קבלה מהזהר משלי: סוד הגאולה צדיק כתמר יפרח ,

סוד הגאולה, צדיק כתמר יפרח,

זוהר פרשת ויקרא, סעיף: רסד')

ערך ומגיש: רבי דוד קורן,

רבי אבא היה יושב לפני רבי שמעון,

נכנס רבי אלעזר בנו, אמר רבי שמעון, כתוב:

צדיק כתמר יפרח וגו',

צדיק כתמר,  ומשיב: כי מכל אילני העולם

אין מי שמתעכב לפרוח כמו תמר,

כי הוא עולה לשבעים שנה,

 

אע"פ שהכתוב מעיד עליו,

כל החברים אינם רוצים לגלות את זה,

 

אבל צדיק כתמר יפרח   נאמר

על גלות בבל, שלא חזרה השכינה למקומה

אלא בסוף שבעים שנה, ז"ש, שנאמר

כי לפני מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם,

 

וזה הוא צדיק כתמר יפרח,

שעולה זכר  ונקבה לע' שנה,

 

צדיק , זהו הקב"ה שחזר לבבל אחר שבעים שנה,

זה שנאמר, כי צדיק ה' צדקות אהב, וכתוב,

ה' צדיק, וכתוב, אמרו צדיק כי טוב

הרי שהקב"ה נקרא צדיק,

 

מהו ארז, ומשיב, זהו הקב"ה, שכתוב:

בחור כארזיםבלבנון ישנאבלבנון ודאי,

וזה הוא עדן שלמעלה, דהיינו החכמה,

שעליה כתוב: עין לא ראתה אלוקים זולתך,

 

וארז זה, שהוא ז"א במקום עליון ההוא ישנא,

דהיינו שעולה לשם,

 

וזהו בגלות האחרון, הקב"ה כארז הזה

שמתעורר לפרוח ולעלות,

ומשעה שעולה עד שעומד בקיומו,

דהיינו עד שתהיה הגאולה, הוא יוםדהיינו,

 

יומו של הקב"ה שהוא אלף שנה,

והתחלת יום השני, עד שעושה צל באור היום,

שהיינו, אחר חצי היום שהחמה מתחלת לערוב.

 

שהוא יומו של הקב"ה אחר חמש מאות שנה,

ואחר אלף וחמש מאת שנה תבוא הגאולה,

 

וארז אינו עלה אלא בעידן המים, כמ"ש:

כארזים עלי מים,  כך ארז הלבנון ישגר,

שמשם, מלבנון, שהוא חכמה,

יוצא מבוע ונהר מים, שהוא בינה להשקות הארז,

 

וארז זה הקב"ה שהוא ז"א, מקבל ההשקאה,

שכתוב: בחור כארזים,

 

שתולים בבית ה',

הוא לזמן מלך המשיח,

 

בחצרות אלוקינו יפריחו,

הוא בתחיית המתים,

 

עוד ינובון בשיבה,

הוא ביום ההוא שהעולם יהיה חרב,

דהיינו באף השבעי,

 

דשנים ורעננים יהיו,

הוא לאחר כך שהעולם יחזור להבנות,

שכתוב: השמים החדשה והארץ החדשה,

 

ואז ישמח ה' במעשיו, כתוב:

וכל כך למה,הוא,

להגיד כי ישר ה' וצורי  ולא עולתה בו,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה