אסטרולוגיה מזל סרטן

שורש ועונה

ספירה

חודש

מזל

אות

יסוד

שבט

כוכב

אות

ה' בינה

עולם בריאה

יסוד ימם

אדום אמא

נצח

תמוז

סרטן

ח'

מים ימין

יהודה

לבנה

ת'

הוד

אב

אריה

ט

אששמאל

יששכר

חמה

כ'

יסוד

אלול

בתולה

י

עפראמצע

זבולון

כוכב

ר'

 

האינטלגנציה של האות ת' ששולטת על הלבנה מזל סרטן התכונות וההשפעות על המזל. ראה שעור על מזל סרטן. התקופה של בין המצרים. הבניה והחורבן.

 

 

 

 

מזל סרטן. תת ההכרה. תגובה. מצב רוח. קלות דעת. רגישות יתר. מחזוריות. הגנה. חוק.משפט. רפואה. אמיץ. אינסטינקט. נוסטלגיה ואוספים. שינה. אלרגיה. אמא. נקיון.חופים. ים ומים. לילה. מערכת הקיבה. כל הנוזלים בגוף. גידולים. הן חיובי והן שלילי חלילה.

 

האות- ת' בראה את כוכב לבנה (הירח) .
האות- ח'בראה את מזל סרטן וחודש תמוז

 

מזל סרטן, הוא המזל החשוב ביותר לעם היהודי, כיוון שהמזל הזה הוא מהותנו, הוא קיומנו , כי מדובר על הכלי של המלכות שלנו, של הרצון לקבל האמיתי – המתוקן .

 

שאנחנו למעשה, היהודים, המצווה הראשונה שקיבלנו, עוד לפני שהיינו לעם, עוד כשהיינו במצריים, לפני יציאת מצריים, קיבלנו מצווה – קידוש החודש, וקידוש הלבנה .

 

מה החשיבות של הלבנה, שהבורא טורח להגיד למשה רבנו, שיסביר לנו וילמד אותנו, לפני יציאת מצריים שחשוב מאוד לקיים את המצווה הזו, של קידוש הלבנה ?

על המזל הזה, הוא כוכב לבנה – הירח .

 

המצווה הראשונה שהעם היהודי קיבל, היא – קידוש החודש וקידוש הלבנה,

 

לכן עבורנו מזל סרטן הוא חשוב מאוד, אם לא החשוב מכולם .

 

ובכן, על מנת להבין מזל מסוים, צריך להבין את כל המערכת של גלגל המזלות, כל 12 המזלות בשלמות .

כלומר, להבין את הבסיס של כל המזלות, מכיוון שהמחזוריות של העולם שלנו, של הכלי שלנו, בנוי על מחזוריות של 12 חלקים .

וכפי שהסברנו, כל מזל מורכב מכל 12 המזלות בשלמות .

 

כל 12 המזלות, כולל מזל סרטן, הם למעשה כלים .

מבין כל 12 המזלות, הכלי החשוב ביותר לגבינו (היהודים), הוא מזל סרטן וכוכב לבנה (הירח) ומזל אריה – השליט כוכב חמה (השמש) . כוכב לבנה (הירח) הוא הכוכב הקרוב ביותר אלינו (אל כדור הארץ).

והשמש שהוא מזין את העולמות שלנו .

 

שני החודשים האלה, מתוך שלושה החודשים הקשים ביותר בשנה

וצריך להבין את החשיבות של שני המזלות האלה, עד כמה שאפשר

כיוון שמדובר על שורש קיומנו, ננסה להרחיב עד כמה שאפשר .

 

הזוהר והקבלה מייחסים את הירח לספירת מלכות, לעולם שלנו,

שהוא הכלי של הנקבה .

ואת השמש, לספירת ז"א – עולם יצירה – העולם הרוחני , הזכר שמזין את העולמות שלנו .

 

 

 


מתוך ספר היצירה הראב"ד :-

 

"מי"א המליך אות ת' וקשר לו כתר וצר

בו לבנה ירח. בעולם ויום שבת בשנה ופה בנפש: "

 

המליך אות ת' (בממשלה) וקשר לו כתר וצר בו לבנה בעולם מכח. שק"ו צי"ת

שועתנו קבל – ושמע צעקתנו – יודע תעלומות)

עם יסודי עולם ויום שבת בשנה ופה בנפש.

ושם בו כח ההילוך והנסיעה

והחברה והליכה בים החכמה

[עטרת] וקיבוץ עם כי שם יתקבצו כל

המראות העליונות,

ולהיות צורות העטרה כנועים לצורות עליונות בסוד

וכבשה לפיכך יורה על הכניעה

ובקשת רצון העליונים . ולהיותה

מתפשטת תורה על הנדוד ומיעוט מנוחה ולהיותה מתקרבת ופעם מתרחקת תורה פעמים על הגאולה ופעמים על הגלות

אמנם תשיג חפציה.

ולה הבשורות והכתבים מתפארת

ולה שלוחים ומליצי יושר [יסוד].

ולהיותה פעמים בכבוי אורה תורה על חלאים מסוכנים ובכיה. ותורה

לפעמים' על תכריכי המת בסוד המלבוש בדין השלח.

ופעמים על בריאות לפי התחברותו לחיים (ימין)

אולמות (שמאל). ולה הגשם מן חסדו אשר בשמים.

והשלג והברד והנחלים והימים ושקתות המים

ולה גם הגנים והפרדסים כי הוא ג"ע (גן עדן) ממש.

ולה השררה כי היא מלכות.

ולה עבודת המלך, ולה המלחמה (עטרת) ושלום (יסוד) ולה עוברי המים (חסד)

ולה הקור והסחורות כי לה יובילו ע' מלכים שי ומנחה לה'. ולה הקור מחסד והסחורות מתפארת

ולה המריבה מאש והשמחה (עטרת) והכבוד (תפארת).

הנה באלו ז' מעלות תמצא כל כח של ז' כוכבי לכת

איך מתפשטים אליהם הכחות מכח שם

י"ה – ו"ה ו"י. ספירות מכח שם בן מ"ב

והרי הם ראשי פרקים,

וכאשר תחפש במקרא תמצא לכל אחד ואחד פסוקים מן התורה הם הם ראשי פרקים של הכחות

ויהיו תמיד לעיניך

ובהם יודע כל העתיד

בשם י"ה – ו"ה אדנ"י ית' וית':"

 

מעל 100 דקות של שעור מרתק על מזל סרטן בשני דיסקים די וי די.
מבצע לרגל האתר החדש. במקום 144 ש"ח רק 72 ש"ח לשני הדסקים.

 

 

 

 

 

 

 

ראה תמצית משעור של רבי דוד קורן.

אין ידע ולימוד מקיף כזה בשום מקום בעולם.

 

מזל סרטן 
האפיונים של הירח המשפעים על יליד מזל סרטן.
מה בין שמש וירח

המרצה: רבי דוד קורן.

 

 

על פי הקבלה והזהר השמש הצופן לז"א – הירח הצופן למלכות,ולכן השמש מהמילה שמש משמש את האור.

שמש משמש את העולמות העליוניים ומעביר את האנרגיה לעולמות התחתונים.

 

השמש שהיא העוצמה האנרגיה הגדולה ביותר.

היא הכלי שבעזרתו האדם מתבטא. בעזרתו אדם רוצה זה האמביציה שלו. זה הכריזמה שלו. למרות שהשמש היא החשובה ביותר היא הכלי של כל המערכת וההורוסקופ. הוא האור

 

ולכן הכלי שלו ירח כמו גבר ואשה.

ולכן, האשה שהיא עומדת מאחורי הגבר, הכלי קובע.

אישה מעלה ומורידה . אישה עתרת בעלה.

היא הכתר של בעלה. אישה סובב גבר,

היא המסובב שלו הוא הסיבה והיא המסובב.

גם נאמר אישה בונה, ואישה הורסת.

ולכן, האישה שהיא עומדת מאחורי הגבר שלנו שהוא השמש,

היא הירח.

 

הירח שהוא הסמל של האישה במפה האסטרולוגית,

חשוב לאן ארוך, מהכלי של הביצוע מפני שהוא המפעיל, הוא המוטיבציה, הוא הכח המניע שמאחורי, הוא החיבור,

הוא החלק המחבר, הוא הפילטר,

אפשר להגיד אל המלכות לעולם שלנו – מ ז"א – אל המלכות.

 

אנחנו יודעים גם הירח – סובב על כדור הארץ מקבל את האור של ומעביר אותה חזרה אל כדור הארץ . את האור החוזר.

כל מה שמקבל מעביר, כך שאנחנו תושבי כדור הארץ נוכל

להשתמש באור חוזר.

גם בתוכנו ישנו כלי שמתוכנת שהוא עושה את אותו הפעולה,

כלי של רצון לקבל על מנת לתת.

 

יש בנו כלי שיכול להפעיל את הרצון לקבל על מנת לתת, הכלי הזה קיים בתוכינו אם מפעילים את זה או לא זה כבר שאלה אחרת.

אבל אם הכלי הזה כבר קיים בתוכינו הנבראים.

ולכן, אנחנו כאן לומדים מכל העסק הזה מי מקבל את האור ראשון מהשמש הירח.

והוא מעביר לנו , אבל הוא קיבל ראשון או מבקש על חברו נענע קודם.

נענע תחילה כי תמיד אור הראשון נכנס לתוך המבקש.

כי המבקש או האדם שעושה את הפעולה הוא זה שמקבלתחילה.

 

וכדאי להכניס את זה למח לקסטה שלנו לקופסא שלנו חזק חזק.

 

והיום אנחנו נלמד על הקופסא שלנו הקסטה שלנו מה מפעיל אותנו.

 

המזל שאנחנו נדבר עליו היום הוא מזל סרטן, אנחנו לא נקיף את כל המזל כי רק על המזל הזה אפשר לדבר בלי הפסקה אולי חודש אם לא יותר, ולכן אנחנו נדבר על עיקר העינינים המעפינים את המזל הזה מזל סרטן, והירח שהוא מייצג את המזל הזה, והוא שולט על המזל הזה.

הוא מייצג את הקונצטלציה מה הכוונה???

 

שאנחנו מדברים על מזלות אז כאן יש גם ייצוג במזלות במערכת הגדולה.

זה מערכת של כוכבים שנקריאת קונצטלציהשמייצגת גזרה מסוימת של הרקיע, מייצגת מזל מסוים על זה אנחנו נדבר בחלק 'ב של השעורים.

 

הירח מייצג בכל המערכת את המזל הזה שקוראים לו מזל סרטן.

אבל השאלה הראשונה שנשאל כמו תמיד, (אנחנו בקבלה אוהבים לשאול שאלות).

וקודם כל בעצם – למה המזל הזה נקרה סרטן?

האם יש קשר למחלה הזאת למזל הזה?

איזה מין שם זה סרטן?

מה שאנחנו יודעים על סרטן זה אחד המחלות החמורות והגרועות ביותר שעד היום אין שום מרפה לצערינו.

למה נבחר השם הזה סרטן?

יש אסטרולוגים שלא מוכנים לבטא את השם הזה כח זו מילה שלילית אנרגיה שלילית.

 

משתמשים במונחים של בעל המזל הזה ביבי מון או מון פייס, או דברים כאלה כלומר, נותנים לו קשר אם הירח.

 

אבל את המילה סרטן קנסר לא מוכנים לבטא בכלל (כי זה אנרגיה שלילית).

ושוב פעם למדנו שאין דבר כזה שלילי או רע במערכת אין חלילה אור שלילי מה שנראה שלילי, מצידנו מצד הכלים הבני-אדם אין כלי כדי לקבל את העוצמה האדירה של האנרגיה בתוכינו, או יותר נכון אנחנו בשינוי צורה אם המערכת הקוסמית.

 

מחשבת הריאה שהיא הטבע, הטבע תמיד עובד לפי חוקים הקיימים.

אנחנו משתנים לגבי אותם חוקים ולכן, אנחנו בשנוי צורה אם אותה המערכת, ולכן גם לא נהנים גם מאותה האנרגיה שרוצה למעשה לתת לנו כל רגע את אותה ההנאה של אור אין סוף.

 

ולכן, החודש שבו מזל סרטן שולט – חודש תמוז ת-מ-ו-ז מתחיל האות 'ת ,(ועוד נדבר על זה בהמשך).

 

אבל אנחנו יודעים בקבלה בשביל להבין כל דבר בחיים אנחנו צריכים ללכת לזרע לסיבה ולהבין דרך הסיבה את כל התוצאה.

ולכן החודש הזה תמוז ששולט על מזל סרטן.

 

הזהר מדבר על שלושה חודשים קשים בשנה שהם: תמוז אב וטבת.

 

מזל סרטן – תמוז

מזל אריה – אב

מזל גדי – טבת

הם שלושת החודשים הקשים = כלומר, חודשים של דין + זמן כלומר, שיש בהם המון אנרגיה מגולה ולא מחוסה.

 

דוגמא: זה כמו קבל חשמל אבל בלי בידוד.

דוגמא: זה לא כך אבל דוגמא אנרגיה מגולה שקשה מאוד לאגור אותה שקה מאוד לנהל אותה או לחסל אותה.

 

אנחנו דברנו על גלגל המזלות בשעור הראשון ודברנו על הסדר של הכוכבים והמזלות שיש לנו 12 מזלות ושבעה כוכבי לכת – שיש לנו כוכבים משני צידי המעגל.

שהם השמש והירח שמיצגים: שמש את אב אריה, וירח את תמוז סרטן.

 

כלומר, יש לנו שני כוכבים שהם השמש והירח שהם שולטים על מזל אחד בלבד, ושאר חמשת הכוכבים שולטים כל אחד על שני מזלות.

כמו טלה ועקרב – כוכב מאדים, שור ומאזניים – כוכב נגה, תאומים ובתולה – כוכב מרקורי, קשת ודגים – כוכב צדק וכ"ו וכ"ו.

 

המשמעות של אותה השליטה של היחוד על המזל, גורמת כמה דברים: א) יש כאן עובדה שיש כאן המון כח ועצמה בבת אחת.

כח ישיר שאין בו קו אמצעי, מכיון שאין שניים יש גורם אחד, כל כוכב אחר מפצל את הכח שלו לשנים.

כאן יש גורם, וכשאין קו אמצעי קשה מאוד לקבל את העוצמה, את הכח בלי כח התנגדות.

בשני החודשים האלה, זה תמוז חודש של בקיעת החומות, וחודש אב זה החורבן הבית הראשון והשני גם.

 

וחודש טבת י’ד בטבת זה התחלת המצור על ירושלים.

כלומר, יש לנו שלושה חודשים מאוד קשים והם שימו לב – לא קשים בגלל שהיה חורבן בית המקדש הראשון או השני, או פריצת החומות, או המצור, לא ולא, כך עד היום חושב היהודי = הוא מתאבל על החורבן וחושב בגלל החורבן אז אלה חודשים קשים.

אלא פשוט מאוד הם קשים בגלל העובדה שיש בהם כח אנרגיה

אדיר שלא ניתן לריסון.

 

ובגלל זה קרה מה שקרה בהיסטוריה ולא להפך,

“לא בוכים על חלב שנשפך".

אנחנו לפחות ממה שכתוב בזהר "ואל דעת כל המקובלים בכל הזמנים לא מתאבלים על חורבן הבית אלא על הכח שנמצא שם".

 

חורבן הבית הוא לא הסיבה לתשעה באב אלא, תשעה באב האנרגיה הזאת של היום הזה גם הראשון גם השני ושנהיים באותו היום באותו החודש.

ועל זה נדבר במזל הבא מזל אריה.

 

אז יש לנו כאן מזל סרטן וחודש תמוז, מה המשמעות של תמוז?

ויש לנו את התאריך הזה יז בתמוז שהוא מאוד מאוד משמעותי.

יז בתמוז בין המצרים מה זה? זה רמז דק אבל כמו פיל, אם מישהו לא מבין את המשמעות של היום הזה בשנה שזה שבירת לוחות התורה שהיה האורה רז רזי התורה.

בגלל חטא העגל עבודה זרה רז-זר חטא העגל ח-ט תמוז – אב

יש כאן שיעור שלם על כל היום הזה יז בתמוז בין המצרים.

 

ובכן מה עלינו לעשות בחודש הזה? ומה קורה לבן מזל מסוים שנולד לחודש כזה?

מה התפקיד של האדם כי המערכת אומרת לנו מה עלינו לעשות כדי למנוע את החורבן הבא שלנו כי כל החורבנות של האדם בחיים קשורים למזל הזה, מזל סרטן…

 

 עד כאן בגלל חוק לחם בזיון. קנה את הזכות לידע על מנת שתוכלו להשתמש איתו. ויהיה לכם בעלות בלי לחם בזיון.

השארת תגובה