,

המילה ראה מחברת אותנו למה ?

לאור של חכמה

והבעיה שלנו היא שברגע שמתגלה אור של חכמה

בצורה לא מאוזנת – 

וזה אומר שהוא לא מולבש באור החסדים,

אז מה קורה – יש שריפה וזה מה שקורה במהלך השבוע הזה,

אלא אם כן אנחנו נמצא פיתרון לזה השבוע ,

מזל אריה קו שמאל של החודש עונת קיץ

אינטליגנציה של בינה עולם בריאה. חפץ חסד,
פרשת ראה 
ראיה זה עיניים ,

עיניים זה ספירת חכמה. הכוח של אור אין סוף 

כל רצון לקבל לעצמו 
אור ישיר  שנקרא אור הזכר,

מתגלה דינים קשים, ואין לו מסך מגן,

ישר מהמקור כמו שאדם מחבר את מכשיר הטלוויזיה 

שלו למתח חשמל של תחנת "רידינג"

חודש אב, הוא סיום השנה, הוד זה מלכות,

כל הזרע מראש השנה, מתגלה בחודש הזה,

הכל נמצא ביחד, יום תשעה באב , יום קריטי

שהטוב והרע הופכים להיות באותו היום ליחידה אחת

ואי אפשר להבדיל בין השניים 
תשעה באב יום 
חורבן אסון

או לידת המשיח שמחה  שגם הטוב הוא רע   

וגם הרע הוא טוב  ל מ ה ?

כל רצון לחיות לבנות ,להשפיע, לזרום, להיות כמו השמש,

השמש שמשמש כמו צינור – מביא הצלחה ,

כי הכוח של מזל אריה ,  הכוח הפנימי החיובי של המים החסד

מי שמתחבר לכוח החיובי הזה שזה הפנימיות של השמש זה יכול לעזור לו דרך פרשת ראה 

  על מנת להוציא את כל האנרגיה החיובית של ראש חודש אב ,
של 
ה' באב , של תשעה באב וגם של   ט"ו  בא

וכל חודש אב בכלל .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
חלק ב'

תזכורת קצרה על מה שלמדנו,

כשדיברנו על מזל שור ומזל מאוזניים.  למדנו  על כוכב נגה הרמוניה שהוא מיצג את העולם שלנו טוב ורע שזה בעצם ביטוי של שני כוחות הפכים של אור וכלי זכר ונקבה יחידה האחת שהטוב והרע נמצאים ביחידה אחת

דיברנו על תשעה באב ,

הכוח של המעבר בין פרשת במדבר לפרשת דברים

התפר בין שני עולמות 
במדבר ז"א הרוח,   דברים מלכות הנפש.
כי הרע נמצא ב- 100%   וגם הטוב נמצא ב- 100%
כלומר, שיווי צורה מוחלט של הרע והטוב רק ליום אחד !


ואז מה שאמרנו – כל המטרה של תשעה באב

זה להתחבר לשלמות 
אבל, לא לשלמות של הרע כי גם לזה חס ושלום
 אפשר להתחבר, לשלמות של הרע גם ב – 100% , 

ומה זה רע = כלי של מודעות של הרצון לקבל לעצמו,

 

שהאדם  הוא רואה בגילוי הגשמי של הבריאה בשלמות .

שזה החיצוניות של מזל אריה.

ואז האדם כבר לא מסוגל ולא מאמין ואין לו יכולת

 לראות את העולם הרוחני , 

זו אותה המודעות של לב האבן שאומרת = זהו

אני לא מאמין בנתינה, בחסדים , בנסים, בעזרה לזולת,

אני מאמין רק בעצמי בעולם שאני רואה מסביבי – רק מה שאני רואה בפיזי זה מה שקיים  אני לא מאמין בכל המצוות שקיימות .

ואז כל פעם שעובר אצל האדם המודעות של תשעה באב ,

 שוב פעם מחזק אצלו את המודעות של לב האבן.

במקום אותו הלב החם האוהב  והרחמן.

שזה הפנמיות של מזל אריה.

אבל החיצוניות  זה לב האבן מתחזק  עוד ועוד ,

 את אותה המודעות ב- 100% ומחזק עוד יותר את אותו לב האבן. 

שהאדם בחר להתקשר איתה , אל הרצון לקבל לעצמו

 או אל הרמה הגשמית הנוקשה כמו האבן, 

לעומת זאת האדם האחר , כמונו אולי

 שרוצים להתחבר לפנימיות, לאותו היום הרוחני

אולי ב- 100% הטוב של תשעה באב
שעברנו  ליום ליוד באב וגם לט"ו באב

 על מנת לגלות את היום הרוחני החיובי

נשאלת השאלה למה אנשים שאיתם אנחנו חיים יום יום ,

רגע רגע , שבאים ואומרים לנו בואו נעשה ככה – ונעשה ככה

מדוע אנחנו חשדנים חוששים ומפחדים
מה הבעיה שלנו ?

הבעיה לראות מה לעשות באמת . 
כי אנחנו לא רואים אם זה צודק או לא
האם זה 
לטובתי או לא

כי מפה לאוזן, זה חיצוניות, ולא פנמיות,

כמו שמשה דבר פה אל פה עם האלוקים,

דרך הפה של אלוקים דבר,

וזה למעשה כל הבעיה שלנו ,

 גם כשאנחנו הולכים לשמוע הרצאות

וזה לא משנה אם זה תורה או מתמטיקה

או הרצאה על שבט "זולו" באפריקה

או כל לימוד אחר או קבלה .

כל הבעיה היא מה לראות

האם אותו מרצה או אדם שנואם  מה שאומר,

כאן הפרשה  אומרת: כי יקום בקרבך נביא

או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת ,  

האם הוא מדבר אמת – או שקר
הוא נביא אמת או שקר,

כמה נביאי שקר יש היום ??? כל אחד מקיר לפחוד 100 !

אפילו שרוב מנהיגי העולם, וחברי הכנסת אומרים על

ראש הממשלה שנו שקרן, הולכים אחריו כל הפוליטיקאים

 כמו עדר,או כל מיני מפלגות דתיות שצצות היום בעולם

בשם אידי ולוגיה אלוקית, שמוכרים גן עדן והגנום

לאנשים,  אז במי נאמין??? זה נכון או לא נכון,

אז למה אנחנו  עדין לא רואים , 

 יש בנו עוד איזה שהוא ספק מסוים ,גם אנחנו כאן שלומדים

 קבלה האם באמת כל הידע של הקבלה וכל מה שאני שומע כאן

 דרך הזוהר, וספרי המקובלים, האם אני באמת מחובר ורואה

 דרך תקשורת מלאה או לא , 

או יש בנו חלילה  עוד ספק

כי אני עוד לא רואה באמת . 

כי מה זה 
ספק ?  ספק – זו מחיצה שחוצה

ביני לבין הפנימיות של ספר הזוהר. 

בין  המודעות  הגוף הנפש  למודעות  של  הנשמה 

דרך הרוח שזה  האור  של  הבורא,
ואנחנו יכולים לראות את זה בחיי היום יום שלנו

 שעדיין לא הצלחנו להתחבר לאותו הטוב – שזו

הפנימיות של עץ החיים 
שזה נקרא פנים ופנים שיווי צורה לאותה המסגרת

של טוב שהוא עץ החיים

שזה בעצם הרצון של הבורא

 להתגלות בחודש הזה בעיקר ,

בצורה חזקה מאוד – זה להתגלות 

אבל יש בעיה , אפשר לומר לבורא : 
מה הבעיה של הבורא ?
שהוא לא רוצה להתגלות על מנת לא לשרוף

את הכלי שלנו !

זאת לא המטרה של הבורא , להרוס אותנו,

אלא להפך ,בפרשת ראה מצד אחד אומר

ראה – אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה


כלומר, 
זה לא ברכה או קללה אלא
זה 
ברכה וקללה . כלומר, 
בתוך הברכה יש קללה  
ובתוך הקללה יש ברכה
כי האור הישיר לא מקיר בצמצום שעשה הכלי,

האור לא מעניין אותו, האור כל הזמן מתפשט אפילו בבחינה ד' המלכות

שלנו, וכל פעם שהאור הישיר מתגלה במלכות,זה אור אין סוף,

שגם הטוב וגם הרע מתגלה, ורק הדרך היחידה שאדם יכול לגלות

מה הרצון שלו האמתי, זה לעשות צמצום,

אור חוזר, ולעלות לעולם אצילות,

כי שם הוא חווה את האור שהיה לו באין סוף,

על מנת להבין מה הוא באמת רוצה,

בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה,

(ראו שעור על מזל החודש בתולה עת רצון.)
אפשר להגיד אפילו  שהאור הישיר שמתגלה בכלי,

, מההיבט הקבלי שאותה הברכה היא קללה,

ואתה הקללה היא ברכה למעשה .
וכל הסוד של האדם זה להגיע למודעות של מה ? 
ראה !


כלומר, לראות את הברכה בתוך הקללה

 ואת הקללה בתוך הברכה .
לא בשביל להגיד כל הזמן "

טוב לי , טוב לי, בלי עין הרע ,

שיהיה טוב  בעזרת ה' והכל בסדר

ואז לכתוב סטיקרים… אין לנו על מי לסמוך

אלא על אבינו בשמים, לאותם אנשים אומר

ראה, עניים ספירת חכמה עולם אצילות,

נכון, תראה היום זה הברכה , היום טוב לי מחר טובלי

אבל יבוא יום שלא יהיה לי טוב חלילה

יהיה רע ויתחילו הבעיות והצרות .
כי בתוך אותה הברכה יש גם את הקללה – 
ראה .

אז מה קורה שהאדם גם קורא את התורה

למה הוא  לא רואה ???  

 הרי למדתנו את הפרשה , פרשת ראה?

יש כל כך המון פרשנים ברדיו, בטלביזיה,

מה מוכרים לנו? 

אלא המטרה של פרשת ראה זה באמת להגיע מודעות

מעבר לראיה הגשמית של טוב ורע ביחד ,

שהם האותיות השחורות הגשמיות המחשות

על העולם הרוחני, ואנחנו רואים דרך מחשבה

מלכותית גשמית חומרנית, כי התורה

שהיא עץ החיים, מקושרת לרמת המודעות

של עולם יצירה ז"א הרוח, לכן התורה נקראת רוחנית,

ולא גשמית וחומרנית,

כי אנחנו באים דרך הראיה הגשמית והחומרנית ,

 להבחין בטוב וברע ,ואז הקמנו שוטרים כמו סדום ועמורה,

לעשות בירור והפרדה בין טוב לרע,

שזה הרצון לקבל על מנת לתת, בין אור ישיר לאור חוזר, שזה

זכר ונקבה הקב"ה והשכינה,

בסוד אתם דבקים בה' אלוהכם כולכם חיים היום,

דבקות ולא פירוד והפרדה, אלא הבחנה בין האור לכלי,

ואז יצרנו מפלגות מלשון פילוג והפרדה, בין חילוני לדתיים,

 בין אשכנזים לספרדים,  בין נשים לגברים,

וכל צד בטוח שהוא הטוב והצדיק,

והשני הוא הרע המשתמט הנצלן והרשע,


ואז אותה הברכה למעשה שחשבתי שזו ברכה נהפכת לקללה, 

אז ברגע שאדם מגיע למסגרת של מודעות של לראות

את הטוב והרע ביחד ביחידה אחת  אז הוא מצליח להגיע לאותה
מסגרת מודעות של 
ראה . מה שנאמר

ראשית חכמה יראת ה'

ראיה , של אריה אמיתית  ורוחני,

והראיה האמיתית אי אפשר להתעלם ממנה

כי היא קשורה למילה י ר א ה 

מה ההבדל בין 
יראה לבין פחד ? 
פחד זה עניין של פוביה  של חושך ,כלומר,
זה משהו 
סמוי בתוך האדם – כוח כיסוי

של קליפה שמפריע לראיה

בגלל חטא בגלל קצר שעשינו
ואז, אני פוחד מ- ליזום , פוחד מאש, ממים, מגובה משוטרים, משמיים , מעצים, מאדם חרדי או חילוני,

 או אדם גמד או אדם ענק וקרח וכו' … למה ?

 דרך חוויה קשה שעברתי בגלגול הזה או בגלגול אחר

אבל בסך הכל הפחד הזה סמוי בתוך התודעה שלנו

והוא כל פעם מתפרץ למה ? 
ברגע שאני מתקרב לשטח של סכנה  הפנמיות  שלי  נלחצת,

אבל כאן כאשר אנחנו רוצים את הבורא עם האור

אנחנו מפחדים מהבורא, אסור ללמוד ולחקור

על הבורא, אסור לגלות את הסודות הנסתרים,

מדוע? האדם חי במודעות נפש, עצלן לא רוצה

לזוז להשתנות, ליזום, להשפיע להיות צינור לאור הבורא,

הבורא לא רוצה שאנחנו נפחד ממנו
אלא הבורא רוצה שאנחנו נראה ונגיע למצב של

 יראה = מתוך ראיה ממש ,
אבל יראה ממה ? מה זה יראה ?

יראה זה לא קשור לראיה כלל, אלא,

היראה זה הגורם או החוליה החסרה שאמורה

להעביר אותנו ממסגרת מודעות של

עשית מצוות בצורה רובוטית , במסגרת הנפש

שמתפללים בלי כוונות מתוך פחד ואמונה עיוורת

בלי לראות , רק להאמין וזה בגלל שכתוב – אין מה להוסיף   ואין לשאול שאלות והפחד להיות כופר  שזה  מודעות  הדת  החשוכה  כבר  2000  שנה, מאז

חורבן בית המקדש, שכל הדעת והאור שאמור

היה להתגלות בפנמיות שלנו, התגלה דרך

החיצוניות, וכל האור התלבש בקליפה,

וסתימת העניים, ועד היום אנשים קונים

אמונה עיוורת, ולא אמונה שלמה של חכמה

אלוקית שיש בה סור והגיון מופתי, 

לכן יראה אמיתית זה מעביר אותנו למסגרת של מצוות

שאדם רואה ומכוון על אותו המטרה,

מתוך  א ה ב ה ולהיות בשיווי צורה מוחלט

פנים אל פנים עם הבורא !

לכן גם חכמי התלמוד והגמרה, פסקו,

מי שחי במודעות הנפש, פתור מכוונות התפילה,

אבל מי שנמצא במודעות רוח, חייב לכוון בתפילתו,

אהבה

חכמה,

חיה,

יראה

בינה,

נשמה

תורה

ז"א,

רוח

מצוות

מלכות,

נפש

פרשת ראה, הכוח של יראה אבל לא לפחד,

אלא, מתוך מטרה להגיע לאהבה אמיתית

לשיווי צורה עם האור בצורה אמיתית
לראות את הבורא – להגיע למצב של ראיה ממש .

וכל הכוח של מזל אריה שזה אותיות ראיה = שהם

 אותיות יראה = גימטרייה 216 = גבורה .

משה רבניו קיבל את התורה מפי הגבורה .
מה זה מפי הגבורה ?  קו  שמאל  הכלי,


כלומר, משה רבניו הצליח להתחבר לרצון לקבל השלם

 שמגלה את הכוח של הבורא עלי אדמות או בצורה ממשית .

 

הסכנה של הגילוי הזה תלוי רק במצב המודעות של הכלי,

כי הכלי יש לו זמן קצוב כמו שאנחנו לומדים,

 ואם הכלי לא מצליח במשך הזמן המוקצב לו להתחבר

 באיזשהו שלב לרצון האמיתי שלו בסוד ,

הוא שמו אחד . 
להיות באחדות ובשיווי צורה עם האור 
ואם הכלי עדיין מקושר לרצון לקבל לעצמו שלו

 והכלי מקושר לאותה המודעות של אלוהים אחרים

 ועבודה הזרה של התורה החיצונית של שכר ואונש.

שאמר כאן הכתוב: 
על אותם חולמי חלומות –

 שקם פילוסוף
וכותב תורה משלו ויוצר דת קומוניסטית או סוציאליסטית

או דמוקרטית או חרדית או כל דת ודת וכל מפלגה , 

אנחנו יודעים ורואים היום שכל פעם קמה מפלגה

יש לה דת פרטית שמוכרת חלומות

 שבתוך המפלגה כולם מפולגים אחד לא מאמין בשני

 והם כל הזמן משכנעים אותנו שאנחנו שנאמין להם.

הם כל הזמן מפתחים לנו הבטחות ותקוות.

אבל דבר אחד הם לא מבטחים לנו,

ואת זה הם שומרים בסוד,

שכל מה שהם אומרים לנו זה אמת,

או שהם מאמנים בעצמם בשקר שהם מוכרים לנו,

היום כל מי שיש לו חלום קם מקים מפלגה ובמרבית המקרים כופה עלינו את החלום שלו.

כל  מי  שעבר  משבר  עובדן  קם  מקים  עמותה.

או  מקים  מפלגה,

שהתורה מדברת על אותם נביאי השקר
ואז אם 
אדם מקושר לאותם נביאי השקר ,
אז אין ברירה חייבים לגלות את הכוח של הראיה

את הכוח של האש יסוד,האש  של  האריה 

 קו  שמאול  שזה  השריפה  והכליה.

כמו  חורבן  בית  המקדש  שקרא  בחודש  אב,   


הכוכב  השליט   השמש שמקושר למזל אריה ,

 אש קו שמאל, אש אוכלה שמכלה את אותה האש

 של הבורא  מפי הגבורות על מנת לשרוף את השרידים של

 הרצון לקבל לעצמו שעדיין אחוזים בכלי שלנו .

וזה הכוח שמתגלה עכשיו, השבוע . 

אם עדיין במשך כל חודש אב ,

אנחנו עדיין קשורים לרצון לקבל שלנו ,

אנחנו רוצים לנצל את הכוח של פרשת ראה , 
על מנת לשרוף את אותם השרידים של הרצון לקבל לעצמו שלנו שעדיין פוגעים בנו ! אין ברירה ! חייבים לעשות אור חוזר,

להחזיר את כל משקבלנו, לעשות צמצום, נתינה,

על מנת להתחבר למסך, קו אמצעי הנקרא קב"ה

שזה הסוד של האות ש' שדי, אלהים חיים

אלפ למד הי יוד מם= 300 ש

ש גימטרייה ברחמים,

 שהוא קו אמצעי  של המסך שנקרא רחמים,

ז"א רוח, עולם יצירה,


ומה עם אותו חולם חלום ונביא השקר?
אפילו אם זה אח או אבא , אמא,

או בעל או אישה או אם זה בן או בת – מות יומת,

מות יומת ! כי אומר הכתוב לא תחפוץ במות המות.

למה? כי הוא כבר מת. אין בו רוח חיים,

רק נפש בהמית או שכלית שחי רק על הרצון לקבל,

חי רק לעצמו, וכל מה שעושה רק למען עצמו,

לכן הוא מבחינת היקום כבר מת, לכן אומר הכתוב,

בלשון כפולה, מות יומת, לא תחפוץ במות המות


אין פה פשרות ,

לא בגלל שאנחנו אנשים אכזריים , 
לא בגלל שאנחנו רוצים להרוג את ההורים שלנו חלילה,
ואת האחים שלנו , חס ושלום –

זו לא המטרה של התורה אלא, מדובר כאן על :

ובערת הרע מקרבך ! רצון עצמי,
לא מקרב אותו העם ,

לא מקרב אותו חולם חלום או אותו נביא

אלא, מ ק ר ב ך !
ובערת ה
רע מקרבך , הרע = רצון עצמי .

כלומר, רק בתנאי שאנחנו מצליחים להוציא את הרע מקרבינו,

 אז באמת יש משמעות = מות יומת המת . 
למה יש משמעות כל כך ל"
 מות יומת המת " , 
כי הוא כבר 
מת,מודעות חושך ומוות 
אפילו אם זה האבא ,אפילו זה הבן , האישה

ברגע שהוא מקושר לקליפה הוא כבר מת !


עכשיו הכוח של הניסיון האם אנחנו יכולים להתחבר

 לכוח של הנס ולהחיות את עצמנו,
כי  אנחנו  לומדים  בקבלה 

 שלא  המקרא  חשוב,

אלה  מה  שחשוב 

 איך  אתה  מגיב  למקרא?
כי לא במקרה אותו 
אדם נביא שקר

בא ונדבק אלי ורוצה להדיח אותי ,

כי יש לי ניסיון איזה ניסיון ?
כי עדיין אותה הקליפה של המת

עדיין נמצאת בתוכי,

אותו  אלהים  שמת  בתוכי  שנקרא  אלהים  אחרים. 

וזה הקליפה.  שיוצרת  כיסוי  על  הנשמה,

.את אותו הכוח של חוסר ההבנה של הכלי הגשמי ,

עדיין נמצא בתוכי,פנמיות  של  חושך  ופחד. 

שמחובר לאלהים אחרים של הקליפה, ולא של הקדושה,

שזה סוד שינוי שם מקום ומעשה,

שינוי שם כמו אברהם שניפץ את האלילים

של העבודה הזרע, וקידש את השם הקודש ברבים,

רק אז אפשר לעשות שינוי מקום,  ושינוי מעשה,

כי הגוף מנותק מהנשמה, והנשמה כל הזמן

רוצה לעזור לגוף, שהוא חסר מודעות,
אז ברגע שמתגלה הכוח של ראה ,

,כלומר, אני אמור להישרף .
הדרך היחידה שלשמה אותו האדם נדבק אלי

 כדי שאני אוכל  להציל את עצמי , 
לראות ולהרוג אותו , דרך כוונות של  כוח  מחשבה

אותה המודעות של הכלי שהוא  אש, עכשיו שהוא מת , מות יומת . את מה אני הרגתי בסך הכל ?
את אותו הכוח ההרסני שנמצא בתוכי, 

לכן, ההזדמנות שבא אותו חולם חלום בא אלי – זו ההזדמנות ,

באותו הרגע זה להרוג ולהרוס את אותה

 האנרגיה השלילית שנמצאת בתוכי.

ובערת הרע מקרבך ולא מקרבו .


אלא, כאן אומר הכתוב שזה ניסיון

כי הבורא יודע שאני לא שלם ב – 100%

 אז הוא מנסה לעזור לי, לתת לי סימנים .
כדי שהאדם תהיה לו הזדמנות 
ויראה לי.
איפה המת – נמצא בתוכו ,שגורם לגוף

שלי לחלות ולהתרכב, ולחיות בחושך בלי שמחת חיים,

וכל זה על מנת לעזור לי  כדי שנוכל להוציא את זה מקרבו

או מקרבינו.

לכן מיום שאנו נולדים לעולם הזה, מיד מתלבש בנו

הקליפה הזאת לפחוד עד גיל 13 בר מצווה, ועם אדם בר מזל

בונה כלי רוחני אמתי וממית את הקליפה בתוכו, אז בונה כלי לנשמה, אבל בניתים

בכל אחד עדיין הקליפה הזאת של המת נמצאת בתוכו ,

ואם אני רשאי להחליט מי נביא שקר ומי נביא אמת ,

ממש לא .

עניין של מות יומת המת מבחינתנו היום מכיוון

שאין גם בית דין אין אנשי סנהדרין ,  

 אנחנו לא אחראים על המוות של האנשים האחרים 
אבל בכוח של פרשת ראה

שאדם רואה את הכוח של המוות שנמצא בתוכו 

 שבא לידי ביטוי על ידי משהו אחר ,

מותר לי לפחות להרוג את המת שנמצא בתוכי,

מה שיקרה לזולת , יש חוקים קוסמיים  ולכל אחד יש את

הבחירה החופשית שלו , הם לא קשורים אלי .

אבל סביר להניח אם יקום מנגנון וקבוצה רוחנית חזקה

שבאמת תפעיל את המנגנון של להמית את המת

שזה אותה מודעו של הנפש הבהמית בתוך האדם

שהיה בעצם מתה. ונותנת אשליה לאדם שהוא כל עוד

נושם אויר אז הוא חי, לא, הוא מת מהלך על שניים,

הדור שלנו ימות המשיחתחיית המתים
ולהחיות את המתים

 זוהי הנשמה שהיה נמצאת בתוך קבר שהוא הגוף

כלומר, להחיות את הכוח הרוחני בתוכנו

במקום המת שנמצא בתוכנו

ולהשפיע גם על המערך החיצוני, ולתת לנשמה

להזין את הגוף באור הבורא,

והיום יותר ויותר אנשים שחס ושלום

מתחברים לעולם השקר
ולעולם הקליפה הם פשוט ימותו מטבע הדברים ,

לא בגלל שאנחנו הרגנו אותם אלא, בצורה עקיפה , 

אנחנו מדברים על עידן הדלי שמתגלה  אור  של  חכמה

  שזה  דין  גמור  ואנחנו  בימות המשיח שמתגלה הכוח

 של הזוהר והקבלה בתקופה שלנו

לא במקרא על  מנת  לתת  לנו  את  המגן  וההגנה,.
ורוצים להתחבר למודעות אחרת של אור המשיח

שהוא קיים כבר מאז חורבן בית המקדש 

כמו שאומר הזוהר , גם הכוח של המשיח ,

בצורה עקיפה יביא להמון הרג וחורבן לעולם .

 לא בגלל שחלילה זו המטרה של המשיח ,

אלא זה בגלל החוסר מודעות ושימוש מעוות של התורה,

 כי עכשיו יש לי פחד ,אני עשיתי קצרים , חטפתי מכות ויש לי פחד ,

ומה הפחד אומר לי …תיזהר, תתרחק אבל האם זה מצדיק ,

בגלל המסגרת המוגבלת של הפחד – אולי כן ,

בכוח של המשיח עלי אדמות
ואז אנחנו באים ושואלים – מה, אין דרך אחרת ?
וזה למעשה העניין של יראה = מסתבר שאין דרך אחרת. 

 כי ברגע שאדם רואה את המציאות האמיתית

אז אנחנו רוכשים לעצמנו את היראה האמיתית , 

כי  האמת  נמצאת  בתוך  כל  אדם

כלומר, מה זה יראה , אני רואה את הסכנה

ואני ירא מהסכנה ,

לא בגלל שזה פחד סמוי שנמצא בתוכי או איזו פוביה,

פחד נעלם , מחסום פנימי, אי ודאות ,

פחד שמביא אותי למצב של פרנויה מכל דבר

דרך הכלי הגשמי , דרך אותו הכלי שמחובר למות

וכל מה שהוא רואה זה מות ופחד .ויוצא ללחם איתו,

כמו היום כולנו מפחדים מהפרסים , מעל שישים שנה

אנחנו בארץ כל הזמן מפחדים אותנו, מאויבים סמויים,

היום בעידן הפחד כולם בורחים  מפחדים מחפשים הגנה,

מה זה פחד, מה מציע הפחד ?

אדם חוזר בתשובה מתוך פחד אסון משבר, שעדין מחובר לחיצוניות.

מה הוא עושה ? נזהר כל הזמן מחטא
אז הוא מתרחק מהחילוני , למה? מפחד מחטא ! כי כל המשברים

 שלו היו שהיה חילוני.ואז הוא הולך לגור רחוק ולא רואה טלויזיה

,

לא רואה קולנוע , לא בא במגע עם הפיתוי – למה הוא עושה

את זה ?   אבל במסגרת הקוסמית זה לא מספיק ,

 זה בסך הכל פחד זו לא יראה !
לכן, כאשר אדם 
יראה מהחטא למה ?

כי ראה  דרך החכמה ויש לו כבר דעת, 
והוא יפועל בצורה נכונה ,

 כי הוא הבין שהוא רואה את החטא בתוכו

ולא מחוצה לו , 
וזה לא פחד חיצוני חרדי  .שמפחד אם הוא יהיה במגע

עם מישהו אז הוא יטמא 
וחושב שהחטא בחוץ , וחושב כל הזמן שזה שייך

לחיצוניות של   האדם בורח מהחטא ! והולך לחיות בתוך גטו,

רחוק מהחילוני הרשע,

הירא האמתי עכשיו הוא רואה את הסכנה ,

 שהחטא נמצא בקרבו בתוכו

ולכן כשאדם שומע שיש למישהו מחלה איכפת לו? ,

 אנחנו מתרחקים שמא נדבק    העיקר שאני בריא ,

אבל מה קורה שאדם מגלה שיש לו מחלה?

אז הוא מתחיל לדאוג ומחפש רפואה

כי הוא כבר מודע למחלה שנמצאת בתוכו  

 ומחפש רפואה למחלה , 
לכן זה כבר לא פוביה , פחד סמוי או איזו פרנויה אלא,

מדובר כאן על ראיה ממש – לזהות ולראות את הסכנה  

 יראה מהסכנה .

אדם מפחד לעשות עסקאות למה?

מהפחד שיפסיד כסף .
או מפחד מגובה למה ? כי הוא עלול ליפול ולהיפגע .
מפחד לנסוע מהר באוטו למה ? מפחד מהשוטר .

ולכן היראה האמיתית הקוסמית שהיא הראיה הקוונטית שאדם רואה  שישנם שני כוחות ביקום = הכוח של המשיח שהוא

למעשה מגלה ושורף את הקליפה,  שנקרא  הסנה,  

(ראה  פרשת  שופטים ראש השנה)

והכוח של אנטי משיח שמקושר לקליפה  ללב האבן

 שלמעשה כל פעם מלביש עוד קליפה ועוד קליפה ומחזק את הכוח של הקליפה עוד יותר חזק

ואז אדם יכול לבחור לאיזה מחנה או קבוצה הוא רוצה להשתייך .

משה רבנו, קיבל את האות נ' בשמו, שעלה להר נבא,

ומשה, עם אות נ' נשמה,

שמשה רבנו הוא מרכבה לספירת דעת,

וכל הדעת שבעולם מקושר לנשמה של האדם,

שזה  כוח  של  השכינה,  שהיא  רוח  הקודש. 

ואם אדם רואה ראיה דרך הנשמה ,

הוא רואה לא במקרה, ישנם אנשים שנפגעים מתאונות

 או מחלות = לא במקרה שישנם אנשים שנפגעים

ממחלה קשה או קלה וזה לא משנה אם הוא דתי או חילוני

או מנהיג פוליטי או איש דת מטיף.

מה, 
מי ששומר מצוות לא חולה ?

אנשים ששומרים מצוות לא קורים להם תאונות או מחלות? 

אין בתי חולים לדתיים

יש בית חולים גם לשומרי מצוות ודתיים .

אז מה העניין הזה של המצוות ,

מה השכר שלי להיותי דתי ולהשקיע כל כך המון זמן

 ומאמץ מהחיים שלי , מה להגיע לגן עדן במותי,?

 

הרי זה סילוף של כל דברי התורה,

כי מטרת הבריאה שבראה את האדם,

רק לאחר מיכן בראה את גן העדן,. למ?

על מנת שיבוא האדם לגן עדן, לעבדה ולשמרה,

כך כל הצדיקים שחיו כאן ודברו עם הבורא

חיו כאן בארץ הקודש של הבורא שהוא גן עדן,


ולא כמונו שעדין חיים בארץ כנען, זה ארץ

שאוכלת יושביה, של עבודת אלילים של שפיכות דמים, 

משה רבנו הראה לעם הקדוש אמר להם ראו,

הוא הביא אותם לדרגא כל כך גודלה שהם ראו

וידעו מה זה מודעות של עץ החיים וגן עדן שהיא ארץ הקודש,

 לבין ארץ כנען עץ הדעת טוב ורע, חומר למחשבה,


זה באמת הכוח של הראיה  הרוחנית היום שאדם שרואה

שיש כאן מנגנון מסוים קוסמי, 

 "שמבער את הרע מהחברה" – יש מנגנון שדואג

 שכל הלכלוך והפסולת של היקום לא יישאר

ולא יזהם את הטבע והיקום

 יש שואב אבק קוסמי שדואג לניקיון של היקום ,


הטבע מזמן התחיל לעשות את הבירור והניקיון,

רעידות אדמה, שיטפונות, סופות חול, בוץ,

טורנדו ניניו  שזה נקרא הבררה הטבעית,

היקום מבער את הרע מקרבו,

להכין את היקום למודעות החדשה בימות משיח

לכן, אם אדם רואה את המנגנון האדיר הזה ואומר

אני לא רוצה להשתייך לאותו הרע,

 אלא, להפך אני רוצה לעזור לביעור הרע מקרבנו !

זה הדור שייהנה גם מכל הטוב שהאור רק רוצה

להעניק לעולם שעדין אנחנו מפחדים לקבל אותו.

אמן ושבת שלום באהבה רבה מימני,

.קרן אור ללימודי הקבלה
ראה המשך הפרשה חלק ב' התפר בין מזל אריה למזל בתולה

השארת תגובה