ארכיון של: ינואר 2018

קבלה וזוהר. אידרא זוטא קדישה פרשת האזינו, יום יציאת רבי שמעון בר יוחי מהעולם :

מאמרים על סודות רשב"'סודות עליונים על ימות המשיח בדורנו לחץ האדרה  זוטא  קדישה יום  יציאת   התנאה  האלוקי. רבי שמעון  בן יוחאי  מן העולם.   פרשת האזינו  בזוהר   כרך ט"ז  עמוד