חודש אלול עת רצון מזל בתולה

ידע נדיר ובלעדי מהזוהר בעולם

ידע נדיר ובלעדי מהזוהר בעולם כל שעור מעל 100 דקות בוידיו כולל כתוביות מקורות ועשרות טבלאות

קורס יסודות הקבלה למתחילים 10 שיעורים מעל 100 דקות על יסודות היקום והאדם כל סודות הבריאה

קורס תלמןד עשר הספירות דרך פרשיות השבוע מהזוהר נדיר מסוגו בעולם הסיבה לחיים,
המדע העידן החדש עידן הדלי ימות המשיח
על פי הקבלה, 72 שיעורים בוידאו מעל 110 דקות כל שעור

סוד עולם המחשבה של האדם והזמן
בחיינו סיבה ותוצאה על פי סוג הרצון של האדם,

שיעור בגלגולי נשמות על שורשי נשמות של האדם

תפלת קודם הלימוד מהאר"י זיע"א

 

ריבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות 

מודים אנחנו לפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו

בקידה ובהשתחוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך 
עבודת הקדש ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה

מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה

על כן אנחנו נ מפילים תחנונינו לפניך שתמחול ותסלח לכל
חטאותינו ועונותינו ואל יהיו עונותינו מבדילים בנינו לבינך.
 

וכן יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו

שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך

לדברינו אלה ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך

ויהיה למודינו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח נחוח

ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות 
עבדיך הקדושים אשר על ידם גלית דבריך בעולם

וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם

וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו ובזכותם

תאיר עינינו במה שאנו לומדים

כמאמר נעים זמירות ישראל:

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך:

כי ה' ייתן חכמה מפיו דעת ותבונה."יהיו 
לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך ה'  צורי וגואלי,
 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

בר יוחאי נמשחת אשריך. שמן ששון מחבריך

בר  יוחאי שמן משחת קדש. נמשחת, ממדת הקדש.   נשאת ציץ נזר הקדש. חבוש על ראשך פארך: 

בר יוחאי מושב טוב ישבת. יום נסת יום אשר ברחת.

במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך: 

בר יוחאי עצי שטים עומדים, למודי יהוה הם לומדים.

אור מופלא אור היקוד הם יוקדים. הלא המה יורוך מוריך:

 

בר יוחאי ולשדי תפוחים. עלית, ללקוט בו מרקחים.

סוד תורה כציצים ופרחים. נעשה אדם נאמר בעבוריך: 

בר יוחאי נאזרת בגבורה, ובמלחמת אש דת השערה.

וחרב הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך

 

בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת. לפני אריה ליש,

גם גלת כותרת על עיש. תשורי ומי ישורך: 

בר יוחאי בקדש הקדשים, קו ירוק מחדש חדשים, שבע

שבתות סוד חמישים, קשרת קשרי שי"ן קשריך:

 

בר יוחאי יוד חכמה קדומה. השקפת, לכבודה פנימה,

ל"ב נתיבות ראשית תרומה. את כרוב ממשח 

בר יוחאי אור מפלא רום מעלה, יראת מלהביט כי רב לה,

תעלומה ואין קורא לה נמת עין לא תשורך

 

בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדיך,

ואשרי העומדים על סודך, לבושי חשן תמיך ואורך 

בר יוחאי נמשחת אשריך. שמן ששון מחבריך:

מעל 1.650,000 מבקרים עד היום באתר לומדים את כל סודות הקבלה דרך האתר שלנו
דרך שיעורים מוקלטים בוידאו, על כל נושא בחיים
למדו את חכמת החיים ואת סודות החיים ומחשבת הבריאה
במטרה לשפר את איכות חייך וחיי משפחתך בזמנך הפנוי
צרו קשר ישיר בטלפונים 0545309491 – 0773412277