תוכן האתר מעל 500 שיעורים חדשים של קורסים וסדנאות

ברוכים  הבאים

banner_2

מזוזות כשרות ומהודרות כתב האר''י וכוונות וסודות הקבלה

עשה לך רב וקנה לך חבר שיעור שבועי בסקייפ  להרשמה לחץ לקישור

זוהר פרשת תרומה. סעיף ל''ד

סעיף לד')   פתח רבי שמעון ואמר. וייקחו לי תרומה.

. יורה, שמי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בקב"ה,

 צריך שלא ישתדל בו      ריקם ובחינם.

 

אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי לפי כוחו.

והעמדנו דבר זה בכמה מקומות.

וכן, יפה לאדם לקבל השתדלות ההוא של. כמו שנאמר.

איש כמתנת  ה' אלוהיך נתן לך,

 

סעיף לה')  ואם תאמר הרי כתוב. לכו

הרי שהוא בחינם,  והוא ההשתדלות של הקב"ה

כי יין וחלב פירושם התורה שמכונית כן.

 

ומשיב. אלא ההשתדלות התורה. כל מי שרוצה זכה בה.  

 ההשתדלות של לדעת אותו.

כל מי שרוצה זכה בו בלא שכר כלל.

אבל ההשתדלות העומדת במעשה.

אסור לקחת אותו בחינם  וריקם.

משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל להמשיך עליו

רוח אלא בשכר שלם.

(שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם הלך לבדוק זאת איך הקדושה והטמאה עובדים בעולם שלנו.)


סעיף לו')   בספר הכשפים. שלמד אשמדאי. מלך השדים.

לשלמה המלך, כתוב.

כל מי שרוצה להשתדל ולהעביר ממנו רוח הטומאה ולהכניע רוח האחר של הצד האחר  ס"א.

( מחלות בעיות וצרות)  מעשה ההוא שרוצה להשתדל בו.

 צריך לקנותו בשכר מלא. שייתן כל מה שמבקשים ממנו.

בין מעט. ובין רב.

 

משום שרוח הטומאה הוא מזומן תמיד בחינם וברק, ונמכר בלא תשלום. כי מכריח בני אדם שישרה עליהם

ומסית אותם כמה הסתות לדור עמהם.

בכמה דרכים מטה אותם שיעשה משכנם עמו.

 

סעיף לז')  ורוח של הקדושה אינו כן.

אלא בשכר מלא ובהשתדלות גדולה ורבה. בטהרת עצמו ובטהרת משכנו. ובחפץ לבו ונפשו.

וגם אז לו שיכול להרויח אותו שישים משכנו עמו.

ועם כל זה. הוא צריך ללכת בדרך הישר. שלא לנטות לימין ולשמאל. ואם לא.

הוא מסתלק ממנו מיד. ומתרחק ממנו.

ולא יכול עוד להרוויח אותו כבתחילה.

 

סעיף לח')  ועל זה כתוב.  דהיינו ממי שנקראשנתגבר על יצרו.

שכל מי שמתגבר על יצרו נקרא איש.

שואל. מהוא אשר ידבינו לבו. ומשיב.

 אשר ירצה בו הקב"ה.

כמו שנאמר: לך אמור לבי. צור לבבי.  וטוב לב..  וייטב לבו.  כולם נאמרו בהקב"ה.

דהיינו: הלב של הקב"ה. כלומר הרצון שלו.

אף כאן  אשר ידבנו לבו.

הוא הלב של הקב"ה. ממנו תיקחו את תרומתי.

כי שם נמצא הקב"ה ששורה בו. ולא במקום אחר.

 

סעיף לט')  ומאין אנו יודעים. כי הקב"ה  רוצה בו

ושם משכנו בתוכו. הוא.

כאשר רואים שרצון האדם הוא לרדוף ולהשתדל אחר הקב"ה בלבו ונפשו וברצונו.

ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה.

אז צרכים לקנות את ההוא בכסף מלא.

להתחבר עמו וללמוד ממנו.

ועל זה אמרו הראשונים.  וקנה לך חבר,

בשכר מלא צרכים לקנותו.

כדי לזכות השורה בו. עד כה צרכים לרדוף אחר

איש ולקנות אותו.

 

סעיף מ')   אף כך. צדיק ההוא צריך לרדוף אחר הרשע ולקנותו בשכר מלא. כדי שיעביר ממנו זוהמא ההוא ולהכניע הסטרא אחרא.  ויעשה אותו.

כי נחשב לו כאלו הוא ברא אותו. וזה הוא שבח והתעלות  הזו

היא יתירה מכל. מהו הטעם.

משום שהוא גרם להכניע הסטרא אחרא. ולהעלות כבוד הקב"ה.

ועל זה כתוב באהרן. ורבים השיב מעון.

 וכתוב בריתי הייתה אתו.

 

סעיף מא'בוא וראה. כל מי שאוחז ביד הרשע. והשתדל בו שיעזוב דרך הרע.

הוא עולה בג' עליותמה שלא עלה כך אחר:

גורם להכניע את הסטרא אחרא.  וגורם שיתעלה הקב"ה בכבודו. וגורם לקיים כל העולם בקיומו למעלה ולמטה. ועל אדם זה

 

כתוב.בריתי הייתה אתו החיים והשלום.

וזוכה לראות בנים לבניו.

וזוכה בעולם הזה. וזוכה לעולם הבא.


כל בעלי הדין לא יכלו לדון אותו בעולם הזה ובעולם הבא.

נכנס בי"ב שערים שברקיע. ואין מי שימחה בידו.

ועל זה כתובגיבור בארץ,