החכמה שהאדם צריך לדעת אותה. שיר השרים

החכמה שהאדם צריך לדעת אותה.
שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם    אומר בשיר השרים בזוהר סעיף תפ"ב') 
עורך ומגיש רבי דוד קורן
...............

החכמה שהאדם צריך לדעת אותה. 

אחד היא לדעת ולהסתכל בסוד אדונו. 


ואחד היא לדעת את עצמו. שידע מי הוא ואיך נברא. 

ומאין הוא בא. ולאן ילך. 


ותיקון הגוף איך מתתקן . 


ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכל.

ואחד הוא לדעת ולהסתכל בסודות הנשמה. 


מה היא נפש זו שבו. ומאין באה. ועל מה היא באה בגוף הזה. 


שהוא טיפה סרוחה שהיום כאן ומחר בקבר. 


ואחד הוא להסתכל בעולם הזה. 

ולדעת  העולם שהוא נמצא בו.   ועל מה יתתקן העולם. 


ואחר זה יסתכל בסודות העליונים של העולם העליון,

 לדעת את אדונו. 


וכל זה יסתכל האדם מתוך  סודות התורה. 


סוד מזונות העולם 


בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות,

אלא במזל 


זוהר פרשת ויגש  סעיף, נ"ה)

כי קשים מזונותיו של האדם לפני הקב"ה כקריאת ים סוף, 


מה הטעם, הוא. משום שמזונות העולם מלמעלה הם, 


מזאיר אנפין (העולם הרוחני)  בסוד מסך דחירק, שבקו האמצעי.

(ספירת תפארת   קו אמצעי המגלה את הדעת בעולם) 

כי למדנו בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות אלא במזל, משום זה קשים לפניו מזונות העולם

(בגלל חוק לחם בזיון) משום שהדבר תלוי במזל. 


שממנו יוצאים בנים חיים ומזונת. 
ועל כאן קשה לפניו מזונות העולם
,

כי אינם ברשותו מטרם שהוא מתברך מן המזל.

(בסוד ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך,    
וסוד השבע, זה בלי רצון לקבל לעצמו, 
ראה גם פרשת עקב בזוהר, סוד ברכת המזון)

 

כמובן צריכים להבין את דברי הזהר שבא לעזור לנו ולגלות לנו סודות עליונים איך העולם הרוחני משפיע על העולם הגשמי שלנו.

סוד כוכבים ומזלות שהממונים עליהם הם 12 השבטים, הבנים של יעקב אבינו. שהם המרכבות לגלגל המזלות ומחזוריות של כדור הארץ,

השארת תגובה