הגורל והחיים.הרס וחורבן על כל חוקי המוסר

אחרי שמת משה מה כתובוקם העם הזה וזנה וגו', כך אוי לעולם שיסתלק ממנו 
רבי' שמעון
שמבועי החכמה יסתמו בעולםויבקש אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיאמר. 

וישגה כל העולם בתורה,  ולא ימצא מי שיעוררו בחכמה

על זמן ההוא כתוב. ואם כל עדת ישראל ישגוןדהיינו ואם ישגו בתורה.   שלא ידעו דרכיה. במה הם

משום. ונעלם דבר מעיני הקהלשלא יהיה בנמצא מי שידע לגלות עמוקות התורה ודרכיה. 

אוי לאלו הדורות  שימצאו אז בעולם   אמר רבי' יוסי. 

עתיד הקב"ה לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח. 

משום שמלאה הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים. וכתובולא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו. לאמור דעו את ה' 

כי כולם ידעו אותי. למקטנם ועד גדולם

 

מלחמת חורמה על כל מה שבנינו עד היום   שינו פני ההיסטוריה בעידן שלנו.     הגורל והחיים        

ט"ו בשבט. ה"תשנ"ו. פברואר.  1997       מאת: רבי דוד קורן

אנו היום חיים בעולם , מבחינה היסטורית אפשר לומר בתקופה מאוד מיוחדת וגורלית,עידן הדלי עידן השינויים והמהפכות.

כי מה זה היסטוריה? העבר שמת מזמן.

וכל דור מוריש את העבר לדור הבא

כל הדור הקודם שחי עם ערכים מסוימים וחוקי מוסר. 

על פי אותם הכלים שעמדו לרשות אותו הדור , כגון: 

תרבות, משטר, אופנה, תעשיה, עבודה.אמונה.

וכמובן אותו המעמד החברתי של אותו האדם .  

ככל שהמעמד של האדם היה גבוה ועליון יותר,

 לאותו האדם הייתה השפעה על האוכלוסייה החלשה.

 

אותו המעמד הגבוה הכתיב את הקצב של החיים של אותו הדור, 

בשם האידאל האפונה והקדמה.

גם הדתות לקחו חלק בלתי מבוטל על האוכלוסייה החלשה שהעניקה כביכול תרבות וחינוך של אמונה תקווה. כמו שאנו מכירים את זה עד היום.

מכיוון שכל דור ודור הוא היסטוריה,

אותם האנשים בעלי ההשפעה רצו להירשם בדפי ההיסטוריה ,

 

והסיבה לכך – שהם שינו משהו כביכול למען האנושות, 

או יותר נכון למען רווחת האנושות . 

להקל את הסבל האנושי בעולם הנוקשה החומרי הפיזי במיוחד דתות 

בשם הרוחניות ,ותמיד הבטיחו עתיד טוב יותר.

 

אבל אם נעצור לרגע, וזה מדובר על כל אדם בכל גיל, 

ולא משנה. הדת או המעמד של האדם.

כל אדם אם יחזור לאחור לנעורים שלו, 

שזה למעשה ההיסטוריה שלו , העבר, 

ובאמת יראה הזמן עושה את שלו. ולזמן יש אינטליגנציה משלו.

ישנו תהליך עם הזמן שהם כביבול מכתיב לנו את קצב החיים והגורל , אבל – הם לא משנים לנו את קצב החיים – לטוב.

כי עד היום החיים של האדם הפקר, אין לאדם שום ביטון. 

החיים הם הפקר.   כל הבא יכול לבוא וליטול ,

ממש כמו שאדם מהמר על החיים הקזינו.

 

חיים בלי שום אזהרה ואין שום ביטוח בעולם לגבי החיים,

הבריאות. הפרנסה. והעתיד.

על זה אמר שלמה המלך.

מה שהיה זה מה שיהיה אין חדש תחת השמש,

 

אנו נולדים לתוך מציאות. מקבלים בירושה את אותם הסיפורים ההיסטוריים. והאידאלים מהורים ומורים אינפנטילים. 

ומנסים להתרגל למציאות הקשה של החיים. 

וההרגל נהפך לטבע ואורך חיים.

האדם חי על מסלולו של סרט נע כמו רובוט, 

לא שואל לאן מובילים החיים.

התקשורת האדיבה. מציגה לנו מגוון אפשריות.

כגון. אנשי אופנה ותעשיה ובידור.. עובדי אלילים ואלהים בשם הדת,

 פילוסופים ופוליטיקאים היום מוצאים מגוון של חיים חלופיים ,

המדענים הדגולים. היום חלק מחפשים כוכבים אחרים על מנת לחיות שם.

 

אבל האדם שגורלו לחיות על סרט נע קבוע, 

שכביכול צועד לכוון העתיד. מביט ימינה, ושמאלה, ויודע עמוק עמוק בתוך נשמתו כל רעיון אפונתי חדשני, זה כבר היה קיים. מה שהיה זה מה שהיה

 

והמעניין – אותם הראיונות וההצעות האופנועניות החדשניות כביכול, 

תמיד מעוררות אצלנו את הפחד – פחד סמוי , 

פחד של זיכרון מטושטש, מבולבל, אמנם אין תמונה בזיכרון.

 אבל עצמה של לחץ של פחד מעוטת לנו סכנה סכנה שם הייתה כבר.

 

כי אנו על פי הזוהר באים כל פעם בגלגול. עם החוויות מהגלגול הקודם. 

ובסרט הזה כבר הינו נכווינו ונכשלנו. 

לכן באנו עוד פעם על מנת לתקן את החוויה

המלחמה האחרונה בעידן שלנו.

מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג = בגימטריה 70.

נגש 70 אומות העולם,  שהם סוד 70 נפש יעקב שירד למצרים,

 

שהם גם צופן ל- 70 פנים לתורה, 

פנים מלשון פנים  הפנמיות שלנו, שמשליכה על החוצוניות

ישנם בתוכנו 70 כלים של ערוצי מחשבה.

גוג ומגוג  מלשון  היגוי ומחשבה. של שני יצרים באדם

שהם בפיצול הנקראים עמלק  = ספק  עמלק ההגיגי. המן ההגיגי.

 

עמלק =240 ספק. ספק זה פיצול אישיות.

כמו העולם שלנו עץ הדעת. טוב ורע. פיצול.

לכן כל דת. זה פיצול. והמלחמה בתוך האדם.

מלחמת דתות בעולם המחשבה של האדם.

היום בכל העולם יש מלחמה בשם הדת.

מלחמת גוג ומגוג .

מלשון היגוי והגיגים שהוא כוח המחשבה על מנת להכניס את האדם לספק. ספק זה פיצול אישיות. שאדם חי באי ודעות

 

חכמי הקבלה בכל הדורת הזהירו והתריעו בכל ספרי הקבלה. 

שכל ההרס, הביזה, החורבן, הגנבות, השוחד וחוקי הכפייה , 

בגלל הדתות שהם משורש חמישה מיני ערב רב,  

שעלו יחד אם בני ישראל ממצרים, 

 

וכל זה תלוי ביכולת שלנו ,

להמשיך לחיות על אותו המסלול של הסרט הנע בצורה רובוטית.

אם לא נבין שאין מונח של עתיד על פי התורה והקבלה. 

שהעבר זה העתיד והעתיד זה ההווה.

 

כי העתיד מקושר לאספקט של זמן שאדם קבע אותו במחשבה שלו, 

כי עבור העולם הרוחני שהוא במחשבה שלנו, אין זמן תנועה ומקום,

 

העולם שבו אנו נולדים הוא תוצאה של סיבה.

הסיבה? הגלגול הקודם שלנו.

האדם בטוח בדבר אחד – הוא צועד למקום שבו פעם היה 

כי כאמור – מה שהיה זה מה שיהיה .

 

יש זיכרון מטושטש,

אבל הפעם האדם צועד עם שני סוגים של פחד,

הפחד הראשון – מין העבר – היסטוריה,

האדם בורח מהעבר אל הפחד השני – העתיד,

 

כי הוא יודע :

מצד אחד ישנם כל מיני אירועים שבמהלך החיים שלנו הם תמיד 

רודפים אחרינו עוד מהגלגול הקודם.

לכן אנו בורחים כל הזמן מין העבר לכיוון העתיד ,

אבל אם האדם מתבונן בעתיד שהיום כולם רצים לקראת העתיד, 

שהוא מוכר לנו, אבל גם מפחיד אותנו,

כי שם כבר היינו ואנחנו לא רוצים להגיע לשם ,

י

הפחד הסמוי.מתגלה רק שהאמת מאותת מנבכי נשמתנו. 

שהוא העל מודע שלנו שמניע אותנו ותמיד לוחשת לנו בלחש

 

וזה הסיבה שכולנו   יודעים שכל מה שקיים זה שקר 

שבחרנו לחיות אותה בשם האפונה החברתית. וחוקי מוסר מודרניים 

ומשתנים לפי צו האפונה     ובורחים מייעודינו האמתי.

 

האם כל מה שקורה לנו בחיים היום , אי שקט , טרור, מלחמות, 

חוסר שקט ומנוחה, כל מיני משברים כלכלים. 

היוקר כל הזמן ממיר. מוכרים במכירה פומבית של משאבי המדינה. 

מנהגים מושחתים.  שרים רבנים מורים רופאים,

כולנו חיים במתח מתמיד, בחשדנות וחוסר אמונה באנשי הדת,

במנהגים שלנו וראשי העם שלנו,

 

מה מביא אותנו היום לא להאמין בכלום ולא רק זה, 

הדור של היום הוא עסוק רק בדבר אחד,

רק להרוס את מה שקיים היום

כולנו עדים, כולנו שותפים לתהליך היסטורי שמתחולל מול העיניים שלנו,

וכולנו עסוקים רק בדבר אחד – איך רק להרוס

את כל הערכים האידיאלים, המנהגים חוקי המוסר וחוקי הכפייה,

וחוקי הדת של האמונה העיוורת. 

שבחרנו לחיות בשקר אבל כולנו בהסכמה.

ובחרנו לחיות חיים כפולים וקברנו את האמת שזה ייעודינו האמתי.

 

אם זה בשם הדת הדמוקרטית או דת ההומניסטית – או דת הסוציאלית, הקיבוצית, או דת הקומוניסטית או הדת החרדית,  אוות של מנהגי העבר,

זבוטינצקי, או הרצל, או חזון בן גוריון,

 כל מיני דתות  בשם אופנה חולפת.

כולנו יודעים עמוק בתוך נבכי נשמתנו 

שאנו בחרנו לחיות בתוך שקר – בהסכמה ובשקט ובהסתר

ועד היום היצר מוביל ושולט על חיי האדם

ולא האדם על החיים ועל היצר.

כולנו עושים רק מה שבא לנו על פי יצר הקיום שלנו באותו הרגע.

החוק והמוסר זה טוב עבור השכן שהחוק יגן עלי מפני השכן העבריין. שחיי על פי חוקים משלו. ובדר כלל יש לו גם חסינות מהחוק,

אותם האנשים המחוקקים  בראש הפירמידה.

עסוקים כל היום במלחמה הפרטית והאישית שלהם

גוג ומגו היגוי ומחשבה איך לשלוט על   המחשבה של האדם, 

 

ולהכתיב לו  מה לאכול, איך לדבר, איך לצחוק, מה ללבוש על פי האופנה.

 מה מוסרי, מה לא מוסרי וכו' .

 

אנו יודעים שהמוסר הומצא על ידי אדם בשר ודם .

המוסר הוא ערך חלקי בלבד, שמתחלף ומשתנה לפי הדור. 

כמו אופנה חולפת. ומכוון שאנו חיים היום בעידן של שינויים. 

כל מה שהיה אתמול מוסרי…היום מתבטל. 

כי יש אופנה חדשה. ומכוון שכל יום יש שינוי חדש. 

אז אנו כבר מבולבלים ולא יודעים היום מה מוסרי ומה לא.

 

כמו כן, המוסר כידוע, נמצא היום ב"פשיטת רגל", 

מכיוון שהוא שייך לאופנה, ול"מודה" חולפת שמשתנה כל יום ויום . 

לכן אין היום כבר חוקי מוסר.

י

          בעידן שלנו, כל חוקי המוסר מתנפצים לרסיסים מול עינינו .

     אותו הוילון שהיה מחסה על המצאות האמתית. שאנשים  הסתתרו  אחרה. תוסר.

   ואנו נהיה עדים לכל מעשה. הן מצד ההורים שלנו. המורים והמחנכים.                           ואותם המנהגים. שהמציאו את המוסר עוברינו. 

                  ומריצים אותנו על סרט נע כמו רובוטים לשום מקום.

המוסר הומצא על ידי אותו האדםשבשארית כוחותיו מנסה להיאחז באותו האידיאל שאף פעם לא עבד, ואף פעם לא יעבוד .

   

אותו האדם שהמציא את האידאל והמוסר, 

חי בתוך אמונה עיוורת ומוכר לנו אמונה עיירת. 

ודוגל באותו האידאל שלעולם לא הוכיח את עצמו .

אנו רוצים לבנות בית חדש.באידן החדש

 

כל אדם היום יודע – על מנת לבנות בית חדש על פי דרישות הלקוח, 

צריך דבר ראשון קרקע נקייה,

לחפור עמוק באדמה – על מנת לבנות יסודות חזקים לאותו הבית, 

כי יש הבדל בין בית חדש לבית ישן,

בית ישן – יכול לעבור רק קוסמטיקה חיצונית,

אבל בכל זאת הוא נשאר בית ישן,  עם יסודות ישנים

לא יציבים עם המון בעיות בצנרת שכבר מזמן החלידה.

 

אף קבלן טוב ובעל דעת לא יבנה בית חדש על יסודות של בית ישן, הוא יודע שזה לא יחזיק מעמד. כי כל קבלן יודע – "על חורבן לא בונים" ,

צריך רק להרוס עד היסוד את הישן,

לנקות טוב את השטח – על מנת לבנות בית חדש,

העידן החדש שלנו עידן הדלי שעל פי הקבלה נקרא ימות המשיח . 

וכשמדובר על משיח בקבלה. 

הכוונה למודעות של אדם בורא ומחיה ולא משחית וממית .

על מנת לחיות בעידן החדש בתוך מציאות חדשה

 וליהנות מעידן של ימות המשיח, וליהנות ממעדני המלך העליון, 

 

אדם צריך גם כלים חדשים

ורק מוח האדם בונה כלים ומשתמש איטם.

האדם צריך להרוס בראש ובראשונה את הכלים הישנים, 

כלומר חייבים לחשוב אחרת. 

 

ולא אם אותו המוח שעבר שטיפת מוח מיום שנולד

כי אין שום טעם להמשיך לחיות ולחנך את הדור הבא

 באותם ערכים שקרים שהורישו לנו אבותינו. 

אותם הכלים לא מתאימים לגילוי של אנרגיה בימות המשיח ובעידן הדלי,

 

הנוער של היום סקרן מחפש פתרונות ידע וחידושים אמתיים. 

היום הנוער הוא יותר סקרן יותר מבין הוא חכם יותר . וחפש חידושים,

זה דור של עידן הדלי    הוא לא מטומטם וטיפש 

כמו הדור הקודם לקבל אמונה עיוורת מאנשים אינפנטילים כמו הדור הקודם.

 

וזו הסיבה שהיום כולנו עסוקים רק בדבר אחד להרוס את מה? 

את כל אותם הערכים הכי ניסגבים שנראו לנו כביכול מוסריים,

אבל כולנו היום יודעים שהם שקריים .

כי את אותם חוקי המוסר המסולפים השקריים המציאו אותם , 

שחיו על חשבון האדם החלש ,

אותם שיושבים בראש הפירמידה, ועם שלט רחוק ,

מריצים את הרובוטים על סרט נע,

בשם הקדמה והתעשייה והאידיאל והחוק והסדר,

 

אבל הם בעצמם המחוקקים. יש להם חסינות גם מהחוק והסדר 

כי הם מעל החוק והסדר,

 

לכן יש היום כוח של מחשבה שמניע את האדם 

למציאות חדשה של עידן חדש – עידן הדלי.

אדם לא יכול לחיות בעידן הזה, 

עם תפיסת עולם של מחשבה של ימי הביניים מלפני 500 שנה בשם החסידות. או זבוטינצקי. או אפילו הדור הציוני שבנה את השורשים הראשונים של המדינה, של שנות העשרים, והחמישים ,והשמונים. 

שום מקצוע שאדם למד והתפרנס מימנו. לא יתאים לאידן החדש.

"והצרה" הגדולה תהיה שאין היום מורים ומחנכים ומנהגים

שיכולים לחנך את הדור החדש בעידן החדש,

חוץ מתורת הקבלה שבאה לעזרתנו בדורנו, 

 

אדם עד היום תקוע במחשבה, וחי עם מחשבה של שנות החמישים, והשישים. בתקופה של שנות ה- 2000 ,

לכן הוא גם לא יכול להשתלב וגם ליהנות מהעידן החדש,

כי המוח לא מאופס ולא קולט את הראיונות והחידושים שהיקום משדר לנו 

כל יום לתקופה הזאת מה עלינו לעשות , 

ולכן הוא גם לא קולט את מה שקורא היום, 

מדוע כולם עסוקים רק ב להרוס ?

מדוע כולם רוצים לחסל את כולם?

 

מדינות נגד מדינות . דת נגד דת. 

פוליטיקאים אחד רוצה לחסל את השני. 

המפלגות. קהילות הדתיות הפנטיות

כי כולם יודעים עמוק בתוך נבכי נשמתם 

שכולם מוכרים שקר. לכן אף אחד לא מאמין בשני.

 אפילו שרים באותה המפלגה.

 

המדענים הגאונים בשם הקדמה. הרסו לנו את האדמה. 

 ואת כל מי התהום והבארות מים

הרסו לנו את כל המזון  בהנדסה גנטית את  הפרות וכל היבולים.

 הטעם והריח מהטבע נעלם. 

רוב המזון התעשייתי היום  רק מזיק לאדם,

הרסו את האוויר וגרמו זיהום אקולוגי ליקום.

שהתוצאה. חוסר איזון ביקום סופות טייפון טורנדו ניניו שיטפונות 

ורעידות אדמה,

 

ועל פי המדענים התחזית בשנים הקרובות , 

הפשרת קרחונים שיגרום למחיקת מדינות מעל פני היקום.

וכל אחד היום מומחה רק בדבר אחד להרוס.

אבל כל הבעיה היא שהוא גם לא יודע

מה לבנות במקום    משהוא חילופי

 

 אבל דבר אחד – הוא יודע, 

את כל מה שיש וקיים עד היום הוא לא רוצה,

הוא שותף מלא ב – ה' – הידיעה

והוא לוקח חלק פעיל בשינוי פני ההיסטוריה,

אנו נרשם בהיסטוריה האנושות 

בתור =הדור שקם והרס את כל עולם.

 

מה מביא את האדם לכל זה? מדוע אנחנו כולנו חיים כך? 

מדוע כולנו יודעים תמיד מה לא טוב?

אבל מה טוב אף אחד לא יודע?

 

התשובה היא די פשוטה והמילה היא אחת:

שזה הצרה מס' אחת בעולם היום שזה דעת

חוסר דעת, קלות הדעת.

אם אדם חיי בפחד זה בגלל שאין לו דעת.

אם אדם נפגע במחלות בתאונות זה בגלל שמישהו אשם? 

לא זה בגלל שאין לו דעת.

אדם מתחתן בונה בית ומשפחה פתאום מתגרש הורס את הבית והמשפחה 

כל זה בגלל חוסר דעת .

פושט רגל בעסקים חוסר דעת.

חז"ל אמרו אין עני בעולם אלה עני בדעת,

 

 

היום כולנו עסוקים אך ורק בלבנות חומות להגנה,

וכבר השלמנו אם גורלנו לחיות בתוך חומות,

מכל מיני אויבים בלתי צפויים.

מה שהיה זה מה שיהיה כמו בעבר.בנינו אתחומות ירושלים

אבל המשכנו לחיות עם אותו הטבע שלנו .

של פחד ופרנויה של קינאה ושנאת חינם . נאמר בתלמוד,

וכל אחד היום יש לו רשימה די ארוכה של אויבים.

אם זה החמס או החיזבאללה או הפלסטיניים בשטחים .או הפרסים. 

או המפלגות הקיצוניות. או הרבנים והדת. 

ההומואים והלסביות, הבנקאים הגזלנים. הרוסים האשכנזים והספרדים.

חלק מהחברים לשעבר כמה מבני המשפחה 

ועוד הרשימה ארוכה וכל אחד עם הרשימה שלו..

 

כולם אויבים של כולם מפחדים מכולם בורחים מכולם .

איך זה יכול להיות שכל אדם הוא צובר לו כל כך המון אויבים ושונאים 

במשך החיים הקצרים שלו.

התשובה היא די פשוטה.

כי עד היום אנחנו ברחנו מהחיים וחשבנו שהחיים זה לקבל ירושה חומרית

 ולהוריש ירושה  חומרית ולא חשוב על חשבון מי זה יהיה

 העיקר שכסף זה ביטחון לבנות חומות גדרות וסורגים. 

 .

אבל כסף לא נותן חסינות ממחלות תאונות. 

שלווה שמחה אהבה בריאות אחדות התפתחות רוחנית של ביטחון מתוך דעת אמתית.

על מנת להשיג את כל אלו לא צריך משאבים גשמיים. 

רק צריך לאפס את המחשבה ולחשוב אחרת.

ביום שהאדם יבין שאין שום אויב חיצוני מחוץ לו

ואת כל האויבים הוא בעצמו בנה ובחר .    כי זה היה הרצון שלו .

ויתחיל להיכנס פנימה לעצמו ויצביע על עצמו

שהוא בעצם האויב מספר אחד של עצמו.

ויפסיק להרוס את עצמו ואת הסביבה והעולם

ויתחיל לבנות את עצמו מתוך ההריסות

 שאנחנו קוראים להם תרבות של חוקים ואדאלים ואמונה .

 

כי אנחנו כל כך מומחים שכל פעם שאנחנו באים בגלגול לעולם הזה , אנחנו עסוקים רק בלהרוס.

 

כבר הרסנו גם שני בתי מקדש בעבר. 

יש לנו ניסיון ומומחיות בלהרוס. 

ועם אותו המוח אנו מצפים למשיח לבית המקדש השלישי. מדוע? שיהיה לנו מה להרוס.

 לכן מחשבת הבריאה גנזה את העתיד מדוע?

כדי שגם לא נהרוס את העתיד המדומה.

 

ישנם היום קבוצה די גדולה של אנשים שנמאס להם כבר לבוא 

כל פעם בגלגול על מנת להרוס ,

כי בסך הכול העולם שבו אנו נולדים ובאים לכמה שנים. כמו תיירים. 

זה הבית שלנו שבאנו לפה באותם החיים הקצרים שלנו לפחות ליהנות מהם.

 

אם אנחנו נעצור לרגע ונתחבר לדעת האמתית. 

דרך הזוהר והקבלה. 

ונתחבר לשידורים האמתיים שהיקום משדר לנו היום ,

אנו נראה שיש מנגנון קוסמי אדיר

שבא לידי ביטוי גם בכח של הטבע

שמבאר ומטהר את הרע מקרבנו

ומכין את האנושות והיקום לעידן החדש שבו אנשים יוכלו לחיות 

כל אחד שלעצמו , אדון לעצמו עם דעת אמתית שיגיע למיצוי של כל ההנאות שנשמתו חפצה בהם ויחיה בהרמוניה עם עצמו והסביבה והטבע,

על מנת להגיע למצוי ולמילוי הזה אדם לא יכול לחיות פה חסר דעת ולהפקיר את גורלו בידי כל מיני גזלנים שקרנים ואינטרסנטים ,

אנחנו לא רוצים להשתייך לאותו המנגנון שהיקום מבאר את הרע, 

 

אנחנו רוצים להצטרף לאותה המחשבה החיובית שמכינה את האנושות לעולם טוב יותר ולעזור לאותה המנגנון הקוסמי שרוצה רק להעניק לנו טוב שלווה ביטחון אור ואהבה ורפואה,

והתנאי למצטרפים בראש ובראשונה לקחת החלטה שמהיום אנחנו מפסיקים יותר להרוס ,מפסיקים להפריע לעצמנו ולסביבה.

ברוכים הבאים לעידן החדש. זו גם המחשבה של

קרן אור ללימודי הקבלה.

וכל אחד יכול להיות חבר בלי שום מגבלה של גזע מין. או דת. 

כי קבלה זה לא דת זה דעת.

זה שינוי פני ההיסטוריה. 

ולא לחיות את ההיסטוריה שמתה מזמן.

בברכה ואהבה  :רבי דוד קורן.

השארת תגובה