זוהר פרשת שופטים ושוטרים תשע"ט עת רצון חודש אלול,

זוהר:  פרשת שופטים

עורך ומגיש:  רבי דוד קורן ..... רעיה מהימנא  (משה רבנו)

::::::::::::::::::::::

א')שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך

אשר יי' אלוהיך נותן לך,

 

במצווה זו צווה על שופטים ושוטרים, ועוד כי אלוקים שופט 

 כי, ם',  מניה יוד,  דחושבניה כ' לאחר מכאן אלוקים שופט,

 

זה ישפיל ה"ה של הויה

וזה ירום ו"ו של הויה

 

פירוש:  סוד המשפט הוא בג' קוים,

בסוד  במותב בי תלתא כחדה הוינה,

הרומזים על ג' הקווים המשמשים כאחד,

 

אשר קו הימין נוטה לחסד, ושופט העולם בחסד,

וקו שמאל נוטה לדינים ושופט העולם בדין,

וקו האמצעי מכריע ביניהם ומקיים הארת שניהם,

 

אלא שמשפיל את הארת השמאל שלא יאיר

אלא ממטה למעלה,  ואז אין בו דינים,

ומורים הארת הימין שיאיר ממעלה למטה,

שהם אור ג' ראשונות כמו שנאמר שם,

 

וזה אמרו בדרך סוד,

כי אלוקים שופט, כי מ', שהמילה כי בגי'

מ' תחשבן את האות י' יוד כ' 

את הי' של המלה כי

במילואה כלומר יוד, בגי' עשרים אות כ',

ועם הכ' עצמה של המילה כי' הרי הוא מ'

 

והאות מ' יורה על קו ימין שהוא החסד,(מים)

לאחר מכאן שהקו ימין, המרומז במילה כי, שפט,

אלוקים שופט, הוא קו שמאל,

 

שהקו ימין שהם סוד כי, שופט העולם בחסד,

ואחריהם בא קו האמצעי שנקרא זה,

 

וזה שנאמר: זה ישפיל ה"ה

שקו האמצעי נקרא זה,  משפיל את ה"ה

שהם סוד השמאל, והמלכות, שמשפיל שלא

יאיר השמאל בה, אלא ממטה למעלה,

 

דהיינו רק בו"ק בלי ג' ראשונות,

וזה ירום ו"ו,

שמרים את קו ימין המאיר ב ז"א בחסדים,

שהוא יאיר ממעלה למטה באורות של הג' הראשונות,

 

המצווה שלאחר זו,

הוא לדון בחרב, לדון בחנק,

לדון בדין סקילה, ולדון בדין שריפה,

 

לדון בחרב למי?  ומשיב, לסמאל,  זה שנאמר

כי רותח בשמים חרבי, הנה על אדום תרד,  

דהיינו על  סמאל, שהוא שרו של אדום,

......................

 

סעיף ג')   סוד הויה שהם  ד' בתי דנים,

חרב של הקב"ה י' של הו י'ה. היא ראש החרב

האות ו' של הויה, הוא גוף החרב,

והאותיות ה' של הויה הם ב' פיות של החרב,

שהם סוד צדק צדק תרדוף,

                  י'            ראש

             ה…….ה       ב' פיות

                 ו              גוף

שחותכים שני דינים, דין מפי בית דין של מעלה.

ודין מפי בית דין של מטה,

 

מכאן נודע, שאין אדם נוקף אצבע מלמטה

עד שניתן לו רשות ממעלה,

 

פירוש:  המוחין של ז"א, המתגלים בייחוד קריאת "שמע,

מכונים חרב, שעל ידיה נשמדת הסטרא אחרא. כלהון,

ועיקר גילוי המוחין ההם, הוא  ע"י התחברות המלכות בבינה,

 שאז מקבלת המלכות כלים של בינה.  בסוד אמא אוזיפת לברתא מאנהא

  ולולא זה לא היו ז"א ומלכות ראויים למוחין כלל.

וע"כ יש לבינה ומלכות אותה צורת אות ה',

כי הן אותם המוחין. ולפיכך הן בצורה אחת בפי החרב,

אלא שנבחנות לב' פיות, כשם שהן ב' אותיות ה'.

וזה שנאמר, י' של הוי"ה היא ראש החרב, , שהיא ראש הכול, המשפיע המוחין אל ה העליונה שהיא  בינה.

אמנם כשהמוחין ב י"ה, אינם יכולים להשמיד הסטרא אחרא,

כי הסטרא אחרא אינו נאחז בהם, אלא ב ו"ה.

וע"כ רק ו"ה  יכולים להשמיד הסטרא אחרא.

ונאמר, ו' של הוי"ה היא גוף החרב. כי ז"א, ו' של הוי"ה,

הוא עיקר החרב המשמיד הסטרא אחרא

ה"ה של הוי"ה, הן ב' פיות של החרב,

 שע"י השוואת הצורה שלהן באים המוחין לכלל גילוי  כנ''ל.

ולפיכך אינו מספיק פה אחד, אלא צריכים דווקא לב' פיות,

שסוד הפה  ישפיע לפה של המלכות,

באופן אשר הי', שהוא  ראש הכול, משפיעה אל ה" ראשונה.

 ומהן מקבלת הו', שהיא גוף ועיקר החרב.

ומשפיעה לה' תחתונה, ואז נשלמת המציאות של החרב.

וכמ"ש, צדק צדק תרדוף, שב' פיות החרב נקראים צדק צדק.

שב' פיות החרב נקראים צדק צדק,

וב' פיות החרב האלו, שחותכים שני דינים בבת אחת,

דין מפי בית "דין שלמעלה, בינה,

ודין מפי בית "דין שלמטה, מלכות. זה שנאמר,

, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה,

דהיינו על "פי בית "דין של מטה,

 עד שניתנת לו רשות מלמעלה, ע"י בית "דין של מעלה, בינה.

 

כי כל המוחין שבמלכות מתקבלים מהבינה,

 ואין למלכות מעצמה כלום.

....................

ד').   הנרתיק של החרב, דהיינו הכלי שטומנים בו החרב,

הוא השם אדנ"י. שָׁם, באדנ"י, נמצאות אותיות דין.  

כי באדנ"י יש אותיות א' דין. בקרית שמע, הם סוד  הוי"ה

הוא חרבו של הקב"ה. כנ''ל בדיבור הסמוך,

עליה נאמר, רוממוֹת אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.

כמו מה שאומר, בצדיק חי העולמים כלולות שמונה עשרה  ברכות,

כלומר שעל "ידי  הצדיק, יסוד של ז"א,

 נעשה זיווג ז"א ומלכות של גדלות,

שזה ח"י ברכות שבתפילת העמידה.

דביה, אדנ"י שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתך.

ופי, היסוד פותח את המלכות, שנקראת אדנ"י.

ובו, ביסוד נכנסת החרב בנרתיק שלה, שהוא זיווג הוי"ה באדנ"י, שנעשם  על ידי  היסודוחֲמת המלך שָׁכָכָה.

כי כבר נתבערו  הקליפות בייחוד של קריאת  שמע ישראל,

 ועתה בתפילת העמידה אין להן עוד אחיזה ושוקט הכעס. ומתחברים ב' השמות יאהדונה"י, שילוב הוי"ה אדנ"י.

ה').   המצווה לדון בחנק. בטעם זַרְקָא, יש קו, וי' כרוכה עליו, וקו, הוא ו' שמתפשטת מי'. בו' תופס את סמאל,

בסוד הכתוב   ויישָׂאוהו במוט בשניים.

מהו מוט של אותו רשע סמאל?

אדם, שהוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, שבגי' מ"ה (ז''א),

ועם ד' אותיות הוי"ה, הרי מ"ט ,

 כחשבון מ"ט אותיות, שהן בו' מילים של הייחוד העליון שמע ישראל, וב-ו' מילים של הייחוד התחתון בשכמל"ו. שהן ו' ו'.

וזהו, ויישאוהו במוט  בשניים,

בפירוד מהן, בלא א' שבאמצע ו"ו, כי אין ייחוד לסטרא אחרא,

אלא ויישאוהו במוט  בשניים, סמאל ובת זוגו, עולם הנפרדים.

 

ו').   בחבל שיחנוק בו את סמאל אחוזות ה"ה.

בחמש אצבעות של יד ימין,

ובחמש אצבעות של יד שמאל.

ו' היא חבל, י' היא החניקה של סמאל ונחש.

השם הוי"ה הוא מיתה לסמאל  ולנחש, וחיים לישראל.

משום זה כתוב, ראוּ עתה כי אני אני הוא, ואין אלקים עימָדי. וכתוב, אני אמית, לאלוהים אחרים בשמי,

ולכל שאינם מאמינים בי.

וכתוב, ואחַיֶה, לאלו המאמינים בי ושומרים מצוותיי.

ז').   לדון בסקילה לסמאל, באבן שהיא י',

וזורק אותה אליו בחמש אצבעות שהן ה',

ובקנה הזרוע שהיא ו', ובכתף שהיא ה',

והמחשבה זורקת את האבן אליו,

שהיא השם המפורש יו"ד ה"א וא"ו ה"א.

 

ח').   לדון בשריפה לסמאל, ע"י עצים להדליק בהם אש.

אשרי הגוף, שהוא עץ, והאיברים שלו הם עצים,

שישרוף בהם אש, נר מצווה, בכל איבר,

לשרוף את סמאל ע"י השכינה העליונה,

בינה, בעץ, ת"ת, ובכל העצים, הספירות, האחוזים בת"ת.

כי בעת שאש של גבוה יורדת על העצים של הקורבן, כמ"ש,

והזָר הקרֵב יומת, כי נשרף באש. וכמ"ש,

 והאש על המזבח תוּקד בו.

אשרי מי שאחוז בעץ החיים, ז"א, בגופו, ובאיברים שלו,

שהוא נר, כל ענף וענף הוא נר מצווה, ברמ"ח (עם שלו) מצוות שלו, שהן כנגד רמ"ח איברים,

כלומר, נר מצווה על כל איבר.

יוד')  אמר המאור הקדוש רבי שמעון לרעיא מהימנא ( משה רבנו)

ודאי  ישראל הם עצים יבשים בתורה,

כי משום שאחוזים באש של הדיוט אינם ראויים שייעשה להם נס.

ומיד כשמשה יורד עליהם בתורה,

בשבילו יורד עליהם עץ החיים,

שהוא ז"א, ומצווה,  שהיא מלכות, שהיא נר ה',

 ואוחזת בהם והם יחיו.

ואומות העולם  עכו"ם יהיו  נשרפים  בנר ההוא.

זה שאומר הנביא, אל תירא עבדי יעקב,

אל תחת  ישראל, כי אתך אני.

ראה ביאור המאמר בזוהר ובשיעורים מוקלטים של רבי דוד קורן

......................

פרשת בא זוהר

מאמר את הכול ראיתי בימי הבלי,

::::::::::::::::::::::

עורך ומגיש: רבי דוד קורן   ......  ג' באלול תשע''ט

..................

קלו')  פתח רבי שמעון ואמר: בוא וראה  

את הכול ראיתי בימי הבלי, (קהלת ז')

יש צדיק אובד בצִדקוֹ ויש רשע מאריך ברָעתו.

שלמה, שהייתה בו חכמה יותר מכל אדם,

 מה אמר בפסוק זה? ומשיב:  אלא שלמה, רֶמז חכמה רָמז.

 

כי אנו רואים   שדרכיו של הקב''ה אינם כן,

שהרי כתוב,  ולתת לאיש כדרכיו, וכפרי מעלליו

אלא שני עניינים הם שמרמז כאן,

 

קלז')   שלמדנו  כשעיניו של הקב"ה רוצות להשגיח בעולם ולעיין בו, כמ"ש, כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ,

ונמצאו רשעים בעולם, צדיק נמצא בדור. הצדיק  נתפס בעוונם,

והרשעים, מאריך הקב"ה אפו עמהם עד שישובו.

ואם אינם שבים, לא יימצא מי שיבקש רחמים עליהם,

כי כבר מת הצדיק. כמ"ש, יש צדיק אובד בצדקו.

ומשום שהוא צדיק, הסתלק מן העולם,

כדי שלא יבקש רחמים על הדור

 

.קלח')   משום זה  למדנו, לעולם אל ידור אדם

אלא במקום שאנשי מעשה דרים בתוכו, מהו הטעם

משום שאוי לו לזה שמעוֹנו בין הרשעים, כי הוא נתפס בעוונם.

ואם מעונו בין צדיקים, מטיבים לו בזכותם.

 

.קלט')  רב חַסְדָא היה דר בתחילה בין אנשי קַפּוּטְקִיָא,

ומחלות היו רודפות אחריו. לקח ושם דירתו בין בעלי המגן שבציפוֹרִי, כלומר בין תלמידי חכמים. ועלה וזכה להרבה טוב, להרבה עושר, ולהרבה תורה. ואמר, כל זה זכיתי, משום שבאתי בין אלו, שהקב"ה משגיח להטיב להם.

 

קמ')   ( פירוש אחר על הכתוב) את הכול ראיתי בימי הבלי.

וכי שלמה שהיו בו המדרגות העליונות של חכמה

יותר מכל בני הדור, כמ"ש, ויֶחְכם מכל האדם,

וכתוב, ויישב שלמה על כיסא ה' למלך,

 שאמר על חייו, בימי הבלי,

וכתוב, הֲבֵל הבלים, אמר קהלת.

 

.קמא')   למדנו ז' שמות נקרא: שלמה,

יְדידְיה, אָגוּר, בן  יָקֶה, איתִיאל, לְמוֹאל, קהלת.

והשם קהלת הוא כנגד כולם.

 וכולם נקראים כעין של מעלה.

קהלת נקראת גם עדה קדושה של עשרה אנשים.

ועל כך נאמר, אין קהל פחות מעשרה.

וקהל הוא אפילו מאה ויותר, אלא לא פחות מעשרה.

אבל קהלת הוא כלל הכול של כל ישראל, כמ"ש, קהלת יעקב.

 

קמב')   למדנו, שמותיו ע"ש החכמה נקראו.

 ומשום זה עשה ג' ספרים: שיר השירים,  קהלת, משלי.

 וכולם הם להשלים החכמה.

 שיר השירים כנגד חסד.

 קהלת כנגד דין (גבורה).

משלי כנגד רחמים (תפארת).

כנגד ג' קווים, חסד דין רחמים, כדי להשלים החכמה.

והוא עשה כל מה שעשה כדי להראות חכמה,

וכנגד מדרגה עליונה. והוא אמר על עצמו,

בימי הבלי, הבל הבלים?

 

קמג')  ומשיב,  אלא הבל הוא סוד יקר.

 והוא הבל היוצא מן הפה, שנעשה ממנו קול.

ולמדנו,  ואין העולם מתקיים,

אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלא חטאו.

 

והיינו,  שלא חטאו ממש, ולא שחטאו,

אלא שאינו נחשב להם לחטא מחמת קטנותם. (עד יג' שנה)

 

והבל נעשה ברוח ובמים.

וכל מה שנעשה בעולם נעשה בהבל.

 וסוד ההבל הזה של התינוקות  נעשה קול והתפשט בעולם.

והם שומרי העולם ושומרי העיר. (מנצפך)

זה שנאמר, (תהלים קכ''ז), אם ה' לא ישמור עיר, וגו'.

 

קמד')   בוא וראה, הוא  הבל הוא קול.

 מה ההפרש בין זה לזה  הבל עומד בכוח שיצא ממנו קול.

אבל קול ממש עומד בקיומו שיצא ממנו מלה.

והבל ההוא, שהיה נחלתו מאביו, נקרא הבל,

וממנו היה כל מה שראה שלמה.

 

ואע"פ שהייתה לו תמיכה רבה  מלמעלה ממדרגות אחרות,

ובכדי להודיע הדבר, אמר,

בימי הבלי. להודיע, שמילה זו באה משם.

,,,,,,,,,,,,,,,,

ביאור הדברים:  עניין הבל, כבר נתבאר היטב   בפרשת ויצא

הבל  שהם סוד  הארת קו שמאל של בינה,

שנסתם ונחרב מפאת המחלוקת עם קו ימין של בינה,

ויצאה הארתו לחוץ, ונעשה הבל.

שנאמר, והוא הבל היוצא מן הפה,

שיוצא מפנימיות המדרגה לחוץ,   והאור נעשה הבל.

 וכשזו"ן הם בג"ר של קטנות, שנקראו אז תינוקות של בית רבן,

 

הם מקבלים הארת קו שמאל של בינה הזו,

וגם הארתם יצא לחוץ מפיהם ונעשה הבל.

וזה שנאמר, אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של

 תינוקות של בית רבן.

 

כי אח"כ, לעת גדלות, כשזו"ן נקראים פנים גדולות,

הנה כל מידת החכמה שבהם הוא מהבל הזה,

שהוציאו מפיהם בעוד שהיו פנים קטנות.

 

וכיוון שאין קיום לעולם אלא רק בהארת החכמה,

נמצא שהעולם מתקיים על הבל שלהם.

שנאמר, והם שומרי העולם ושומרי העיר.

 

כי הארת החכמה שומרת העולם מהקליפות ומהמזיקים.

אמנם ההבל, במקום יציאתו, בקו שמאל של בינה,

הוא הבל שאין בו כלום אלא חורבן.

 

 רק אח"כ, כשז"א עולה לבינה בקו האמצעי,

ומכריע ועושה שלום בין הקווים ימין ושמאל,

 ומייחד אותם זה בזה, אז חוזר ההבל להיות אור,

ויוצאים ג' קווים חכמה בינה דעת , בבינה.

ואז נולד ז"א במוחין של גדלות מן הבינה,

כי כל מה שגורם התחתון בעליון, זוכה בו גם התחתון.

 

וכיוון שלולא ז"א, הנקרא קול, שהכריע בין הקווים של בינה, והוציא בה חכמה בינה דעת ,

הייתה נשארת הבינה במחלוקת, ואורה היה נשאר בבחינת הבל.

 

לפיכך זכה גם ז"א בג' מוחין חכמה בינה דעת .

שזהו, שלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם.

נמצא, שז"א נולד מתוך ההבל הזה של בינה שהחזיר אותו לאור.

ונאמר, הבל עומד בכוח שיצא ממנו קול,

שהבל של בינה יש בה כוח להוציא ולהוליד הקול, שהוא  ז"א,

דהיינו אחרי שעולה בסוד מ"ן, ומכריע ומחזיר ההבל לאור.

שנאמר, קול ממש עומד בקיומו,

 

אבל הז"א, שנקרא קול,

הוא כבר עומד במוחין של חכמה בינה דעת , הנקרא קיום,

 , להוציא הדיבור, הנוקבא, ונעשה הייחוד של קול ודיבור,

ייחוד השלם של פנים ופנים,

 

ונאמר, והבל ההוא, שהיה נחלתו מאביו,

משום שהקול, ז"א, נולד מבינה, כנ''ל,

 על כן  נחשבת הבינה לאבא ואימא  של הקול,

מחמת שהקול זכה בהבל ההוא,

כמו בן היורש את אביו ואימו.

 

שהרי באמת אין לז"א שום חלק במוחין של בינה.

אלא משום הכרעתו את הקווים שלה, זכה וירש המוחין מהם.

אמנם ההבל אינו אלא קו שמאל של בינה.

 וז"א ירש ממנה כל ג' קווים, חכמה בינה דעת

 

ואע"פ שהייתה לו תמיכה רבה מלמעלה ממדרגות אחרות,

מב' הקווים האחרים. אלא כדי להודיע הדבר,

אמר, בימי הבלי. כלומר, החכמה הנמשכת ע"י הדעת,

 שבאה רק מן ההבל. ועל חכמה זו הזכיר, בימי הבלי.

.................

קמה')    הכול הָבֶל. את הכול ראיתי בימי הבלי,

יש צדיק אובד בצדקו, ויש רשע מאריך ברעתו.

כלומר, שהכול תלוי בימי הבלי.

בזמן שהבל זה יונק מהדין, כדי לעשות דין, מטרם הכרעת

קו האמצעי, אז, צדיק אובד בצדקו, מכוח הדין ההוא.

 

 ובזמן שההבל ההוא יונק מהרחמים, אחר הכרעת קו האמצעי, אז, רשע מאריך ברעתו, שמכוח הרחמים הוא ארך אפיים.

ושניהם, הרשע והצדיק, תלויים בהבל הזה.

 

וע"כ כתוב, בימי, ולא כתוב, ביום. וכולם תלויים בהבל הזה,

מי שייקרה בשעת הדין, הוא בדין.

ומי שייקרה בשעת הרחמים, הוא ברחמים.

 

.קמו') ואם תאמר הרי כתוב , יש צדיק אובד, בלשון הווה ותמידי, ואינו אומר אבוד, שאם תלוי בזמן,

הלוא היה לו לומר בלשון עבר ולא הווה?

 

אלא כל פעם שמתעורר הדין ההוא, אובד את הצדיק

מן העולם ומן הדור. וזה נוהג תמיד.

ויש רשע מאריך ברעתו, מאריך ממש בחטאו.

כי הדין ההוא, בעת שיונק מהרחמים,

עושה רחמים על הרשע ההוא ומאריך לו.

 

.קמז') בעוד שהיו יושבים ראו  עשן קטורת עולה למעלה ויורד למטה. העשן מתעטר ברפש הארץ מלמעלה.

וע"כ הוא עולה למעלה ויורד למטה.

וזה רומז על ההבל, שמתוך שהוא שפל ומלא דינים,

וזה רומז, על הבל הנ''ל

  שמתוך שהוא שפל ומלא דינים  על כן, נתעטר בו ז"א,

שתיקן אותו והרוויח המוחין מבינה. כנ''ל בסמוך,

בינתיים העלה השדה ריח, יותר מכל הבשמים.

שהשכינה מתקיימת שם, כמ"ש, כריח שׂדה אשר בירכוֹ ה'.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

:::..................:::

ביאור ופירוש ז' הבלים פרשת ויצא סתרי תורה,

:::........סוד הבל קול ודבור..........:::

וזרח השמש ובא השמש. מה ראה שלמה המלך,

אשר ההתחלה של ספר החכמה שלו הוא מזריחת וביאת השמש,

 שלמה המלך העמיד את ספרו על ז' הבלים, שהעולם עומד עליהם,

והם עמודים ואדָנים, המהווים קיומו של העולם.

ומשום זה הם נקראים הבלים. כי כמו הגוף שאינו מתקיים בלי הבל,

אף העולם אינו מתקיים זולת על ההבלים, והם שבעה, כמ"ש,

הבל הבלים, אמר קוהלת, הבל הבלים, הכול הבל. הרי ז' הבלים.

:::..................:::

הדיבור הם סוד הנקבא הכולל בתוכו קול והבל,

אשר הבל הוא השורש אל הדבור,

 

ועל כן נבחנים לנשמה  לרוח ונפש,

 

שהבל הם סוד הנשמה, שהוא שורש הרוח,

וקול  הוא הרוח שהוא שורש אל הנפש, המכונה דבור

 

ז' הבלים הם סוד ז' ספירות תחתונות, של בינה הנקראת נשמה,

שהן מתלבשות בז' ספירות של ז'''א שנקרא הרוח,

בתוך ז' ספירות של המלכות הנקבא,  הנקרא נפש,

וכן נקראת עולם,  או גוף האדם,

 

כי שבע הבלים הם שבע נשמות בתוך ז' ספירות

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות של העולם

שהיא הנקבא המלכות שלנו הנקרא דבור,

שג' הספירות הראשונות חסד גבורה תפארת מכונים עמודים,

ונצח הוד יסוד ומלכות, מכונים אדנים, אדני-ם סתומה,

 

ואם תאמר,  אם כן הוא שהם המרגליות הטובות

שהעולם עומד עליהן,

 הרי במקום אחר כתוב, הבלים רעים שהם חורבן העולם,

דהיינו שכתוב, , זה הבל וחולי רע הוא, והבל וּרעוּת רוח,

ומשיב,   אלא אע"פ שאלו שבע הבלים שהם קדושים,

הם קיום העולם,

יש כנגדם ז' הבלים שכל הדינים שבעולם יוצאים מהם ומתפשטים מהם,  הנקראים הבלים אחרים,

 להעניש בני אדם ולתקן אותם,

שילכו בדרך הישר. ונקראים: הבל, שחולי רע שורה בו,

הבל שהוא רעות רוח. והם קיום העולם,

 

כי בשבילם  הולכים בני אדם בדרך הישר

וביראה מפני הקב"ה. ועל כן,

 הרבה הבלים רעים מתפשטים משבעה הבלים של קדושה, להיותם גם הם קיום העולם.

ט''ו)  מה שהוא אומא בהתחיל ,  סוד השמש, דהיינו

 וזרח השמש ובא השמש,

הוא מפני שהוא הבל המקיים העולם,

הוא סוד להביא את האדם בתוך האמונה העליונה של הקב"ה,

כלומר, שיזכה למוחין העליונים של בינה,  

שנקראת האמונה העליונה של הקב"ה.

 

וע"כ כל מה שהוא מתחת המדרגה הזו,

דהיינו  מתחת השמש, אינו סוד האמונה, אינו מהקדושה.

 וע"כ כתוב, ואין יתרון תחת השמש,

וכתוב בכל אשר נעשה  תחת השמש.

כי מתחת זו אין צריכים להידבק.

................

בכדי להבין הדברים צרכים לבאר סוד ז' הבלים הקדושים,

ו-ז' הבלים הרעים ששורשם,  הוא  קו שמאל שבישסו"ת,

בעוד שהוא במחלוקת עם קו ימין שבו,

שאז נסתמים האורות שבו ונעשים הבל,

 כלומר, שנעשו הבל ורעות רוח.

 

 

ומתוך שישסו"ת, ז ספירות תחתונות  של בינה, חג"ת נהי"מ,

לפיכך  יש כאן ז' אורות שנחרבו ונעשו ז' הבלים.

 

 ותיקונם  של ז' הבלים אלו נעשו ע"י עליית הקול, שהוא ז"א,

אל ישסו"ת, שהכריע בין ב' הקווים  אשר שם,

 

 והבדיל ביניהם, שהשמאל יאיר מלמטה למעלה,

והימין מלמעלה למטה. ובזה קיים את שניהם,

וז' הבלים חזרו ונעשו לז' אורות.

..................

זה מה שאמר שלמה המלך,  את הכל ראיתי בימי הבלי,

כי ביציאת קו שמאל להאיר בלי ימין, נעשה הכול הבל.

 

ואח"כ בעליית הקול, הקו האמצעי שקִיים את שניהם כנ''ל,

חזרו ז' הבלים ונעשו ל  ז' אורות,

אשר ז' אורות הללו הם הסוד כל המוחין של חכמה,

המכונים ראייה, המתגלים לתחתונים.

 

וע"כ אמר שלמה עליהם, את הכול ראיתי בימי הבלי,

 נגלו לו כל המוחין של ראייה.

כי אלו ז' הבלים מתלבשים בשבע ספירות של קול,

ושניהם בשבע ספירות של דיבור, שהוא הנוקבא,

הנקראת עולם,

 שבה מקום הגילוי של אלו הבלים, שנעשו לז' אורות של ראייה. ובהם מתקיים העולם.כנ''ל,

......................

ג' ספרים עשה שלמה כנגד ג' קווים:

א. שה"ש, ביאור לקו ימין, חסד,

ב. קוהלת, ביאור לקו שמאל, גבורה,

ג. משלי, ביאור לקו האמצעי, ת"ת.

כל האורות קו השמאל הן בז' הבלים,

בסוד הכתוב, את הכול ראיתי בימי הבלי.

 

נמצא שכל ספר קהלת מבאר את ז' הבלים הללו,

הטובים והרעים, להיותו ביאור לקו השמאל.

 

ונתבאר כל התיקונים של ז' הבלים הם, ע"י קו האמצעי,

ז"א, הנקרא קול, או שמש,

שע"י שמבדיל בין הארת קו ימין וקו שמאל,

 

 שהארת החכמה שבשמאל לא תאיר מלמעלה למטה

 אלא מלמטה למעלה, מתקיים הארת שני הקווים.

אז חוזרים ז' הבלים ונעשים אורות ונשמות לנוקבא,

והעולם מתקיים, שמקבלת המוחין הגדולים, הנקראים קיום.

...........................

...........................

וזה שנאמר בפרשת בשלח מה יתרון לכל עמלו תחת השמש,

כלומר, כל מה שנעשה תחת השמש,

כל מי שממשיך את הארת החכמה אל מתחת השמש,

 מלמעלה למטה, שאין זה עבודת הקב"ה,

ועל ידי  ההמשכה הזו נעשה האור להבל, שבירת הרוח,

 דהיינו שכתוב, הבל ורעות רוח.

 

אבל  הדבר שהוא עבודת רבונו,

 הוא  מעלה את האור למעלה מהשמש,

כלומר, שממשיך האור מלמטה למעלה,

מן השמש ולמעלה  ולא מן השמש ולמטה.

 

ואז נעשה ממנו הבל קדוש, כלומר שהבל

מתהפך לאור, ונעשה נשמה לנוקבא, ומתקיים העולם.

 

וזהו אמרו כאן דהיינו שמתרץ מה שהקשה בתחילת המאמר,

שאמר בתחילת של ספרו סוד השמש, והוא משום, שהוא

ההבל שמקיים את העולם, משום שכתוב זרח השמש, וגו' מבאר

שנעשה נשמה לנוקבא, הנקראת עולם,

שהוא התיקון של כל ז' הבלים. שעליו יסד את הספר,

 

ועל כן מביא את הכתוב הזה בתחילת ספרו,  וסוד הכתוב הוא,

כי אחר שהשמש, ז"א,

הכריע בין הקווים ימין ושמאל שבישסו"ת,

בשלושה היוצאים מאחד, חולם שורוק וחריק

וקיבל אותם גם הוא באחד הזוכה בשלושה,

אז ממשיך השמש ג' קווים שבבינה בזה אחר זה.

 

ותחילה, וזרח השמש, מבינה,  דהיינו, ישסו"ת,   

בסוד קו ימין, שהוא אור החסדים.

ואח"כ ממשיך משם קו שמאל, ובא השמש,

שנעשה חושך, בסוד הכתוב , כי הכול הבל. כנ''ל,

 ואח"כ מגלה בחינתו עצמו, קו אמצעי,

לייחד הימין והשמאל זה בזה ולהבדיל ביניהם,

שהימין יאיר מלמעלה למטה והשמאל רק מלמטה למעלה,

שהם סוד , ואל מקומו שואף,

שואף ומאיר אל מקום יציאתו מלמטה למעלה,

 אשר אז חוזר ההבל ונעשה אור ונשמה אל הנוקבא, העולם. והשמש הוא הבל המקיים את העולם,

וזהו שמסיים הכתוב, זורח הוא שָם. שבדרך זו חוזר וזורח,

כי ההבל חזר להיות אור.

....................

משום זה, כל שנמשך למתחת מדגרה זו,

דהיינו משמש למטה, אין זה סוד  האמונה שאינה  בקדושה.

וכתוב, אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש.

 

כי מתחת מדרגה זו לא צריכים להמשיך ולהידבק,

כי אז יחזור האור וייעשה הבל ורעות רוח. כנ''ל,

 

ושיעור הכתוב הוא, שלא נשאר יתרון לממשיך מתחת השמש, וכן, זה רע בכל אשר נעשה, דהיינו מה  שממשיך,

 למִתחת השמש, כי הכול ייחרב וייעשה הבל.

 

פרשת ויצא סעיף טז' השמש בלבנה, ז"א בזיווג עם הנוקבא,

הם אחד בלי פירוד.

והלבנה, אע"פ שתחת השמש,

כי הנוקבא למטה ממדרגת ז"א, עם כל זה בעת הזיווג,

הכול שמש בלי פירוד,

שגם הלבנה נחשבת אז חלק מהשמש,

 כי הדבקות הרוחנית פירושו , השוואת הצורה.

וע"כ היא יכולה לקבל החכמה מהשמש, שהוא ז"א,

ואינה נחשבת למטה משמש.

 

אבל אם ממשיך החכמה למטה מהשמש,

שהם ז"א והנוקבא שלו,

 נעשה הכול הבל ורעות רוח, דהיינו

שנעשה קליפה ומזיק, כנ''ל בדבור הסמוך, ואסור להידבק בו.

,,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה