קבלה. יצר לב האדם רע מנעוריו. סודות הזוהר.

תקציר משעורים של רבי דוד קורן.
......................

צר לב האדם רע מנעוריו.

שאלה הכי מהותית של החיים, הרצון,

 

היצר  זה הכלי הקיומי של עולמנו הגשמי.

יצר לב האדם רע מנעוריו. זה לא הכוונה שהילד קטן

או הנער המתבגר יש לו יצר הרע,

 

אבל יצר לב האדם רע מנעוריו.

הכוונה ליצר שהוא רע. הרצון עצמי, הוא רע,

 

כל רצון  שמתעורר בעקבות היצר  מקורו ברע,

וכל רצון בעולם שלנו שמתעורר, 

הוא מתעורר בגלל הטומאה.

שזה החיסרון, שמאורר את  היצר הרצון לקבל,

 

כי אנחנו עומדים על הארץ, שיש בה טומאת מתים,

ולכן כולנו טמאים בטומאת מתים, מלכות בחינה ד'.

צבע השחור, החושך, הפוך מהאור,

כל יצר כול רצון מנעוריו. הוא קשור לרע,

 

כמו כל רצון מעשי שמתעורר בעולם שלנו.

הוא מתעורר בגלל הטומאה, וגם הרצון שלנו לתת,

מתעורר מהיצר הרע, שזה הטומאה מנעוריו,

 

את זה אנחנו רואים בכל מהלך החיים, שהיצר

והרצון לקבל מתעורר, גם לקבל וגם לתת הוא זמני,

וכל רצון הוא סיפוק זמני, גם לתת על מנת לקבל,

תענוג של כבוד, מעמד, שייכות, וכו'

כי כל סיפוק ממערכת הטומאה הוא זמני,

 

אבל, באותו הרגע שאנחנו מבחינים ומגעים להכרה,

שכל מה שאני מקבל וחושב שזה ברכה.

אבל הוא זמני ולא אמתי, זו הנקודה של התשובה,

 

זה הכלי היחידי בעולם שיש לנו התשובה,

לעשות פעולה הפוכה מהרצונות בעקבות הטומאה

ולהתחבר לכי של הנשמה הקדושה,

 

מה זה תשובה.  תשובה' או תשב ו"ה.

שזה להפוך את אותו הרצון לקבל מנעוריו, שנתן לי כביכול ברכה, 


סיפוק ועושר, מעמד וכבוד, שזה כמובן הכול זמני, 


רק תראו את מנהגי המדינה, הגיבורים הגנרלים ראשי ממשלה,


 נשאים, דיינים ורבנים, הכול זמני,

 

עכשיו אני מחבר אותו לקדושה, על ידי כוח התנגדות

ומחבר אותו  לכלי של הרצון של הנשמה,

וזה ההצלה היחידה שלנו בעולמנו,

 

לכן ישנם מרכבות של צדיקים שמגיעים לעולם הזה.

הם מגיעים אם הרצון של  הנשמה, ולא הרצונות הגוף,

האבות. משה אהרון ויוסף ודוד,

 

משה רבנו הוא כבר בא מתוקן לעולמנו,  


הוא מיצג את רצון הנשמה בתורה ובזוהר, 


פרעה עשיו והנחש מיצגים את רצונות הגוף שזה יצר לב האדם רע מנעוריו

מה אותיות פרעה  פה רע.

פה זה הכלי המלכות אכילה,  אותיות כלי,  כליה,

אכילה זה זיווג חיבור  וידע, 


בסוד אדם ידע את  חוה.

 

השארת תגובה