קבלה מהזהר אחד יחיד ומיוחד חודש אייר מזל שור

השעורים של רבי דוד קורן,

 

רבי עקיבא אמר:

יגעת מצאתה תאמין

יגעת ולא מצאתה על תאמין,

לא יגעת ומצאתה על תאמין,

שלמה המלך אמר:

מה יתרון לאדם בכל בעמלו תחת השמש.

 

אחד יחיד ומיוחד.

מבחינת הכלי.

 

יש הפרש מן אחד' יחיד' ומיוחד'

אחד הוא שווי צורה לאור באחדות

 

יחיד  הוא שם המתפשט, מאחד. ובולעת

כל הצורות שבאחד ובאחדות. לאין סוף חלקים של כלים של רצונות.


 שנקרים אורותיו.

 

כלומר היחיד הוא מה שמפריד ביו הפרטים שהם האחדות,

והמיוחד הוא שהיחיד מאחד את כולם

לאחד באחדות,    וכל זה מבחינת הכלי

 

כי הכלי כלול במחשבת הבריאה , אבל הכלי

מתחיל לפעול כביכול בצורה עצמאית,

 

וכל הבעיה של הכלי שברגע שיצא מתחום האחד,

ליחיד. שם הוא נמצא עם כל הרצונות הפירוד.

והוא לא מצליח להתחבר למיוחד,

ושוב להתחבר לאחד  שהוא האור .

ועולם היחיד זה עולם הפירוד,

 

וכאן צרכים ללמוד כלל אחד חשוב.

השווי צורה לאחד הוא אך ורק לאור. ולא לאדם

ולא לשום יחיד. בעולמנו,

 

כי היחיד הוא עולם הפירוד. ואם אדם בשווי צורה

ליחיד הוא בשינוי צורה מהאור. שהוא המיוחד ואחד.

לכן החוק היקום מלמדים אותנו אפילו אנשים רוחניים

הם בשינוי צורה אחד מהשני, מדוע?

כי הם בשינוי צורה מהאור,  ולעולם אדם רוחני לא יכול

להתחבר לזולתו עם הוא לא בשווי צורה עם האור,

 

אבל עם אנשים רוחניים יהיו בשווי צורה לאור.

אף על פי, שהם בשינוי צורה בעולם הפיזי. היחיד,

יש בניהם את הקשר המיוחד שמאחד אותם לאחד,

 

לדוגמא. המקרא שקרא לתלמידים של רבי עקיבה,

שהתלמידים שלו היו חכמים גדולים. ותנאים גדולים,

זה לא התלמידים או הרבנים של ימינו.

הם ידעו את סוד תחיית המתים ויכלו לחיות מתים,

 

אבל ברגע שהם יצאו מהאחד ליחיד, עולם הפירוד,

השוני. הוא השנאת חינם. הפוך מהעולם הרוחני

שהוא אהבת חינם, והם כל אחד הרגיש את עצמו כיחיד.

ולא הצליחו יחד להתחבר למיוחד אחד.

 

כי ברגע שאדם יוצא ממסגרת האחד לעולם הפירוד.

הוא גם מאבד את הקשר ישירות לאור,

 

וכל היגיעה שלהם, לא הייתה היגיעה להגיע לאור,

הייתה יגיעה לצורך אחר,

 

היגיעה האמתית היא היגיעה שקשור

לשור. אחד מארבע חיות הקודש.

 

השור המזל השני, ספירת גבורה של יצחק אבינו.

שאותיות ששולטות על מזל שור,

פ"ו=86= אלהים, שהוא דין,

 

השור הוא שולט על הגרון בגול האדם,

שמחבר את הראש לגוף,

השור  גימטרייה 506 אהבת חינם, מתאי?

אותיות הראש  והשור  הם בהבדל

של אות אחד  שור  ראש, ונחבר יחד

אור ש' שאות ש' מחברת אותנו שלוש ערוצים של

אות ו' ז"א עץ החיים הרוח.,  שנקרא אדם,

זה השור הרוחני, שקשור לספירת יסוד של יוסף הצדיק 


שנאמר בכור שורו הדר לו,

ז"א  יוד הא ואו הא.= מ"ה =אדם.

 

אבל בעולמנו הגשמי הנפש יש את השור הגשמי. בסוד בן.

יוד הה וו הה = בן = בהמה

וההבדל בין העולם הרוחני לגשמי הוא אות א'

שהוא קו אמצעי הרוח,

 

השור, היגיעה שלו קשור לראש, לג"ר

שמושך דרך קו שמאל את אור החכמה ישירות

שגורם לחושך וכליה בעולם,

 

וזה  הסוד ראש השנה ,

של שמאלו לתחת ראשי וימינו תחבקני.

אבל יש לנו גם ראשי חודשים,

של כל ראש חודש, שקשור לשור לכלי,

 

והיגיעה היא בראש חודש, שהיא עבודה רוחנית,

שמתגלה הראש הזרע של כל החודש,

 

אדם הוא הכלי של השור הן הרוחני והן הגשמי,

 שחי בעולם הפירוד הוא עמל כל החודש,

כל יום מחפש פיתרונות לבעיות קיומיות, יום

יום במשך כל החודש,  עובד קשה כמו השור מהבוקר

 חורש מהזריחה עד השקיעה, וחי ממנת חציר,

 

לעומת אדם רוחני, שהוא מבין מה זה ראש

חודש, הוא עובד ביגיעה כל הלילה של אותו ראש חודש

בעבודה רוחנית על מנת לקבוע בזרע את כל התהליכים והרצונות


 של אותו החודש,ואז אומנם יש לו יום אחד של יגיעה,

אבל יש לו חודש שלם של שלווה ונחת. בלי עמל,

 

שורש המילה יגיעה מלשון להגיע ,

וזה מה שאומר המקובל הרב אשלג.

אני רוצה לעבוד יום אחד להתיגעה בשבת בתפילות,

ולהגיה למנוחה ושלווה במשך כל השבוע.

 

מה העולם הפירוד אומר לנו.

יום שבת יום מנוחה. תנוח יום אחד, ולעבוד

ולסבול כל השבוע בעמלו תחת השמש,

זה מה שאומר שלמה המלך. מה היתרון, בזה.

שכל עמלך תחת השמש. מה יוצא לך מזה.

למה אתה עושה את מה שאתה עושה העם אתה

נהנה מזה  או סובל מזה, תבדוק את עצמך,

 

כי צרכים ללמוד היגיעה זה לא עמל,

והיגיעה שזה העבודה הרוחנית לא הולכת חלילה

להבל ורק, אלא היגיעה היא בעצם מחברת אותנו,

למחשבה של הבורא,  שהיא בעצם מה

שמסירה את הלחם הביזיון ואת בושת הפנים

שהוא מתנת חינם,

 

אז כמו שאנו לומדים כמה זמן לוקח להסיר

לחם ביזיון,???, מכאן אנחנו לומדים שזה

בכלל לא קשור בזמן, וזה לא קשור בסבל,

שאדם צריך לסבול כל שבעים שנותיו בעולם הזה

על מנת לקבל את מתנת החינם בעולם הבא.

 

להסיר לחם הביזיון לא קשור בזמן,

אלא אך ורק בשינוי של מודעות,

 

וזה אומר להפוך את הרצון לקבל לעצמו שלנו.

לרצון לקבל על מנת לתת ולהשפיע,

כמה זמן זה לוקח לאדם?

יש אדם עם מודעות שלוקח לו שנייה.

ויש אדם בלי מודעות שגם שבעים שנה

הוא לא מצליח, כי הוא לא רוצה להיות פרייר.

 

וכל זה מתרחש אך ורק במחשבה שלנו.

עם אנו נחשוב עם המוח של הנחש,

או עם המוח של הבורא. כל זה לוקח שנייה.

זה הכלי שלנו. עם המחשבות של הבורא,

ולזה אנחנו צרכים להתחבר.

בסוד הוא שמו אחד.

השארת תגובה