זהר פרשת תרומה: מאמר: כל אשר תמצא ידך בכוך לעשות

מאמר: כל אשר תמצא ידך בכוך לעשות

....... זהר פרשת תרומה.......

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן. ..... קרן אור ללימודי הקבלה

.....:::::::::::.....

 

כ"ט.      ובוא וראה, כל דבריו  של שלמה המלך,

כולם סתומים לפנים  בחכמה.

ואלו הכתובים  נראים  שהותרה  הרצועה  כי כתוב אח"כ.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות וחשבון, וגו'. 

 מקרא זה יש להסתכל בו.

 

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות .

וכי שלמה המלך שחכמה עליונה הייתה בו

יותר מכל בני העולם.  אמר כך,

 

סעיף ל'.   אלא כל דבריו  של שלמה המלך

על סוד החכמה אמר.  בוא וראה.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

 

זה הוא שאדם צריך לכלול.  השמאל בימין.

וכל מה שהוא עושה,

צריך שלא יהיו אלא כוללים בימין.

כל אשר תמצא ידך זה שמאל. שנקרא יד.

לעשות בכוך זה הוא ימין.

כמו שאומר הכתוב. ימנך ה' נאדרי בכח.

 

וכיון שאדם, נזהר  שכל מעשיו יהיו לצד ימין

ויכלול השמאל בימין.

אז הקב"ה  שורה בתוכו  בעולם הזה.

ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא ההוא.

  

ואל יאמר האדם, בשעה  שאבוא  אל עולם ההוא.

אז אבקש מן המלך רחמים. ואשוב לפניו. על זה אומר.

כי אין מעשה וחשבון  ודעת וחכמה.

 

אחר שיסתלק האדם מן העולם הזה,

אלא אם אדם רוצה,

שהמלך הקדוש יאיר לו לעולם ההוא,

וייתן לו חלק לעולם הבא,

יעסוק  בעולם הזה לכלול מעשיו בימין,

וכל מעשיו יהיו לשם  הקב"ה,

 

כי אח"כ  כשיסתלק מעולם הזה, לדון בדין קשה,

בדין של הגיהינום.

אין שום עצה וחכמה ותבונה להינצל מן הדין.

 

לב'.)  פירוש אחר. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול

 כי בגיהנום יש מדורים על מדורים,

ומדור התחתון הוא שאול.

ומדור היותר תחתון ממנו הוא אבדון.

וזה סמוך לזה.  מי שיורד  לשאול, ידונו אותו,

ומשם מצפצף  ועולה.  זה שנאמר. מוריד שאול ויעל,

מי שיורד לאבדון, אינו עולה משם לעולם.

 

 

לג'.)  מי שיש בו מעשים טובים או הוא בעל חשבון.

הנה העמידוהו, שבכל לילה ולילה.

מטרם שישכב,   ועוד אינו ישן.

צריך האדם לעשות חשבון  ממעשיו

שעשה  כל אותו היום.

 

וישוב מהם  ויבקש  עליהם רחמים.

מהו הטעם  שצריך לעשות חשבון באותה השעה.

 

משום שבשעה ההיאאילן המוות שורה בעולם.

וכל בני העולם טועמים  טעם  המוות.

על כן צריך האדם באותה שעה לעשות חשבון ממעשיו,

ויתוודה עליהם, משום שהיא שעת המוות.

ואלו נקראים בעלי חשבון.

 

וכן כל מי שמשתדל בדעת ובחכמה לדעת את ריבונו,

לאחר פטירתו. כשיעברו אותו לראות

ולהסתכל באלו הרשעים הנדונים   במדרגת השאול.

וכולם  צווחים מאלו המדרגות

 

הוא לא יישאר שם, ולא ימצא ביניהם,

ועל זה, כתוב:  אין מעשה וחשבון ודעת בשאול,

 

אין מעשהדהיינו מי שיש בו מעשה טוב.

וחשבון היינו מי שהוא מבעלי  החשבון.

ודעת. היינו מי שמשתדל  בדעת. וכו'.

 

שכל אלו אינם בשאול. ולא ימצא 

 אלא למעלה למעלה  במקום

שכמה אורות ונרות וכמה חמודות שורים בו.

והקב"ה  בא להשתעשע  עם שאר הצדיקים בגן עדן.

 

אשרי  חלקם של הצדיקים  בעולם  הזה ובעולם הבא.

עליהם  כתוב, אך צדיקים יודו לשמך.

ישבו ישרים את פניך.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

השארת תגובה