קבלה. עניין המלאכים המתגלים אל (בני) האדם,

שער רוח הקדש  האר"י הקדש

עורך ומגיש: רבי דוד קורן  


שער רוח הקודש. סעיף א'    

וזה ענין המלאכים המתגלים אל (בני) האדם, 
ומודיעים אותם עתידות, וסודות,

ונקראים בספרים מגידים.

 

כי אלו הם נבראים, מעסק האדם בתורה ובמצות,

 ויש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים להם כלל,
 ויש מי, שמתגלים להם,

 

והכל הוא כפי בחי' נשמותיהם,

או כפי מעשיהם, 
ואין להאריך בזה.

 

ויש מגידים   אמיתיים לגמרי
והם הנעשים מן 
התורה או המצות, הנעשים בשלימותם. 
ויש מגידים 
משקרים במקצת דבריהם, 
ויש בהם תערובת כזב ושקר.

 
אני רבי דוד מבאר את הדברים של האר''י.
העולם  שלנו עץ הדעת טוב ורע אמת ושקר.  
כל האנושות בנויה משני יצרים טוב 
ורע
ובכל אחד יש גם אמת וגם 
שקר. 
זה דרך העולם שלנו
.

אבל בעץ החיים  יש רק אמת. אחד
מה שנאמר 
אני ה' אלקיכם אמת.  
מי שמחובר לעץ החיים תורתו אמת. ודבורו אמת.

מי שמחובר לעץ הדעת. 
חצוי כל הזמן בין האמת ו
שקר 

והם כל הזמן מתערבבים זה בזה.


והטעם הוא, כי אם האדם היה לו  איזו בחינת רעה
או דבר שקר, באותה התורה
או באותה המצוה שעשה, 
הנה גם המלאך הנברא משם
הוא כלול 
טוב ורע,

ובחי' הטוב   שבו אומר דברי אמת,

והרע שבו אומר דברי כזב.

 

גם יש מגידים שנעשים מעולם העשיה בלבד(המלכות העולם שלנו)

,ואלו נעשים ע"י המצות מעשיות, הנעשות בלי כוונה.

 

ויש מגידים מעולם היצירה, והם מעסק התורה.

 

ויש מגידים מעולם הבריאה
והם הנעשות
מכוונת ומחשבת האדם, 
בעסקו 
בתורה או במצוה.

 

ובכל עולם ועולם, יש כמה וכמה חלקים ופרטים

שונים   זה מזה ואין להאריך.

 

והסימן שנתן לי מורי ז"ל הוא, 
ברעותינו אם הוא מאמת בכל דבריו
או אם כל דבריו לשם שמים, 
ולא יבטל
אפילו אות אחת מדבריו. 
וגם אם ידע לבאר רזי התורה  וסודותיה
(גלגולי נשמות סוד האותיות סודות מזל האדם. חכמת תווי הפנים ועוד.)

זה ודאי נוכל להאמין בו
וכפי דבריו נוכל לידע ולהכיר גדלו
ומעלתו כפי ידיעתו.

השארת תגובה