זוהר: פרשת בהעלותך. מאמר: העורב והיונה. משיח בן דוד ומשיח בן אפרים משיח בן יוסף.

העורב  והיונה. זוהר בהעלותך. סעיף פ"ח.

סוד דור המבול

מאמר רעיה מהימנה משה רבנו.

משיח בן דוד ומשיח בן אפרים

משיח בן יוסף.

עורך ומגיש:  רבי דוד קורן.   ....  קרן אור ללימודי הקבלה                  

.....::::::::::::.....

תיבה  אותיות הבית.

שהוא הכלי של הנשמה.

 

סעיף פ"ח והמשכלים  יבינו. אלו הם בעלי הקבלה

ונאמר בהם. והמשכלים  יזהירו כזוהר  הרקיע.

הם המשתדלים בזוהר הזה הנקרא

ספר הזוהר. שהוא כתיבת נח.

 

שמתקבצים בה, שנים מעיר, ושבע ממלכות,

ולפעמים אחד מעיר ושנים ממשפכה,  שבהם

מתקבצים כל הבן היאורה תשליכוהו.

 

שסוד התורה. נקרא בן.  הילוד.

דהיינו המושג.  היאורה היינו  אור התורה.

תשליכוהו, כמו תשכילוהו.

שכל סוד וסוד  הנולד לך תשכיל אותו

לאור התורה ולנשמה.

וזה הוא האור של ספר הזוהר הזה

והכל הוא בסבתך.

 

סעיף פ"ט    ומי גרם לזה עורב.

כי אתה תהיה בזמן ההוא כיונה.

שזה רומז לעורב והיונה ששלח נח מן התיבה.

אחר  שהמשיל את הזוהר  לתיבת נח..

כי שליח אחר, שנקרא בשמך,

כמו העורב  שנשלח תחילה  מן התיבה.

ולא חזר  בשליחותו.  שהשתדל  בשקצים,

שנאמר  בהם: עמי הארץ שקץ (פסחים מט')

 

משום  הכסף  שלהם. ולא השתדל  בשליחותו

להחזיר  הצדיקים  בתשובה.

והוא כאלו לא עשה שליחות אדונו.

 

הרמ"ק ז"ל כתב בזוהר. (רבי משה קורדורו)

שסובב על ירבעם בן נבט.

שהיה ראוי לגאול את ישראל ונכשל בעגלי זהב.

וחטא  והחטיא  את הרבים.

ונמשל לעורב  שמעל בשליחותו.

 

 

סעיף צבך יתקיים  הסוד  של היונה.

שנכנסה  בעמקי  תהום  הים.

כך תכנס אתה בעמקי  תהומות  התורה.

 

וזה שנאמר ביונה הנביא. ותשליכני  מצולה בלבב הים.

דהיינו בים התורה.  ואז יהיה  חכמה  חסד נצח לימין,

ובשבילם אמר דוד. תהילים:קי"ח)

ימין ה' עושה חיל  ימין ה' רוממה  ה' עושה חיל 

 

מדרגת שמואל  יתקשרו יחד.שהם.

בינה  גבורה  הוד.

 

ומדרגת שבאמצע.  שהם.

כתר תפארת ויסוד.

הנאחזים בימן ושמואל.

כי קו האמצעי נאחז בימין ושמואל וישלימו

כן כל עשר ספירות לרבות. ג"ר..

שלוש ערוצי תקשורת ביקום.ט  כלים.י' ספירות.


קו ימין מים


קו שמואל  אש


קו אמצעי רוח

חכמה

בינה  


כתר. דעת


חסד


גבורה


תפארת


נצח


הוד

יסוד


 

 

סעיף צא'  ומשום  שהנביא  ראה אותך  מתקשר.

ב.ג' מדרגות. כתר תפארת ויסוד.שבאמצע.

פתח עליך מקרא הזה,

הנה ישכיל עבדי  הם הסוד יסוד.

ירום ונשא הם הסוד תפארת.

וגבה מאד, הם הסוד כתר.

 

משום שאתה תהיה אחוז בב' משיחין,

אמר דוד על ג' ימניים, חכמה  חסד נצח

משיח בן דוד.ימין ה' ג' פעמים.

וכנגד ג' שמאלים. בינה  גבורה  הוד

שאחוז בהם משיח בן אפרים,

אמר מצד שמואל אחד, שהוא גבורה.

לא אמות.  ואמר כי אחיה. מצד שמואל.

ה.ב'  שהוא הוד שלך. שנאמר בו.  ונתן ההוד למשה.

דהיינו כמ"ש  ונתת מהודך  עליו.

משמע  שהקב"ה נתן לו הוד  שיהיה שלו.

ונתן בך מצד הבינה.

כי הארת החכמה דשמואל  של בינה נגלית בהוד.

 

חמש עולמות בזאיר אנפין.

כתר

חכמה

בינה

ז"א

מלכות

חסד

גבורה

תפארת

נצח

הוד

 

סעיף צב'  משום  שבו  בגבורה, היית חרב  ויבש  בכל.

משום משיח בן אפרים,

יבש בתורה  שלך ובנבואה שלך, ובגופך.

שסבלת כמה מיני ייסורים כדי שלא ימות הוא.

משיח בן אפרים  ובקשת רחמים עליו.

 

ע"כ  נאמר  בו, אחיה מצד הבינה.

ומשום זה,  לא אמות מצד הגבורה.

שנמשכה ממנה דין קשה.

כי אחיה מצד הבינה.  דהיינו.  אחר  שנגלה

ממנה המוחין שהם הסוד עץ החיים. שהוא קו אמצעי.

שנתגבר עליו. על קו שואל.  גבורה..

ע"י  קריאת שמע   של שחרית. שהם הסוד חסד.

וקשר אותו בקשר  התפילין,

 

בימין של אברהם. שהוא שחרית. כלומר החסד.

שלוש ערוצי תקשורת ביקום  נגד האבות.

שחרית  חסד

אברהם

מנחה  דין

גבורה יצחק

ערבית רחמים

עץ החיים יעקב

 

שלוש ערוצי תקשורת ביקום. .ט  כלים.י' ספירות.

קו ימין מים

קו שמואל  אש

קו אמצעי רוח

 

חכמה

בינה

כתר. דעת

 

חסד

גבורה

תפארת

 

נצח

הוד

יסוד

 

עיין בטבלה שלפינך

י"ה

אבא.ואמא

אור אין סוף ג' ספירות

כתר חכמה בינה.

ו'. בן

ז"א עץ החיים  שש ספירות.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד

ה'. בת

המלכות הוא הכלי של  הרצון לקבל. דין.

 

אמנם  בזמן  המבול  היו  בקטנות  בחוסר ג' ראשונות

כתר חכמה בינה.

וזה שאומר הזוהר  שנוח הוא הביאור  של המיתוק  של

מלכות בבינה. שהייתה בתיבת נח.

שהוא  יסוד  כל נשמות חיים.

 

אמנם  או כבשעת  המבול,

שניים מעיר. הם סוד ז"א 

בבחינת ו"ק  בלי ראש.

והמלכות  בבחינת  נקודה.

ושבע  ממלכותה,

זה סוד ז' ספירות התחתונות  שחסרים ג' ראשונות.

שזה רומז  על דרושי  הקטנות  שבספר הזוהר.

 

ולזמנים  א'  מעיר  וב' ממשפחה,

רומז על ג' הקווים  שקו אחד מיחד שניים.

וזה רומז על דרושי גדלות בזוהר.

 

שכתוב יתקיים ( ז"א נקרא בן.)

כל הבן  היולד  היאורה תשליכוהו.

שהם מיעוט  הג' ראשונות  של ידי השמאל.

(גבורה)  על ידי קו האמצעי. (תפארת ז"א הנקרא בן).

שם אור הזכר.  המאיר ממעלה למטה.

שזה הסוד היאורה.  תשליכוהו.

כדי שיוכל להאיר.

כי היראורה  כמו מאור

היאור  אותיות אור - י"ה.

שעל ידי  מיעוט הזה  מתייחד  השמל  עם הימין

ויכול להאיר.

 

וכל הבת תחיון.

היינו  רק אור  הנקבה.

(שהם סוד המלכות הנקראת בת.)

הנמשכת ממטה למעלה(אור חוזר)

זהו  בלבד  שקו האמצעי  מחיה ולא יותר.

 

סדר הזה שכל  הבן וגו'.

וכל  הבת תחיון,

שאור הזה מבואר  בספר הזוהר.  באר היטב

מכל הבחינות  שבו.

על סבת רעיא  מהימנא, שהוא משה רבנו.

שהוא קו אמצעי.  דעת תפארת ויסוד.

מסבב כל זה.

 

 

ביאור יותר מעמיק ליודעי עניין  המשכילים.

ונודע,  סדר יציאת המוחין(אורות).

אחר המיעוט  הנעשה  ע"י  נקודת   החולם.(ימין.)

המכניס י' (חכמה)באור.  וממעטו  לאויר  ו' קצוות.

יוצא תיקון  ראשון ע"י  נקודת  השורוק.(שמאל דין)

שהם הסוד קו שמאל גבורה  אש ודין.

המוציא ה- י' מאויר  ומחזיר  לאור,

אמנם נמשכו ממנו  דינים ואינם יכול להאיר,

ונדמה שלא  עשה שליחותו,  ולא תיקן דבר,

עד שבא קו האמצעי.  בסוד נקודת החריק,(תפארת)

שהוא ממעט  הג' ראשונות. ומיחד  אותו עם

הימין ומשלים שלמות המוחין.(האור החסדים)

 

ונמצא  שכל השליחות והתיקון  נעשה

על ידי קו האמצעי.

וקו שמאל לא עושה שליחותו.

לפי כך מיחס הזוהר את ה-ב' השליחים  ששלח

נח מן התיבה. עורב. קו שמואל. יונה קו אמצעי.

 

העורב  שלא קיים  שליחותו,  היה נמשך  מקו שמואל.

והיונה שעשתה שליחותו נמשכה מקו אמצעי.

 

וכן ביונה הנביא,

שבפעם  הראשונה  לא עשה שליחותו,

אלא  ברח בספינה  מפני ה'.

ובפעם ב' עשה שליחותו, שהיא מטעם הנ"ל.

שבפעם הראשונה היה דבוק  בקו שמאל  בבחינת העורב.

וע"כ. לא עשה שליחותו.

בפעם ב'  נתדבק  בקו אמצעי.ועשה שליחותו,

 

כלומר העורב שחור קו שמאל מגלה את האור השחור.

החכמה שמתגלה במלכות וגורמת לדינים.

והעורב לא עשה את שליחותו,

אומנם הוא גרם  לביאת קו האמצעי.

שיכול להשלים התיקון.

כי לולא  העורב  שהוא קו שמאל.

לא היה לו קו אמצעי מה לעשות.

 

כי קו אמצעי הוא התחתון ומקבל רק מקו שמואל.

קו ימן חסד  חולם. מים.     קו שמאל גבורה שורוק. אש

קו אמצעי תפארת חירק.אויר.

 

יהיה כיונה  שהוא קו אמצעי.

שנקרא השליח דהיינו יונה הנביא,  בפעם הראשונה.

נקרא בשם יונה.  אבל היה  כעורב.

שהוא אז דומה כמו עורב  ששלח נח מן התיבה

ולא חזר אליו בשליחותו,

משום שהיה דבוק בקו שמאל. (הרצון לקבל לעצמו)

 

קו שמאל הכלי. גבורה דין וחושך. הצפון.

שנאמר בהם  עמי הארץ שקץ.

כי הארת החכמה  בשמאל  נבחן לעשירות.

כמו שאמרו חז"ל

הרוצה להעשיר  יצפין(צפונה)

אבל הדבוק בשמאל נסתם ממנו האור החסדים.

שהוא אור התורה.והוא כעס הארץ.

וזה שנאמר אשתדל בשקצים. שהם בחינת עמי הארץ.

ועשה זה כדי לינק מן החכמה  בשמאל הנקרא עשירות.

 

ולא השתדל בשליחותו. יונה הנביא שהיה כעורב.

להחזיר  לבני ננוה בתשובה.

מבחינת קו אמצעי.

ת' ימינית בינה

ת' שמלית מלכות.

אותיות פאר. ז"א בן הנקרא ישראל.

בך אתפאר בני ישראל.

 

תפארת

ימין חסד.  ת אפר ת שמאל דין.

ת'  = שק. ואפר

אע"כ  שקו השמאל הוא הגורם לקו האמצעי.

שיעשה ויגמר השליחות. ועכ"ז נחשב  שלא

עשה את שליחותו.   כי הוא לא נתכון לזה.

 

ונודע  שאין  קו שמאל(אש) נכנע 

להתחבר עם הימין. (מים)

אלא על ידי התעוררות המסך דחירק

שבקו האמצעי.  (האויר.)

הממעטו  מג"ר

 

וזה סוד שיונה היה דבוק בשמאל.

נשלח לעמקי תהומות הים.

אשר תהומות הים(ים  מלכות)

הם הסוד  שליטת המסך דחירק.(קו אמצעי)

(למד על ד' בחינות שבעין.

לבן אדום ירוק ושחור. באידרא רבא. עניים של ז"א.)

 

שעל ידי זה נתמעטו הג' ראשונות של השמאל של יונה

הנביא.  וחזר להתדבק בקו אמצעי.

כי הכלי הם נצח הוד יסוד ומלכות.  עד התבור.

(ברגע  שהשליכו את יונה למים. עד התבור.  בזה נתבטל הכלי והדין בים נשקת.)

 

וזה הסוד  כל הבן היאורה תשליכו. כמו את יונה לתהומות הים.  דרך קו אמצעי. הנקרא ז"א בן ותורה

לתהומות התורה.  דרך קו אמצעי.

 

אמר משה רבנו. רעיא מהימנא.

שגם הוא יתדבק בתהומי התורה.

שבמסך החירק שבקו אמצעי. כדי ליחד קו ימין מים.

וקו שמאל אש שהוא דין. בחסד ורחמים.

שלוש ערוצי תקשורת ביקום. .ט  כלים.י' ספירות.

קו ימין מים

קו שמואל  אש

קו אמצעי רוח

 

חכמה  ראש

בינה  

כתר. דעת

 

חסד  תוך

גבורה

תפארת

 

נצח  סוף

הוד

יסוד

 

 

כדי ליחד קו ימין חסד. וקו שמאל דין זה בזה.

חכמה חסד נצח.לימין.

כי כשייחד ימין ושמאל זה בזה.

יהיה כל קו כולל ג' ספירות.בסוד

ראש תוך וסוף.

(עיין קורס סוד האותיות.)

ויהיה קו ימין  חכמה בראש.

חסד בתוך. נצח בסוף.

ועל ידי זה קו שמאל יהיה בינה.  בראש.

גבורה בתוך. הוד בסוף.

ועל ידי קו האמצעי. המיחד אותם.

יהיה כתר בראש או דעת.

תפארת בתוך. ויסוד בסוף.

 

לעתיד בשעת הגאולה  כשיתגלה משה רבינו

עם ב' משיחים.

יהיה רעיא מהימנא קו אמצעי.(דעת)

משיח בן דוד בבחינת קו ימן.

ומשיח בן אפרים בבחינת קו שמאל.

 

בשעת הגאולה  יהיו

חכמה חסד נצח. משיח בן דוד.

ובינה גבורה והוד משיח בן אפרים

 

ונודע שמטרם  שהשמאל מתיחד עם הימין.

אע"פ  שיש לו אז ג"ר,

אינם אלא ג"ר ב. ו"ק. ולא ג"ר אמיתים.

ועל כן. אין אז ספירת בינה בקו שמאל.

אלא גבורה והוד בלבד.

 

שמטרם שהיה לו בינה. כלומר מטרם

שנתייחדו  עם קו הימין, 

ו"ק, שהתחיל  בספירת גבורה,

היה נמשך ממנו דינים קשים,

ואז אמר לא אמות.

דהיינו שהתפלל שלא ימות מחמת הדינים הקשים,

 

משום שליטת משיח בן אפרים. שהוא קו שמאל

בעת שלא היה לו בינה.

כלומר מטרם שנתיחד עם משיח בן דוד.

שהוא קו ימין.

היה נמשך ממנו חורבן ויבשות  בכל.

שסבל כל אלו היסורים  הנמשכים ממנו,

כדי שלו ימות ויתבטל  הארת השמאל.

אלא ליחדו  עם הימין  בשעת הכושר.

בעת  שיתעורר המסך דחירק.(קו אמצעי.)

ובניתים סבל ממנו  כדי שלא יתבטל  הארתו.

 

ונמשך זה עד שנתעורר  המסך דחירק.

ואז נכנע השמאל  ויחד אותו עם הימין.

ואז יצא  הג"ר  המכונים ראש.

ואז השיג קו השמאל שהוא

משיח בן אפרים.  בחינת ראש שלו שהוא בינה.

 

וזה שנאמר. לא אמות מצד הגבורה.

בעת שהיה חסר בינה.

והתחיל מגבורה.(ו"ק בלי ראש)

כי לא נתייחד עם הימין.

ואז התפלל  שלא ימות.  כי אחיה מצד הבינה,

 

דהיינו  בעת שיתייחד עם קו הימין ויצאו הג"ר של הראש.

ויהיה בקו שמאל בינה.

כי אחיה מצד השמאל בהוד(מלכות).

היינו משום שמדבר ממקום הארת החכמה.

שאינה מאירה לא ראש(בינה). ולא בתוך(גבורה).

אלא בסוף.

דהיינו.  רק מטבור ולמטה.

וכאן מדבר ממקום מוצאה של הארת החכמה,

שהוא בראש, ע"כ. אומר

כי אחיה מצד הבינה.

 

סעיף  צ"ד.   קם רעיא מהימנא  ונשק אותו וברך אותו.

ואמר ודאי שליח של אדונך אתה לנו.

פתחו תנאים ואמוראים ואמרו.

 

רעיא מהימנא אתה היית יודע כל זה.

ועל ידך נתגלה,

אבל בענוה שלך.  שנאמר בך.

משה ענו מאד,

באלו המקומות  שאתה מתבייש להחזיק לך טובה.

הקב"ה מינה אותנו ולמאור הקדוש.

דהיינו לרבי שמעון בן יוחאי.

להיות בידך ובפיך באלו המקומות.

עד כאן  רעיא מהימנא.

המון אור ומודעות ממני רבי דוד קורן.

השארת תגובה