ראש חודש אלול עת רצון השעורים של רבי דוד קורן, הרצון והצורך,

ראש חודש אלול ה"תש:ף

השעורים של, רבי דוד קורן   קרן אור ללימודי הקבלה

:::::::::::::          ::::::::::::

 

ערב ראש חודש אלול תש"ף  

עת רצון, אני לדודי ודודי לי,

עת רצון,  חיבור בין הוי"ה אלוקים,

שזה סוד  הרצון, והצורך,  מבלי להפריד ביניהם,

אלה לחבר ולשתף פעולה ביניהם,

חודש של תשובה, חזרה בזמן,

לעשות סדר  בבלבול,  הקיים,

נקיון, חודש של סליחות,

סלח גימטריה 98 צח נקי בהירות, 

עת רצון, 
שעור מיוחד על סודות מחשבת הבריאה

והסיבה שנוצר האדם, מהו הרצון האמתי,

 

אני דוד רוצה לחלק לכם את הידע הנדיר הזה

שקבלתי, דרך לימוד ד' בחינות מתלמוד 10 הספירות,

ולכן יש פתגם   שאומרים:

אמור דבר חכמה לאדם חכם, יכבד אותך,

אבל אם תגיד דבר חכמה לכסיל, הוא ישנא אותך,

 

אנחנו  יחד עם כל העולם,

נמצאים בתקופה  חדשה של מציאות,

של חוסר שליטה וודאות  לגבי עתידנו,

 

כי יש מגפה קורונה,  שגרמה שינוי  ביקום,

בבריאות, בכלכלה ומסחר,  בין אדם לחברה,

למשפחה,  שהיא מחטיבה לנו היום את קצב החיים,

 

אנחנו רואים שיש כל מיני סוגים של חברות,

יוצאים כל יום להוגנות, 

וכל אחד יש לו סיבה משלו,

לפי סוג הרצון שלו,

שהוא חושב שזה הפטרון לכל הבעיות והצרות שלו,

 

יש אומרים שהעולם נמצא במלחמת עולם השלישית,

הקבלה אומרת על התקופה שלנו

ועל הדור שלנו, בימות המשיח   עידן הדלי 


במלחמת גו ומגוג, שזה סוד של היגוי ומחשבה,

השאלה הכי קשה זה באמת לדעת

מה אנחנו רוצים,

ולא מדובר על כל מיני רצונות שטחיים, או רצונות קטנוע נים,

שהם רצונות לקבל בצורה רובוטית.  

בעקבות דחף של  אימפולסים יצריים,

כי אנחנו חושבים שאנחנו רוצים אותם,

 

אבל כל הרצונות הרובוטים האלו הם רצונות רק לקבל

לעצמו בלבד, על מנת לקבל סיפוק מידי, 

 שלכאורה,   זה לא רצון אגואיסטי,  

כי אנחנו בקבלה לא מדברים

על הפסיכולוגיה של האגואיזם,

 

כי הפסיכולוגיה מגדירה את האגו בצורה מסוימת,

או מנסה להבין היא בעצמה,  דרך ההיגיון השכלתני,

 

ואז ברגע שהשכל תופס בעלות,

אז זה גורם לעיוות,

כי היא מנשה להבין דרך ההיגיון המוגבל של החושים,

 

 

דברנו בפרשת ראה,

על ראיה  והתבוננות,

 

הראיה אור החכמה

הבלבול בעולם המחשבה שלנו,

כי הטוב והרע בערבוביה

גם הקללה וגם הברכה,

זה עץ הדעת טוב ורע,

דור של מגדל בבל, הבלבול,

 

תמיד שואלים אותי  מה נותן לך הלימוד של הקבלה,

ואני עונה,

הקבלה נותנת לי כלים לנצח את עצמי,

 

ניצחתי את עצמי  המלחמה הנצחית,

גוג ומגוג  היגוי ומחשבה,

המלחמה במוח האדם

 

אני יכול כל היום לשקר לכל העולם,

בגלל לחץ של פרנסה, בושה מחפש ביטחון, וכו'

 

אבל לפחוד אני לא מסוגל לשקר לעצמי,

כי אדם שהוא חי בשקר ביודעין,

הוא האדם הכי אומלל עלי אדמות,

 

אנחנו היום יודעים שיש היום יותר מידיי אינפורמציה

 

בעולם ממה שאנחנו צרכים,

וממה שאנחנו יכולים לקבל ולעכל

את הידע האדיר שהיום יש בעולם,

 

כמובן בצורה שתועיל לנו,

השכל הוא כלי אמצעי רק בעלום המחשבה,

 

מבחינה קבלית השכל הוא  כלי מאוד חשוב

לשימוש  הנשמה, כמו הגוף,

כי הוא מיצג רק 4 אחוז בכל המערכת,

 

השכל הוא אמצעי גישור בין הנשמה, שזה רצון,

וזה לא רק מחשבה שכלתנית,

כי המהות של האדם

קשורה יותר לרצון מאשר לשכל,

 השכל הוא שטחי,

הרצון הוא יותר מהות,

שזה העניין של מלכות אין סוף,

חודש אלול עת רצון,

השנה החדשה צורכי הרצון,

 

עכשיו כל העניין הזה מה אנחנו רוצים ומה צרכים,

רובינו עונים על הצרכים של הגוף,  

השכל לא יכול לפעול   בלי בקשת הרצון,

והרצון מפעיל את השכל,

 

ואז שאני חושב שאני רוצה את זה,  

השכל מתרגם  לי לפי סוג הצורך של הרצון,  

 

 

אבל זה לא רצון אמתי,

זה רצון רובוטי אובססיבי, מידי של הגוף,

 

כי יש הבדל  הפכי.

 שהמחשבה קודמת לרצון 

בין מה אני  יוכל עכשיו,   

אין סוף אפשריות,

 

לרצון מוגדר של  הנשמה,

מה אני רוצה לאכול עכשיו גלידה,

 

 נגד שתי היצרים,

יש נפש שכלית רוחניתויש נפש בהמית,

 

כי הרצון הוא הנפש,  ולא השכל,

ואז אם הגוף רוצה לאכול,

הוא משדר   אל  השכל,

שהשכל צריך להביא לי מאיזה שהוא מקור את האוכל

שהרצון של הגוף ביקש,

 

אבל אנחנו יודעים במרבית המקרים ומרגשים שאנחנו

אוכלים ואוכלים,

אבל אנחנו לא יודעים למה אנחנו אוכלים,

וכמה אנחנו אוכלים,

 

ואז יש המון אנשים שסובלים

מאכילה פסיבית וקיצונית,  

שגורם להשמנה ולמחלות,

 

אבל זה רובנו רוצים לאכול מכל הבא ליד,

ולא בגלל שזה רצון אלוהי  לאכול,

 

  כאן נשאלת השאלה הכי נעלמת מהמודעות שלנו,

כי הקבלה מלמדת אותנו,

שבכל דבר יש בחינה,

ומצידנו צריכה להיות ההבחנה, התבוננות

 

וכאן צרכי להבחין בדבר מאוד חשוב,

 

כי לא מדובר   על מה אנחנו עושים או רוצים, 

 אלא,  מעין מגיעה המוטיב והמוטיבציה הזאת האובססיבית,

שהופכת אותנו   להתנהג כמו רובוטים,

 

 ולחיות תחת לחץ של רצונות

גם לא רציונל ים  לפעמים וגם מוגזמים,,

שהוא   בעצם הכוח המניע,  שהוא הרצון,

 

וכאן צרכים לזכור את הכלל החשוב,

שיש בריאה של הרצון באין סוף שזה רצון הנשמה,

ומהצמצום, יש בריאה של הכלי,

שסוף הצמצום

נוצר החומר שזה בריאת הגוף הגשמי,

שסוף הצמצום זה שנוצר  גן עדן,

 

למדנו, יש שני צורות

של רצונות,  בין רצון הגוףלבן רצון הנשמה,

 

וכאן בכל רצון צרכים להבחין,

עם הכוח המניע מגיע מהגוף,

 

כל דבר שלא נעשה זה יהיה בצורה רובוטי,

 הסיפוק יהיה מידי וזמני,

 

 כי זה קשור לרצון הרובוטי היצרי רק לקבל,

ובסופו של דבר לאחר הסיפוק והתענוג.

תמיד יופיע הקצר  והמרירות בסוף,

 כי הרצון של  הגוף לא קשור כלל למלכות של האין סוף,

 

מצד שני יש לנו את הנשמה, שזה הכוח האלוהי,

וזה הרצון לקבל האלוהי, הרוחני האמתי, 

שאותו  אנחנו לומדים דרך הזוהר והקבל, איך להפעיל,

ואז אנחנו עונים על הרצון לקבל של הנשמה.

 

עכשיו הרצון לקבל של הנשמה

יש לו צרכים,

הנשמה צריכה, גוף, צריכה את השכל, המושכלת,

היא צריכה המון כלים חיצוניים על מנת לממש את

הרצונות שלה, כמו כל זרע שצומח מהאדמה,

יש לו שותפים, חיצוניים,זרים שמשתתפים איתו,

 

כך הגוף החומרי הוא דבר מת,

מה שמניע את הגוף אותם הגורמים השותפים בזרע,

 

וצורכי הגוף, בדרך כלל אלו הם לא צרכים

אובס סיבים, או צרכים כפייתיים,  כמו שהמודעות

הגוף וחושב שהוא חייב את זה, ובלי זה הוא לא

יכול לפעול או לקבל שום תענוג,

 

כלומר הכלים החיצוניים הגשמים שהנשמה צריכה

היא על מנת לממש את הרצונות האמתיים של

מחשבת הבריאה,

 

נשימה  נשמה,  בריאות בריאות  אותן אותיות,

נשימה  אותיות נשם,   י"ה

לכן כל כך חשוב שכמה פעמים שבמשך היום,

אנחנו במשך דקה נעשה נשימות נכונות  עם כוונות,

 

כי הקבלה מלמדת אותנו שהנשימות קשורת לנשמה,

וכל נשימה מחברת אותנו לנשימה הראשונה, של

אדם וחוה,  בסוד

 ויפח באפו רוח חיים ויהיה האדם לנפש חיה

בסוד חכמה תחיה בעלה,

 

אותה נשימה שאלוהים הפיח באדם וחוה בגן עדן,

זאת הנשמה הנצחית, והנשימה הנצחית שקיימת,

מאז ועד עולם,

 

והיא הצינור ומקור החיים לנשמות,

וכל נשימה אם הכוונות מחברת אותנו לאותה הנשמה,

דרך הנשימות,  אבל כמובן  אדם צריך לרצות,

 

כי אנחנו רוצים לעורר בנו את הרצון של הנשמה,

ולא רצון הגוף, 

 

הוי"ה הוא האור ההנאה היא מחשבת הבריאה

אלוקים הוא  הכלי הגשמי של עולמנו,

אלקים = 86 הטבע, 

כל החומר של הבריאה נקראים רצון,

שהוא הכלי של מחשבת הבריאה,  

 

לכן כל העניין של הרצון והצורך, כמובן שזה

שני צדדים של המטבע, שהם גוף ונשמה,

הוי"ה אלקים,

כי האדם נברא בצלם אלקים

הוא חלק מהאלוקות,

 

ובאמת זה אחד הדברים הקשים ביותר לנו,

להבחין בן הצורך, לרצון, ולא חלילה להבדיל,

כי בסופו של דבר אנחנו צרכים לאחד

 בין הצורך לרצון,

האמתי של הנשמה, שזה הכלי

הרוחני האמתי של הנשמה שתוכל גם  לתת,

 

לכן הצורך של הנשמה זה כל הזמן להשפיע

על מנת שתוכל לקבל,

 

לעומת צורכי הגוף שהוא

רק רוצה לקבל לעמו מבלי להשפיע,

 

 

לכן למה זה הצורך של הנשמה להשפיע קודם

 על מנת לקבל, 

 

כי זה לא בהכרח מה שהנשמה רוצה לעשות,

 

כי הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו,

 

כי מהות הנשמה גם רוצה לקבל כל הזמן,

 

אבל כמו שאנחנו לומדים אחרי הצמצום יש חוק,

כדי שהנשמה תקבל בלי לחם ביזיון, 

היא קודם צריכה לתת

 ואחר כך לקבל,

 

כי הנשמה באין סוף,

הלחם הביזיון לא היה בגלל הקבלה

אלא שהכלי לא היה לו למי לתת ולהשפיע,

 

ולכן כאן בעולמנו אחרי הצמצום,

בזה שאנו נותנים  אנו מסירים את הלחם הביזיון,

שהיה באין סוף,

 

אבל בעולמנו, 

הלחם הביזיון הוא על הרצון לקבל,

שהוא מתנת חינם,

ועל הרצון לקבל יש לחם ביזיון,

 

לכן יש חוק קוסמי ביקום שהנשמה מחויבת קודם לתת,

ורק אחר כך לקבל, שתוכל להשפיע,

 

לכן לרצונות הנשמה, יש צרכים,

שאנו צרכים להבחין,

 

א') הנשמה בגלל שהיא חייבת לציית לחוק,

היא חייבת לתת,

 

אבל ברגע שהנשמה חייבת לציית לחוק לתת,

היא צריכה, את הצורך הזה,

שהם דרך הכלים, הגשמים, של גוף, והשכל,

וכל מיני כלים נחוצים להעברה,

לדוגמה: כמו שאתם מקבלים מימני את הידע הזה,

אני חייב שיהיה לי כלים, שולחן, מנורה וחשמל, מחשב,

כיסא,  כלי  כתיבה, וכו', שהם כלים גשמאים,

 

לכן יש כאן להבחין  בין הצרכים, ובין הרצון,

כלומר איזה כלים דרושים לי בעולם על מנת שאני יוכל

לממש את הרצון,

 

לכן אנחנו צרכים להבחין בן הצרכים שלנו,

לגבי הרצונות שלנו, מה אנחנו צרכים, שמגיע המחר,

או בעוד חודש או שנה,

 לפי סוג הרצון,

כך צריכם את הכלים הדרושים לצורכי הרצון,

 

לכן אנחנו כל הזמן צרכים להבחין בן שני הצדדים

של המטבע, שהם בעצם,

אמצעים על מנת להגיע למטרה,

בצורה מאוזנת,

 

כי פחות צרכים, או יותר צרכים,

תמיד תוצאי אותנו מהאיזון והמטרה,

 

 

אבל עם הרצון והצורך משתלבים בהרמוניה,

רק אז אנחנו בונים את הכלי האמתי של הנשמה,

 

וזה הכלי שמאפשר לנו כאן לחיות,

 ולהצדיק את קיומנו,

 

כי אנו מוצאים לפועל את מחשבת הבריאה,

וזה הכלי הרוחני של הנשמה האלוהית,

 

שאנו צרכים  לבנות בדורנו בימות המשיח, בראש השנה

בשביל זה אנו לומדים קבלה,

כי הקבלה מדברת רק על תיקון הנשמה,

 שנה טובה באהבה רבי דוד קורן,  קרן אור ללימודי הקבלה


השארת תגובה