אסטרולוגיה מזל מזניים

 

 

שורש ועונה

ספירה

חודש

מזל

אות

יסוד

שבט

כוכב

אות

ו' ז"א

עולם יצירה

יסוד רוח

ירוק בן

חסד

תשרי

מאזנים

ל

רוח ימין

בנימין

נגה

פ'

גבורה

חשון

עקרב

נ

מיםשמאל

דן

מאדים

ד'

תפארת

כסלו

קשת

ס

אש אמצע

נפתלי

צדק

ג'

 

מזל מאזניים

 

מאת רבי' דוד קורן:

מבוא קצר על האינטלגנציה של מזל מאוזניים

 

מזל מאזניים נמצא בבית חדש,

בחינה ג' – ז"א – קו אמצעי .קו ימין של יסוד אויר

עונה חדשה, שנה חדשה, מסגרת חדשה, אנרגיה חדשה, הכל חדש .

 

המאזנים הוא ראש הבית למגן דוד הנקבי. שמתחילים ממאזניים עד דגים,

שהם הכלים של הוצאה לפועל של דברים במסגרת החברה הכללית.

 

בחודש תשרי, מזל מאזניים הכל מתחיל מחדש .

מחזור חדש,

חודש תשרי זה בריאת העולמות, המילה בראשית אותיות א' בתשרי. ובמשך כל החודש.

חודש ארוך של חגים במשך 22 ימים, נגד 22 אותיות א' ב', שבראו אתהעולמות שלנו,

22 כלים שנטענים ב אנרגיה של כוח של חסד של חיים לכל השנה, זה מתחיל עם מזל מאזניים, כוח של הרמוניה,

חיבור בין השניים זוגיות. יחסי ציבור, נשואין,

 

האיפיונים שבונים את מזל מאוזניים

 

מזל מאוזניים בית 7. בגלגל המזלות,

 

מזל מאזניים בראשית אותיות, ראש הבית

יסוד אויר – המאוזניים קו ימין של מזלות האויר.

אפיונים של יסוד אויר, מחשבה לוגית אינטלקטואלית,

מהות פנימית קו ימין כלי של ספירת חסד,

מזל זכר – פלוס

 

עונת סתיו, בחינה ג' אות ו' ז"א עץ החיים,

יסוד העונה אויר עולם יצירה,

 

אות לשליטה על מאוזניים וחודש תשרי,

שבט בנימין,

כוכב נגה, אות פ' בראה את כוכב נגה.

אותיות המזל ל'- פ'

פסוק המזל באנא בכח בפסוק החמישי,

(חסין קדוש . ברוב טובך . נהל עדתך)

 

מאוזניים שולט על הכבד, הכליות, קורקבן, תשמיש,סריסות, (ואוזניים) בגוף האדם,

 

תכונות חיובית:- נוח לבריות . אידיאליסט .

תכונות שליליות:- פקפקן . פוחז . עצלנות . חולשה.

 

מתכת – נחושת אבן- ספיר

 

תכונות כלליות: שותפיות יחסי ציבור ונשואין.

יופי ואחריות , נאמנות, אדריכלות, משיכה . שידוך . יחסיציבור חוק ומשפט. ריקוד . בוטניקה . פיסול . אהבה . אוצרות פיננסים. הנדסה, נהול, אסטטיקה . פרחים . ארנקים חתונה . מועדונים . פרנסה .

 

מזל מאזניים קו ימין של עונת סתיו העונה השלישית הנקראת בלשוןהקבלה בחינה ג'. ז"א, כלי של יסוד אויר

יסוד אויר הוא קו אמצעי, כוח של איזון,

 

שלושת המזלות של העונה, מאזניים, עקרב, וקשת. ממונים עלהאינטלגנציה, של כל האנרגיה של ראש השנה שהיא האנרגיה של החייםלכל השנה,

המאפיין המשותף ביניהם להגיע ליכולת איזון, כמו כל ילידי מזל אויר שהתיקון העיקרי שלהם להביא את שני הגורמים האור והכלי לאיזון

בסוד הוא שמו אחד, להיות באחדות ובשלמות עם כל מה שאנו משיגיםבחיים.
ואנחנו יודעים שזה לא קל, כי מדובר על עולם ההחלטות שלנו, להגיעלמסקנות והחלטות לשקול דברים בצורה מאוזנת, לגבי השתלבותינובחברה.

לצאת מתחום הפרט היחיד ולהשתלב עם כלל החברה ולהיות בהרמוניה, ולא להיות מנודים ומבודדים מהחברה,

מה אנחנו מציעים לחברה?

ומה אנחנו מצפים מהחברה?

איך מזל מאוזניים בא לידי ביטוי בחיים שלנו?

 

יש המון שאלות שעד היום כולנו מגששים באפלה על מנת למצוא כל מיניפתרונות מעשיים, לכן הקבלה ממליצה לאדם כל הזמן לשאול שאלותאפילו לא הגיוניות וחכמות, על מנת לקבל פתרונות,

 

כי החכמים של הדור שלנו על כל שאלה מיד יש להם תשובה, וגםמוכיחים ומסבירים על פי הגיון מדעי מדוע למהאבל אותם חכמים עתוריתעודות ותוארים אף פעם אין להם פתרונות לאותם השאלות,

 

 

אנחנו אנשים פשוטים לא חכמים ולא מענין אותנו גם התשובות של אותםהחכמים, אנחנו רוצים לשאול שאלות שמציקות לנו בחיים על מנת לקבלפתרונות שסוף סוף נדע איך להגיע להחלטה שיכולה לקבוע לי את גורליבחברה,מבלי שנזדקק לאותם החכמים שמרביתם בעלי אינטרס אישישקובעים לנו מה הוא מוסרי ומה לא מוסרי,

 

המצפון והמוסר

 

בראשית ברא: אנחנו יודעים שתינוק שנולד לעולם, אין אדם שלא באלעזרתו . בגלל שהוא חסר אונים כולנו מנסים לתת לאותם תינוקות תמידביטחון גירויים פינוקים חום ואהבה.

עם השנים ככל שגדל אנחנו בהדרגה מצמצמים את כל האלמנטים הללו ,

ואז כשהתינוק כבר בוגר רוצה לכבוש את כל העולם.

הוא הולך לחפש לעצמו ביטחון אישי פינוקים גירויים,ומדי פעם גם אהבה.והמענין באמצע החיים ולקראת סוף החיים פתאום אדם מגלה מה שיש לו זה רק שונאים ואויבים.

ואז נשאלת השאלה, איך אדם בזמן כל כך קצר של חיים הוא בנה לעצמוכל כך שונאים ואויבים? והוא מנודה מהחברה, האם הוא לא אדם מוסרי?או חסר מצפון?

 

איך אנחנו מודדים היום את האדם?

רק על הבסיס של מצפון ומוסר.

אם נוכל להבין את שורש האינטלגנציות הללו של שני המילים הרגילותמצפון ומוסר. נלמד אותם ונאמץ אותם

נוכל לחיות כאן במשך כל 120 שנותינו כמו בגן עדן, ואם לא כל החלטהשנקבל אנחנו בסופו של דבר נתייסר עם עצמנו המצפון יהרוג אותנו בגללחוקי המוסר.

 

כי המצפון: הוא שורש המילה צופן מוצפן הם אותם האותיות. הם בפנימיותשל כל אחד מאיתנו.

 

האותיות שהם הכלים מעידות על האינטלגנציה שקיימת בתוך הכלי. והריסוד קטן איך הבינו המקובלים מה המהות שבכל כלי,

האות מיסוד מים כוח של חסד ואור הבורא.

המילה מאוזניים. אותיות. מ' – אוזניים. האוזניים בגוף האדם הם ספירתבינה. עולם הבריאה בראשית. באוזנים יש מים ושלוש קשתות של אזורשווי המשקל של האדם,

ספירת בינה היא הכלי של בחינה ב' עולם ההחלטות

 

ספירת החסד הוא תמיד קו ימין הדרום. מצפון, מ' צפון,

הצפון הוא הכלי שלנו. שנאמר מצפון תבוא הרעה

והמצפון היה בעצם הכלי שלנו.אם יתחבר לאות מ' מים מ' אוזניים איזוןעולם בריאה בראשית התחדשות בינה האמא חפץ חסד נתינה השפעהדאגה איכפתיות החום שבלב ביטחון שלווה. שיקרב אותנו ויחבר אותנולחברה או חלילה אותו המצפון או חוסר מצפון ינתק אותנו מהחברה,

איפוא נמצא המצפון ? זה בני מזל מאוזניים ילמדו אותנו במזל הזה,

 

לכן קודם נלמד איזה כלים עומדים לרשות בני מזל מאוזניים. ניקח את כלהאיפיונים ונבנה לנו את הפזל על מנת לראות את התמונה השלמה עד כמהשאפשר.

 

השקענו מאמץ רב על בניית עשרות טבלאות ותמונות על מנת לעזור להביןביתר קלות את לימוד חכמת הקבלה את המונחים והמושגים ואת הכוונותשל מחשבת הבריאה,

עקוב אחרי הטבלאות ולמד אותם עד כמה שאפשר בעל פה זה יכול לעזורלנו בכל השלבים של החיים ולחיות עם מצפון נקי. המון הצלחה והחלטותנכונות מרבי' דוד קורן. 

כוכב נוגה- האות פ'

"המליך אות פ' וקשר לו כתר וצר בו נוגה בעולם ויום ה' בשנה ונחיר ימין בנפש".

כוכב נוגה שולט על מזלות שור ומאזניים – חודשים תשרי ואייר.

פירוש…….הראב"ד: "ושם בכחו הזרע והזיווג והחן של נשים וחן של יופי וכתיב ושלום מפחד מכח התפארת הבא אליו. ויש לו עוזרים מצד החסד. ואוהבים מצד התפארת ומבקשים טובתו. ויש לו חשק בנשים והתשמיש, ומשק בכלי השירה והשמחה והאירוסין והגנים ופרדסים וכל מיני הנאה.[…] ולו השמיעה ובשורה טובה מצד הטוב וגמילות חסדים ורחמנות ונדבה וזרה ובתים יפים ושכיות החמד […] וכל תכשיטי הנשים וסחורה. ולפעמים מריבה מצד האש".

השארת תגובה