שיעורים בוידיו על פי מזל החודש דרך פרשיות הזהר. חודש ניסו מזלות טלה שור תאומים